Home
This page in:   english  german  czech
Dictionaries:
English - German
English - Czech
From : english
to : czech

Dictionary english - czech

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Translation of the word: fie


Keine Beispieltexte gefunden

  english    czech
  fie
  fuj!
  fief
  léno
  fiefdom
  lenní panství
  field
  bojiště
  field
  lán
  field
  hřiště
  field
  oblast
  field
  obor
  field
  pole
  field
  polní
  field
  role
  field
  těleso
  field day
  přehlídka
  field day
  velký den
  field day
  manévry
  field glass
  dalekohled
  field glasses
  triedr
  field glasses
  dalekohled
  field hockey
  pozemní hokej
  field magnet
  budící magnet
  field marshal
  polní maršál
  field test
  praktická zkouška
  field test
  vyzkoušet v terénu
  field test
  zkušební provoz
  field test
  vyzkoušení v poli
  field trip
  exkurze
  field trip
  odborná exkurze
  field-glasses
  dalekohled
  field-glasses
  triedr
  field-test
  vyzkoušet v terénu
  fielder
  hráč v poli
  fieldfare
  kvíčala
  fieldfare
  drozd kvíčala
  fielding
  hra v poli
  fieldmouse
  hraboš polní
  fields
  pole
  fieldsman
  hráč v poli
  fieldwork
  práce v terénu
  fieldworker
  výzkumník v terénu
  fiend
  zloduch
  fiend
  satan
  fiend
  ďábel
  fiendish
  pekelný
  fiendish
  ďábelský
  fiendishly
  ďábelsky
  fiends
  ďáblové
  fierce
  krutý
  fierce
  razantní
  fierce
  divoký
  fierce
  prudký
  fierce
  vášnivý
  fierce
  nelítostný
  fierce
  zuřivý
  fierce
  intenzivní
  fierce
  lítý
  fiercely
  prudce
  fiercely
  divoce
  fierceness
  prudkost
  fierceness
  zuřivost
  fierceness
  divokost
  fiercer
  zuřivější
  fiercer
  bouřlivější
  fiercest
  nejzuřivější
  fierily
  horlivě
  fierily
  ohnivě
  fiery
  nezkrotný
  fiery
  horlivý
  fiery
  hořlavý
  fiery
  hořící
  fiery
  žhoucí
  fiery
  žhnoucí
  fiery
  žhavý
  fiery
  nadšený
  fiery
  náruživý
  fiery
  zapálený
  fiery
  zanícený
  fiery
  ohnivý
  fiery
  výbušný
  fiery
  plamenný
  fiery
  vznětlivý
  fiery
  planoucí
  fiesta
  slavnost
You can find more information to fie here:
Google | Wikipedia | Wiktionary |
Terms found: 82
Impressum
Answer in: 0.216 s