Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: Á

  cesky    anglicky
  a
  and
  a
  plus
  a co?
  so what?
  a další
  et al.
  a další věci
  and stuff
  a dur
  a major
  a ještě více
  and then some
  a kdoví co ještě
  whatnot
  a obracne , a naopak
  and vice versa
  a priori
  a priori
  a rychle!
  pronto
  a samozřejmě ...
  as luck would have it
  a tak dál
  and so on
  a tak dále
  and stuff
  a tak dále
  et cetera
  a tak dále
  etc.
  a také
  as well as
  a-nebo
  and-or
  a.s.
  corp
  Aachen
  Aachen
  ÄŒad
  Chad
  ÄŒasto kladené otázky
  FAQ
  abampér
  abampere
  abandonovat
  abandon
  abatyše
  abbess
  abatyšský
  abbatial
  abazický
  abasic
  abázie
  abasia
  abbé
  abbe
  Abbott
  Abbott
  Abby
  Abby
  Abcházie
  Abkhazia
  abcházština
  Abkhazian
  abdikace
  abdication
  abdikoval
  abdicated
  abdikovat
  abdicate
  abdominální
  abdominal
  abdukce
  abductions
  Abdul
  Randolph
  abeceda
  ABC
  abeceda
  alphabet
  abecedně
  alphabetical
  abecedně
  alphabetically
  abecedně číslicový
  alphamerical
  abecední
  abc
  abecední
  abecedarian
  abecední
  alphabetic
  abecední pořadí
  alphabetical order
  abecední řazení
  alphabetical order
  abecední řazení
  alphabetisation
  abecední sestava
  alphabetical file
  abecední seznam
  alphabetized list
  abecedy
  alphabets
  Ãbel
  Abel
  abelovská grupa
  Abelian group
  Abelson
  Abelson
  aberace
  aberration
  Aberdeen
  Aberdeen
  Abernathy
  Abernathy
  aberující
  aberrant
  abiogenetický
  abiogenetic
  abiogeneze
  abiogenesis
  abiogenní krajina
  abiogenic landscape
  abioseston
  abioseston
  abiotická složka prostředí
  abiotic environmental component
  abiotický faktor
  abiotic factor
  abiotický faktor
  physiographic factor
  abiotrofie
  abiotrophy
  ablace
  ablation
  ablativ
  ablative
  ablativ absolutní
  ablative absolute
  ablaut
  ablaut
  ablefarie
  ablepharia
  Abner
  Abner
  abnormalita
  abnormality
  abnormalita
  abnormity
  abnormálně
  abnormally
  abnormální
  abnormal
  abnormální
  bizarre
  abnormální
  unnatural
  abnormální ukončení
  abend
  abnormální vzrůst
  gigantism
  abnormálnost
  abnormality
  abnormálnost
  freakishness
  Abo
  Abo
  abolicionista
  abolitionist
  abonent
  subscriber
  Above Ground Level
  AGL
  Abraham
  Abraham
  Abram
  Abram
  Abrams
  Abrams
  Abramson
  Abramson
  abraze
  abrasion
  abrazivnost
  abrasiveness
  Absarokové
  Absaroka
  absarožský
  Absaroka
  absces
  abscess
  abscisa
  abscissa
  absence
  absence
  absence
  nonattendance
  absence without leave (odchod bez povolení)
  AWOL
  absentér
  absentee
  absentérství
  absenteeism
  absint
  absinth
  absint
  absinthe
  absolutistická monarchie
  absolute monarchy
  absolutistická stanoviska
  absolutist views.
  absolutistický
  absolute
  absolutistický
  absolutist
  absolutistický
  autocratic
  absolutizmus
  absolutism
  absolutně
  absolutely
  absolutně
  utterly
  absolutně přesně
  on the dot
  absolutně suchý
  bone-dry
  absolutní
  absolute
  absolutní
  all-time
  absolutní
  thorough
  absolutní
  total
  absolutní
  utter
  absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
  absolute lethal dose (LD100)
  absolutní alkohol
  absolute alcohol
  absolutní ampér
  abampere
  absolutní chyba
  absolute error
  absolutní farad
  abfarad
  absolutní henry
  abhenry
  absolutní hodnota
  absolute value
  absolutní kolorimetrický záměr
  absolute colorimetric intent
  absolutní magnituda
  absolute magnitude
  absolutní monopol
  absolute monopoly
  absolutní nula
  absolute zero
  absolutní ohm
  abohm
  absolutní pravdy
  absolutes
  absolutní síla
  absolute power
  absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
  absolute physical scarcity
  absolutní vládce
  absolute ruler
  absolutní vládce
  autocrat
  absolutní vlhkost vzduchu
  absolute humidity
  absolutní výhoda
  absolute advantage
  absolutní výška
  absolute pitch
  absolutnost
  absoluteness
  absolutnost
  plenitude
  absolvent
  alumnus
  absolvent
  grad
  absolvent
  graduate
  absolvent
  undergraduate
  absolventi
  alumni
  absolventi
  graduates
  absolventi
  undergraduates
  absolventka
  alumna
  absolventky
  alumnae
  absolvovaná zaměstnání
  track records
  absolvování
  graduation
  absolvovat
  graduate
  absolvovat
  pass out
  absolvovat
  undertake
  absolvující
  graduating
  absorbát
  absorbate
  absorbát
  absorbed substance
  absorbce
  adsorption
  absorbční model škod ze znečištění
  buffering model of pollution damage
  absorbent
  absorbent
  absorbér
  absorber
  absorbovaná dávka
  absorbed dose
  absorbovaná dávka (ioniz. záření)
  absorbed dose
  absorbovaný
  absorbed
  absorbovat
  absorb
  absorbovat
  imbibe
  absorbovatelný
  absorbable
  absorbuje
  absorbs
  absorbující
  absorbing
  absorpce
  absorption
  absorpce
  uptake
  absorpce rentgenového záření
  x-ray absorption
  absorpční
  absorptive
  absorpční
  sorbefacient
  absorpční kapacita polutantů
  absorbtive capacity of pollutants.
  absorpčnost
  absorbency
  absorptivita
  absorptivity
  abstinence
  abstentions
  abstinence
  abstinence
  abstinence
  teetotalism
  abstinent
  abstainer
  abstinent
  abstinent
  abstinent
  nondrinker
  abstinent
  teetotal
  abstinent
  teetotaller
  abstinenti
  non-drinkers
  abstinentní
  abstinent
  abstinentní
  teetotal
  abstinovat
  abstain
  abstinující
  abstaining
  abstrahovat
  abstract
  abstrakce
  abstraction
  abstrakce
  abstractions
  abstrakce
  abstracts
  abstrakční
  abstractive
  abstraktivní využití (vody)
  abstractive use
  abstraktně
  abstractly
  abstraktní
  abstract
  abstraktní
  conceptional
  abstraktní
  ivory-tower
  abstraktní expresionismus
  abstract expressionism
  abstraktní podstatné jméno
  abstract noun
  abstraktní pojem
  abstract
  abstraktní systém
  abstract system
  absurdistický
  absurdist
  absurdita
  absurdity
  absurdně
  absurdly
  absurdně
  grotesquely
  absurdně
  ludicrously
  absurdně
  preposterously
  absurdní
  absurd
  absurdní
  cock-eyed
  absurdní
  cockeyed
  absurdní
  grotesque
  absurdní
  ludicrous
  absurdní
  preposterous
  absurdnost
  absurdity
  absurdnosti
  absurdities
  Abu Dhabi
  Abu Dhabi
  abulie
  abulia
  abundance
  abundance
  abvolt
  abvolt
  aby
  in order to
  aby
  so
  aby
  so that
  aby
  that
  aby
  to
  aby
  so as
  abych řekl pravdu
  frankly
  abychom
  in order that we
  abysál
  abyssal
  abysální
  abyssal
  
  although
  
  howbeit
  
  however
  
  though
  Acapulco
  Acapulco
  Ãščast a soudní přehled
  participation and judicial review
  ACC Intelligence Network
  ACCINTNET
  acetal
  acetal
  acetaldehyd
  acetaldehyde
  acetanilid
  acetanilid
  acetát
  acetate
  acetát celulózy
  cellulose acetate
  aceton
  acetone
  acetonémie
  acetonemia
  acetonový
  acetonic
  acetonurie
  acetonuria
  acetyl
  acetyl
  acetylcholin
  acetylcholine
  acetylen
  alkyne
  acetylén
  acetylene
  acetylentetrachlorid
  acetylene tetrachloride
  ach
  ah
  ach
  oh
  ach jo
  chut
  ach jo!
  heigh-ho
  ách!
  oh
  achát
  agate
  Achilles
  Achilles
  Achilles
  Achilles
  Achilova pata
  Achilles heel
  Achilova šlacha
  Achilles tendon
  acholie
  acholia
  achondroplazie
  achondroplasia
  achromatický
  achromatic
  achromatismus
  achromatism
  achromie
  achromia
  acidimetrie
  acidimetry
  acidita (vody)
  acidity
  acidofil
  acidophile
  acidofilní
  acidophilic
  acidofilní
  acidophilous
  acidofilní organismus
  acidophilic organism
  acidofyt
  acidophyte
  acidorezistentní
  acid-fast
  acidóza
  acidosis
  acinární
  acinar
  acinózní
  acinose
  Ackerman
  Ackerman
  Ackley
  Ackley
  ačkoli
  albeit
  ačkoli
  although
  ačkoli
  tho
  ačkoli
  though
  ačkoliv
  altho
  ačkoliv
  although
  ačkoliv
  thorough
  ačkoliv
  though
  Acronym Free Zone
  AFZ
  aCTH
  adrenocorticotrophic
  Active Denial Technology
  ADT
  Active Imaging Testbed
  AIT
  Active Matrix Liquid Crystal Display
  AMLCD
  Acton
  Acton
  acyklicky
  acyclically
  acyklický
  acyclic
  acyklovir
  acyclovir
  acylace
  acylation
  acylpyrin
  acetylsalicylic acid
  ad libitum
  ad lib
  AD převodník s postupnou aproximací
  successive approximation ADC
  AD převodník s postupnou aproximací
  successive approximation register
  Ada
  Ada
  adagio
  adagio
  Adair
  Adair
  adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou
  adactylia
  Adam
  Adam
  Adams
  Adams
  Adamson
  Adamson
  adaptabilita organismu
  organism adaptability
  adaptace
  acclimation
  adaptace
  adaptation
  adaptace
  adaptation.
  adaptace
  adaptations
  adaptace
  adjustment
  adaptace
  alteration
  adaptér
  adapter
  adaptér
  adaptor
  adaptéry
  adapters
  adaptivně
  adaptively
  adaptivní
  adaptive
  adaptivní logika
  adaptive logic
  adaptivnost systému
  system adaptibility
  adaptovaní
  adapting
  adaptovaný
  refurbished
  adaptovat
  adapt
  Addams
  Addams
  addendum
  addenda
  Addis
  Addis
  Addison
  Addison
  addukce
  adduction
  adduktor
  adductor
  adein
  adenine
  adekvátně
  adequately
  adekvátní
  adequate
  adekvátní dolní mez bezpečnosti
  adequate margin of safety
  Adeline
  Adeline
  Aden
  Aden
  adenitida
  adenitis
  adenoidní
  adenoid
  adenoidní
  adenoidal
  adenokarcinom
  adenocarcinoma
  adenom
  adenoma
  adenomyóza
  adenomyosis
  adenosin
  adenosine
  adenosindifosfát
  ADP
  adenovirus
  adenovirus
  adept
  adept
  adermin
  adermin
  adherentní
  adherent
  adheze
  adhesion
  adhezivní
  adhesive
  adhezní
  adhesive
  ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
  acceptable daily intake (ADI) of harmful substance
  adiabaticky
  adiabatically
  adiabatický
  adiabatic
  adice
  addition
  adié
  adieu
  adié
  adieux
  adipozita
  adiposis
  aditiv
  additive
  aditiva
  additive
  aditiva
  additives
  aditivita
  additivity
  aditivní
  additive
  adjektivní
  adjectival
  adjektivní
  adjective
  adjektivum
  adjective
  adjudikace
  adjudication
  adjudikatorní
  adjudicatory
  adjunkt
  adjunct
  adjustace
  adjustment
  adjutant
  adjutant
  Adkins
  Adkins
  Adler
  Adler
  administrace
  administration
  administrační
  administrative
  administrativa
  administration
  administrativa
  paperwork
  administrativně
  administratively
  administrativní
  administrative
  administrativní akce
  administrative action
  administrativní jednoduchost
  administrative simplicity
  administrativní opatření
  administrative measures
  administrativní poplatky
  administrative charges.
  administrator
  admin
  administrátor
  administrator
  admirál
  admiral
  admiralita
  admiralty
  admirálové
  admirals
  adnexa
  adnexa
  adnexální
  adnexal
  adolescence
  adolescence
  adolescent
  adolescent
  Ãšdolí smrti
  Death Valley
  Adolph
  Adolph
  Adolphus
  Adolphus
  Adonis
  Adonis
  adopce
  adoption
  adoptivní
  adoptive
  adoptivní rodič
  adopter
  adoptován
  adopted
  adoptování
  adopting
  adoptování
  adoption
  adoptovaný
  adopted
  adoptovat
  adopt
  ADP
  ADP
  adrenalin
  adrenalin
  adrenalin
  adrenaline
  adrenalin
  epinephrine
  adrenální
  adrenal
  adreno-kortikotropní hormon
  ACTH
  adrenokortikotropní
  adrenocorticotropic
  adresa
  address
  adresa x
  x address
  adresář
  addresser
  adresář
  directory
  adresář
  folder
  adresáře
  directories
  adresáře
  folders
  adresát
  addressee
  adresát
  consignee
  adresát
  recipient
  adresáti
  addressees
  adresáti
  recipients
  adresování
  addressing
  adresováno
  addressed
  adresovat
  address
  adresovatelně
  addressable
  adresovatelnost
  addressability
  adresy
  addresses
  Adrian
  Adrian
  Adriana
  Adriana
  adriatický
  Adriatic
  adsorbent
  adsorbent
  adsorbér
  adsorber
  adsorbovaná látka
  adsorbate
  adsorbovaný
  adsorbed
  adsorbovat
  adsorb
  adsorbovatelné organicky vázané halogeny
  AOX
  adsorbující
  adsorbing
  adsorpce
  adsorption
  adsorpce
  uptake
  adsorpční látka
  adsorbent
  adsorpční voda
  adsorption water
  adsorpční vodní kapacita
  adsorption water capacity
  adukt
  adduct
  Advanced Aircrew Vision Protection
  AAVP
  Advanced Concept Technology Demonstration
  ACTD
  Advanced Development Model
  ADM
  Advanced Distributed Simulation
  ADS
  Advanced Electro-Optical System
  AEOS
  Advanced Guidance Research Facility
  AGRF
  Advanced Infrared Search and Track
  AIRST
  Advanced Liquid Hydrogen
  ALH
  Advanced Maintenance Free Aircraft Battery System
  AMFABS
  Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
  AMRAAM
  Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory
  AMDRFM
  Advanced Reduced Scale Fuel System Simulator
  ARSFSS
  Advanced Short-Range Air to Air Missile
  ASRAAM
  Advanced Solid Axial Stage
  ASAS
  Advanced Space Structures Technology Research Experiment
  ASTREX
  Advanced Structural Components
  ASC
  Advanced Tactical Fighter
  ATF
  Advanced Technology Anti-G Suit
  ATAGS
  Advanced Technology Demonstration
  ATD
  Advanced Technology Transition Demonstration
  ATTD
  Advanced Thermionics Research Initiative
  ATRI
  Advanced Threat Infrared Countermeasures
  ATIRCM
  Advanced Turbine Aerothermal Research Rig
  ATARR
  Advanced Turbine Engine Gas Generator
  ATEGG
  advekce
  advection
  advekční jev
  advection effect
  advektivní
  advective
  advent
  advent
  adverbium
  adverb
  Advisory Group for Aerospace Research and Development
  AGARD
  advokacie
  advocacy
  advokacie
  Bar
  advokát
  advocate
  advokát
  attorney
  advokát
  jurist
  advokát
  lawyer
  advokát
  litigator
  advokát
  solicitor
  advokáti
  attorneys
  advokáti
  lawyers
  advokáti
  solicitors
  advokátka
  lawyer
  advokátní
  legal
  AEC Atomic Energy Commission
  Atomic Energy Commission
  ÄŒečenec
  Chechenian
  ÄŒečensko
  Chechnya
  ÄŒečenský
  Chechen
  ÄŒečetka
  Redpoll
  ÄŒečetka bělavá
  Arctic Redpoll
  ÄŒečetka zimní
  Common Redpoll
  ÄŒech
  Czech
  ÄŒechoslovák
  Czechoslovak
  ÄŒechoslovák
  Czechoslovakian
  ÄŒechy
  Bohemia
  Å˜ecko
  Greece
  Å˜ehoř
  Gregory
  Å˜ek
  Greek
  Å˜ekové
  Greeks
  AEM automatizovaný emisní monitoring
  automated emission monitoring
  Aeneás
  Aeneas
  aerace (vody)
  aeration
  aerátor
  aerator
  aerátor (vody)
  aerator
  ÄŒerná Hora
  Montenegro
  ÄŒerné moře
  Black Sea
  ÄŒernohorec
  Montenegrin
  ÄŒerný jelen (nikoli Černý los)
  Black Elk
  ÄŒerný jestřáb
  Black Hawk
  ÄŒerný les, Schwarzwald
  Black Forest
  ÄŒerný princ
  Black Prince
  ÄŒerný seznam
  Black Data List
  Aero-Ballistic Rocket
  ABR
  aerob
  aerobe
  aerobik
  aerobics
  aerobiologie
  aerobiology
  aerobiont
  aerobiont
  aerobióza
  aerobiosis
  aerobně
  aerobically
  aerobní
  aerobic
  aerobní mikroorganismus
  aerobic microorganism
  aerobní proces
  aerobic process
  aerobní stabilizace kalu
  aerobic sludge stabilisation
  aerobus
  airbus
  aerochlorace
  aero-chlorination
  aerodynamicky
  aerodynamically
  aerodynamický
  aerodynamic
  aerodynamický
  slipstream
  aerodynamický
  streamlined
  aerodynamický kanál
  wind tunnel
  aerodynamický třesk
  sonic boom
  aerodynamický vlak
  streamliner
  aerodynamika
  aerodynamics
  aeroembolizmus
  aeroembolism
  aerofagie
  aerophagia
  aerofilní mikroorganismus
  aerophilic microorganism
  aerofiltr
  aero-filter
  aerolinie
  airlines
  aerolinie
  airway
  aerolinie
  airways
  aerolinka
  airline
  aerolinky
  airlines
  aerolinky
  airways
  aerologie
  aerology
  aeromechanika
  aeromechanics
  aeronautika
  aeronautics
  aeroplán
  aeroplane
  aeroplankton
  aerial plankton
  aeroplankton
  aeroplankton
  aerosol
  aerosol
  aerosolová závlaha
  aerosol irrigation
  aerosoly
  aerosols
  Aerospace Engineering Facility
  AEF
  Aerospace Medicine Consultation Service
  ACS
  aerostat
  blimp
  aerotolerantní mikroorganismus
  aerotolerant microorganism
  ÄŒervená kniha
  Red Data Book
  ÄŒervená řeka
  Red River
  ÄŒervený kříž
  Red Cross
  ÄŒervený půlměsíc
  Red Crescent
  ÄŒervený seznam
  Red Data List
  ÄŒervený trpaslík
  Red Dwarf
  ÄŒeši
  Czechs
  ÄŒeška
  Czech woman
  ÄŒeská republika
  Czech Republic
  ÄŒesko
  Czechia
  ÄŒeskoslovák
  Czechoslovak
  ÄŒeskoslovensko
  Czechoslovakia
  ÄŒeský les
  Bohemian Forest
  afa
  afsdfa
  afatický
  aphasic
  afázie
  aphasia
  afekt
  affection
  afektovaná jemnost
  rose-water
  afektovaná laskavost
  rose-water
  afektovaně
  affectedly
  afektovanost
  affectation
  afektovanost
  genteelness
  afektovaný
  affected
  afektovaný
  stilted
  afektovat
  affect
  aféra
  affair
  aferentní
  afferent
  Affordable Sensor Technology for Aerial Targeting
  ASTAT
  Afgánci
  Afghans
  Afgánec
  Afghan
  afgánský
  afghan
  Afghánec
  Afghan
  Afghánistán
  Afghanistan
  afghánsky
  afghan
  afghánský chrt
  Afghan hound
  afghánština
  Afghan
  aficid
  aphicide
  afidavit
  affidavit
  afilace
  affiliation
  afinita
  affinity
  afinita
  interspecific association
  afinní
  affine
  afirmativní
  affirmative
  afix
  affix
  aflatoxin
  aflatoxin
  aforismus
  aphorism
  aforismy
  aphorisms
  aforistický
  aphoristic
  aforistický
  sententious
  afotická vrstva
  aphotic zone
  afotický
  aphotic
  Africa
  Africa
  Afričan
  African
  Afričan nizozemského původu
  Afrikaner
  Afričané
  Africans
  Afričané nizozemského původu
  Afrikaners
  africká mačeta
  panga
  africký
  African
  Africký Američan
  African American
  africký papoušek (Psittacus erithacus), žako
  a jako
  Africký roh
  Horn of Africa
  Afrika
  Africa
  afrikán
  Afrikaner
  afrikanizace
  Africanization
  afrikanizace
  Africanizations
  afrikanizovaný
  Africanized
  afrikanizovat
  Africanize
  afrikanizuje
  Africanizes
  afrikanizující
  Africanizing
  afrikánský
  Afrikaner
  afrikánština
  Afrikaans
  afrikáta
  affricate
  Afroameričan
  Afro-American
  afroamerický
  Afro-American
  afrocentrický
  Afrocentric
  afrocentrizmus
  Afrocentrism
  afrodiziakální
  aphrodisiac
  afrodiziakum
  aphrodisiac
  afytická oblast
  aphytic zone
  afytický
  aphytic
  agalaktóza
  agalactosis
  agama
  agama
  Agamemnón
  Agamemnon
  agar
  agar
  agar-agar
  agar-agar
  agarýza
  agarose
  Agáta
  Agatha
  agáve
  agave
  Age No Bar
  ANB
  Age-Gender No Bar
  AGNB
  Age-Gender-Race No Bar
  AGRNB
  Age-Sex-Location (or Language)?
  A-S-L
  Age-Sex?
  A-S
  Agee
  Agee
  agenda
  agenda
  agendy
  agendas
  ageneze
  agenesis
  agens
  agent
  agent
  agent
  agent
  factor
  agent
  solicitor
  agent "provokatér"
  agent provocateur
  agent FBI
  fed
  agent FBI
  g-man
  agenti
  agents
  agentura
  agency
  agentura pro ekologicky šetrné výrobky
  practitioner
  agentura, jednatelství
  agency
  agentury
  agencies
  agesor
  aggressor
  agilita
  agility
  agilně
  agilely
  agilní
  agile
  agitace
  agitation
  agitace
  canvass
  agitace
  canvassing
  agitátor
  agitator
  agitátor
  canvasser
  agitátor
  electioneer
  agitátor
  headhunter
  agitátoři
  agitators
  agitátoři
  canvassers
  agitoval
  stumped
  agitování
  agitating
  agitovat
  agitate
  agitovat
  canvass
  agituje
  canvasses
  aglomerace
  agglomeration
  aglomerace (technologie)
  agglomeration
  aglomerát
  agglomerate
  aglomerovat
  agglomerate
  aglutinace
  agglutination
  aglutinační
  agglutinative
  aglutinoval
  agglutinated
  aglutinovaný
  agglutinate
  aglutinovat
  agglutinate
  Agnes
  Agnes
  Agnew
  Agnew
  agnostický
  agnostic
  agnostik
  agnostic
  agnostikové
  agnostics
  agonádový
  agonadal
  agónie
  agony
  agonizující
  agonizing
  agorafobický
  agoraphobic
  agorafobie
  agoraphobia
  agorafobik
  agoraphobic
  agranulocytóza
  agranulocytosis
  agrární
  agrarian
  agrárník
  agrarian
  agregace
  aggregation
  agregace (vodárenství)
  aggregation
  agregační filtrace
  aggregation filtration
  agregační míchání
  aggregation stirring
  agregační stabilita
  aggregation stability
  agregát
  aggregate
  agregát
  plant
  agregátní
  aggregate
  agregátní nabídka
  aggregate supply
  agregátní poptávka
  aggregate demand
  agregovaná spotřeba
  aggregate consumption
  agregování
  aggregating
  agreguje
  aggregates
  agrese
  aggression
  agresivita
  aggressiveness
  agresivita (vody)
  aggressivity
  agresivita fytopatogena
  phytopathogen aggressivity
  agresivně
  aggressively
  agresivně
  belligerently
  agresivně
  truculently
  agresivní
  aggressive
  agresivní
  bellicose
  agresivní
  hard-hitting
  agresivní
  truculent
  agresivní pasažer v letadle
  air rage
  agresivní voda
  corrosive water
  agresivní zákazník prostitutky
  bad date
  agresivnost
  truculence
  agresívnost
  bellicosity
  agresor
  aggressor
  Agricola
  Agricola
  agrobiocenóza
  agrobiocoenosis
  agrochemický
  agrochemical
  agrochemie
  agrochemistry
  agroekologie
  agricultural ecology
  agroekologie
  agroecology
  agroekosystém
  agroecosystem
  agrofytocenóza
  agrophytocoenosis
  agrometeorologie
  agricultural meteorology
  agronom
  agriculturist
  agronom
  agronomist
  agronomický
  agronomic
  agronomický
  agronomical
  agronomie
  agronomics
  agronomie
  agronomy
  agrotechnik
  agriculturalist
  agrotechnika
  agricultural engineering
  agrotechnika
  agronomical technology
  agrotechnika
  agrotechnology
  agrotechnika
  farming technology
  ah
  ampere-hour
  aha
  aha
  aha
  i see
  aha!
  aha
  ahoj
  ahoy
  ahoj
  bye
  ahoj
  bye-bye
  ahoj
  cheerio
  ahoj
  goodbye
  ahoj
  hallo
  ahoj
  hello
  ahoj
  hi
  ahoj
  hi there
  ahoj
  howdy
  ahoj
  see you
  aichmofobie
  aichmophobia
  Aida
  Aida
  Aiden
  Gonzalo
  AIDS
  A.I.D.S
  AIDS
  Acquired Immune Deficiency Syndrome
  AIDS
  AIDS
  Aiken
  Aiken
  aikido
  aikido
  Å˜ím
  Roma
  Å˜ím
  Rome
  Å˜ím
  Rome
  AIM automatizovaný imisní monitoring
  automated immission monitoring
  Å˜íman
  Roman
  Å˜ímané
  Romans
  Aimee
  Aimee
  Å˜ímský klub
  Club of Rome
  ÄŒína
  China
  ÄŒíňan
  Chinaman
  ÄŒíňan
  Chinese
  ÄŒíňané
  Chinese
  ÄŒingischán
  Genghis Khan
  Air Combat Command
  ACC
  Air Combat Maneuvering
  ACM
  Air core enhanced Turbo Rocket
  AceTR
  Air Education and Training Command
  AETC
  Air Force Acquisition Executive
  AFAE
  Air Force Center for Environmental Excellence
  AFCEE
  Air Force Electronic Warfare Effectiveness Simulator
  AFEWES
  Air Force Geographic Information Handling System
  AFGIHS
  Air Force Institute of Technology
  AFIT
  Air Force Materiel Command
  AFMC
  Air Force Mission Support System
  AFMSS
  Air Force Office of Scientific Research
  AFOSR
  Air Force Research Laboratory
  AFRL
  Air Force Reserves
  AFRES
  Air Force Space Command
  AFSPC
  Air Force Space Forcasting Center
  AFSFC
  Air Force Special Operations Command
  AFSOC
  Air Force Studies and Analysis Agency
  AFSAA
  Air Force Technical Applications Center
  AFTAC
  Air Intelligence Agency
  AIA
  Air Launched Cruise Missile
  ALCM
  Air Logistics Center
  ALC
  Air Mobility Command
  AMC
  Air National Guard
  ANG
  Air Quality Act
  Air Quality Act
  Air to Air Missile
  AAM
  Air to Ground Missile
  AGM
  Air Turbo Rocket
  ATR
  airbag
  air bag
  airbag
  airbag
  airbagy
  airbags
  Airborne Laser
  ABL
  Airborne Laser Experiment
  ABLEX
  Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment
  ABLE ACE
  Airborne Warning and Control System
  AWACS
  Airbus
  Airbus
  Aircraft Battle Damage Repair
  ABDR
  Aircraft Propulsion Subsystem Integration (JTDE + JETEC)
  APSI
  Airframe Structural Integrity Program
  ASIP
  Aitken
  Aitken
  aj!
  oops
  ajatoláh
  ayatollah
  akácie
  acacia
  akademická hodnost
  degree
  akademická svoboda
  academic freedom
  akademicky
  academically
  akademický
  academe
  akademický
  academic
  akademický
  academical
  akademický
  scholarly
  akademický rok
  academic year
  akademický titul
  academic degree
  akademie
  academia
  akademie
  academies
  akademie
  academy
  akademie
  college
  akademik
  academian
  akademik
  academic
  akademik
  academician
  akademismus
  academism
  akant
  acanthus
  akaricid
  acaricide
  akarióza
  acariasis
  akarofág
  acariphage
  akát
  acacia
  akatalektický
  acatalectic
  akaustobiolit
  acaustobiolith
  akce
  action
  akce
  actions
  akce
  crackdown
  akcelerace
  acceleration
  akcelerátor
  accelerator
  akcelerátory
  accelerators
  akcelerometr
  accelerometer
  akcelerovat
  accelerate
  akceleruje
  accelerates
  akcent
  accent
  akcentovat
  accent
  akcentovat
  accentuate
  akcenty
  accents
  akceptační úvěr
  acceptance credit
  akceptovat
  accept
  akcesorní
  accessory
  akcie
  equities
  akcie
  share
  akcie
  share (GB)
  akcie
  shares
  akcie
  stock
  akcie
  stocks
  akcií
  of shares
  akcionář
  shareholder
  akcionář
  stockholder
  akcionáři
  shareholders
  akcionáři
  stockholders
  akciová opce
  stock option
  akciová společnost
  joint stock company
  akciová společnost
  joint-stock company
  akciová společnost
  listed company
  akciová společnost
  stock company
  akciový
  joint-stock
  akciový
  of shares
  akciový certifikát
  stock certificate
  akciový kapitál
  share capital
  akciový trh
  stock market
  akční
  action
  akční člen
  actuator
  akční členy
  actuators
  akční radius
  action radius
  akční rádius
  range
  akční veličina
  actuating variable
  Akers
  Akers
  akineze
  akinesis
  aklamace
  acclamation
  aklimatizace
  acclamation
  aklimatizace
  acclimation
  aklimatizace
  acclimatisation
  aklimatizace
  acclimatization
  aklimatizace entomofága
  entomophage acclimatization
  aklimatizoval
  acclimatised
  aklimatizoval
  acclimatized
  aklimatizován
  acclimated
  aklimatizování
  acclimating
  aklimatizovaný
  acclimated
  aklimatizovaný
  acclimatized
  aklimatizovaný
  naturalised
  aklimatizovat
  acclimate
  aklimatizovat
  acclimatise
  aklimatizovat
  acclimatize
  aklimatizovat
  naturalise
  akné
  acne
  akomodační
  accommodative
  akomodovat
  accommodate
  akonitin
  aconitine
  akontace
  advance payment
  akorát
  exactly
  akorát
  just
  akord
  chord
  akordeon
  accordion
  akordy
  accords
  akordy
  chords
  akr
  acre
  akreditace
  accreditation
  akreditiv
  letter of credit
  akreditován
  accredited
  akreditovat
  accredit
  akridin
  acridine
  akrobacie
  acrobatics
  akrobat
  acrobat
  akrobat
  barnstormer
  akrobati
  acrobats
  akrobaticky
  acrobatics
  akrobatický
  acrobatic
  akrocyanóza
  acrocyanosis
  akrolein
  acrolein
  akromegalie
  acromegaly
  Akron
  Akron
  akronym
  acronym
  akronymy
  acronyms
  akropole
  acropolis
  akrostich
  acrostic
  akrozom
  acrosome
  akry
  acres
  akrylát
  acrylate
  akrylonitril
  acrylonitrile
  akrylová pryskyřice
  acrylic resin
  aksamit
  velours
  aksamit
  velveteen
  akt
  act
  akt (umění)
  nude
  akta
  dossier
  akta
  dossiers
  aktéři trhu
  market agents
  aktin
  actin
  aktinid
  actinide
  aktinismus
  actinism
  aktinium
  actinium
  aktinoid
  actinid
  aktinologie
  actinology
  aktinometr
  actinometer
  aktinometrie
  actinometry
  aktinomycety
  actinomycetes
  aktinomykóza
  actinomycosis
  aktiva
  asset
  aktiva
  assets
  aktivace
  activation
  aktivace (kanalizace)
  activated sludge treatment
  aktivační proces
  activated sludge process
  aktivační směs
  mixed liquor
  aktivační soustava
  activation system
  aktivátor
  activator
  aktivismus
  activism
  aktivista
  activist
  aktivisté
  activists
  aktivita
  activity
  aktivita parazita
  parasitic activity
  aktivity
  activities
  aktivizovat
  exacerbate
  aktivně
  actively
  aktivnější
  proactive
  aktivní
  about
  aktivní
  active
  aktivní
  energetic
  aktivní chlor
  active chlorine
  aktivní ochrana
  active protection
  aktivní položka
  asset
  aktivní přenos látky
  active mass transport
  aktivní solární energie
  active solar energy
  aktivní transport látky
  active mass transport
  aktivní uhlí
  activated carbon
  aktivován
  activated
  aktivování
  activating
  aktivování
  enabling
  aktivovaný
  activated
  aktivovaný
  enabled
  aktivovaný
  triggered
  aktivovaný kal
  activated sludge
  aktivovaný uhlík
  activated carbon
  aktivovat
  activate
  aktivovat
  enable
  aktivuje
  activates
  aktivující
  activating
  aktivující
  enabling
  aktivum
  asset
  aktovka
  attache
  aktovka
  brief-case
  aktovka
  briefcase
  aktovka
  portfolio
  aktovka
  satchel
  aktovka
  schoolbag
  aktovka (školní)
  schoolbag
  aktualita
  actuality
  aktualita
  topicality
  aktuality
  actuality
  aktuality
  breaking news
  aktualizace
  actualisation
  aktualizace
  actualization
  aktualizace
  update
  aktualizace
  updates
  aktualizace
  updating
  aktualizace
  upgrade
  aktualizace
  upgrades
  aktualizace
  upgrading
  aktualizování
  updating
  aktualizování
  upgrading
  aktualizovaný
  revised
  aktualizovaný
  up to date
  aktualizovaný
  updated
  aktualizovat
  update
  aktualizovat
  upgrade
  aktualizuje
  upgrades
  aktualizující
  updating
  aktualizující
  upgrading
  aktuálně
  actually
  aktuálně
  currently
  aktuálně
  presently
  aktualní
  up to date
  aktuální
  actual
  aktuální
  relevant
  aktuální
  timely
  aktuální
  topical
  aktuální
  up-to-date
  aktuální
  upcoming
  aktuální sazba
  going rate
  aktuální stav
  read-out
  aktuální stav
  readout
  aktuálnost
  topicality
  aktuátor
  actuator
  akty
  acts
  akumulace
  accumulation
  akumulace vody
  water storage
  akumulační
  accumulative
  akumulační nádrž
  clear water storage tank
  akumulační oblast
  accumulation area
  akumulační rybník
  accumulation pond
  akumulátor
  accumulator
  akumulátor
  battery
  akumulátor
  storage battery
  akumulovaná vodní energie
  accumulated water energy
  akumulování
  storage
  akumulovaný
  accumulated
  akumulovat
  accrue
  akumulovat
  accumulate
  akumulovat
  store
  akumulovat
  store up
  akumuluje
  accumulates
  akumulující
  accumulating
  akupunktura
  acupressure
  akupunktura
  acupuncture
  akupunkturista
  acupuncturist
  akusticky
  acoustical
  akusticky
  sonically
  akustický
  acoustic
  akustický
  acoustically
  akustický
  sonic
  akustičtí
  acoustician
  akustika
  acoustics
  akutní
  acute
  akutní expozice
  acute exposure
  akutní nedostatek
  acute shortage
  akutní toxicita
  acute toxicity
  akutní toxicita pesticidu
  acute pesticide toxicity
  akutnost
  acuteness
  akuzativ
  accusative
  akuzativní
  accusative
  akvadukt
  aqueduct
  akvadukty
  aqueducts
  akvakultura
  aquaculture
  akvalung
  scuba
  akvamarín
  aquamarine
  akvamarínový
  aquamarine
  akvantita
  aquatint
  akvarel
  watercolour
  akvarelista
  watercolourist
  akvarín
  aquamarine
  akvarista
  aquarist
  akvárium
  aquaria
  akvárium
  aquarium
  akvárium
  fishbowl
  akvitard
  aquitard
  akvizice
  acquirement
  akvizice
  acquisition
  akvizice
  solicitation
  Ala
  Ala
  Alabama
  Alabama
  alabastr
  alabaster
  alambik
  alembic
  Alameda
  Alameda
  Alamo
  Alamo
  Alamos
  Alamos
  Alan
  Alan
  alanin
  alanine
  Alar
  Alar
  alarm
  alarm
  alarmování
  alarming
  alarmovat
  alarm
  alarmovat
  alert
  alarmovat
  warn
  alarmující
  alarming
  alarmy
  alarms
  Alban
  Alban
  Albánci
  Albanians
  Albánec
  Albanian
  Albánie
  Albania
  Albánský
  Albany
  albánský
  Albanian
  albánština
  Albanian
  Albany
  Albany
  albatros
  albatross
  albatros stěhovavý
  wandering albatross
  albedo
  albedo
  Albert
  Albert
  Alberta
  Alberta
  Alberto
  Alberto
  albín
  albino
  albinismus
  albinism
  albinizmus
  achromasia
  albinizmus
  albinism
  Albion
  Albion
  albit
  albite
  Albrecht
  Albrecht
  Albright
  Albright
  album
  alba
  album
  album
  albumin
  albumen
  albumín
  albumin
  albumin (bílkovina)
  albumin
  albumy
  albums
  alchymický
  alchemic
  alchymický
  alchemical
  alchymie
  alchemy
  alchymista
  alchemist
  alchymistický
  alchemistic
  alchymistický
  alchemistical
  Alcott
  Alcott
  Aldebaran
  Aldebaran
  aldehyd
  aldehyde
  aldehydová pryskyřice
  aldehyde resin
  Alden
  Alden
  aldohexóza
  aldohexose
  aldosteron
  aldosterone
  Aldrich
  Aldrich
  ale
  but
  ale
  however
  ale
  thorough
  ale kdež
  tush
  ale vlastně
  but then
  alegoricky
  allegorically
  alegorický
  allegoric
  alegorický
  allegorical
  alegorie
  allegories
  alegorie
  allegory
  alegorie
  apologue
  alegorie
  parable
  alegorik
  allegorist
  alegorizovat
  allegorize
  alej
  avenue
  alej
  avenue of trees
  alej
  lane
  alej
  parkway
  aleje
  avenues
  alektický
  alexic
  alela
  allele
  alelický
  allelic
  alelopatie rostliny
  plant allelopathy
  aleluja
  alleluia
  aleluja
  alleluiah
  aleluja
  halleluiah
  aleluja
  hallelujah
  alembik
  alembic
  alergen
  allergen
  alergicky
  allergically
  alergický
  allergic
  alergie
  allergies
  alergie
  allergy
  alergie
  idiosyncrasy
  alergologie
  allergology
  alergóza
  allergolosis
  alespoň
  at least
  alespoň
  leastways
  alespoň
  leastwise
  Aleutské ostrovy
  Aleutian Islands
  aleutský
  Aleutian
  Alexander
  Alexander
  Alexandr
  Alexander
  Alexandr veliký
  Alexander the Great
  Alexandra
  Alexandra
  Alexandre
  Alexandre
  Alexandria
  Alexandria
  Alexandrie
  Alexandria
  alexandrín
  alexandrine
  alexie
  alexia
  Alexis
  Alexis
  Alfa
  Alfa
  alfa
  alpha
  alfa částice
  alpha particle
  alfa-mezosaprobita
  alpha-mesosaprobity
  alfanumerická data
  alphanumerical data
  alfanumericky
  alphanumerically
  alfanumerický
  alphameric
  alfanumerický
  alphanumeric
  alfanumerický
  alphanumerical
  Alfonso
  Alfonso
  Alfred
  Alfred
  Alfredo
  Alfredo
  algebra
  algebra
  algebra logiky
  algebra of logic
  algebraická rovnice
  algebraic equation
  algebraické číslo
  algebraic number
  algebraicky
  algebraic
  algebraicky
  algebraical
  algebraicky
  algebraically
  algebraik
  algebraist
  algebry
  algebras
  Alger
  Alger
  algezimetr
  algometer
  algicid
  algicide
  algofág
  algophage
  ALGOL
  ALGOL
  algologie
  phycology
  algoritmicky
  algorithmically
  algoritmický
  algorithmic
  algoritmus
  algorithm
  algoritmus stínových cen
  shadow price algorithm
  algoritmy
  algorithms
  Alhambra
  Alhambra
  aliance
  alliance
  aliance
  alliances
  alias
  a.k.a.
  alias
  aka
  alias
  alias
  aliasy
  aliases
  alibi
  alibi
  Alice
  Alice
  Alicia
  Alicia
  alicyklická sloučenina
  alicyclic compound
  alidáda
  alidade
  alifatická sloučenina
  aliphatic compound
  alifatický
  aliphatic
  aligátor
  alligator
  aligátor
  caiman
  aligátor
  cayman
  aligátoři
  alligators
  Alison
  Alison
  aliterace
  alliteration
  aliterační
  alliterative
  aliteroval
  alliterated
  aliterovat
  alliterate
  alizarin
  alizarin
  alizarin
  alizarine
  Aljaška
  Alaska
  aljašský
  alaska
  aljašský
  Alaskan
  alka
  auk
  alka malá
  little auk
  alka velká
  great auk
  alkáč
  alkie
  alkalické vyhnívání (kanalizace)
  alkalic digestion
  alkalický
  alkaline
  alkalický kov
  alkali metal
  alkalický kov
  alkaline metal
  alkaličnost
  alkalinity
  alkalie
  alkali
  alkalita (vody)
  alkalinity
  alkalizér
  alkalizer
  alkalizovat
  alkalify
  alkalizovat
  alkalinize
  alkalizovat
  alkalize
  alkaloid
  alkaloid
  alkaloid
  alkaloidal
  alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius
  jaborin
  alkaloidy
  alkaloids
  alkan
  alkane
  Alkatraz
  Alcatraz
  alken
  alkene
  alkin
  alkyne
  alkohol
  alcohol
  alkohol
  juice
  alkohol
  spirit
  alkohol
  spirits
  alkohol
  tipple
  alkoholici
  alcoholics
  alkoholička
  drinker
  alkoholický
  alcoholic
  alkoholický
  spiritous
  alkoholický
  spirituous
  alkoholický nápoj
  cointreau
  alkoholický nápoj
  daiquiri
  alkoholický nápoj z třešní
  kirsch
  alkoholik
  alcoholic
  alkoholik
  alkie
  alkoholik
  drinker
  alkoholik
  good man
  alkoholismus
  alcoholism
  alkoholizmu
  dipsomania
  alkoholizmus
  alcoholism
  alkoholizovat
  alcoholize
  alkoholový
  alcoholic
  alkoholy
  alcohols
  alkoun
  guillemot
  alkovna
  alcove
  alkyd
  alkyd
  alkydová pryskyřice
  alkyd resin
  alkyl
  alkyl
  alkylen
  alkylene
  All But Dissertation
  ABD
  All Praise And Credit
  APAC
  All The Best
  ATB
  All-Optical Imaging Brassboard
  AOIB
  Alládin
  Aladdin
  Allah
  Allah
  Alláh
  Allah
  Allegra
  Allegra
  allegretto
  allegretto
  allegro
  allegri
  allegro
  allegro
  Allen
  Allen
  Allied Tactical Air Forces
  ATAF
  Allis
  Allis
  Allison
  Allison
  allyl
  allyl
  allylchlorid
  allyl chloride
  Allyn
  Allyn
  alma mater
  alma
  almanach
  almanac
  almandin
  almandine
  almužna
  alms
  almužna
  pittance
  almužna žebrákovi
  handout
  almužny
  alms
  alobal
  tinfoil
  alochtonní
  allochthonous
  alochtonní mikroorganismus
  allochthonous microorganism
  alodiální
  allodial
  aloe
  aloe
  aloe
  aloes
  alofonní
  allophonic
  aloin
  aloin
  alokace
  allocation
  alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací)
  allocation
  alokace domácího zvířectva
  allocation of livestock
  alokace plodin
  allocation of crops
  alokace zdrojů
  resource allocation
  alokace, přidělení, promítnutí
  environmental allocation
  alokátor
  allocator
  alokovat
  allocate
  alokovat náklady
  allocate costs
  alokuce
  allocution
  alokuje
  allocates
  alomorfní
  allomorphic
  Alonzo
  Rohan
  alopatie
  allopathy
  alotrop
  allotrope
  alotropický
  allotropic
  alotropie
  allotropy
  ÄŒlověk Javanský, opočlověk vzpřímený (Pithecanthropus erectus)
  Java man
  alpaka
  alpaca
  Alpert
  Alpert
  alpha
  alpha
  Alphonse
  Alphonse
  Alphonse Bertillon
  Bertillon
  alpinismus
  climbing
  alpinismus
  mountain climbing
  alpinismus
  mountaineering
  alpinista
  alpinist
  alpská pastvina
  alp
  alpský
  alpine
  Alpy
  Alps
  Alsasko
  Alsatia
  Alsop
  Alsop
  alt
  alto
  alt
  countertenor
  Altair
  Altair
  altán
  arbour
  altán
  garden house
  altán
  summer-house
  altán
  summerhouse
  altánek
  arbour
  altánek
  gazebo
  Alterante Fuel Vehicle
  AFV
  alternace
  alternations
  alternativa
  alternative
  alternativně
  alternatively
  alternativně
  variantly
  alternativní
  alternative
  alternativní kultura
  counterculture
  alternativní medicína
  alternative medicine
  alternativní zemědělství
  alternative agriculture
  alternativní zemědělství
  sustainable agriculture
  alternativy
  alternatives
  alternátor
  alternator
  alternovaný
  alternated
  alternovat
  alternate
  Alton
  Alton
  altruismus
  altruism
  altruista
  altruist
  altruisticky
  altruistically
  altruistický
  altruistic
  alula
  alula
  aluminium
  aluminum
  aluviální
  alluvial
  aluvium
  alluvium
  Alva
  Alva
  Alvarez
  Alvarez
  alveolára (dásňová souhláska)
  alveolar
  alveolární
  alveolar
  alveolus
  alveolus
  Alvin
  Alvin
  Alvin
  Alvin
  Alžběta
  Elizabeth
  alžbětinský
  Elizabethan
  Alžír
  Algeria
  Alžír
  Algiers
  Alžířan
  Algerian
  alžírsko
  Algeria
  alžírský
  Algerian
  am. prezident
  Reagan
  Amadeus
  Amadeus
  amalgám
  amalgam
  amalgamace
  amalgamation
  amalgamát
  amalgamation
  amalgamátor
  amalgamator
  amalgamovat
  amalgamate
  amalgán
  amalgam
  Amálie
  Amelia
  amant
  lover
  amarant
  amaranth
  Amarillo
  Amarillo
  amarylka
  amaryllis
  amatér
  amateur
  amatér
  dilettante
  amatéři
  amateurs
  amatéři
  nonspecialists
  amatérizmus
  amateurism
  amatérský
  amateur
  amatérský
  amateurish
  amatérství
  dilettantism
  amauróza
  amaurosis
  amazonka
  amazon
  ambasáda
  embassy
  ambice
  ambition
  ambice
  ambitions
  ambicióznější
  grander
  ambiciózní
  high-flying
  ambiciózní
  highflying
  ambient air standard
  ambient air standard
  ambitrofní mikroorganismus
  ambitrophic microorganism
  ambra
  ambergris
  ambrózie
  ambrosia
  ambróziový
  ambrosial
  ambróziový
  ambrosian
  ambulance
  ambulance
  ambulance
  ambulances
  ambulance
  emergency room
  ambulantně ošetřovaný pacient
  out-patient
  ambulantní
  ambulant
  ambulantní pacient
  outpatient
  Amdahl
  Amdahl
  améba
  ameba
  améba
  amoeba
  améba
  amoebae
  amébiáza
  amoebiasis
  améboidní
  amoeboid
  amébovitý
  amoebic
  amébový
  amoebic
  améby
  amoebas
  ameloblast
  ameloblast
  amen
  amen
  amenorea
  amenorrhea
  amenorea
  amenorrhoea
  Amer
  Amer
  America
  America
  America OnLine
  AOL
  American
  American
  Američan
  American
  Američan
  American man
  Američan
  Yankee
  American Association for the Advancement of Science
  AAAS
  American Civil Liberties Union
  ACLU
  American Standard Code for Information Interchange
  ASCII
  Američané
  Americans
  Američanka
  American woman
  američanka
  American
  americium
  Am
  americium
  americium
  Americká Centrální Banka
  Federal Reserve
  americká federace práce a kongres průmyslových organizací
  AFL-CIO
  americká federace práce a kongres průmyslových organizací
  American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
  americká námořní pěchota
  USMC (United States Marine Corps)
  americká občanská válka v letech 1861-1865
  Civil War
  Americká revoluce
  American Revolution
  Americká Samoa
  American Samoa
  americká televizní show
  Saturday night special
  americká televizní show
  Saturday-night special
  americká znaková řeč
  American Sign Language
  americká znaková řeč
  ASL
  americké kuželky
  bowling
  americké námořnictvo
  USN (United States Navy)
  Americký
  American
  americký
  Yankee
  americký dolar
  greenback
  americký federální vyšetřovací úřad
  FBI
  americký federální vyšetřovací úřad
  Federal Bureau of Investigation
  americký film
  American film
  americký fotbal
  American football
  americký fotbal
  football
  americký herec a tanečník
  Astaire
  Americký Indián
  American Indian
  Americký plán
  American plan
  americký sci-fi seriál
  Stargate
  Americký sen
  American dream
  americký spisovatel
  Thoreau
  americký spisovatel 20. stol.
  Salinger, J. D.
  americký svaz ochránců zvířat
  ASPCA
  americký topol
  cottonwood
  Amerika
  America
  amerika
  yankeeland
  Amerika ve válce
  America at war
  amerikanismus
  Americanism
  Amerikanizace
  Americanizations
  amerikanizace
  Americanization
  Amerikanizmus
  Americanism
  amerikanizovat
  Americanize
  amerikanizovatel
  Americanizer
  amerikanizovatelé
  Americanizers
  amerikanizuje
  Americanizes
  Ames
  Ames
  ametrie
  ametria
  ametropie
  ametropia
  ametyst
  amethyst
  ametystový
  amethystine
  amfetamin
  amphetamine
  amfetaminy
  amphetamines
  amfibiont
  amphibiont
  amfibol
  hornblende
  amfimixie
  amphimixis
  amfiteátr
  amphitheatre
  amfiteátr
  amphitheatric
  amfiteatrální
  amphitheatrical
  amfitoátr v Římě
  Colosseum
  amfora
  amphora
  amfora
  pitcher
  amfoterní
  amphoteric
  amid
  amide
  amidopyrin
  amidopyrine
  Amiga
  Amiga
  amin
  amine
  aminobenzen
  aminobenzene
  aminokyselina
  amino acid
  aminosloučenina
  amine compound
  aminová skupina
  amino group
  Amish
  Amish
  amitóza
  amitosis
  Ammerman
  Ammerman
  amnestie
  amnesty
  amnestovat
  amnesty
  amnézie
  amnesia
  amniocetéza
  amniocentesis
  amnion
  amnion
  amniotický
  amniotic
  amok
  amok
  amok
  amuck
  amoniak
  ammonia
  amoniak (veškerý) (hydrochemie)
  ammonia (total)
  amoniak (volný) (hydrochemie)
  ammonia (free)
  amoniakový
  ammoniac
  amoniakový
  ammoniacal
  amonifikace
  ammonification
  amonity
  ammonites
  amonium
  ammonium
  amonizace (vody)
  ammonisation
  amonizační mikroorganismus
  ammonifying microorganism
  amonný iont
  ammonium ion
  amor
  cupid
  amor
  Eros
  amoret
  cupid
  amorfně
  amorphously
  amorfní
  amorphous
  amorfní látka
  amorphous substance
  amorfnost
  amorphousness
  amortizace
  amortisation
  amortizace
  amortization
  amortizace
  redemption
  amortizace, odpis
  depreciation
  amortizace, umořování
  amortize
  amortizoval
  amortised
  amortizoval
  amortized
  amortizování
  depreciating
  amortizovaný
  written off
  amortizovat
  amortise
  amortizovat
  amortize
  Amos
  Amos
  ampér
  amp
  ampér
  ampere
  ampérhodina
  ampere-hour
  ampérmetr
  ammeter
  ampersand
  ampersand
  ampérsekunda
  ampere-second
  ampéry
  amps
  ampérzávit
  ampere-turn
  ampicilin
  ampicillin
  amplion
  amplifier
  amplion
  reproducer
  amplión
  tannoy
  amplituda
  amplitude
  amplitudová charakteristika
  magnitude plot
  amplitudová frekvenční charakteristika
  Bode magnitude plot
  amplitudová modulace
  amplitude modulation
  ampule
  ampule
  ampule
  ampulla
  ampulka
  ampoule
  ampulka
  ampul
  ampulka
  ampule
  ampulka
  phial
  ampulovitý
  ampullary
  amputace
  amputation
  amputace
  apocope
  amputace prstu
  mastectomy
  amputován
  amputated
  amputování
  amputating
  amputovat
  amputate
  Amsterdam
  Amsterdam
  Amsterodam
  Amsterdam
  amulet
  amulet
  amulet
  charm
  amulet
  phylactery
  amulet
  talisman
  amulety
  amulets
  amur
  amur
  Amy
  Amy
  amygdalin
  amygdalin
  amyl
  amyl
  amyláza
  amylase
  amyláza
  diastase
  amyloidóza
  amyloidosis
  amylolytický mikroorganismus
  amylolytic microorganism
  amylolýza
  amylolysis
  anabatický
  anabatic
  anabolický steroid
  anabolic steroid
  anabolikum
  anabolic
  anabolismus
  anabolism
  anachronický
  anachronistic
  anachronismus
  anachronism
  anachronisticky
  anachronistically
  anachronistický
  anachronistic
  Anacreon
  Anacreon
  anaerob
  anaerobe
  anaerobicky
  anaerobically
  anaerobióza
  anaerobiosis
  anaerobní
  anaerobic
  anaerobní mikroorganismus
  anaerobic microorganism
  anaerobní proces
  anaerobic process
  anafora
  anaphora
  anaforický
  anaphoric
  anaforický
  anaphorically
  anafrodiziakální
  anaphrodisiac
  anafylaktický
  anaphylactic
  anagram
  anagram
  anagramatický
  anagrammatic
  anagramy
  anagrams
  anakolut
  anacoluthon
  anakonda
  anaconda
  anakondy
  anacondas
  Anakreón
  Anacreon
  analfabet
  analphabet
  analgetický
  analgesic
  analgetický
  analgetic
  analgetika
  painkillers
  analgetikum
  analgetic
  analgezie
  analgesia
  anální
  anal
  Analní sex
  butt-fuck
  anální sex
  sodomy
  Analog Hardware Descriptive Language
  AHDL
  Analog to Digital Converter
  ADC
  analogicky
  analogically
  analogický
  analogical
  analogický
  analogous
  analogický
  correlary
  analogický
  parallel
  analogie
  analog
  analogie
  analogies
  analogie
  analogue
  analogie
  analogues
  analogie
  analogy
  analogový počítač
  analog computer
  anály
  annals
  Analysis of Alternatives (formerly: COEA)
  AOA
  analyt
  analyte
  analytici
  analysts
  analytická
  analytic
  analytická disperze
  analytic dispersion
  analyticky
  analytic
  analyticky
  analytical
  analyticky
  analytically
  analytik
  analyst
  analytik
  assayer
  analytik trhu
  market analyst
  analytika
  analytics
  analýza
  analysis
  analýza
  breakdown
  analýza citlivosti
  sensitivity analysis
  analýza efektivnosti nákladů
  CEA
  analýza efektivnosti nákladů
  cost effectiveness analysis.
  analýza efektivnosti nákladů
  cost-effectiveness analysis
  analýza intenzity využívání
  intensity of use analysis
  analýza intervalových dat přežití
  interval data survival analysis
  analýza multikriteriálního rozhodování
  MCDA
  analýza nákladů a přínosů
  CBA
  analýza následků
  consequence analysis
  analýza nebezpečí
  hazard analysis
  analýza nejistot
  uncertainty analysis
  analýza neurčitosti
  uncertainty analysis
  analýza příčin
  causal analysis
  analýza regulačního dopadu
  Regulatory Impact Analysis (RIA).
  analýza rovnováhy materiálů
  materials balance analysis
  analýza systémů
  systems analysis
  analýza trhu
  market analysis
  analýza v domě
  in-house analysis
  analýza veřejné volby
  public choice analysis
  analýza vlivu
  impact analysis
  analýza výnosů a nákladů
  benefit-cost analysis.
  analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
  benefit-cost analysis, discount rate.
  analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
  benefit-cost analysis, measurement of benefits.
  analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
  benefit-cost analysis, cost estimation.
  analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
  benefit-cost analysis, pollution control benefits.
  analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
  benefit-cost analysis, recreation benefits.
  analýza životního cyklu
  life-cycle analysis
  analyzátor
  analyser
  analyzátor
  analyzer
  analyzoval
  analysed
  analyzován
  analyzed
  analyzování
  analysing
  analyzování
  analyzing
  analyzovaný
  analysed
  analyzovat
  analyse
  analyzovat
  analyze
  analyzovat
  anatomize
  analyzovat údaje
  break down figures
  analyzovatelný
  analysable
  analyzovatelný
  analyzable
  analýzy
  analyses
  anamnéza
  anamnesis
  anamorfóza
  anamorphosis
  ananas
  pineapple
  ananasový
  pineapple
  ananasový meloun
  honeydew melon
  anaplazmóza
  anaplasmosis
  Anapurna
  Annapurna
  anarchický
  anarchic
  anarchie
  anarchy
  anarchista
  anarchist
  anarchisté
  anarchists
  anarchistický
  anarchical
  anarchistický
  anarchistic
  anarchizmus
  anarchism
  Anastasia
  Anastasia
  Anastázie
  Anastasia
  anastigmat
  anastigmat
  anastomóza
  anastomosis
  anastrofa
  anastrophe
  anatéma
  anathema
  Anatolijský
  Anatolian
  anatom
  anatomist
  anatomicky
  anatomically
  anatomický
  anatomic
  anatomický
  anatomical
  anatomie
  anatomy
  ancefalický
  anencephalic
  Ancient Monument
  Ancient Monument
  ančovička
  anchovy
  ančovičky
  anchovies
  And Now For A Word From Our Sponsor
  ANFAWFOS
  And Where Can I Get One
  AWCIGO
  Andalusie
  Andalusia
  andante
  andante
  anděl
  angel
  anděl
  seraph
  anděl
  seraphim
  anděl bezedné propasti
  Abaddon
  anděl ničitel
  Abaddon
  andělé
  angels
  andělíček
  cherub
  andělika
  angelica
  andělsky
  seraphically
  andělský
  angelic
  andělský
  angelical
  andělský
  cherubic
  andělský
  seraphic
  Andersen
  Andersen
  Anderson
  Anderson
  Andes
  Andes
  andezit
  andesite
  andílek
  cherub
  Andorra
  Andorra
  Andre
  Andre
  Andre
  Jacob
  Andrea
  Andrea
  Andreas
  Osbaldo
  Andrew
  Andrew
  Andrews
  Andrews
  androgen
  androgen
  androgenní
  androgenic
  androgyn
  androgyny
  android
  android
  androidi
  androids
  androidní
  android
  andropoidní
  anthropoid
  andský
  Andean
  Andul(ka)
  Nancy
  andulka
  budgerigar
  andulka
  budgie
  anebo
  or
  anebo
  or else
  anekdota
  anecdote
  anekdota
  joke
  anekdoticky
  anecdotally
  anekdotický
  anecdotal
  anekdotický
  anecdotic
  anekdotický
  anecdotical
  anekdoty
  anecdotes
  anektovaný
  annexed
  anektovat
  annex
  anekumena
  anecumene
  anemický
  anemic
  anemický
  exsanguine
  anemie
  anemia
  anemometr
  anemometer
  anemoplankton
  anemoplankton
  aneroid
  aneroid
  aneroid
  aneroid barometer
  anesteticky
  anesthetically
  anestetický
  anesthetic
  anestetický
  anesthetist
  anestetikum
  anaesthetic
  anestézie
  anaesthesia
  anestézie
  anaesthetic
  anestézie
  anesthesia
  anesteziolog
  anaesthetist
  anesteziolog
  anesthesiologist
  aneurin
  aneurin
  aneurisma
  aneurism
  aneurismatický
  aneurismal
  aneurismatický
  aneurysmal
  aneurismus
  aneurysm
  aneurysma
  aneurysm
  aneuryzmatický
  aneurismatic
  anex
  anion exchanger
  anexe
  annexation
  Anežka
  Agnes
  angažmá
  engagement
  angažovanost
  involvement
  angažovaný
  committed
  angažovaný
  engaged
  angažovaný
  waged
  angažovat
  engage
  angažovat se
  enlist
  angažovati se
  waging
  Angela
  Angela
  Angeles
  Angeles
  Angeline
  Angeline
  Angelo
  Angelo
  angína
  angina
  angína
  quinsy
  angína
  tonsilitis
  angína
  tonsillitis
  angína pektoris
  angina pectoris
  angiografie
  angiography
  angiom
  angioma
  angioplastika
  angioplasty
  Anglán
  pom
  Anglán
  pommy
  anglán
  limey
  angldozer
  angledozer
  angličan
  briton
  angličan
  englander
  angličan
  limey
  anglická libra
  pound sterling
  anglická piva
  ales
  anglická pohádková postava
  Robin Hood
  anglické křestní jméno
  Al
  anglické piva
  stouts
  anglické pivo
  brown ale
  anglické pivo
  mixed
  anglické pivo
  pale ale
  anglické příjmení
  Smith
  anglické světlé pivo
  ale
  anglicky
  English
  anglický
  Anglican
  anglický dramatik
  Shakespeare
  anglický dramatik a básník
  Jonson
  anglický herec
  Ustinov
  anglický matematik
  Turing
  Anglický spisovatel
  Jacobs
  angličtina
  English
  Anglie
  England
  anglikán
  Anglican
  anglikánský
  Anglican
  angloamerický
  Anglo-American
  anglofil
  Anglophil
  anglofil
  Anglophile
  anglofilie
  Anglophilia
  anglofóbie
  Anglophobia
  Anglosas
  Anglo-Saxon
  anglosaský
  Anglo-Saxon
  Angola
  Angola
  Angolan
  Angolan
  angolský
  Angolan
  angora
  angora
  angorská vlna
  angora
  angosticismus
  agnosticism
  angrešt
  gooseberries
  angrešt
  gooseberry
  angstrom
  angstrom
  Anguilla
  Anguilla
  angulární
  angular
  Angus
  Angus
  anhidróza
  anhidrosis
  anhydrid
  anhydride
  ani
  even
  ani
  neither
  ani
  nor
  ani hláska
  no word
  ani hovno
  diddly-squat
  ani jeden
  nary
  ani jeden
  neither
  ani jeden
  no one
  ani náhodou
  nope
  ani náhodou
  noway
  ani nápad
  nope
  ani omylem
  noways
  ani ryba ani rak
  neither fish nor fowl
  ani se nehnout
  stay put
  ani ten ani onen
  neither
  ani ten, ani onen
  either
  ani za mák
  not by a fraction
  ani... ani
  neither... nor
  anihilace
  annihilation
  anihilátor
  annihilator
  anilín
  aniline
  anilinový
  aniline
  animace
  animation
  animace
  animations
  animální
  animal
  animálnost
  animalism
  animátor
  animator
  animismus
  animism
  animista
  animist
  animovaný
  animated
  animovaný
  anime
  animovaný film
  animated cartoon
  animovat
  animate
  animozita
  animosity
  animuje
  animates
  anion
  anion
  aniont
  anion
  aniontový
  anionic
  anionty
  anions
  aniž
  though not
  aniž
  without
  anizotropie
  anisotropy
  anizotropie půdní propustnosti (půdy)
  permeability anisotropy
  anizotropní
  anisotropic
  anizotropní
  anisotropies
  anketa
  poll
  ankylóza
  anchylosis
  ankylóza
  ankylosis
  anlýza rizika a přínosů
  RBA
  Ann
  Ann
  Anna
  Anna
  Anna
  Anne
  Anne
  Anne
  Annette
  Annette
  ANO
  BOUCLE
  ano
  ay
  ano
  aye
  ano
  quite
  ano
  ya
  ano
  yea
  ano
  yeah
  ano
  yeas
  ano
  yes
  ano
  yes
  ano
  yip
  ano
  yup
  anoda
  anode
  anodizovaný
  anodized
  anodovat
  anodize
  anodový
  anodic
  anolis
  anole
  anomálie
  anomalies
  anomálie
  anomaly
  anomálně
  anomalously
  anomální
  anomalous
  anomický
  anomic
  anomie
  anomie
  anonym
  anonym
  anonymita
  anonymity
  anonymně
  anonymously
  anonymní
  anonymous
  anonymní
  faceless
  anonymní
  innominate
  Ãšnor
  Feb.
  anorektický
  anorectic
  anorektický
  anorexic
  anorexie
  anorexia
  anorganická látka
  inorganic matter
  anorganický
  inorganic
  anosmie
  anosmia
  anotace
  annotation
  anotace
  annotations
  anotace
  footnote
  Another Three Letter Acronym
  ATLA
  anotoval
  annotated
  anotovaný
  annotated
  anotovat
  annotate
  anotující
  annotating
  anoxibióza
  anoxibiosis
  anoxie (hydrochemie)
  anoxia
  Anselm
  Anselm
  Anselmo
  Anselmo
  ANSI
  ANSI
  antacid
  anti-acid
  antacid
  antiacid
  antacida
  antacids
  antacidum
  antacid
  antagonismus
  antagonism
  antagonismus (biol.)
  antagonism
  antagonismus pesticidu
  pesticide antagonism
  antagonismus toxického účinku
  antagonism of toxic effect
  antagonista
  antagonist
  antagonistický
  antagonistic
  antagonistický
  opposing
  antagonistický vztah (mikrobiologie)
  antagonistic relation
  Antarctic Treaty
  Antarctic Treaty
  Antarktický
  Antarctic
  Antarktický oceán
  Antarctic Ocean
  Antarktida
  Antarctica
  antarktida
  antarctic
  antartický
  antarctic
  antedatoval
  backdated
  antedatování
  antedating
  antedatovat
  antedate
  antedatovat
  backdate
  antedatovat
  foredate
  anténa
  aerial
  anténa
  antenna
  antény
  antennae
  Anthony
  Anthony
  anti
  anti
  Anti-Jam
  AJ
  antibakteriální
  antibacterial
  antibiotický
  antibiotic
  antibiotika
  antibiotics
  antibiotikum
  antibiotic
  antibiotikum, obchodní název Azactam
  aztreonam
  antičástice
  antiparticle
  anticipace
  anticipation
  anticipační
  anticipatory
  anticipační vyhovění
  anticipatory compliance.
  anticipovat
  anticipate
  anticipuje
  anticipates
  antický
  ancient
  antický
  antique
  anticyklóna
  anticyclone
  anticyklování
  anticyclonic
  antidepresivum
  antidepressant
  antidetonátor
  antiknock
  antidiuretický
  antidiuretic
  antidumpingový
  anti-dumping
  antifašista
  anti-fascist
  antifašista
  antifascist
  antiferomagnetický
  antiferromagnetic
  antiferomagnetismus
  antiferromagnetism
  antifona
  antiphon
  antifonický
  antiphonal
  antigen
  antigen
  antigenita
  antigenicity
  antigenní
  antigenic
  antigennost
  antigenicity
  antigeny
  antigens
  antigravitace
  anti-gravity
  antigravitace
  antigravity
  antigravitační
  anti-gravity
  antihistaminikum
  antihistamine
  antihmota
  antimatter
  antihrdina
  anti-hero
  antihrdina
  antihero
  antiinflační
  anti-inflationary
  antiinflační opatření
  anti-inflationary measures
  antika
  antics
  antika
  antiquity
  antiklinála
  anticline
  antikoagulační
  anticoagulative
  antikoagulant
  anticoagulant
  antikomunista
  anticommunist
  antikoncepce
  birth control
  antikoncepce
  birth-control
  antikoncepce
  contraception
  antikoncepční
  contraceptive
  antikoncepční
  contraceptives
  antikoncepční metoda
  rhythm method
  Antikrist
  The Beast
  antikrist
  Antichrist
  antikvariát
  antiquarian bookshop
  antikvariát
  secondhand bookshop
  antikvární
  secondhand
  antikvovat
  antiquate
  antilogaritmus
  antilogarithm
  antilopa
  antelope
  antilopa
  serow
  antilopa impala
  impala
  antimagnetický
  antimagnetic
  antimalarický
  antimalarial
  antimikrobiální
  antimicrobial
  antimon
  antimony
  antimoničný
  antimonic
  antimonopolní
  antitrust
  antineutrino
  antineutrino
  antineutron
  antineutron
  antinomie
  antinomy
  antinomista
  antinomian
  antioxidant
  antioxidant
  antiparalelní
  antiparallel
  antipatický
  antipathetic
  antipatie
  antipathy
  antiperspirant
  antiperspirant
  antipod
  antipode
  antipodický
  antipodal
  antipodní
  antipodal
  antipodní
  antipodean
  antipyretický
  antipyretic
  antireflexní
  antiglare
  antireflexní
  non-dazzling
  antirezonance
  antiresonance
  antisaprobita
  antisaprobity
  antisemismus
  anti-Semitism
  antisemita
  anti-Semite
  antisemitismus
  anti-Semitism
  antisemitizmus
  antisemitism
  antisemitský
  anti-Semitic
  antisemitský
  antisemitic
  antisepticky
  antiseptically
  antiseptický
  antiseptic
  antiseptikum
  antiseptic agent
  antisérum
  antiserum
  antispazmodický
  antispasmodic
  antistatický
  antistatic
  antitetický
  antithetic
  antitéza
  antithesis
  antitézy
  antitheses
  antitoxický
  antidotal
  antitoxický
  antitoxic
  antitoxin
  antitoxin
  antitoxiny
  antitoxins
  antivirový
  antiviral
  Antoine
  Antoine
  antologie
  anthologies
  antologie
  anthology
  antologie
  florilegium
  Anton
  Anton
  Antonín
  Anthony
  Antonín
  Antonin
  Antonín Dvořák (1841-1904)
  Dvorak
  Antonio
  Antonio
  Antony
  Antony
  antonymum
  antonym
  antracen
  anthracene
  antrachinon
  anthraquinone
  antracit
  anthracite
  antracitový
  anthracitic
  antrakóza
  anthracosis
  antrální
  antral
  antrax
  anthrax
  antropická zoocenóza
  anthropic zoocoenosis
  antropický vliv
  anthropic influence
  antropocentrický
  anthropocentric
  antropoekologický systém
  anthropoecological system
  antropoekologie
  anthropoecology
  antropoekosystém
  anthropoecosystem
  antropofilní organismus
  anthropophilic organism
  antropofyt
  anthropophyte
  antropogenetický
  anthropic
  antropogenní
  anthropogenic
  antropogenní eroze
  anthropogenic erosion
  antropogenní faktor
  anthropogenic factor
  antropogenní jev
  anthropogenic phenomenon
  antropogenní krajina
  anthropogenic landscape
  antropogenní působení na krajinu
  anthropogenic impact on landscape
  antropogenní zdroj znečištění
  anthropogenic pollution source
  antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
  anthropogenic air pollution source
  antropogenní změna krajiny
  anthropogenic landscape alteration
  antropoidní
  infrahuman
  antropolog
  anthropologist
  antropologický
  anthropological
  antropologie
  anthropology
  antropologové
  anthropologists
  antropometrický
  anthropometric
  antropometrie
  anthropometry
  antropomorfizmus
  anthropomorphism
  antropomorfizovat
  anthropomorphize
  antropomorfní
  anthropomorphic
  antropomorfní
  anthropomorphous
  antroposféra
  anthroposphere
  antrum
  antrum
  Antverpy
  Antwerp
  anuita
  annuity
  anuitní obligace
  annuity bond
  anuloid
  tori
  anulování
  abrogation
  anulování
  annulment
  anulování
  cancellation
  anulování
  cancelling
  anulování
  nullification
  anulování
  recision
  anulování
  retraction
  anulování
  voidance
  anulovaný
  canceled
  anulovaný
  invalidated
  anulovaný
  nullified
  anulovaný
  rescinded
  anulovaný
  reversed
  anulovat
  abolish
  anulovat
  abrogate
  anulovat
  annul
  anulovat
  cancel
  anulovat
  countermand
  anulovat
  defeat
  anulovat
  disaffirm
  anulovat
  invalidate
  anulovat
  nullify
  anulovat
  override
  anulovat
  quash
  anulovat
  rescind
  anulovat
  void
  anulovatelný
  defeasible
  anulovatelný
  extinguishable
  anuluje
  invalidates
  anuluje
  nullifies
  anuluje
  resets
  anulující
  invalidating
  anulující
  restarting
  anuréza
  anuresis
  anurický
  anuric
  anxiolytikum
  anxiolytic
  Any Day Now
  ADN
  Anything That Turns You On Baby
  ATTYOB
  anýz
  anise
  anýz
  aniseed
  anýzovka
  anisette
  aorist
  aorist
  aorta
  aorta
  aorta
  aortae
  aortální
  aortal
  aortální
  aortic
  Apač
  Apache
  Apache
  Apache
  Apači
  Apaches
  apanáž
  allowance
  apanáž
  apanage
  apanáž
  appanage
  aparát
  apparatus
  aparát
  appliance
  aparát
  device
  aparátník
  apparatchik
  aparatura
  device
  aparatura
  installation
  aparatura
  plant
  aparáty
  apparatuses
  apartheid
  apartheid
  apartmá
  suite
  apaticky
  impassively
  apaticky
  lethargically
  apaticky
  stolidly
  apatický
  apathetic
  apatický
  impassive
  apatický
  insensible
  apatický
  lethargic
  apatický
  listless
  apatický
  stolid
  apatičnost
  torpidity
  apatie
  apathy
  apatie
  disinterest
  apatie
  impassiveness
  apatie
  lassitude
  apatie
  lethargy
  apatie
  stupor
  apatit
  apatite
  apatyka
  pharmacy
  apelační
  appellate
  apeloval
  appealed
  apelovat
  appeal
  apelovat na
  appeal
  apendix
  appendix
  Apeniny
  Apennines
  aperiodický
  aperiodic
  aperitiv
  aperitif
  aperitiv
  apertitif
  aperitiv
  appetiser
  aperitiv
  appetizer
  apertura
  aperture
  apetyt
  put-away
  apex
  apex
  apikální
  apical
  aplanatický
  aplanatic
  aplaudoval
  applauded
  aplaudovat
  applaud
  aplaus
  plaudit
  aplikace
  administration
  aplikace
  application
  aplikace
  use
  aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
  post-come up herbicide application
  aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny)
  pre-come up herbicide application
  aplikační program
  application
  aplikátor
  applicator
  aplikovaná matematika
  applied mathematics
  aplikovaný
  applied
  aplikovat
  apply
  aplikovatelný
  applicable
  aplikuje
  applies
  apofýza
  apophysis
  apofyzální
  apophyseal
  apogeum
  apogee
  apokalypsa
  apocalypse
  apokalyptický
  apocalyptic
  apokalyptický
  apocalyptical
  apokopa
  apocope
  apokopovat
  apocopate
  apokrinní
  apocrine
  apokryf
  apocrypha
  apokryfický
  apocryphal
  apokryfní
  apocryphal
  apokryfy
  apocrypha
  apolitický
  nonpolitical
  Apollo
  Apollo
  apollón
  apollo
  apologetika
  apologetics
  apologie
  apologia
  apoplektický
  apoplectic
  apoplexie
  apoplexy
  aportovat
  retrieve
  apoštol
  apostle
  apoštolát
  apostolate
  apoštolové
  apostles
  apoštolský
  apostolic
  apoštolství
  apostleship
  apoštolství
  apostolate
  apostrof
  apostrophe
  apostrof
  diaeresis
  apostrofovat
  apostrophize
  apostrofy
  apostrophes
  apoteóza
  apotheoses
  apozice
  apposition
  Appia
  Appia
  Appleby
  Appleby
  Appleton
  Appleton
  apraxie
  apraxia
  apretace
  finish
  apretovat
  finish
  apretura
  dressing
  April
  April
  aprílový žert
  April fool
  apriori
  a priori
  apriorní
  preconceived
  aprobovaný
  certified
  aproximace
  approximation
  aproximace
  approximations
  aproximovaný
  approximated
  aproximovat
  approach
  aproximuje
  approximates
  apsida
  apse
  apsida
  apsis
  apsida
  concha
  apsidální
  apsidal
  Apulie
  Apulia
  ar
  are
  ara
  macaw
  Arab
  Arab
  Arab
  Arabian
  Arab
  Saudi Arabian
  arabeska
  arabesque
  Arabia
  Arabia
  Arábie
  Arabia
  arabista
  Arabist
  arabská guma
  acacia
  arabská guma
  gum arabic
  arabské číslice
  Arabic numerals
  arabské číslo
  Arabic numeral
  Arabské moře
  Arabian Sea
  arabské tržiště
  souk
  arabský
  Arab
  arabský
  Arabian
  arabský
  Arabic
  Arabský kůň
  Arabian horse
  arabský kůň
  Arab
  Arabský poloostrov
  Arabian Peninsula
  arabština
  Arabic
  arachnofobie
  arachnophobia
  aragonit
  aragonite
  Aralské moře
  Aral sea
  Ãrán
  Iran
  Ãránec
  Iranian
  Ãránka
  Iranian
  aranžér
  arranger
  aranžér výkladních skříní
  window dresser
  aranžmá
  arrangement
  aranžování
  arranging
  arašíd
  peanut
  arašídové máslo
  peanut butter
  arašídový
  peanut
  arašídy
  peanuts
  arbitr
  arbiter
  arbitr
  arbitrator
  arbitr
  referee
  arbitráž
  arbitrage
  arbitráž
  arbitration
  arbitražér
  arbitrageur
  arbitrážní
  arbitral
  arbitrážní makléř
  arbitrager
  arbitrážní podmínka
  arbitrage condition
  arboretum
  arboretum
  arboricid
  arboricide
  arbský
  Arabian
  arch
  sheet
  archa
  ark
  archa úmluvy
  ark of the covenant
  archaicky
  archaically
  archaický
  archaic
  archaický
  archaistic
  archaický název pro Anglii
  Albion
  archaicky znát
  wist
  archaizmus
  archaism
  archanděl
  archangel
  archdiecéze
  archdiocese
  archeolog
  archaeologist
  archeolog
  digger
  archeologická památka
  archaeological monument
  archeologicky
  archaeologically
  archeologický
  archaeologic
  archeologický
  archaeological
  archeologický
  archeologic
  archeologický
  archeological
  archeologie
  antiquarianism
  archeologie
  archaeology
  archeologie
  archeology
  archeoložka
  archaeologist
  archeopteryx
  archaeopteryx
  archetyp
  archetype
  archetypní
  archetypal
  Archibald
  Archibald
  Archie
  Archie
  architekt
  architect
  architekti
  architects
  architektka
  architect
  architektonicky
  architecturally
  architektonický
  architectonic
  architektonický
  architectural
  architektonika
  architectonics
  architektura
  architecture
  architektury
  architectures
  architráv
  architrave
  archiv
  archive
  archiv
  archives
  archiv
  chancery
  archiv (instituce)
  record office
  archiv vytvořený tarem
  tarball
  archivace
  archiving
  archivář
  archivist
  archivní
  archival
  archivní
  archive
  archivnictví
  archival science
  archivování
  archiving
  archivovaný
  archived
  archivovat
  archive
  archívy
  archives
  archón
  archon
  arcibiskup
  archbishop
  arcibiskupský
  archiepiscopal
  arcibiskupství
  archbishopric
  arcidiecéze
  archdiocese
  arcijáhen
  archdeacon
  arcijáhenský
  archidiaconal
  arcijáhenství
  archdeaconry
  arcikněz
  archpriest
  arcivévoda
  archduke
  arcivévodkyně
  archduchess
  arcivévodský
  archducal
  arcivévodství
  archduchy
  Arden
  Arden
  Are We Going To Have To Go Through ALL This Again?
  AWGTHTGTATA
  Are We Going To Have To Go Through This Again?
  AWGTHTGTTA
  Are We Having Fun Yet?
  AWHFY
  are You Available to Chat?
  YAC
  aRe yoU Male or Female?
  RUMF
  Are You There?
  AYT
  areál
  area
  areál
  premises
  areál
  territory
  areál druhu
  area of species
  areál škodlivosti
  area of harmfulness
  areál školy nebo univerzity
  campus
  areáltyp (botanika, zoologie)
  area type
  areflexe
  areflexia
  aréna
  arena
  aréna
  bullring
  aréna
  circus
  aréna
  hippodrome
  arény
  arenas
  Ares
  Ares
  aretace
  arrestment
  aretovat
  arrest
  aretovat
  detent
  Argentina
  Argentina
  Argentinec
  Argentina
  Argentinec
  Argentine
  argentinský
  argentine
  argentinský
  Argentinian
  Argo
  Argo
  Argó
  Argo
  argon
  argon
  argonaut
  argonaut
  Argonauti
  Argonauts
  Argos
  Argos
  argot
  argot
  argot
  vernacular
  argument
  argument
  argument
  reasoning
  argumentace
  argument
  argumentace
  argumentation
  argumentace
  reasoning
  argumentativní
  eristic
  argumentovat
  argue
  argumentuje
  argues
  argumentující
  argumentative
  argumenty
  arguments
  aridní zóna
  arid zone
  arie
  arias
  árie
  aria
  Aries
  Aries
  árijec
  Aryan
  árijský
  Aryan
  aristokracie
  aristocracy
  aristokracie
  baronage
  aristokracie
  nobility
  aristokrat
  aristocrat
  aristokrati
  aristocrats
  aristokraticky
  aristocratically
  aristokratický
  aristocratic
  aristokratický
  blue-blooded
  aristokratický
  high-toned
  aritmetický
  arithmetical
  aritmetický průměr
  arithmetic mean
  aritmetika
  arithmetic
  Arizona
  Arizona
  Arkansas
  Arkansas
  arkánum
  arcanum
  arktické splývání obzoru
  whiteout
  arktický
  arctic
  Arktický oceán
  Arctic Ocean
  arkussinus
  arcsine
  arkustangens
  arctangent
  arkýř
  bay
  arkýř
  jetty
  arkýř
  oriel
  arkýřové okno
  bay window
  Arlen
  Arlen
  Arlington
  Arlington
  armáda
  army
  armáda
  force
  Armáda Spásy
  Salvation Army
  armádní
  army
  armádní
  military
  armády
  armies
  Armageddon
  Armageddon
  armatura
  armature
  armatura
  fitting
  armatura
  fittings
  armatura
  fixture
  Arménie
  Armenia
  arménský
  Armenian
  armovat
  armour
  armovat
  reinforce
  Armstrong
  Armstrong
  army post office
  APO
  arnika
  arnica
  Arnold
  Arnold
  Arnold Engineering Development Center
  AEDC
  Arnošt
  Ernst
  arogance
  arrogance
  arogance
  hubris
  arogantně
  arrogantly
  arogantně
  cavalierly
  arogantně
  smugly
  arogantní
  arrogant
  arogantní
  cockily
  arogantní
  cocky
  arogantní
  overbearing
  arogantní
  presumptuous
  arogantní
  self-righteous
  arogantní
  smug
  arogantní
  snooty
  arogantní
  snotty
  arogantní
  uppish
  arogantní postoj
  tude
  arogantnost
  arrogance
  arogantnost
  cockiness
  aroma
  aroma
  aroma
  flavor
  aroma
  flavouring
  aroma
  odour
  aroma
  relish
  aroma
  spice
  aromaterapeut
  aromatherapist
  aromaterapie
  aromatherapy
  aromaticita
  aromaticity
  aromatická sloučenina
  aromatic compound
  aromatický
  aromatic
  aromatický
  flavourful
  aromatický
  flavourous
  aromatický
  flavoursome
  aromatický
  odoriferous
  aromatický
  odorous
  aromatizovat
  aromatize
  arondace pozemků
  land rounding-off
  ARPANET
  ARPANET
  arpeggio
  arpeggio
  arsen
  arsenic
  arsenid
  arsenide
  arsenovodík
  arsine
  arsin
  arsine
  Art Deco
  art deco
  art deko
  deco
  artefakt
  artefact
  artefakt
  artifact
  artefaktový
  artefactual
  artefakty
  artefacts
  arterie
  arteria
  arterie
  artery
  arterioskleróza
  arteriosclerosis
  arteriovenózní
  arteriovenous
  artézská studna
  artesian well
  artézská studně
  artesian well
  artézská voda
  artesian water
  artézský
  artesian
  artézský pramen
  artesian spring
  artézský přetlak
  artesian overpressure
  artikl
  commodity
  artikulace
  articulation
  artikulační
  articulatory
  artikulátor
  articulator
  artikulovaný
  articulate
  artikulovat
  articulate
  artista
  artiste
  artisticky
  artistically
  artralgie
  arthralgia
  artritický
  arthritic
  artritida
  arthritis
  artrodéza
  arthrodesis
  artropod
  arthropod
  artroskopie
  arthroscopy
  Artur
  Arthur
  Arturo
  Arturo
  Arturo
  Reed
  Artuš
  Arthur
  artušovský
  Arthurian
  artyčok
  artichoke
  artyčok
  globe artichoke
  Aruba
  Aruba
  arytmický
  arrhythmical
  arytmie
  arrhythmia
  arzén
  arsenic
  arzenál
  armory
  arzenál
  armoury
  arzenál
  arsenal
  arzenál
  ordnance
  arzeničnan
  arsenate
  arzenid
  arsenide
  arzenik
  arsenic
  arzénik
  As
  arzenitý
  arsenious
  arzenovodík
  arsine
  arzénový
  arsenical
  As A Matter Of Fact
  AAMOF
  As Far As I Am Aware
  AFAIAA
  As Far As I Can See
  AFAICS
  As Far As I Remember
  AFAIR
  As Far As I Understand It
  AFAIUI
  As I Said Before
  AISB
  As I See It
  AISI
  As It Were-Was
  AIW
  As Much-Many As Possible
  AMAP
  As Per Your Request
  APYR
  As Soon As F---ing Possible
  ASAFP
  asagaj
  assagai
  asanace
  decontamination
  asanace
  sanitation
  asanoval
  decontaminated
  asanovat
  decontaminate
  ascendent
  ascendant
  ASCII
  ASCII
  ascites
  ascites
  asepse
  antisepsis
  asepse
  asepsis
  aseptický
  aseptic
  asertivita
  assertiveness
  asertivně
  assertively
  asertivní
  assertive
  asexualita
  asexuality
  asexuálně
  asexually
  asexuální
  asexual
  asfalt
  asphalt
  asfalt
  blacktop
  asfalt
  tar
  asfalt
  tarmac
  asfaltovat
  asphalt
  asfaltovat
  bituminize
  asfaltový
  asphaltic
  asfaltový
  tarry
  asfaltový chodník
  tarmacadam
  asférický
  aspherical
  asfodel
  asphodel
  asfyxie
  asphyxia
  Asher
  Asher
  Ashland
  Ashland
  Ashley
  Ashley
  asi
  about
  asi
  Presumably
  asi
  probably
  asi
  prolly = probably
  asi tak
  thereabouts
  asi tam
  thereabouts
  Asian Office of Aerospace Research and Development
  AOARD
  Asiat
  Asiatic
  Asie
  Asia
  Asijec
  Asian
  asijský
  Asian
  asijský
  Asiatic
  asimilace
  assimilation
  asimilační
  assimilatory
  asimilační rybník
  assimilation pond
  asimiloval
  acculturated
  asimilován
  assimilated
  asimilovaný
  acculturated
  asimilovat
  acculturate
  asimilovat
  assimilate
  asimilující
  assimilative
  asistence
  assistance
  asistent
  assistant
  asistent
  sectarian
  asistenti
  assistants
  asistenti
  fellows
  asistovaná sebevražda
  assisted suicide
  asistování
  assisting
  asistovaný
  aided
  asistovaný
  assisted
  asistovat
  assist
  asistující
  assisting
  askariáza
  ascariasis
  asketa
  ascetic
  asketicky
  ascetically
  asketicky
  austerely
  asketický
  ascetic
  asketický
  ascetical
  asketický
  austere
  askeze
  asceticism
  askospora
  ascospore
  askus
  ascus
  asociace
  association
  asociace
  associations
  asociace
  fellowship
  asociace pro kontrolu znečištění ovzduší
  APCA
  asociační faktor
  association factor
  asociační teplo
  association heat
  asociální
  antisocial
  asociální
  asocial
  asocianismus
  associationism
  asociativita
  associativity
  asociativně
  associatively
  asociativní
  associative
  asociativnost
  associativity
  asociovaný
  associated
  asociovat
  associate
  asociovatelný
  associable
  asociující
  associating
  asonance
  assonance
  asonanční
  assonant
  asparagin
  asparagine
  asparágus
  asparagus
  aspartam
  aspartame
  aspekt
  aspect
  aspekty
  aspects
  aspekty
  facets
  aspergilom
  aspergilloma
  aspergilóza
  aspergillosis
  aspidistra
  aspidistra
  aspik
  aspic
  aspik
  jelly
  aspirace
  aspiration
  aspirace
  aspirations
  aspirace
  pretension
  aspirant
  wannabe
  aspirin
  aspirin
  aspiroval
  aspirated
  aspirovat
  aspirate
  aspirovat
  aspire
  aspoň
  at least
  aspoň
  but
  Assessment System for Aircraft Noise
  ASAN
  Assiniboin
       Assiniboinové
       assiniboinský
  Assiniboin
  Associated television
  ATV
  Association of Southeast Asian Nations
  ASEAN
  astat
  astatine
  astat
  At
  Ãšstav Národního Zdraví
  NIH
  astázie
  astasia
  astenie
  asthenia
  astenopie
  asthenopia
  asteroid
  asteroid
  asteroidy
  asteroids
  astigmatický
  astigmatic
  astigmatizmus
  astigmatism
  astma
  asthma
  astmatický
  asthmatic
  Aston
  Aston
  Astor
  Astor
  astra
  aster
  astrachán
  astrakhan
  astragal
  astragal
  astrálně
  astrally
  astrální
  astral
  astro-fyzický
  astrophysical
  astro-fyzika
  astrophysics
  astrofyzik
  astrophysicist
  astrofyzika
  astrophysics
  astrolog
  astrologer
  astrolog
  magus
  astrologický
  astrological
  astrologie
  astrology
  astrologové
  astrologers
  astrometrie
  astrometry
  astronaut
  astronaut
  astronauti
  astronauts
  astronauti
  spacemen
  astronautický
  astronautical
  astronavigace
  astronavigation
  astronom
  astronomer
  astronomická jednotka
  astronomical unit
  astronomicky
  astronomically
  astronomický
  astronomic
  astronomický
  astronomical
  astronomie
  astronomy
  astronomové
  astronomers
  Asuncion
  Asuncion
  asymetrické externality
  assymetrical externalities
  asymetricky
  asymmetrically
  asymetrický
  asymmetric
  asymetrický
  asymmetrical
  asymetrie
  asymmetry
  asymptota
  asymptote
  asymptoticky
  asymptotically
  asymptotický
  asymptotic
  asynchronně
  asynchronously
  asynchronní
  asynchronous
  Asyřan
  Assyrian
  Asýrie
  Assyria
  Asýrijský
  Assyrian
  asyrský
  Assyrian
  asyrština
  Assyrian
  
  let
  
  may
  
  to
  ať je tomu jakkoli
  be that as it may
  ať mě tví přátelé nechají!
  call off the dogs
  ať se stane cokoli
  come hell or high water
  ať tak či onak
  for better or worse
  At The End Of This Lesson You Will Be Able To
  ATEOTLYWBAT
  ať žije!
  vive
  ať... nebo
  whether... or
  ataktický
  atactic
  ataktický
  ataxic
  Atari
  Atari
  atašé
  attache
  atavismus
  atavism
  atavistický
  atavistic
  ataxie
  ataxia
  Atchison
  Atchison
  atd
  etc
  atd
  etc.
  ateista
  atheist
  ateista
  infidel
  ateisté
  atheists
  ateistický
  atheistic
  ateistický
  atheistical
  ateizmus
  atheism
  ateliér
  atelier
  ateliér
  studio
  Aténa
  Athena
  atentát
  assassination
  atentátník
  assassin
  atenuátor
  attenuator
  Atény
  Athens
  ateroskleróza
  atherosclerosis
  atest
  attest
  atestace
  attestation
  atestovaný
  attested
  atestovat
  atest
  Athens
  Athens
  Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
  Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
  athénský filozof
  Aristotle
  athénský generál
  Alcibiades
  Athény
  Athens
  Atkins
  Atkins
  Atkinson
  Atkinson
  Atlanta
  Atalanta
  Atlanta
  Atlanta
  atlantický
  Atlantic
  Atlantický oceán
  Atlantic Ocean
  Atlantik
  Atlantic
  Atlantis
  Atlantis
  atlantský
  Atlantic
  atlantský oceán
  Atlantic
  atlas
  atlas
  atlet
  athlete
  atleti
  athletes
  atletické závody
  track
  atleticky
  athletically
  atletický
  athletic
  atletický
  track and field
  atletický
  track-and-field
  atletika
  athletics
  atmometr
  atmometer
  atmosféra
  ambience
  atmosféra
  atmosphere
  atmosféra
  place
  atmosférická voda
  atmospheric water
  atmosféricky
  atmospherically
  atmosférický
  atmospheric
  atmosférický
  atmospherical
  atmosférický ion
  atmospheric ion
  atmosférický jev nad bouřkovými mraky
  jets
  atmosféry
  atmospheres
  atol
  atoll
  atom
  atom
  Atomic Energy Commission AEC
  Atomic Energy Commission
  atomicky
  atomically
  atomický
  atomistic
  atomistický
  atomistic
  atomizace
  atomicity
  atomizace
  atomisation
  atomizace
  atomization
  atomizér
  atomizer
  atomizmus
  atomism
  atomizovat
  atomize
  atomová bomba
  A-bomb
  atomová bomba
  atom bomb
  atomová bomba
  atomic bomb
  atomová bomba
  nuke
  atomová energie
  atomic energy
  atomová hmotnost
  atomic weight
  atomová zbraň
  nuke
  atomové číslo
  atomic number
  atomové hodiny
  atomic clock
  atomové nebezpečí
  atomic danger
  atomovka
  nuke
  atomový
  atomic
  atomový
  nuclear
  atomový hřib
  mushroom cloud
  atomy
  atoms
  atonalita
  atonality
  atonální
  atonal
  atonický
  atonic
  atonie
  amyotonia
  atonie
  atonia
  atoxický
  atoxic
  atrakce
  attraction
  atrakce
  attractions
  atrakce
  spectacle
  atraktant
  attractant
  atraktivita pro zveřejnění v novinách
  newsworthiness
  atraktivně
  attractively
  atraktivní
  attractive
  atraktivní
  luscious
  atraktivní např. žena
  luscious
  atraktivní osoba
  looker
  atraktivní vlastnosti navíc
  bells and whistles
  atraktivní žena
  smasher
  atraktivnost
  attractiveness
  atraktor
  attractor
  atraktory
  attractors
  atrapy
  dummies
  atrézie
  atresia
  atribut
  quality
  atributivní
  attributive
  atributivní riziko
  attributable risk
  atributy
  attributes
  atrioventrikulární
  atrioventricular
  atriový
  atrial
  atrium
  atrium
  atrofický
  atrophic
  atrofický
  atrophied
  atrofie
  athrophy
  atrofie
  atrophy
  atrofie varlat
  testicular athropy
  atrofovat
  atrophy
  atropin
  atropine
  Attention
  ATTN
  Atwater
  Atwater
  Atwood
  Atwood
  atypicky
  atypically
  atypický
  atypical
  au
  hi
  au
  ouch
  au
  ow
  Aubrey
  Aubrey
  audience
  audience
  audio-vizuální
  audio-visual
  audiogram
  audiogram
  audiogramy
  audiograms
  audiometr
  audiometer
  audiometrie
  audiometry
  audiovizuální
  audiovisual
  audit
  audit
  audit systému environmentálního managementu
  environmental management system audit
  audit systému environmentálního managementu
  environmental management system audit
  auditivní
  auditive
  auditor
  auditor
  auditoři
  auditors
  Audrey
  Audrey
  Auerbach
  Auerbach
  augit
  augite
  augmentativní
  augmentative
  August
  August
  Augusta
  Augusta
  Augustine
  Augustine
  Augustus
  Augustus
  aukce
  auction
  aukce
  auctions
  aukcionář
  auctioneer
  aula
  assembly hall
  aula
  auditorium
  aula
  great hall
  aura
  aura
  Aurelius
  Aurelius
  aureola
  aureola
  aureomycin
  aureomycin
  auskultace
  auscultation
  Austen
  Austen
  austenit
  austenite
  austenitický
  austenitic
  Austin
  Austin
  Australan
  Aussie
  Australan
  Australian
  Australasie
  Australasia
  australianizovat
  Australianize
  australianizuje
  Australianizes
  Austrálie
  Australia
  austrální rostlinná říše
  Austral Realm
  Australoasijský
  Australasian
  australská angličtin
  Australian
  australský
  austral
  australský
  Australian
  australský bumerang
  kylie
  australský vačnatec
  wombat
  australští domorodci