ha translate - czech-english translation Dictionary : maxdict.com
Home
This page in:   english  german  czech
Dictionaries:
English - German
English - Czech
From : czech
to : english

Dictionary czech - english

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  u ...učení ...učinit plastickým ...
události ...udivený ...uhlák ...
ukázka ...ukončit ...uloupit ...
umístění ...unavený ...upadnout do rozpaků ...
uplynout ...upřednostňovaný ...určený ...
urychlující ...uškodit ...uspět ...
ústí ...útěk z vězení ...utrácet ...
uvedení do provozu ...uvozovky ...užitečnější ...
Impressum
Answer in: 0.228 s