Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Anglicky
do : Česky

Slovník anglicky - cesky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: É

  anglicky    cesky
  e
  e
  e-book
  elektronická kniha
  e-commerce
  elektronický obchod
  e-hoax
  poplašná zpráva
  e-mail
  mailovat
  e-mail
  elektronická pošta
  e-shop
  elektronický obchod
  e.g.
  např.
  E2EG
  Ear to Ear Grin
  E3
  energie-životní prostředí- ekonomika
  each
  každý
  each day
  každý den
  each month
  každý měsíc
  each other
  navzájem
  each other
  všichni ostatní
  each time
  pokaždé
  each week
  každý týden
  each year
  každý rok
  Eagan
  Eagan
  eager
  chtivý
  eager
  dychtivý
  eager
  horlivý
  eager
  netrpělivý
  eager beaver
  horlivec
  eagerly
  horlivě
  eagerly
  dychtivě
  eagerness
  dychtivost
  eagerness
  horlivost
  eagerness
  nedočkavost
  eagle
  orel
  eagle eye
  orlí oko
  eagle eyes
  orlí oči
  eagle scout
  nejvyžší skaut v oddíle, skaut s nejvyšší hodností
  eagle-eyed
  bystrozraký
  eagles
  orli
  eaglet
  orlí mládě
  eaglet
  orlík
  eagre
  přílivová vlna, stoupnutí vody v řece při přílivu
  EAP
  Environmentální akční program pro střední a východní Evropu
  ear
  klas
  ear
  ucho
  ear canal
  zvukovod
  ear doctor
  ušní lékař
  ear drum
  ušní bubínek
  ear drum
  bubínek
  ear fungus
  Jidášovo ucho
  ear hole
  ušní dírka
  ear lobe
  ušní lalůček
  ear trumpet
  naslouchátko
  ear-drum
  ušní bubínek
  ear-nose-and-throat doctor
  ORL lékař
  ear-phone
  sluchátko
  ear-ring
  náušnice
  ear-shaped
  v tvaru ucha
  ear-shell
  plž: ušeň mořská (Haliotis tuberculata Linnaeus)
  ear-splitting
  ohlušující
  earache
  bolest ucha
  earbuds
  sluchátka (špunty)
  eardrum
  ušní bubínek
  eared
  ušatý
  eared grebe
  vodní pták: potápka černokrká, potápka žlutokrká
  eared seal
  lachtan
  earflap
  klapka na uši
  earful
  pokárání
  earful
  výtka
  earful
  až po krk
  Earhart
  Earhart
  earl
  hrabě
  earldom
  hrabství
  earldom
  titul hraběte
  earless
  bezuchý
  earless seal
  tuleň obecný
  earlier
  časnější
  earlier
  dřív
  earlier
  dříve
  earlier
  dřívější
  earlier
  předtím
  earlier draft
  koncept
  earliest
  nejdřívější
  earliest
  nejranější
  earliest
  nejčasnější
  earliness
  rannost
  earliness
  časnost
  earlist print
  prvotisk
  earlobe
  ušní lalůček
  earls
  šlechtici
  early
  časně
  early
  časný
  early
  začínající
  early
  ráno
  early
  ranný
  early
  raný
  early
  brzo
  early
  brzy
  early bird
  ranní ptáče
  early coral root
  korálice trojklanná
  early election
  předčasné volby
  early in the evening
  navečer
  early morel
  kačenka česká
  early on
  hned zpočátku, v časném stádiu
  early purple orchid
  vstavač mužský
  early warning system
  systém včasného varování
  earmark
  účelově použít
  earmark
  značka
  earmark
  rezervovat
  earmark
  označkovat
  earmark
  dát stranou
  earmarked
  vyhrazený
  earmarked
  vyčleněný
  earmuff
  klapka na uši, chránič ucha
  earn
  zasloužit si
  earn
  vydobýt
  earn
  vydělat
  earn
  vydělat si
  earn
  vydělávat
  earn interest
  vynášet úrok
  earned
  vydělal
  earned
  vydělaný
  earned
  vydělán
  earned
  zasloužený
  earned income
  vydělaný příjem
  earned income
  příjem získaný prací
  earned income
  pracovní příjem
  earner
  vydělávající osoba
  earners
  vydělávající osoby
  earnest
  svědomitý
  earnest
  vážný
  earnestly
  svědomitě
  earnestly
  upřímně
  earnestness
  vážnost
  earnestness
  serióznost
  earning
  výdělečný
  earning power
  výdělečnost
  earning power
  výdělečná činnost
  earnings
  výdělek
  earnings
  výdělek, příjem, mzda
  earns
  vydělává
  Earp
  Earp
  earphone
  sluchátko
  earphones
  sluchátka
  earpiece
  naslouchátko
  earplug
  špunt do ucha
  earplugs
  ucpávky do uší
  earreach
  doslech
  earring
  náušnice
  earrings
  náušnice
  ears
  uši
  earshot
  doslech
  earsplitting
  ohlušující
  earth
  země
  earth drain
  zemní drén
  earth up
  zanést
  earth up
  zavalit hlínou
  earthbound
  povrchní
  earthbound
  pozemní
  earthbound
  pozemský
  earthed
  uzemněný
  earthen
  hliněný
  earthen
  kameninový
  earthenware
  hliněné nádobí
  earthenware
  hliněné zboží
  earthenware
  hrnčířské zboží
  earthenware
  kamenina
  earthing
  pozemšťan
  earthing
  uzemnění
  earthliness
  pozemskost
  earthling
  pozemšťan
  earthlings
  pozemšťané
  earthly
  pozemsky
  earthly
  lidsky
  earthly
  možně
  earthly
  možný
  earthly
  myslitelný
  earthly
  světský
  earthly
  smrtelný
  Earthman
  Earthman
  earthmoving
  přemísťování zeminy
  earthnut
  hlíza
  earthnut
  lanýž
  earthquake
  zemětřesení
  earthquakes
  zemětřesení
  earths
  země
  earths
  pevniny
  Earthscan
  Earthscan
  earthshaking
  otřásající
  Earthwatch
  Earthwatch
  earthwork
  zemní práce
  earthwork
  násep
  earthworm
  žížala
  earthworms
  žížaly
  earthy
  zemní
  earthy
  lidský
  earthy
  pozemský
  earthy
  jadrný
  Earth`s crust
  zemská kůra
  earwax
  ušní maz
  earwig
  škvor
  ease
  zmírnit
  ease
  snadnost
  ease
  lehkost
  ease
  povolit
  ease
  pohoda
  ease
  pohodlí
  ease off
  polevit
  ease up
  polevit
  eased
  zmírněný
  eased
  uklidněný
  eased
  ulehčený
  easel
  stojan
  easement
  zmírnění
  easement
  úleva
  easements-covenants
  úlevy-smlouvy
  eases
  ulehčuje
  eases
  zmírňuje
  EASI
  environmentálně upravený udržitelný příjem
  easier
  snadnější
  easier
  snazší
  easier
  lehčí
  easiest
  nejsnadněji
  easiest
  nejsnažší
  easily
  snadno
  easiness
  snadnost
  easiness
  lehkost
  easing
  zmírnění
  east
  východní
  east
  východ
  East African
  východoafrický
  East China Sea
  Východočínské moře
  East Germany
  Východní Německo
  East Timor
  Východní Timor
  east-north-east
  východoseverovýchod
  eastbound
  směřující na východ
  Easter
  velikonoce
  easter
  velikonoční
  Easter Bunny
  velikonoční zajíc
  Easter egg
  velikonoční vejce
  Easter Eve
  Bílá sobota
  Easterlin Paradox.
  Easterlinův paradox
  easterly
  východně
  easterly
  východní např. směr
  eastern
  východní
  eastern
  orientální
  eastern
  ortodoxní
  Eastern Hemisphere
  východní polokoule
  easterners
  východňáci
  easternmost
  nejvýchodnější
  easting
  směřování na východ
  Eastland
  Eastland
  Eastman
  Eastman
  eastmost
  nejvýchodnější
  eastward
  východně
  eastwards
  východně
  eastwards
  směrem na východ
  Eastwood
  Eastwood
  easy
  bez bolesti
  easy
  bezstarostný
  easy
  nenucený
  easy
  neuspěchaný
  easy
  klidný
  easy
  přirozený
  easy
  lehce
  easy
  lehko
  easy
  lehký
  easy
  mírný
  easy
  povolný
  easy
  snadno
  easy
  snadný
  easy as pie
  snadné jak facka
  easy chair
  klubovka
  easy chair
  lenoška
  easy come, easy go
  lehce nabyl, lehce pozbyl
  easy money
  snadno dostupné peníze
  easy-going
  bezstarostný
  easy-going
  dobrácký
  easy-going
  nedbalý
  easy-money policy
  politika lehce dostupných peněz
  easygoing
  ležérní
  easygoing
  bezstarostný
  eat
  eat-ate-eaten
  eat
  sníst
  eat
  sníst najíst se
  eat
  spapat
  eat
  žrát
  eat
  provádět orální sex
  eat
  papat
  eat
  jíst
  eat away
  rozežrat
  eat away
  rozežírat
  eat crow
  špatně pořídit
  eat heartily
  baštit
  eat humble pie
  uznat chybu
  eat humble pie
  kát se
  eat humble pie
  podřídit se
  eat in
  jíst doma
  eat into
  hlodat
  eat into
  sužovat
  eat into
  trápit
  eat it up
  sněz to
  eat one´s fill
  najíst se
  eat out
  jíst venku
  eat out
  vyhlodat
  eat out
  vyžrat
  eat up
  sníst
  eat up
  spapat
  eat up
  dojídat
  eat!
  jez
  eat! weir
  jez
  eatable
  jedlý
  eaten
  jezený
  eaten
  sněden
  eaten
  eat-ate-eaten
  eater
  jedlík
  eaters
  jedlíci
  eatery
  jídelna
  eatery
  restaurace
  eating
  jídelní
  eating disorder
  porucha přijímání potravy
  Eaton
  Eaton
  eats
  
  eats
  žere
  eau
  kolínská voda
  eau de cologne
  kolínská voda
  eaves
  okap
  eavesdrop
  tajně poslouchat
  eavesdropper
  ten kdo odposlouchává
  eavesdropper
  slídil
  eavesdropping
  odposlech
  eavesdropping
  odposlouchávání
  eavesdropping
  naslouchání
  ebb
  odliv
  ebb
  odtékat
  ebb
  ubývat
  ebb
  úbytek
  ebb
  úpadek
  ebb away
  slábnout
  ebb away
  zanikat
  ebb away
  ustupovat
  ebb away
  ochabovat
  ebb away
  opadat
  ebb away
  opadnout
  Eben
  Eben
  ebon
  ebenově černý
  ebon
  ebenový
  ebon
  černý jako eben
  ebonite
  ebonit
  ebony
  eben
  ebullience
  temperament
  ebullient
  temperamentní
  ebullient
  kypící
  ebullition
  vzkypění
  ebullition
  výbuch
  ebullition
  výlev
  EC 50 concentration
  EC 50 koncentrace
  eccentric
  výstřední
  eccentric
  výstředník
  eccentricity
  výstřednost
  eccentricity
  zvláštnost
  eccentricity
  nezvyklost
  eccentricity
  excentricita
  ecchymosis
  ekchymóza
  Eccles
  Eccles
  ecclesia
  ekklésia
  ecclesiastic
  duchovní
  ecclesiastical
  duchovní
  ecclesiastical
  kazatelský
  ecclesiasticism
  církevnictví
  ecclesiology
  ekkleziologie
  ECCM
  Electronic Counter-Countermeasures
  eccrine
  vylučovací
  ecdysiast
  striptérka
  echelon
  vojenská formace
  echelon
  vrstva
  echelons
  vrstvy
  echelons
  formace
  echidna
  ježura australská
  echinococcosis
  echinokokóza
  echinoderm
  ostnokožec
  echinus
  ježovka
  echo
  opakovat
  echo
  ozvěna
  echo
  ozývat se
  echo
  echo
  echocardiogram
  echokardiogram
  echoed
  z ozvěny
  echoes
  echa
  echoic
  zvukomalebný
  echoic
  onomatopoický
  echoing
  ozvěna
  echoing
  echo
  echolalia
  echolálie
  echolocation
  echolokace
  ecKSwbevo
  MgTeiAKpBXpW
  eclampsia
  eklampsie
  eclampsia
  křeč
  eclectic
  málo kreativní
  eclectic
  eklektický
  eclecticism
  eklekticismus
  eclipse
  zákryt
  eclipse
  zastínit
  eclipse
  zatmění
  eclipsis
  zatmění
  ecliptic
  ekliptický
  ecliptic
  ekliptika
  eclogue
  ekloga
  eclogue
  pastýřská báseň
  ECM
  Electronic Countermeasures
  Eco-labelling.
  ekolabeling
  ecochemistry
  ekochemie
  ecocide
  ekocida
  ecocide
  zničení životního prostředí
  ecoengineering
  ekoinženýrství
  ecoimmunology
  ekoimunologie
  ecolabelling body
  ekolabelingový orgán
  ecologic
  ekologický
  ecologic damage
  ekologická škoda
  ecological
  ekologicky
  ecological antagonism
  ekologický antagonismus
  ecological barrier
  ekologická bariéra
  ecological construction
  ekologická stavba
  ecological economics
  ekologická ekonomie
  ecological efficiency
  ekologická efektivnost
  ecological ethics
  ekologická etika
  ecological factor
  ekologický faktor
  ecological genetics
  ekologická genetika
  ecological Marxism.
  ekologický marxismus
  ecological policy
  ekologická politika
  ecological potential
  ekologický potenciál
  Ecological Production and Allocation System (EPAS).
  systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
  ecological safety
  ekologická bezpečnost
  ecological system
  ekologický systém
  ecological threshold
  ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
  ecological valence
  ekologická valence
  ecological water quality criterion
  ekologické kriterium jakosti vody
  ecologically
  ekologicky
  ecologist
  ekolog
  ecologization
  ekologizace
  ecologization of technology
  ekologizace technologie
  ecology
  ekologie
  ecomorphosis
  ekomorfóza
  econometric
  ekonometrický
  econometrics
  ekonometrie
  economic
  ekonomický
  economic
  hospodářský
  economic
  úsporný
  economic crisis (depression)
  ekonomický krize (pokles)
  economic cycle
  ekonomický cyklus
  economic development
  ekonomický rozvoj
  economic effectiveness of pesticide application
  ekonomická efektivnost použití pesticidu
  economic forecaster
  prognostik
  economic good
  ekonomický statek (zboží)
  economic growth
  ekonomický růst
  economic growth
  hospodářský růst
  economic indicator
  ekonomický ukazatel
  economic order
  ekonomický řád
  economic profit
  ekonomický zisk
  economic purpose reservoir
  hospodářská nádrž
  economic regulation
  ekonomická regulace
  economic rent
  ekonomická renta
  economic rent of a worker
  ekonomická renta dělníka
  economic sanction
  ekonomické sankce
  economic stagnation
  ekonomická stagnace
  economic storage level
  hladina hospodářského nadržení
  economic storage reservoir capacity
  hospodářský prostor nádrže
  economic water quality criterion
  ekonomické kriterium jakosti vody
  economical
  úsporný
  economical
  úsporný, ekonomický
  economical
  šetrný
  economical
  hospodárný
  economically
  ekonomicky
  economics
  ekonomie
  economics
  ekonomika
  economics n
  ekonomie
  economics, normative
  ekonomie, normativní
  economics, positive
  ekonomie, pozitivní
  economies
  ekonomie
  economies of scale
  úspory v rozsahu produkce
  economies of scale
  úspory z rozsahu
  economise
  šetřit
  economist
  ekonom
  economist
  ekonomka
  economists
  ekonomové
  economization
  zhospodárnění
  economize
  šetřit
  economizer
  spořič
  economizer
  ekonomizér
  economy
  ekonomika
  economy
  hospodaření
  economy
  hospodárnost
  economy
  hospodářství
  economy class
  nejlevnější třída
  economy class
  ekonomická třída
  economy class
  turistická třída
  ecophysiology
  ekofyziologie
  ecosphere
  ekosféra
  ecosystem
  ekosystém
  ecosystems
  ekosystémy
  ecotechnique
  ekotechnika
  ecotechnology
  ekotechnologie
  ecotone
  ekoton
  ecotope
  ekotop
  ecotoxicology
  ekotoxikologie
  ecotype
  ekotyp
  ecru
  béžový
  ECS
  systém kontroly emisí
  ecstasies
  extáze
  ecstasies
  extáze (mn. č.)
  ecstasy
  extáze
  ecstatic
  extatický
  ecstatic
  bouřlivý
  ecstatically
  v extázi
  ectoblast
  ektoblast
  ectoderm
  ektoderm
  ectodermal
  ektodermální
  ectoparasite
  ektoparazit
  ectopic
  ektopický
  ectoplasm
  ektoplazma
  Ecuador
  ekvádorský
  Ecuador
  Ekvádor
  ecumene
  ekumena
  ecumenical
  ekumenický
  ecumenically
  ekumenicky
  ecumenism
  ekumenizmus
  eczema
  ekzém
  eczema
  vyrážka
  Ed
  Ed
  edacious
  nenasytný
  edacious
  žravý
  edacity
  žravost
  edacity
  nenasytnost
  Edam
  eidam
  Edam cheese
  Eidam
  edaphic factor
  edafický faktor
  edaphobiont
  edafobiont
  edaphon
  edafon
  edaphotype
  edafotyp
  edatope
  edatop
  Eddie
  Eddie
  eddies
  víry
  eddy
  vír
  eddy diffusion
  turbulentní difuze (hydrosystém)
  edelweiss
  protěž
  Eden
  ráj
  Eden
  Eden
  edentulous
  bezzubý
  Edgar
  Edgar
  edge
  brousit
  edge
  břitkost
  edge
  prudkost
  edge
  kraj
  edge
  lem
  edge
  lemovat
  edge
  okraj
  edge
  hrana
  edge
  hranit
  edge
  ostrost
  edge
  ostří
  edge
  pokraj
  edge in
  vsunout
  edged
  vroubený
  edgeless
  tupý
  edger
  lemovačka
  Edgerton
  Edgerton
  edges
  hrany
  edgeways
  bokem
  edgeways
  stranou
  edgewise
  bokem
  edgily
  podrážděně
  edgily
  protivně
  edgily
  nabroušeně
  edginess
  hranatost
  edging
  okraj
  edgy
  nervózní
  edgy
  ostrý
  edgy
  podrážděný
  edgy
  protivný
  edibility
  poživatelnost
  edible
  jedlý
  edible wild mushroom
  hřib
  edibleness
  poživatelnost
  edict
  dekret
  edification
  osvěta
  edificator
  edifikátor
  edifice
  budova
  edify
  poučit
  edifying
  poučný
  Edinburgh
  hl.m. - Skotsko
  Edinburgh
  Edinburgh
  Edison
  Edison
  edit
  editovat
  edit
  redigovat
  edit
  stříhat např. film
  edit
  sestavit
  edit
  upravit
  edit
  upravovat
  edit
  uspořádat
  edit out
  vynechat
  edit out
  vystřihnout
  editable
  upravitelný
  editable
  editovatelný
  edited
  editovaný
  Edith
  Edita
  Edith
  Edith
  editing
  editace
  editing
  upravovat
  edition
  vydání
  edition
  edice
  edition
  náklad
  edition size
  náklad
  editions
  náklady
  editions
  vydání
  editions
  edice
  editor
  editor
  editor
  redaktor
  editor
  vydavatel
  editor
  šéfredaktor
  editor
  střihač např. filmu
  editor in chief
  šéfredaktor
  editorial
  vydavatelský
  editorial
  článek
  editorial
  úvodník
  editorial
  redaktorský
  editorial
  redakční
  editorial board
  redakční rada
  editorialize
  veřejně komentovat
  editorialize
  veřejně vyjadřovat názor
  editorially
  vydavatelsky
  editorials
  úvodníky
  editors
  vydavatelé
  editors
  střihači
  editorship
  vydavatelství
  editorship
  redigování
  editress
  redaktorka
  edits
  edituje
  edits
  upravuje
  Edmonds
  Edmonds
  Edmondson
  Edmondson
  Edmonton
  město - Kanada
  Edmund
  Edmund
  Edna
  ženské křestní jméno
  EDP
  environmentálně upravený domácí produkt
  Eduardo
  Eduardo
  educability
  vychovatelnost
  educable
  vychovatelný
  educate
  vychovávat
  educate
  vzdělat
  educate
  vzdělávat
  educate
  odnaučit
  educated
  vzdělaný
  educating
  vzdělávací
  educating
  výchovný
  education
  výchova
  education
  výuka
  education
  vzdělání
  education
  vzdělávání
  education
  školství
  educational
  výchovný
  educational
  vzdělávací
  educationalist
  pedagog
  educationally
  naučně
  educationally
  výchovně
  educationist
  pedagog
  educative
  výchovný
  educator
  vychovatel
  educator
  vyučující
  educators
  vyučující
  educators
  vychovatelé
  educe
  vyvodit
  educe
  odvodit
  eduction
  odvození
  eduction
  vyvození
  edulcorate
  osladit
  Edward
  Eduard
  Edward
  Edward
  Edwards
  Edwards
  Edwin
  Edwin
  Edwina
  ženské křestní jméno
  eejit
  idiot
  eel
  úhoř
  eelgrass
  druh vodní rostliny
  eellike
  úhořovitý
  eelpout
  mník
  eels
  úhoři
  EELV
  Evolved Expendable Launch Vehicle
  EEPA
  environmentální výdaje na ochranu a snižování
  EER
  koeficient energetické účinnosti
  eerie
  záhadný
  eerie
  tajemný
  eerie
  tajuplný
  eeriness
  tajuplnost
  eeriness
  záhadnost
  eery
  záhadný
  eery
  strašidelný
  eery
  tajemný
  eery
  tajuplný
  EF
  emisní faktor
  EFEO
  environmentálně preferované možnosti volby energie
  efface
  zahladit
  effaceable
  zahladitelný
  effaceable
  smazatelný
  effaceable
  vymazatelný
  effacement
  vymazání
  effacement
  smazání
  effect
  sjednat
  effect
  smysl
  effect
  výsledek
  effect
  účinek
  effect
  účinnost
  effect
  vykonat
  effect
  majetek
  effect
  následek
  effect
  efekt
  effected
  ovlivněný
  effecting
  způsobující
  effective
  skutečný
  effective
  účinný
  effective
  efektivní
  effective
  efektní
  effective
  faktický
  effective date
  den nabytí účinnosti
  effective democracy
  účinná demokracie
  effective irrigation depth
  účinná hloubka provlažení
  effective irrigation requirement
  užitečné závlahové množství
  effective rainfall
  efektivní srážky
  effective reservoir capacity
  užitkový prostor nádrže
  effective yield
  skutečný výnos
  effectively
  účinně
  effectively
  efektivně
  effectiveness
  efektivita
  effectiveness
  efektivnost
  effectiveness
  účinnost
  effectiveness of pesticide application
  efektivnost použití pesticidů
  effectivity
  účinnost
  effector
  efektor
  effects
  efekty
  effectual
  účinný
  effectuality
  účinnost
  effectuality
  závaznost
  effectuality
  právoplatnost
  effectuate
  vykonat
  effectuate
  uskutečnit
  effeminacy
  zženštilost
  effeminate
  zženštilý
  effeminate
  přecitlivělý
  effeminize
  zženštilec
  effeminize
  zženštilý
  effeminize
  změkčit
  effendi
  turecký titul pro pána
  efferent
  vývodový
  efferent
  odvodný
  efferent
  odvádějící
  effervesce
  kypět
  effervesce
  pěnit
  effervesce
  překypovat
  effervesce
  bublat
  effervescence
  nespoutanost
  effervescent
  šumivý
  effervescent
  energický
  effete
  vyčerpaný
  efficacious
  účinný
  efficacious
  efektivní
  efficaciousness
  efektivnost
  efficaciousness
  působivost
  efficaciousness
  účinnost
  efficacy
  účinnost
  efficacy
  výkonnost
  efficacy
  efektivnost
  efficiencies
  výkonnosti
  efficiencies
  účinnosti
  efficiency
  účinnost
  efficiency
  zdatnost
  efficiency
  výkonnost
  efficiency
  výkonost
  efficiency
  efektivita
  efficiency and fisheries
  efektivnost rybolovu
  efficiency and forest harvesting.
  efektivnost mýcení lesa
  efficiency and pollution
  efektivnost a znečištění
  efficiency and population control
  efektivnost řízení populace
  efficiency and property rights
  efektivnost vlastnických práv
  efficiency and sustainability
  efektivnost a udržitelnost
  efficiency standard
  standard efektivnosti
  efficiency, economic
  efektivnost, ekonomická
  efficiency, process
  efektivnost, proces
  efficiency, technical
  efektivnost, technická
  efficient
  efektivní
  efficient
  výkonný
  efficient
  účelný
  efficient
  účinný
  efficient
  schopný
  efficient
  schopný, výkonný
  efficient
  zdatný
  efficient production
  efektivní výroba
  efficiently
  účinně
  efficiently
  výkonně
  Effie
  ženské křestní jméno
  effigy
  socha osoby
  effing
  šoustání
  effloresce
  zvětrat
  effloresce
  rozkvést
  effloresce
  vykvétat
  efflorescence
  vykvétání
  efflorescence
  výkvět solí
  efflorescence
  eflorescence
  efflorescence
  doba květu
  efflorescent
  rozkvétající
  effluence
  vyzařování
  effluence
  výtok
  effluent
  tekutý odpad
  effluent
  odtok
  effluent charge
  poplatek za vypouštění
  effluent disposal
  kanalizace
  effluent fee
  emisní poplatek
  effluent standards
  standardy vypouštění (emisní limity)
  effluvium
  výpar
  efflux
  výtok
  efflux
  odtok
  effort
  intenzita
  effort
  práce
  effort
  namáhání
  effort
  námaha
  effort
  snaha
  effort
  úsilí
  effort
  usilovat
  effort
  vypětí
  effortful
  namáhaný
  effortless
  nenucený
  effortlessly
  snadno
  effortlessness
  snadnost
  effortlessness
  nenucenost
  effortlessness
  lehkost
  efforts
  snahy
  efforts
  úsilí
  effrontery
  zpupnost
  effrontery
  nabubrelost
  effrontery
  nestoudnost
  effrontery
  drzost
  effulgence
  záře
  effulgent
  zářivý
  effuse
  rozlít
  effuse
  rozšířit
  effusion
  rozšíření
  effusion
  výlev
  effusive
  vášnivý
  effusive
  efuzivní
  effusive
  přehnaný
  effusively
  přehnaně
  effusively
  přemrštěně
  effusively
  vášnivě
  effusiveness
  vášnivost
  effusiveness
  přecitlivělost
  effusiveness
  přemrštěnost
  effusiveness
  přílišná citlivost
  effusiveness
  efuzivnost
  EFS-M
  Enhanced Flight Screening-Medical
  eft
  mlok
  EG
  Evil Grin
  egal claim
  právní nárok
  egalitarian
  rovnostářský
  egalitarianism
  rovnostářství
  egalitarianism
  egalitářství
  egalization
  egalizace
  Egan
  Egan
  EGC
  Extrememly Gruntled Customer
  egest
  vyplavit
  egest
  vypudit
  egg
  vaječný
  egg
  vajíčko
  egg
  vejce
  egg
  házet vejci
  egg on
  popichovat
  egg on
  pobízet k
  egg white
  bílek
  eggbeater
  šlehač
  eggcup
  kalíšek na vejce
  egged
  házel vejce
  egged
  obaloval ve vejci
  egged
  obalované ve vejci
  egghead
  intelektuál
  eggnog
  vaječný koňak
  eggplant
  lilek
  eggplant
  baklažán
  eggs
  vajíčka
  eggs
  vejce
  eggshell
  skořápka
  egis
  egida
  eglantine
  šípková růže
  ego
  ego
  ego
  osobnost
  egocentric
  egocentrický
  egocentrically
  egocentricky
  egocentrism
  egocentrismus
  egocentrism
  egocentričnost
  egoism
  egoismus
  egoism
  sobectví
  egoist
  sobec
  egoist
  egoista
  egoistic
  egoistický
  egoistic
  sobecký
  egoistical
  egoistický
  egoistically
  egoisticky
  egomania
  egocentrismus
  egomaniac
  chorobný egoista
  egomaniac
  extrémní egocentrik
  egos
  ega
  egos
  osobnosti
  egotism
  ješitnost
  egotism
  egotismus
  egotist
  egoista
  egotistic
  egotistický
  egotistic
  sobecký
  egotistical
  egotistický
  egotistical
  ješitný
  EGR (exhaust-gas recirculation)
  recirkulace výfukových plynů
  egregious
  mimořádný
  egregious
  do očí bijící
  egress
  vyjít
  egress
  východ
  egress interface
  výstupní rozhraní
  egression
  vynoření
  egret
  pták volavka
  Egypt
  Egypt
  Egyptian
  Egypťan
  egyptian
  egyptský
  Egyptology
  egyptologie
  eh
  co?
  EHF
  Extremely High Frequency
  Ehrlich
  Ehrlich
  Eichmann
  Eichmann
  eider
  druh kachny
  eiderdown
  prošívaná peřina
  eidetic
  eidetický
  eidolon
  fantom
  eidolon
  přízrak
  EIF
  Exercise In Futility
  eigenvalue
  vlastní číslo
  eigenvalues
  vlastní hodnoty
  eigenvector
  vlastní vektor
  eight
  osm
  eight
  osmička
  eight hundred
  osm set
  eight hundredth
  osmistý
  eight pairs of
  osmery
  eight sets
  osmery
  eighteen
  osmnáct
  eighteen
  osmnáctka
  eighteenth
  osmnáctý
  eightfold
  osminásobný
  eighth
  osmina
  eighth
  osmý
  eighties
  osmdesátá léta
  eightieth
  osmdesátý
  eightpenny
  osmipencový
  eightsome
  skupina osmi lidí
  eighty
  osmdesát
  eighty-four
  osmdesát čtyři
  eighty-seven
  osmdesát sedm
  Eileen
  ženské křestní jméno
  Einstein
  Einstein
  einsteinium
  einsteinium
  Eire
  Irsko
  Eire
  irská republika
  Eisenhower
  Eisenhower
  Eisner
  Eisner
  eisteddfod
  velšský festival
  either
  také
  either
  ten nebo onen
  either
  jeden i druhý
  either
  každý
  either
  oba
  either
  kterýkoli ze dvou
  either
  ani ten, ani onen
  either
  buď
  either... or
  buď... anebo
  either... or
  buď... nebo
  ejaculate
  ejakulovat
  ejaculate
  ejakulát
  ejaculate
  vyhrknout
  ejaculate
  vykřiknout
  ejaculation
  ejakulace
  eject
  vysunout
  eject
  vypudit
  ejecta
  vyvřelý
  ejected
  vyhnán
  ejected
  vyhozený
  ejected
  katapultoval
  ejecting
  vyhození
  ejecting
  vyvržení
  ejection
  vyhození
  ejector
  vyhazovací zařízení
  ejector
  ejektor
  Ekaterinoslav
  Dnepropetrovsk
  Ekaterinoslav
  Jekaterinoslav
  Ekberg
  Ekberg
  eke
  rovněž
  eke out
  doplnit
  ekistics
  ekistika
  ekonotechnical comasation
  hospodářskotechnická úprava pozemků
  Ekstrom
  Ekstrom
  El Monte
  město - Spojené státy americké
  El Paso
  město - Spojené státy americké
  El Salvador
  El Salvador
  elaborate
  vypracovat
  elaborate
  umně vyvedený
  elaborate
  rozvést
  elaborate
  zkomplikovaný
  elaborate
  spletitý
  elaborate
  komplikovaný
  elaborate
  pracný
  elaborate
  propracovaný
  elaborated
  promyšlený
  elaborated
  podrobný
  elaborated
  detailní
  elaborateness
  pracnost
  elaborateness
  komplikovanost
  elaborateness
  spletitost
  elaborating
  rozpracovávající
  elaboration
  rozpracování
  Elaine
  ženské křestní jméno
  elan
  elán
  eland
  oryx
  elapse
  uplynout
  elapse
  vypršet
  elapsed
  uplynul
  elapsed
  uplynulý
  elapsed
  uplynutý
  elastic
  pružný
  elastic
  elastický
  elastic
  guma
  elastic
  gumový
  elastic demand
  elastická (pružná) poptávka
  elastic demand
  elastická poptávka
  elastic supply
  elastická nabídka
  elasticity
  elasticita
  elasticity
  elasticita, pružnost
  elasticity
  pružnost
  elasticity of demand
  pružnost poptávky
  elasticity of expectations
  elasticita očekávání
  elasticity of supply
  pružnost nabídky
  elasticized
  elastikovaný
  elastomer
  elastomer
  elastoplast
  leukoplast
  elate
  povznést
  elate
  naplnit radostí
  elated
  povznesený
  elated
  rozradostněný
  elation
  radost
  Elba
  ženské křestní jméno
  Elbe
  Elbe
  Elbe
  Labe
  elbow
  loket
  elbow joint
  loketní kloub
  elbowing
  vytlačování
  elbows
  lokty
  elder
  starší
  elder
  černý bez
  elderberry
  černý bez
  elderberry
  bezinka
  elderflower
  bezový květ
  elderly
  postarší
  elders
  starci
  elders
  starší
  eldest
  nejstarší
  Eldon
  mužské křestní jméno
  eldorado
  eldorádo
  eldritch
  tajemný
  eldritch
  tajuplný
  Eleanor
  ženské křestní jméno
  Eleanor
  Eleonora
  elect
  zvolit
  elect
  zvolit si
  elect
  volba
  elect
  volit
  elect
  vybrat
  elect
  vybrat si
  electability
  volební způsobilost
  electable
  způsobilý být volen
  elected
  zvolený
  elected
  vyvolený
  electing
  zvolení
  election
  zvolení
  election
  vyvolení
  election
  volba
  election
  volby
  election
  volební
  electioneer
  agitátor
  elections
  volby
  elective
  volený
  elector
  volič
  electoral
  volební
  electorally
  volebně
  electorate
  voliči
  electors
  voliči
  electric
  elektrický
  electric appliance
  elektrický spotřebič
  electric car
  elektromobil
  electric chair
  elektrické křeslo
  electric current
  elektrický proud
  electric eel
  elektrický úhoř
  electric fan
  větrák
  electric fan
  ventilátor
  electric iron
  elektrická žehlička
  electric power integration
  integrace elektrické energie
  electric wiring
  elektrické vedení
  electric-blue
  ostře modrý
  electrical
  elektrický
  electrical engineer
  elektroinženýr
  electrical engineering
  elektroinženýrství
  electrical engineering
  elektrotechnika
  electrical installation
  elektrická instalace
  electrical storm
  elektrická bouřka
  electrically
  elektricky
  electrician
  elektrikář
  electrician
  elektrotechnik
  electricians
  elektrikáři
  electricity
  elektřina
  electrification
  elektrifikace
  electrified
  elektrifikovaný
  electrified
  elektrizovaný
  electrify
  elektrifikovat
  electrify
  zelektrizovat
  electrize
  elektrifikovat
  electrize
  elektrizovat
  electro
  galvanicky
  electrocardiogram
  elektrokardiogram
  electrocardiograph
  elektrokardiograf
  electrocardiograph
  eKG
  electrocardiographic
  elektrokardiografický
  electrocardiography
  elektrokardiografie
  electrochemical
  elektrochemický
  electrochemically
  elektrochemicky
  electrochemistry
  elektrochemie
  electrocute
  popravit
  electrocute
  popravit elektřinou
  electrocuted
  popravený elektřinou
  electrocution
  poprava
  electrocution
  poprava elektrickým křeslem
  electrode
  elektroda
  electrodeposition
  pokovování
  electrodes
  elektrody
  electrodynamic
  elektrodynamický
  electrodynamics
  elektrodynamika
  electroencephalogram
  elektroencefalogram
  electroencephalograph
  elektroencefalograf
  electroencephalographic
  elektroencefalografická
  electroencephalography
  electroencefalografie
  electrologist
  elektrokosmetik
  electroluminescent
  elektroluminiscenční
  electrolyse
  elektrolyzovat
  electrolysis
  elektrolýza
  electrolyte
  elektrolyt
  electrolytic
  elektrolytický
  electrolytically
  elektrolyticky
  electromagnet
  elektromagnet
  electromagnetic
  elektromagnetický
  electromagnetic radiation
  elektromagnetické záření
  electromagnetic wave
  elektromagnetická vlna
  electromagnetically
  elektromagneticky
  electromagnetics
  elektromagnetismus
  electromagnetism
  elektromagnetismus
  electromechanical
  elektromechanický
  electromechanical device
  elektromechanické zařízení
  electromechanics
  elektromechanika
  electrometeor
  elektrometeor
  electrometer
  elektroměr
  electromotive
  týkající se výroby elektřiny
  electromotive force
  elektromotorická síla
  electromyogram
  elektromyogram
  electron
  elektron
  electron accelerator
  elektronový akcelerátor
  electron beam
  elektronový paprsek
  electron microscope
  elektronový mikroskop
  electron microscopic
  elektronovo mikroskopický
  electron microscopy
  elektronová mikroskopie
  electron multiplier
  elektronový násobič
  electron orbit
  elektronový orbit
  electron tube
  elektronka
  electron volt
  elektron volt
  electronegative
  elektronegativní
  electronegativity
  elektronegativita
  electroneutral
  elektricky neutrální
  electronic
  elektronický
  electronic communication
  elektronická komunikace
  electronic data processing
  elektronické zpracování dat
  electronic device
  elektronické zařízení
  electronic dictionary
  elektronický slovník
  electronic engineer
  elektroinženýr
  electronic engineer
  elektrotechnik
  electronic mail
  elektronická pošta
  electronic money transfer
  elektronický převod
  electronic music
  elektronická hudba
  electronic signal
  elektronický signál
  electronic voltmeter
  elektronický voltmetr
  electronically
  elektronicky
  electronics
  elektronika
  electrons
  elektrony
  electrophoresis
  elektroforéza
  electroplate
  galvanicky pokovovat
  electropositive
  elektropozitivní
  electroscope
  elektroskop
  electroshock
  elektrošok
  electroshock therapy
  elektrošoková terapie
  electrostatic
  elektrostatický
  electrostatics
  elektrostatika
  electrotype
  galvanotyp
  electrum
  elektron
  elects
  volí
  eleemosynary
  charitativní
  eleemosynary
  dobročinný
  elegance
  elegance
  elegant
  elegantní
  elegant
  vkusný
  elegantly
  elegantně
  elegiac
  elegický
  elegiacal
  truchlivý
  elegy
  žalozpěv
  elegy
  elegie
  element
  element
  element
  dílec
  element
  složka
  element
  živel
  element
  článek
  element
  částice
  element
  prvek
  element
  prvek (chemie)
  element
  prvek (systému)
  element 104
  prvek 104
  element 105
  prvek 105
  element 106
  prvek 106
  element 107
  prvek 107
  elemental
  živelní
  elemental
  základní
  elementally
  živelně
  elementarily
  elementárně
  elementary
  základní
  elementary flow
  základní tok
  elementary flow
  elementární tok
  elementary particle
  elementární částice
  elementary school
  základní škola
  elements
  základní prvky
  elements
  elementy
  Elena
  Elena
  elephant
  slon
  elephant calf
  slůně
  elephantiasis
  elefantiáza
  elephantine
  sloní
  elephants
  sloni
  elevate
  vyvýšit
  elevate
  zvednout
  elevated
  zvýšení
  elevated
  vyvýšený
  elevated ground-floor
  zvýšené přízemí
  elevated railway
  nadzemní dráha
  elevating
  zvedající
  elevating
  zvedání
  elevation
  zvednutí
  elevation
  zvýšení
  elevation
  vyvýšenina
  elevation
  elevace
  elevation
  povýšení
  elevation groundwater level
  elevační hladina podzemní vody
  elevator
  elevátor
  elevator
  dopravník
  elevator
  výtah
  elevator
  zdviž
  eleven
  jedenáct
  eleven
  jedenáctka
  eleventh
  jedenáctý
  elf
  diblík
  elf
  elf
  elf
  skřítek
  elfin
  drobný
  elfish
  skřítkovský
  elfish
  skřítčí
  elfish
  uličnický
  Elgin
  Elgin
  Eli
  Eli
  Eliah
  Eliáš
  elicit
  odvodit
  elicit
  zjistit
  elicit
  vylákat
  elicitation
  vyvolání
  eliciting
  vyvolávající
  eliciting
  vyvolávání
  elide
  vynechat
  elide
  redukovat
  elided
  vynechán
  eligibility
  volitelnost
  eligibility
  vhodnost
  eligibility
  způsobilost
  eligibility
  kvalifikace
  eligible
  přicházející v úvahu
  eligible
  oprávněný
  eligible
  způsobilý
  eligible
  schopný
  eligible
  vhodný
  eligibly
  způsobile
  Elijah
  Elijah
  eliminate
  eliminovat
  eliminate
  zlikvidovat
  eliminate
  vyloučit
  eliminate
  odstranit
  eliminate
  odstraňovat
  eliminated
  eliminovaný
  eliminated
  vyloučený
  eliminated
  vyřazený
  eliminates
  odstraňuje
  eliminates
  eliminuje
  eliminating
  eliminující
  eliminating
  vyřazující
  eliminating
  vylučující
  elimination
  vyřazení
  elimination
  odstranění
  eliminative protection
  eliminační ochrana
  eliminator
  eliminátor
  Elinor
  ženské křestní jméno
  ELINT
  Electronic Intelligence
  Eliot
  Eliot
  Elisabeth
  ženské křestní jméno
  Elisha
  ženské křestní jméno
  Elisha
  mužské křestní jméno
  elision
  elize
  elite
  elitní
  elite
  vybraný
  elitism
  elitářství
  elitist
  elitář
  elixir
  elixír
  Elizabeth
  Alžběta
  Elizabeth
  Elizabeth
  Elizabeth
  Eliška
  Elizabethan
  alžbětinský
  elk
  los
  elk
  jelen (wapiti)
  Elkhart
  okres v USA
  ell
  přístavek
  ell
  délková míra loket
  Ella
  Ella
  Ella
  ženské křestní jméno
  Ellen
  Ellen
  Ellie
  Ellie
  elligible
  způsobilý
  elligible
  vhodný
  elligible
  žádoucí
  elligible
  schopný
  Ellington
  Ellington
  Elliot
  Elliot
  Elliott
  Elliott
  ellipse
  elipsa
  ellipse
  výpustka
  ellipses
  výpustky
  ellipses
  elipsy
  ellipsis
  výpustka
  ellipsis
  vynechání
  ellipsoid
  elipsoid
  ellipsoidal
  elipsoidní
  elliptic
  eliptický
  elliptical
  eliptický
  elliptically
  elipticky
  elliptically
  oválně
  ellipticity
  eliptičnost
  Ellis
  Ellis
  Ellison
  Ellison
  Ellsworth
  Ellsworth
  Ellwood
  Ellwood
  elm
  jilm
  ELMC
  Electrical Load Management Centers
  Elmer
  Elmer
  Elmira
  ženské křestní jméno
  ELO
  Extremely Low Observable
  elocution
  řečnické umění
  elocutionary
  řečnický
  elocutionary
  recitační
  elocutionist
  recitátor
  Eloise
  ženské křestní jméno
  elongate
  prodloužit
  elongated
  prodloužený
  elongation
  prodloužení
  elongation
  elongace
  elope
  utéci za účelem sňatku
  elopement
  opuštění manžela
  elopement
  dobrovolný únos
  eloquence
  výmluvnost
  eloquent
  výmluvný
  eloquently
  výmluvně
  Elroy
  Elroy
  else
  jinak
  else
  jinam
  else
  jinde
  else
  jindy
  else
  jiný
  else
  mimoto
  elsewhere
  jinam
  elsewhere
  jinde
  Elsie
  ženské křestní jméno
  Elton
  Elton
  eluat
  vyluhovatelnost odpadu
  elucidate
  vyjasnit
  elucidate
  vysvětlit
  elucidate
  osvětlit
  elucidate
  osvětlovat
  elucidation
  objasnění
  elucidation
  vysvětlení
  elude
  vyhnout se
  elude
  vykroutit se
  elude
  unikat
  elude
  uniknout
  eludes
  uniká
  elusion
  vytáčka
  elusion
  obejití
  elusive
  prchavý
  elusive
  nepolapitelný
  elusive
  nezachytitelný
  elusive
  unikající
  elusively
  prchavě
  elusiveness
  prchavost
  elute
  propírat
  elute
  vyluhovat
  elution
  vyluhování
  elution
  vymývání
  elutriation
  elutriace
  ELV
  Expendable Launch Vehicle
  elven
  elfí
  elven
  patřící elfům
  elver
  mladý úhoř
  elves
  elfové
  elves
  skřítci
  Elvis
  Elvis
  elvish
  skřítkovský
  Ely
  Ely
  elysian
  elisejský
  elysian
  elysejský
  elysian
  rajský
  Elysium
  elysium
  Elysium
  ráj
  elytron
  krovka
  em
  písmeno m
  emaciate
  hladovět
  emaciate
  hubnout
  emaciate
  mořit
  emaciated
  vychrtlý
  emaciated
  vyhublý
  emaciation
  vyčerpanost
  emaciation
  hubnutí
  emacs
  emacs
  email
  elektronická pošta
  email
  emailový
  emailed
  poslal mail
  emailing
  mailování
  emails
  emaily
  emanate
  vyzařovat
  emanating
  vyzařující
  emanation
  vyzařování
  emanation
  vylučování
  emancipate
  emancipovat
  emancipate
  osvobodit se
  emancipated
  emancipovaný
  emancipation
  emancipace
  emancipation
  osvobození
  emancipationist
  stoupenec emancipace
  emancipatory
  emancipační
  Emanuel
  Emanuel
  emasculate
  zeslabit
  emasculation
  zeslabení
  emasculation
  oslabení
  embaling fluid
  balzamovací roztok
  embalm
  balzamovat
  embalm
  konzervovat
  embalm
  nabalzamovat
  embalmer
  balzamovač
  embalming
  balzamování
  embalming
  nabalzámování
  embalmment
  balzamování
  embank
  regulovat
  embankment
  navážka
  embankment
  nábřeží
  embarass
  překážet
  embarass
  zkomplikovat
  embarass
  vadit
  embargo
  embargo
  embargo
  embargo, blokáda
  embark
  nalodit
  embark
  naložit
  embark
  naložit na loď
  embark on
  pustit se do
  embark on
  dát se do
  embarkation
  nalodění
  embarked
  naloděný
  embarked
  naložený
  embarking
  nakládání
  embarkment
  nalodění
  embarkment
  naložení
  embarrass
  překážet
  embarrass
  přivést do rozpaků
  embarrass
  upadnout do rozpaků
  embarrass
  uvést do finančních nesnází
  embarrass
  uvést do rozpaků
  embarrass
  vadit
  embarrass
  zkomplikovat
  embarrass
  znesnadnit
  embarrass
  ztížit
  embarrassed
  v rozpacích
  embarrassed
  rozpačitý
  embarrassedly
  rozpačitě
  embarrassing
  trapný
  embarrassing
  nepříjemný
  embarrassingly
  trapně
  embarrassment
  rozpaky
  embarrassment
  rozpačitost
  embassador
  velvyslanec
  embassies
  velvyslanectví
  embassy
  velvyslanectví
  embassy
  vyslanectví
  embassy
  ambasáda
  embattled
  v pohotovosti
  embattled
  připravený bojovat
  embed
  vložit
  embed
  zapustit
  embed
  zakotvit
  embeddable
  zapustitelný
  embeddable
  zasaditelný
  embedded
  zanořený
  embedded
  zanořený
  embedded
  zapuštěný
  embedded
  zasazený
  embedded
  zabudovaný
  embedded
  zakotvený
  embedded
  vnořený
  embedded
  vtisknutý
  embedded
  vestavěný
  embedded
  vložený
  embedding
  ukotvení
  embedding
  usazení
  embellish
  vyzdobit
  embellish
  vyšperkovat
  embellish
  přikrášlit
  embellish
  ozdobit
  embellished
  nazdobený
  embellishment
  výzdoba
  ember
  žhavý
  ember
  žhavý popel
  ember
  žhavý uhlík
  emberg
  Norimberk
  embers
  řeřavé uhlíky
  embers
  oharky
  embezzle
  defraudovat
  embezzle
  zpronevěřit
  embezzlement
  zpronevěra
  embezzlement
  defraudace
  embezzler
  defraudant
  embezzler
  zpronevěřitel
  embitter
  ztrpčit
  embitterment
  zahořklost
  embitterment
  roztrpčení
  emblazon
  vyzdobit
  emblazon
  ozdobit
  emblem
  symbol
  emblematic
  emblematický
  emblematic
  emblémový
  emblematical
  emblémový
  emblematical
  symbolický
  embodied
  ztělesněný
  embodied
  zahrnutý
  embodies
  zahrnuje
  embodies
  ztělesňuje
  embodiment
  ztělesnění
  embodiment
  začlenění
  embody
  ztělesnit
  embody
  ztělesňovat
  embody
  vtělit se
  embody
  zahrnout
  embody
  zahrnovat
  embolden
  povzbudit
  embolic
  embolický
  embolism
  embolie
  embolus
  embolus
  embonpoint
  baculatost
  embosom
  obejmout
  emboss
  vytepat
  embossed
  vypouklý
  embossed
  vystupující
  embossing
  vytlačení
  embossing
  ražba
  embossment
  reliéf
  embouchure
  nátrubek
  embouchure
  náustek
  embrace
  obejmout
  embrace
  obejmout objímat
  embrace
  objetí
  embrace
  objímat
  embrace
  objímat obejmout
  embrace
  obsahovat
  embrace
  zahrnovat
  embrace
  sevření
  embrace
  chopit se
  embraceable
  obemknutelný
  embraceable
  přijatelný
  embraceable
  pochopitelný
  embraced
  objal
  embraces
  objímá
  embraces
  zahrnuje
  embracing
  zahrnující
  embracing
  objímající
  embrangle
  splést
  embrasure
  výklenek
  embrocate
  vmasírovat
  embrocation
  mast
  embroider
  vyšívat
  embroidered
  vyšívaný
  embroidered
  přikrášlený
  embroiderer
  vyšívač
  embroidery
  výšivka
  embroil
  zaplést se
  embroiled
  zapletený
  embroilment
  zapletení
  embroilment
  zápletka
  embryo
  zárodek
  embryo
  embryo
  embryologic
  embryologický
  embryological
  embryologický
  embryologist
  embryolog
  embryology
  embryologie
  embryonal
  embryonální
  embryonal
  zárodečný
  embryonic
  embryonální
  embryos
  embrya
  EMC
  Electromagnetic Compatibility
  emcee
  konferenciér
  EMD
  Electromagnetic Manufacturing Development
  emeer
  emír
  emend
  korigovat
  emend
  opravit
  emendation
  korekce
  emendation
  korektura
  EMEP
  program environmentálního monitoringu a hodnocení
  emerald
  smaragd
  emerge
  vynořit se
  emerge
  vzejít
  emerge
  ukázat
  emerge
  povstat
  emerge
  objevit se
  emerged
  objevený se
  emerged
  vynořený
  emerged
  vyplynul
  emergence
  vynoření
  emergence
  vývin
  emergence
  vývoj
  emergence
  objevení
  emergence
  objevení se
  emergence
  emergence
  emergencies
  pohotovosti
  emergencies
  nouze
  emergency
  naléhavost
  emergency
  nouze
  emergency
  nouzová situace
  emergency
  nouzový
  emergency
  havarijní
  emergency
  provizorní
  emergency
  pohotovost
  emergency
  pohotovostní
  emergency
  krizová situace
  emergency
  mimořádná okolnost
  emergency
  mimořádný
  emergency
  výjimečný stav
  emergency
  záchranný
  emergency
  stav nouze
  emergency
  tísňový
  emergency brake
  záchraná brzda
  emergency exit
  nouzový východ
  emergency landing
  nouzové přistání
  emergency room
  ambulance
  emergency valve
  protihavarijní uzávěr
  emergent
  vyplývající
  emergent
  vznikající
  emerges
  vynořuje
  emerges
  vyplývá
  emerging
  vynořující se
  emerging
  objevující se
  emeritus
  emeritní
  Emerson
  Emerson
  emery
  smirkovat
  emery
  smirkový papír
  emesis
  zvracení
  emesis
  dávení
  emetic
  dávicí
  emetic
  dávidlo
  emetic
  dávivý
  EMI
  Electromagnetic Interference
  emigrant
  emigrant
  emigrant
  vystěhovalec
  emigrants
  emigranti
  emigrate
  emigrovat
  emigrated
  emigroval
  emigrating
  emigrující
  emigration
  emigrace
  emigration
  emigrace (živočichů)
  emigration
  vystěhovalectví
  emigre
  uprchlík
  Emil
  mužské křestní jméno
  Emile
  Emile
  Emilio
  Emilio
  Emily
  Emily
  Emily
  Emílie
  eminence
  proslulost
  eminent
  eminentní
  eminent
  významný
  eminent
  vynikající
  eminent domain
  výsostné právo
  eminently
  významně
  emir
  emír
  emirate
  emirát
  emissaries
  poslové
  emissary
  posel
  emissary
  emisar
  emission
  emise
  emission
  vydání
  emission
  vyslání
  emission
  vysílání
  emission
  vyzařování
  emission charges.
  emisní poplatky
  emission from defined place
  emise z definovaného místa úniku
  emission from non-defined place
  emise z nedefinovaného místa úniku
  emission limit
  emisní limit
  emission reduction, charges
  redukce emisí, poplatky
  emission reduction, command and control approach
  redukce emisí, direktivní přístup
  emission reduction, cost effective policies
  redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
  emission reduction, credit
  redukce emisí, dobropis
  emission reduction, excess emission formula
  redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
  emission reduction, fees
  redukce emisí, poplatky
  emission reduction, lowest achievable rate.
  redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
  emission reduction, netting
  redukce emisí, netting
  emission reduction, noncompliance penalty
  redukce emisí, pokuta za nesplnění
  emission reduction, offset policy
  redukce emisí, politika překryvu
  emission reduction, standards
  redukce emisí, standardy (limity)
  emission trading.
  obchod emisemi
  emission-output ratio
  poměr produkce a emisí
  emissions
  emise
  emissions
  exhalace
  emissivity
  emisivita
  emit
  emitovat
  emit
  vysílat
  emit
  vyzařovat
  emits
  vydává
  emits
  emituje
  emitted
  vydával
  emitted
  vyslán
  emitter
  zářič
  emitter
  vysílač
  emitter
  vyzařovač
  emitter
  emiter
  emitting
  vysílání
  Emma
  Emma
  Emmanuel
  Emmanuel
  Emmental
  ementál
  emmet
  mravenec
  emmetropia
  emetropie
  Emmett
  Emmett
  emmision reduction
  redukce emisí
  Emmy
  ženské křestní jméno
  emollient
  změkčovadlo
  emolument
  výdělek
  emolument
  mzda
  emolument
  plat
  Emory
  Emory
  emote
  vylévat si city
  emoticon
  smajlík
  emotion
  cit
  emotion
  dojetí
  emotional
  citový
  emotional
  emoční
  emotionalism
  emocionalita
  emotionalism
  emocionálnost
  emotionality
  emocionalita
  emotionality
  citovost
  emotionalize
  působit na city
  emotionally
  citově
  emotionally
  emocionálně
  emotionally
  emočně
  emotionless
  bezcitný
  emotionless
  necitlivý
  emotions
  emoce
  emotive
  emocionální
  emotively
  emotivně
  EMP
  Electromagnetic Pulse
  empaling
  propichovat
  empathetic
  empatický
  empathic
  důrazný
  empathic
  výrazný
  empathise
  vcítit se
  empathize
  vcítit se
  empathy
  vcítění
  empathy
  schopnost vcítit se
  empathy
  empatie
  emperor
  císař
  emperor butterfly
  babočka
  emperors
  císaři
  emphases
  důrazy
  emphasis
  důraz
  emphasis
  přízvuk
  emphasis
  zdůraznění
  emphasise
  zdůraznit
  emphasised
  zdůrazněný
  emphasises
  zdůrazňuje
  emphasises
  vyzdvihuje
  emphasising
  zdůrazňující
  emphasize
  zdůraznit
  emphasize
  zdůrazňovat
  emphasize
  klást důraz na
  emphasized
  zdůrazněný
  emphasizing
  zdůrazňování
  emphasizing
  vyzdvihování
  emphatic
  důrazný
  emphatically
  důrazně
  emphysema
  emfyzém
  emphysema
  rozedma plic
  emphysematous
  emfyzematózní
  empire
  empír
  empire
  císařství
  empire
  říše
  empire
  impérium
  empires
  říše
  empiric
  empirický
  empirical
  empirický
  empirical evidence
  empirický poznatek
  empirical possession
  empirická držba
  empirically
  empiricky
  empiricism
  empirie
  empiricism
  empirismus
  empiricist
  stoupenec empirismu
  emplace
  umístit
  emplacement
  umístění
  employ
  užívat
  employ
  strávit čas
  employ
  využít
  employ
  využít
  employ
  zaměstnat
  employ
  zaměstnávat
  employ
  použít
  employ
  používat
  employability
  zaměstnatelnost
  employable
  zaměstnatelný
  employable
  práceschopný
  employed
  zaměstnaný
  employee
  zaměstnanec
  employee
  zaměstnankyně
  employee
  pracovnice
  employee
  pracovník
  employees
  zaměstnanci
  employer
  zaměstnavatel
  employers
  zaměstnavatelé
  employing
  zaměstnávající
  employment
  zaměstnanost
  employment
  zaměstnání
  employment agency
  úřad práce
  employment rate
  zaměstnanost
  employs
  zaměstnává
  emporia
  obchod
  emporium
  obchod
  emporium
  tržiště
  emporium
  tržnice
  emporium
  skladiště
  empower
  zmocnit
  empower
  zplnomocnit
  empowered
  zmocnit
  empowerment
  posílení
  empowers
  zplnomocňuje
  empress
  císařovna
  emptied
  vyprázdněný
  emptier
  prázdnější
  empties
  prázdné obaly
  emptiest
  nejprázdnější
  emptily
  prázdně
  emptiness
  prázdnota
  emptiness
  nicotnost
  emptor
  kupec
  emptor
  kupující
  empty
  prázdný
  empty
  vylít
  empty
  vyprázdnit
  empty
  vysypat
  empty nest syndrome
  syndrom prázdného hnízda
  empty out
  vylít
  empty set
  prázdná množina
  empty-handed
  bezmocný
  empty-handed
  s prázdnýma rukama
  empty-headed
  hloupý
  emptying
  vyprázdnění
  empyema
  empyém
  empyreal
  empyrejský
  empyreal
  rajský
  empyreal
  nebeský
  empyrean
  obloha
  empyrean
  empyreum
  EMRU
  Error Message Replace User
  EMS
  EMS (environmental management system)
  Emu
  Emu
  emu
  emu
  emulate
  emulovat
  emulated
  emulovaný
  emulates
  emuluje
  emulating
  emulující
  emulating
  napodobující
  emulation
  emulace
  emulations
  emulace
  emulative
  soutěživý
  emulator
  emulátor
  emulators
  emulátory
  emulous
  snažící se vyrovnat
  emulous
  soutěživý
  emulously
  soutěživě
  emulsification
  emulgace
  emulsification
  emulgování
  emulsified
  emulgovaný
  emulsified pesticide concentrate
  emulzní koncentrát pesticidu
  emulsifier
  emulgátor
  emulsifies
  emulguje
  emulsify
  emulgovat
  emulsion
  emulze
  en
  písmeno n
  en
  půlčtverčík
  en route
  cestou
  enable
  aktivovat
  enable
  oprávnit
  enable
  odblokovat
  enable
  zapnout
  enable
  umožnit
  enable
  uvolnit
  enable
  zplnomocnit
  enabled
  zpřístupněný
  enabled
  zapnutý
  enabled
  aktivovaný
  enabled
  oprávněný
  enabled
  povolený
  enables
  umožňuje
  enabling
  umožňující
  enabling
  aktivování
  enabling
  aktivující
  enact
  ustanovit
  enact
  uzákonit
  enacted
  uzákoněný
  enacted
  schválený
  enactment
  ustanovení
  enamel
  sklovina
  enamel
  smalt
  enamel
  poleva
  enamel
  email
  enamel
  glazura
  enameled
  smaltovaný
  enamored
  zamilovaný
  enamour
  roznítit láskou
  enamour
  okouzlit
  enamoured
  zamilovaný
  enarthrosis
  enartróza
  encajes
  Krajka
  encamp
  utábořit
  encampment
  tábořiště
  encapsulate
  zapouzdřit
  encapsulated
  zapouzdřený
  encapsulation
  zapouzdření
  encapsulation
  obal
  encapsulation
  obalení
  encase
  zapouzdřit
  encase
  uvěznit
  encase
  uzavřít
  encased
  uvězněný
  encased
  uzavřený
  encased
  zapouzdřený
  encasement
  zapouzdření
  encasement
  obednění
  encash
  inkasovat
  encashable
  zpeněžitelný
  encashment
  inkaso
  encashment
  inkasování
  encasing
  zapouzdření
  encaustic
  enkaustický
  enceinte
  těhotná
  encephalitis
  zánět mozku
  encephalitis
  encefalitida
  encephalization
  encefalizace
  encephalogram
  encefalogram
  encephalography
  encefalografie
  encephalon
  mozek
  encephalopathy
  encefalopatie
  enchain
  spoutat
  enchain
  upoutat
  enchant
  očarovat
  enchanted
  okouzlený
  enchanter
  kouzelník
  enchanter
  zaklínač
  enchanting
  okouzlující
  enchantingly
  kouzelně
  enchantment
  okouzlení
  enchantress
  kouzelnice
  enchantress
  čarodějka
  enchilada
  kukuřičná placka s chilli
  enchiridion
  příručka
  enchiridion
  rukověť
  encipher
  zašifrovat
  encircle
  obklopit
  encircle
  obklíčit
  encircled
  obklopený
  encircled
  obklopil
  encircled
  obklíčený
  encircled
  obklíčil
  encirclement
  obklíčení
  encirclement
  zakroužkování
  enclave
  enkláva
  enclose
  obklopit
  enclose
  ohradit
  enclose
  přiložit
  enclosed
  přiložený
  enclosed
  uzavřený
  encloses
  oplocuje
  encloses
  obklopuje
  enclosing
  ohrazení
  enclosure
  ohrada
  enclosure
  příloha
  enclosure
  oplocený pozemek
  Enclosure Act.
  zákon o oplocení
  enclosure port
  vstup-výstup krytem
  encode
  zakódovat
  encode
  kódovat
  encoded
  zakódovaný
  encoder
  kódovací zařízení
  encoder
  kodér
  encoders
  kodéry
  encoding
  kódování
  encodings
  kódování
  encomia
  velebení
  encomiastic
  pochvalný
  encomium
  velebení
  encompass
  zahrnovat
  encompass
  obklopit
  encompass
  obklíčit
  encompass
  obsahovat
  encompasses
  obsahuje
  encompasses
  zahrnuje
  encore
  přidávat
  encore
  přídavek
  encore
  přídavek na koncertu
  encounter
  narazit (na)
  encounter
  potkat
  encounter
  potkávat
  encounter
  utkat se
  encounter
  souboj
  encounter
  setkání
  encountered
  potkaný
  encountering
  setkání
  encounters
  setkání
  encourage
  udržovat
  encourage
  povzbudit
  encourage
  povzbuzovat
  encourage
  pěstovat
  encourage
  chovat
  encourage
  dodat ducha
  encourage
  dodat kuráž
  encourage
  dodat odvahu
  encourage
  dodat sebedůvěru
  encouraged
  podpořený
  encouraged
  povzbudil
  encouraged
  povzbuzený
  encouraged
  povzbuzovaný
  encouragement
  povzbuzení
  encourager
  podpůrce
  encourages
  podporuje
  encourages
  povzbuzuje
  encouraging
  povzbuzující
  encouragingly
  povzbudivě
  encroach
  zasahovat
  encroach upon
  zasahovat do
  encroachment
  zásah
  encrust
  utvořit kůru
  encrust
  pokrýt kůrou
  encrustation
  krusta
  encrustation
  inkrustace
  encrypt
  zakódovat
  encrypt
  zašifrovat
  encrypted
  zakódovaný
  encryption
  šifrování
  encryption
  zašifrování
  encrypts
  zašifrovává
  encrypts
  zakódovává
  encumber
  zatěžovat
  encumber
  zatížit
  encumber
  ztěžovat
  encumber
  překážet
  encumber
  přeplnit
  encumbered
  být zatížen
  encumbrance
  zátěž
  encumbrance
  přítěž
  encyclical
  encyklika
  encyclopaedia
  encyklopedie
  encyclopaedic
  komplexní
  encyclopaedic
  obsáhlý
  encyclopedia
  naučný slovník
  encyclopedia
  encyklopedie
  encyclopedic
  encyklopedický
  encyclopedic
  obsáhlý
  encyclopedic
  komplexní
  encyclopedic
  zevrubný
  encyst
  obalit cystou
  encystment
  tvoření cysty
  end
  ukončení
  end
  ukončit
  end
  skoncovat
  end
  skončit
  end
  smrt
  end
  účel
  end
  výsledek
  end
  zakončit
  end
  závěr
  end
  cíl
  end
  finální
  end
  koncový
  end
  konec
  end
  končit
  end
  krajní
  end
  mez
  end consumer
  konečný spotřebitel
  end product
  konečný produkt
  end table
  malý stolek, vedle gauče nebo křesla
  end up
  ukončit
  end user
  koncový uživatel
  end user
  konečný uživatel
  end-of-pipe technology
  technologie na konci potrubí
  end-use markets
  trhy konečného užití
  end-user
  koncový uživatel
  end-user
  konečný spotřebitel
  endanger
  ohrozit
  endangered
  ohrožený
  endangered species
  ohrožené druhy
  endangered species
  ohrožený druh
  Endangered Species Act
  Endangered Species Act
  endangered taxon
  ohrožený druh (živočichů, rostlin)
  endangering
  ohrožující
  endear
  udělat atraktivním
  endearing
  roztomilý
  endearingly
  roztomile
  endearment
  zalíbení
  endearment
  laskání
  endearment
  pohlazení
  endeavor
  úsilí
  endeavor
  snaha
  endeavour
  snaha
  endeavour
  snažit se
  endeavour
  úsilí
  endeavour
  usilovat
  endeavour
  vynasnažit se
  endeavour
  namáhat se
  endeavour
  námaha
  endeavoured
  snažil se
  endeavouring
  usilování
  endeavours
  námahy
  ended
  skončený
  endemic
  endemický
  endemic species
  endemický druh
  endemical
  endemický
  endemically
  endemicky
  endemism
  endemismus
  endermic
  endermický
  endgame
  koncovka
  Endicott
  Endicott
  ending
  koncovka
  ending
  koncovka (drenáže)
  ending
  konec
  ending
  zakončení
  ending
  ukončení
  endings
  zakončení
  endive
  čekanka
  endive
  endivie
  endless
  nekonečný
  endlessly
  nekonečně
  endlessness
  nekonečnost
  endmost
  nejzazší
  endocarditis
  endokarditida
  endocardium
  endokard
  endocervicitis
  endocervicitida
  endocranium
  endokranium
  endocrinal
  endokrinní
  endocrine
  endokrinní
  endocrine gland
  endokrinní žláza
  endocrinologist
  endokrinolog
  endocrinology
  endokrinologie
  endoderm
  endoderm
  endogamic
  endogamický
  endogamous
  endogamický
  endogamy
  endogamie
  endogenic
  endogenní
  endogenous
  endogenní
  endogenous geochemical process
  endogenní geochemický proces
  endogenous respiration
  endogenní respirace
  endogenous variable
  endogenní proměnná
  endogenously
  endogenně
  endometrial
  endometriální
  endometriosis
  endometrióza
  endometritis
  endometritida
  endometrium
  endometrium
  endometrium
  děložní sliznice
  endomorph
  endomorf
  endomorphic
  endomorfní
  endomorphism
  endomorfizmus
  endonuclease
  endonukleáza
  endoparasite
  endoparazit
  endoparasitic
  endoparazitní
  endophyte
  endofyt
  endoplasm
  endoplazma
  endoplasmic
  endoplazmatický
  endorheic
  bezodtokový
  endorse
  schvalovat
  endorse
  schválit
  endorse
  podepsat
  endorse
  podepsat šek
  endorse
  podporovat
  endorsed
  podporované
  endorsed
  podpořené
  endorsed
  propagované
  endorsed
  schválený
  endorsed
  schválil
  endorsement
  schválení
  endorsement
  souhlas
  endorser
  indosant
  endorser
  převodce
  endorsing
  schvalující
  endoscope
  endoskop
  endoscopic
  endoskopický
  endoscopy
  endoskopie
  endoskeleton
  endoskelet
  endoskeleton
  vnitřní kostra
  endosperm
  endosperm
  endospore
  endospora
  endothelial
  endoteliální
  endothelium
  endotel
  endothermal
  endotermický
  endothermic
  teplokrevný
  endotoxin
  endotoxin
  endovenous
  intravenózní
  endow
  obdarovat
  endow
  dotovat
  endowed
  dotovaný
  endowed
  obdarovaný
  endowment
  věnování
  endowment
  dotace
  endowments
  dotace
  endpoint
  koncovka
  endpoint
  zakončení
  ends
  konce
  ends
  končí
  endsville
  vytoužený cíl
  endue
  vybavit
  endue
  obdařit
  endurable
  snesitelný
  endurance
  trpělivost
  endurance
  výdrž
  endurance
  vydržení
  endurance
  vytrvalost
  endurance
  utrpení
  endurance
  odolnost
  endure
  snést
  endure
  vydržet
  endured
  vydržel
  endured
  snesl
  enduring
  trpělivý
  enduring
  trvalý
  endways
  koncem dopředu
  endways
  koncem vzhůru
  endwise
  podélně
  endwise
  podélný
  ENE
  východo-severovýchod
  enema
  klystýr
  enemies
  nepřátelé
  enemy
  nepřítel
  enemy unknown
  nepřítel neznámý
  energetic
  aktivní
  energetic
  energetický
  energetic
  energický
  energetic
  rázný
  energetically
  energeticky
  energetically
  energicky
  energies
  energie
  energise
  povzbudit
  energised
  povzbudil
  energiser
  zdroj energie
  energize
  povzbudit
  energized
  povzbudil
  energizer
  budič
  energy
  energie
  energy
  ráznost
  energy
  síla
  energy albedo
  energetické albedo
  energy crops
  energetické plodiny
  energy efficiency, methods of
  efektivnost energie, metody
  energy flow
  energický tok
  energy flow
  tok energie
  energy intensity
  energetická náročnost
  energy ratio
  energetický poměr
  energy security
  energetická bezpečnost
  energy sources, soft versus hard path
  zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
  Energy Technology Assessment (ETA) Model
  model zhodnocení energetické technologie
  enervate
  oslabit
  enervate
  zeslabit
  enervate
  vyčerpat
  enervated
  vyčerpal
  enervated
  zeslabil
  enervated
  oslabil
  enervating
  vyčerpávající
  enervation
  vyčerpanost
  enervation
  vyčerpání
  enervation
  zeslabení
  enervation
  zesláblost
  enfeeble
  oslabit
  enfeebled
  oslabil
  enfeeblement
  zesláblost
  enfeebling
  znicujici, unavujici
  Enfield
  Enfield
  enfilade
  podélné ostřelování
  enfold
  obejmout
  enfold
  obklopit
  enfold
  zahalit
  enforce
  vynucovat
  enforce
  vynutit
  enforce
  vynutit, uvést v platnost
  enforceability
  vymahatelnost
  enforceable
  vynutitelný
  enforced
  vynucený
  enforced
  vyztužený
  enforced
  nedobrovolný
  enforced
  nucený
  enforcement
  vymáhání
  enforcement
  vynucení
  enforcement
  vnucování, prosazování
  enforcement power
  prováděcí oprávnění
  enforcer
  vymahač
  enforcing
  vymáhání
  enforcing
  uplatňování
  enforcing
  prosazování
  enfranchise
  udělit volební právo
  enfranchisement
  schválení
  enfranchisement
  certifikace
  Eng
  Eng
  engage
  angažovat
  engage
  ručit
  engage
  slíbit
  engage
  zabrat
  engage
  zamluvit
  engage
  zamluvit si
  engage
  zaměstnat
  engage
  zapojit
  engage
  zasnoubit
  engage
  zaujmout
  engage
  zavázat
  engage
  zavázat se
  engage
  zaútočit
  engage
  zjednat
  engage
  upoutat
  engage
  najmout
  engage
  napadnout
  engage
  obsadit
  engaged
  obsazen
  engaged
  obsazeno
  engaged
  obsazený
  engaged
  angažovaný
  engaged
  zaměstnaný
  engaged
  zaneprázdněný
  engaged
  zasnoubený
  engagement
  zasnoubení
  engagement
  závazek
  engagement
  najmutí
  engagement
  přijetí
  engagement
  angažmá
  engagement ring
  snubní prstýnek
  engagements
  závazky
  engagements
  najmutí
  engaging
  najmutí
  engaging
  poutavý
  engagingly
  poutavě
  engagingly
  přitažlivě
  Engel
  Engel
  Engels
  Engels
  engender
  připravovat se
  engender
  rodit se
  engender
  zplodit
  engender
  vylíhnout
  engendered
  zplozený
  engine
  spalovací motor
  engine
  stroj
  engine
  hnací stroj
  engine
  motor
  engine driver
  strojvedoucí
  engine room
  strojovna
  engine-driver
  strojvedoucí
  engineer
  strojvedoucí
  engineer
  strojvůdce
  engineer
  strůjce
  engineer
  technik
  engineer
  vymyslet
  engineer
  konstruovat
  engineer
  mechanik
  engineer
  montovat
  engineer
  naplánovat
  engineer
  inženýr
  engineer
  inženýrka
  engineered
  konstruovaný
  engineered
  navrhovaný
  engineering
  inženýrský
  engineering
  inženýrství
  engineering
  strojařství
  engineering
  technika
  engineering biomeasure
  inženýrsko-biologické opatření
  engineers
  inženýři
  engines
  motory
  England
  Anglie
  England
  England
  Englander
  Englander
  englander
  angličan
  Engle
  Engle
  English
  anglicky
  English
  angličtina
  engorge
  hltat
  engorged
  hltal
  engorgement
  přecpání
  engraft
  vštípit
  engrained
  zakořeněný
  engrained
  zarytý
  engrained
  nepolepšitelný
  engram
  engram
  engrave
  gravírovat
  engrave
  vyrýt
  engrave
  rýt
  engraved
  vrytý
  engraver
  rytec
  engraving
  rytectví
  engraving
  rytina
  engross
  ovládnout
  engrossed
  upoutaný něčím
  engrossing
  shrnující
  engrossing
  strhující
  engrossing
  fascinující
  engrossment
  vyhotovení čistopisu
  engulf
  zachvátit
  engulf
  pohltit
  engulfment
  pohlcení
  engulfment
  zachvácení
  enhance
  vylepšit
  enhance
  zvýšit
  enhance
  zlepšit
  enhance
  povznést
  enhanceable
  vylepšitelný
  enhanced
  vylepšený
  enhanced
  zdokonalený
  enhanced
  rozšířený
  enhancement
  vylepšení
  enhancement
  vystupňování
  enhancement
  zvýšení
  enhancement
  zlepšení
  enhancements
  vylepšení
  enhancer
  vylepšovatel
  enhancer
  zvětšovač
  enhances
  vylepšuje
  enhancing
  vylepšování
  enhancing
  vylepšující
  enhancing
  povznášející
  enharmonic
  enharmonický
  enhearten
  povzbudit
  ENI
  environmentálně upravený národní důchod
  Enid
  ženské křestní jméno
  enigma
  záhada
  enigmatic
  záhadný
  enigmatically
  záhadně
  enjoin
  nařídit
  enjoy
  líbit se
  enjoy
  vychutnat
  enjoy
  těšit se
  enjoy
  užít si
  enjoy
  užívat
  enjoy oneself
  zabavit se
  enjoy oneself
  bavit se
  enjoy your meal!
  dobrou chuť
  enjoyability
  radostnost
  enjoyable
  příjemný
  enjoyable
  radostný
  enjoyably
  příjemně
  enjoyed
  užíval si
  enjoyed
  těšil se
  enjoying
  těšení se
  enjoying
  těšící se
  enjoyment
  radost
  enjoyment
  potěšení
  enjoys
  těší se
  enlace
  splést
  enlace
  proplést
  enlace
  ovinout
  enlace
  obejmout
  enlarge
  rozšiřovat
  enlarge
  rozšířit
  enlarged
  zvětšený
  enlargement
  zvětšenina
  enlargement
  zvětšení
  enlargement
  rozšíření
  enlargements
  zvětšeniny
  enlarger
  zvětšovací přístroj
  enlarging
  zvětšující
  enlighten
  vysvětlit
  enlighten
  objasnit
  enlighten
  osvítit
  enlighten
  poučit
  enlighten
  informovat
  enlightened
  osvícený
  enlightening
  poučný
  enlightenment
  poučení
  enlightenment
  osvěta
  enlightenment
  osvícení
  enlist
  odvést (k vojsku)
  enlist
  narukovat
  enlist
  získat
  enlist
  zapsat (se)
  enlist
  angažovat se
  enlistment
  odvod
  enliven
  osvěžit
  enliven
  oživit
  enlivened
  oživený
  enmesh
  zaplést
  enmeshed
  zapletený
  enmeshment
  zapletení
  enmity
  nepřátelství
  ennoble
  zušlechtit
  ennobled
  zušlechtil
  ennobled
  zušlechtěný
  ennoblement
  zušlechtění
  ennoblement
  povznesení
  ennui
  nuda
  Enoch
  Enoch
  enormity
  obrovitost
  enormity
  zvěrstvo
  enormity
  zločin
  enormous
  enormní
  enormous
  obrovský
  enormous
  ohromný
  enormous
  nesmírný
  enormously
  nesmírně
  enormously
  ohromně
  enormously
  enormně
  enormousness
  obrovitost
  enormousness
  nesmírnost
  Enos
  Enos
  enough
  dost
  enough
  dostatek
  enounce
  vyhlásit
  enounce
  prohlásit
  enphytoty
  endofytocie
  enplane
  naložit
  enplane
  nastoupit
  enqueue
  zařadit do fronty
  enquire
  otázat se
  enquired
  prošetřený
  enquirer
  tazatel
  enquires
  vyptává
  enquiries
  šetření
  enquiries
  dotazy
  enquiring
  zvídavý
  enquiring
  tázavý
  enquiringly
  tázavě
  enquiry
  zkoumání
  enquiry
  šetření
  enquiry
  dotaz
  enquiry
  informace
  enquiry
  pátrání
  enrage
  hněvat
  enrage
  rozzuřit
  enraged
  rozzuřený
  enraged
  rozčílený
  enrapture
  okouzlit
  enraptured
  okouzlil
  enrich
  obohacovat
  enrich
  obohatit
  enriched
  obohacený
  enrichment
  obohacení
  Enrico
  Enrico
  enrobe
  odít
  enrol
  přihlásit se
  enrol
  zaprotokolovat
  enrol
  zapsat se
  enroll
  zapsat se
  enroll
  zaregistrovat
  enroll
  zaznamenat
  enroll
  přihlašovat se
  enroll
  přihlásit se
  enroll
  hlásit se
  enroll
  ohlásit se
  enrolled
  zapsal
  enrolled
  zapsaný
  enrollment
  zapsání
  enrollment
  zápis
  enrollment
  přihlášení
  enrollment
  registrace
  enrollment
  nábor
  enrolment
  zápis
  enrolment fee
  zápisné
  ens
  bytí
  ensconce
  usadit se
  ensemble
  soubor
  ensemble
  sbor
  enserf
  zotročit
  enshrine
  uchovat jako svátost
  enshrine
  uchovávat jako svátost
  enshrined
  uchovaný
  enshrinement
  uchování
  enshrinement
  uložení
  enshroud
  zahalit
  ensiform
  mečovitý
  ensiform
  mečíkovitý
  ensign
  podporučík
  ensign
  vlajka lodi
  ensilage
  siláž
  ensilage
  silážování
  ensile
  silážovat
  enslave
  zotročit
  enslave
  podrobit si
  enslavement
  zotročení
  ensnare
  polapit
  ensnared
  chycen
  ensue
  vyplývat
  ensue
  vzniknout
  ensue
  následovat
  ensued
  následovaný
  ensues
  následuje
  ensues
  vzniká
  ensuing
  následující
  ensure
  zaručit
  ensure
  zabezpečit
  ensure
  zajistit
  ensure
  zajišťovat
  ensured
  zabezpečený
  ensured
  zajištěný
  ensures
  zabezpečuje
  ensures
  zajišťuje
  ensuring
  zajišťující
  entablature
  kladí
  entail
  mít za následek
  entail
  znamenat
  entail
  způsobit, znamenat
  entail
  řezba
  entailed
  zapříčinil
  entailment
  následek
  entails
  znamená
  entangle
  zaplést
  entangle
  zamotat
  entangled
  zamotaný
  entangled
  zapletený
  entanglement
  zádrhel
  entanglement
  zápletka
  entanglement
  zátaras
  entangling
  zaplétající
  entangling
  kompromitující
  entasis
  entaze
  entasis
  vydmutí
  entelechy
  entelechie
  entente
  dohoda
  enter
  přihlásit
  enter
  vstoupit
  enter
  zadejte
  enter
  vcházet
  enter
  vejít
  enter
  vložit
  enter for
  zapsat
  enter for
  přihlásit se k
  Enter key
  klávesa Enter
  enter upon
  ujmout se
  enteral
  enterální
  entered
  vešel
  entered
  vešli
  entered
  vstoupil
  entering
  vnikání
  entering
  vstupování
  enteritis
  střevní katar
  enteritis
  enteritida
  Enterobacteriaceae
  Enterobacteriaceae
  enterococcus
  enterokok
  enterolith
  enterolit
  enterostomy
  enterostomie
  enterotomy
  enterotomie
  enterovirus
  enterovirus
  enterprise
  závod
  enterprise
  iniciativa
  enterprise
  podnik
  enterprise
  podnikavost
  enterprise
  podnikání
  enterpriser
  podnikatel
  enterprises
  podniky
  enterprising
  podnikavý
  enters
  vchází
  enters
  vkládá
  enters
  vstupuje
  enters
  zapisuje
  entertain
  bavit
  entertain
  obveselit
  entertained
  pobavený
  entertained
  bavený
  entertainer
  bavič
  entertainer
  komik
  entertainer
  konferenciér
  entertaining
  zábavné
  entertaining
  zábavný
  entertainingly
  zábavně
  entertainment
  zábava
  entertainment
  zábavní
  entertainments
  zábavy
  entertainments
  estrády
  enthalpies
  entalpie
  enthalpy
  entalpie
  enthral
  očarovat
  enthral
  okouzlit
  enthrall
  ohromit
  enthrall
  okouzlit
  enthrall
  očarovat
  enthralling
  okouzlující
  enthralling
  fascinující
  enthrallment
  okouzlení
  enthrallment
  očarování
  enthrone
  nastolit
  enthrone
  dosadit na trůn
  enthronement
  dosazení na trůn
  enthronement
  nastolení
  enthuse
  nadchnout
  enthusiasm
  nadšení
  enthusiasm
  entusiasmus
  enthusiast
  nadšenec
  enthusiastic
  nadšený
  enthusiastically
  nadšeně
  enthusiasts
  nadšenci
  entice
  nalákat
  entice
  lákat
  entice
  poutat (pozornost)
  entice
  přitahovat
  entice
  zlákat
  entice
  uvést v pokušení
  enticed
  upoutal
  enticed
  zlákal
  enticed
  přitahoval
  enticed
  lákal
  enticed
  nalákal
  enticement
  lákadlo
  enticer
  svůdce
  enticing
  svůdný
  enticing
  lákavý
  enticingly
  vyzývavě
  entire
  úplný
  entire
  veškerý
  entire
  celistvý
  entire
  celý
  entire
  naprostý
  entire
  nedělený
  entire
  nedílný
  entire
  neporušený
  entire
  kompletní
  entire
  plný
  entirely
  plně
  entirely
  nadobro
  entirely
  naprosto
  entirely
  zcela
  entirely
  úplně
  entirely
  docela
  entireness
  celost
  entireness
  úplnost
  entirety
  celistvost
  entities
  entity
  entities
  sujekty
  entitle
  zmocnit
  entitle
  opravňovat
  entitle
  oprávnit
  entitled
  oprávněný
  entitled
  mající nárok
  entitlement
  nárok
  entitlement
  oprávnění
  entitlement programme
  program nárokovatelných dávek
  entitles
  opravňuje
  entitles
  zmocňuje
  entity
  jsoucnost
  entity
  entita
  entomb
  pohřbít
  entombment
  pohřbení
  entomologic
  entomologický
  entomological
  entomologický
  entomologist
  entomolog
  entomology
  entomologie
  entomopathogenic microorganism
  entomopatogenní mikroorganismus
  entomophage
  entomofág
  entomophage acclimatization
  aklimatizace entomofága
  entomophage introduction
  introdukce entomofága
  entomophage translocation
  přemístění entomofága
  entomophilous
  hmyzosnubný
  entomophilous
  entomofilní
  entomophthorosis
  entomoftoróza
  entourage
  doprovod
  entourage
  svita
  entrails
  vnitřnosti
  entrain
  nakládat na vlak
  entrain
  navagonovat
  entrainment
  nakládání na vlak
  entrance
  přijímací
  entrance
  vstupní
  entrance
  vchod
  entrance
  vjezd
  entrance examination
  přijímací zkouška
  entrance fee
  zápisné
  entrances
  vstupy
  entrancing
  úžasný
  entrancing
  uchvacující
  entrancing
  ohromující
  entrant
  účastník
  entrants
  závodníci
  entrants
  soutěžící
  entrap
  chytit do pasti
  entrap
  lapit
  entrap
  polapit
  entrapment
  navádění
  entrapment
  chycení do pasti
  entreat
  zapřísahat
  entreatingly
  úpěnlivě
  entreaty
  prosba
  entree
  právo vstoupit
  entrench
  pevně usadit
  entrench
  pevně zakotvit
  entrench
  hluboce zakořenit
  entrench
  definitivně zavést
  entrench
  etablovat
  entrench
  utvrdit
  entrench
  rušivě zasahovat
  entrenched
  zakopaný
  entrenched
  zakořeněný
  entrenching
  obehnání zákopem
  entrenchment
  opevnění se zákopy
  entrenchment
  zákop
  entrepot
  trh
  entrepot
  sklad
  entrepot
  překládací centrum
  entrepot
  obchodní centrum
  entrepreneur
  podnikatel
  entrepreneur
  podnikatelka
  entrepreneurial
  podnikatelský
  entrepreneurial
  podnikavý
  entrepreneurs
  podnikatelé
  entrepreneurship
  podnikatelství
  entrepreneurship
  podnikavost
  entrepreneurship
  podnikání
  entrepreneurship
  iniciativa
  entries
  položky
  entries
  vstupy
  entries
  zápisy
  entropic
  entropický
  entropy
  entropie
  entropy
  střední množství informace
  entrust
  svěřit
  entrust
  svěřovat
  entrusted
  svěřený
  entrusted
  pověřený
  entry
  přístup
  entry
  nástup
  entry
  údaj
  entry
  zápis
  entry
  záznam
  entry
  vstup
  entry
  celní prohlášení
  entry pass
  průkazka
  entry visa
  vstupní vízum
  entry-level
  vstupní úroveň
  entryway
  vchod
  entryway
  vjezd
  entwine
  zaplést se
  entwine
  splést se
  entwine
  proplést se
  entwine
  oplést se
  entwine
  ovinout se
  entwined
  spletený
  enucleate
  rozluštit
  enucleation
  enukleace
  enumerable
  spočetný
  enumerable
  počitatelný
  enumerate
  spočítat
  enumerate
  vypočítat
  enumerate
  vyčíslit
  enumerated
  vyčíslený
  enumerated
  vypočítaný
  enumerating
  vyjmenovávající
  enumeration
  vyjmenování
  enumeration
  enumerace
  enumerative
  enumerativní
  enumerative
  výčtový
  enumerator
  enumerátor
  enunciate
  formulovat
  enunciate
  vyslovovat
  enunciated
  vyslovoval
  enunciated
  formuloval
  enunciation
  vyslovení
  enunciation
  výslovnost
  enuresis
  enuréza
  enuresis
  pomočování
  envelop
  obklopit
  envelop
  zabalit
  envelop
  zahalit
  envelope
  obálka
  envelopes
  obálky
  envelopment
  obklopení
  envelopment
  zahalení
  envenom
  otrávit
  enviable
  záviděníhodný
  envies
  závidí
  envious
  závistivý
  envious
  nepřející
  envious - be
  závidět
  enviously
  závistivě
  enviousness
  závistivost
  environ
  obklopit
  environment
  okolní prostředí
  environment
  okolí
  environment
  prostředí
  environment
  životní
  environment
  životní podmínky
  environment
  životní prostředí
  Environment Industry
  environmentální průmysl
  Environment Liaison Center
  ELC Environment Liaison Center
  Environment Liaison Center
  Environment Liaison Center ELC
  environment protection
  ochrana prostředí
  environment protection act
  zákon o ochraně životního prostředí
  environmental
  týkající se prostředí
  environmental
  ekologický
  environmental
  environmentální
  environmental adders
  environmentální sčítání
  environmental allocation
  alokace, přidělení, promítnutí
  environmental aspect
  environmentální aspekt
  environmental aspect
  hledisko vztahu k životnímu prostředí,
  environmental assets, resource allocation.
  environmentální jmění, alokace zdrojů
  environmental assets, sustainability
  environmentální jmění, udržitelnost
  environmental assets, types of
  environmentální jmění, různé druhy
  environmental audit
  environmentální audit
  environmental auditor
  environmentální auditor
  environmental behaviour
  environmentální chování
  environmental burden
  zátěž
  environmental characterization
  charakterizace ekologických vlivů
  environmental claim
  environmentální tvrzení
  environmental claim verification
  ověření environmentálního tvrzení
  environmental claims
  ekologická prohlášení (reklama)
  environmental commons
  Společné environmentální statky
  environmental component
  složka prostředí
  environmental condition indicator
  indikátor stavu životního prostředí
  environmental consumerism
  environmentální konzumismus
  environmental declaration
  environmentální prohlášení
  Environmental Defence Fund
  Environmental Defence Fund
  environmental defense fund
  fond environmentální obrany
  environmental economics
  environmentální ekonomie
  environmental engineering
  technologie prostředí
  environmental epidemiology
  epidemiologie prostředí
  environmental ethic
  environmentální etika
  environmental factor
  faktor prostředí
  environmental health
  hygiena prostředí
  environmental impact
  environmentální dopad
  environmental impact
  vliv na prostředí
  environmental impact
  vliv na životní prostředí
  environmental impact assessment
  hodnocení ekologických vlivů
  environmental impact assessment
  environmental impact assessment EIA
  environmental impact assessment
  EIA environmental impact assessment
  environmental impact assessment (eia)
  hodnocení vlivů
  environmental impact assessment directive
  direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
  environmental impact classification
  klasifikace ekologických vlivů
  environmental impact statement
  environmental impact statement EIS
  environmental impact statement
  EIS environmental impact statement
  Environmental Impact Statement EIS.
  prohlášení o environmentálním vlivu - EIS
  environmental impact valuation
  oceňování ekologických vlivů
  environmental improvement assessment
  hodnocení možností zlepšení
  environmental inventory analysis
  inventarizační analýza
  environmental label
  environmentální značka
  environmental labelling
  označování ekologicky šetrných výrobků
  environmental levy
  environmentální daň
  environmental management system
  systém environmentálního managementu
  environmental management system audit
  audit systému environmentálního managementu
  environmental management system audit
  audit systému environmentálního managementu
  environmental management system audit criteria
  kritéria auditu systému environmentálního managementu
  environmental mechanism
  environmentální mechanismus
  environmental objective
  environmentální cíl
  environmental performance
  environmentální profil
  environmental performance
  environmentální profil organizace
  environmental performance bonds
  závazky k environmentálnímu chování
  environmental performance criterion
  kritérium environmentálního profilu
  environmental performance evaluation
  hodnocení environmentálního profilu
  environmental performance indicator
  indikátor environmentálního profilu
  environmental pesticide stability
  stabilita pesticidu v prostředí
  environmental policy
  environmentální politika
  environmental policy instruments
  nástroje environmentální péče
  environmental pollution
  znečištění životního prostředí
  Environmental Protection Agency
  EPA Environmental Protection Agency
  Environmental Protection Agency
  Environmental Protection Agency EPA
  environmental public policy
  státní ekologická politika
  environmental quality standard
  norma kvality prostředí
  environmental target
  environmentální cílová hodnota
  environmentalism
  environmentalismus
  environmentalism
  ekologie
  environmentalist
  ekolog
  environmentally
  ekologicky
  environmentally concious consumer
  environmentálně uvědomělý spotřebitel
  environments
  prostředí
  environmetal component
  složka prostředí
  environs
  prostředí
  environs
  okolí
  envisage
  počítat
  envisage
  konfrontovat
  envisage
  předpokládat
  envisage
  předvídat
  envisage
  pojímat
  envisage
  uvažovat
  envisage
  čelit
  envisaged
  předpokládaný
  envisages
  předpokládá
  envision
  představit si
  envision
  předvídat
  envision
  v duchu vidět
  envisioned
  předvídal
  envisioning
  předvídání
  envoy
  vyslanec
  envoys
  vyslanci
  envy
  závidět
  envy
  závist
  enzootic
  enzootický
  enzymatic
  enzymatický
  enzyme
  enzym
  enzymes
  enzymy
  EO
  Electro-Optical
  EO-IR
  Electro-optical-Infrared
  EOB
  End Of Business
  EOD
  End Of Discussion
  EOF
  End Of File
  EOL
  End Of Lecture
  eon
  věk
  eon
  věčnost
  eosin
  fluorescentní barvivo
  eosin
  eozín
  eosinopenia
  eozinopenie
  EPAD
  Electrically Powered Actuation Device
  eparch
  eparcha
  epaulet
  epoleta
  epaulet
  nárameník
  epee
  kord
  epenthesis
  epeirogeneze
  epenthesis
  epenteze
  epenthetic
  epentetický
  epexegesis
  epexegeze
  epexegesis
  vysvětlující dodatek
  epexegetical
  vysvětlující
  ephedra
  chvojník
  ephedrine
  efedrin
  ephemera
  jepice
  ephemeral
  jepičí
  ephemeral
  pomíjivý
  ephemeral
  prchavý
  ephemerality
  pomíjivost
  ephemeris
  efemerida
  ephemeron
  jepice
  Ephraim
  Ephraim
  epibiont
  epibiont
  epic
  epický
  epic
  epos
  epical
  epický
  epicene
  hermafrodit
  epicene
  hermafroditický
  epicenter
  epicentrum
  epicentre
  epicentrum
  epichlorhydrine
  epichlorhydrin
  epicranium
  epikranium
  epicure
  labužník
  epicure
  požitkář
  epicure
  rozkošník
  epicurean
  labužnický
  epicureanism
  epikureismus
  epicureanism
  epikurejský
  epicurism
  epikurejství
  epicurism
  požitkářství
  epicycle
  epicykl
  epicyclic
  epicyklický
  epicycloid
  epicykloida
  epidemic
  epidemický
  epidemic
  epidemie
  epidemics
  epidemie
  epidemiologic
  epidemiologický
  epidemiological
  epidemiologický
  epidemiologist
  epidemiolog
  epidemiology