Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: É

  cesky    anglicky
  e
  e
  e-e
  no-no
  e-mail s novinkami
  newsletter
  Eagan
  Eagan
  Ear to Ear Grin
  E2EG
  Earhart
  Earhart
  Earp
  Earp
  Earthman
  Earthman
  Earthscan
  Earthscan
  Earthwatch
  Earthwatch
  Easterlinův paradox
  Easterlin Paradox.
  Eastland
  Eastland
  Eastman
  Eastman
  Eastwood
  Eastwood
  Eat S--- and Die
  ES&D
  Eat S--- And Die
  ESAD
  Eat S--- And Live
  ESAL
  Eat S---, Bark At Moon
  ESBAM
  Eat Shit and Live To Hate It
  ES<HI
  eat-ate-eaten
  ate
  eat-ate-eaten
  eat
  eat-ate-eaten
  eaten
  Eaton
  Eaton
  Eben
  Eben
  eben
  ebony
  ebenově černý
  ebon
  ebenový
  ebon
  ebonit
  ebonite
  EC 50 koncentrace
  EC 50 concentration
  Eccles
  Eccles
  echa
  echoes
  echinokokóza
  echinococcosis
  echo
  echo
  echo
  echoing
  echokardiogram
  echocardiogram
  echolálie
  echolalia
  echolokace
  echolocation
  ECU (evropská měnová jednotka)
  European Currency Unit
  Ed
  Ed
  edafický faktor
  edaphic factor
  edafobiont
  edaphobiont
  edafon
  edaphon
  edafotyp
  edaphotype
  edatop
  edatope
  Eddie
  Eddie
  edém
  dropsy
  edém
  oedema
  Eden
  Eden
  Edgar
  Edgar
  Edgerton
  Edgerton
  edice
  edition
  edice
  editions
  edifikátor
  edificator
  Edinburgh
  Edinburgh
  Edison
  Edison
  Edita
  Edith
  editace
  editing
  editace textu
  copy editing
  editace textu
  copy-editing
  editace textu
  copyediting
  Edith
  Edith
  editor
  editor
  editovaný
  edited
  editovat
  edit
  editovatelný
  editable
  edituje
  edits
  Edmonds
  Edmonds
  Edmondson
  Edmondson
  Edmund
  Edmund
  Eduard
  Edward
  Eduardo
  Eduardo
  Edward
  Edward
  Edwards
  Edwards
  Edwin
  Edwin
  EEB European Environmental Bureau
  European Environmental Bureau
  EEC European Economic Community
  European Economic Community
  EEC Evropské hospodářské společenství
  European Economic Community
  efedrin
  ephedrine
  efekt
  effect
  efekt
  force
  efekt bohatství
  wealth effects
  efekt jistoty
  certainty effect
  efekt vstupu
  crowding-in effect.
  efektivita
  effectiveness
  efektivita
  efficiency
  efektivně
  affective
  efektivně
  effectively
  efektivní
  effective
  efektivní
  efficacious
  efektivní
  efficient
  efektivní srážky
  effective rainfall
  efektivní výroba
  efficient production
  efektivnost
  effectiveness
  efektivnost
  efficaciousness
  efektivnost
  efficacy
  efektivnost a udržitelnost
  efficiency and sustainability
  efektivnost a znečištění
  efficiency and pollution
  efektivnost energie, metody
  energy efficiency, methods of
  efektivnost mýcení lesa
  efficiency and forest harvesting.
  efektivnost nákladů
  cost effectiveness
  efektivnost použití pesticidů
  effectiveness of pesticide application
  efektivnost řízení populace
  efficiency and population control
  efektivnost rybolovu
  efficiency and fisheries
  efektivnost vlastnických práv
  efficiency and property rights
  efektivnost výroby
  productive efficiency
  efektivnost výstupu
  outcome efficiency.
  efektivnost, ekonomická
  efficiency, economic
  efektivnost, proces
  efficiency, process
  efektivnost, technická
  efficiency, technical
  efektní
  effective
  efektní
  showy
  efektní
  spectacular
  efektor
  effector
  efekty
  effects
  efemerida
  ephemeris
  eflorescence
  efflorescence
  efuzivní
  effusive
  efuzivnost
  effusiveness
  ega
  egos
  ega
  selves
  egalitářství
  egalitarianism
  egalizace
  egalization
  Egan
  Egan
  Egejské moře
  Aegean Sea
  egejský
  Aegean
  egida
  egis
  ego
  ego
  ego
  self
  egocentricky
  egocentrically
  egocentrický
  egocentric
  egocentrický
  self-centred
  egocentričnost
  egocentrism
  egocentrismus
  egocentrism
  egocentrismus
  egomania
  egoismus
  egoism
  egoismus
  selfhood
  egoista
  egoist
  egoista
  egotist
  egoisticky
  egoistically
  egoisticky
  selfishly
  egoistický
  egoistic
  egoistický
  egoistical
  egoistický
  selfish
  egotismus
  egotism
  egotistický
  egotistic
  egotistický
  egotistical
  egutér
  dandy roll
  Egypt
  Egypt
  Egypťan
  Egyptian
  egyptologie
  Egyptology
  egyptský
  egyptian
  egyptský bůh podvětí
  Osiris
  egyptský bůh slunce
  Ra
  ehm
  ahem
  Ehrlich
  Ehrlich
  EHS Evropské hospodářské společenství
  European Economic Community
  EIA environmental impact assessment
  environmental impact assessment
  Eichmann
  Eichmann
  Eidam
  Edam cheese
  eidam
  Edam
  eidetický
  eidetic
  Einstein
  Einstein
  einsteinium
  einsteinium
  EIS environmental impact statement
  environmental impact statement
  Eisenhower
  Eisenhower
  Eisner
  Eisner
  ejakulace
  ejaculation
  ejakulát
  ejaculate
  ejakulovat
  cum
  ejakulovat
  ejaculate
  ejektor
  ejector
  Ekberg
  Ekberg
  ekchymóza
  ecchymosis
  EKG
  cardiograph
  eKG
  electrocardiograph
  ekistika
  ekistics
  ekklésia
  ecclesia
  ekkleziologie
  ecclesiology
  eklampsie
  eclampsia
  eklekticismus
  eclecticism
  eklektický
  eclectic
  ekliptický
  ecliptic
  ekliptika
  ecliptic
  ekloga
  eclogue
  eko-zemědělský
  agri-environmental
  ekochemie
  ecochemistry
  ekocida
  ecocide
  ekofyziologie
  ecophysiology
  ekoimunologie
  ecoimmunology
  ekoinženýrství
  ecoengineering
  ekolabeling
  Eco-labelling.
  ekolabelingový orgán
  ecolabelling body
  ekolog
  ecologist
  ekolog
  environmentalist
  ekologická bariéra
  ecological barrier
  ekologická bezpečnost
  ecological safety
  ekologická efektivnost
  ecological efficiency
  ekologická ekonomie
  ecological economics
  ekologická etika
  ecological ethics
  ekologická genetika
  ecological genetics
  ekologická politika
  ecological policy
  ekologická prohlášení (reklama)
  environmental claims
  ekologická škoda
  ecologic damage
  ekologická stavba
  ecological construction
  ekologická újma
  detriment of environment
  ekologická valence
  ecological valence
  ekologické kriterium jakosti vody
  ecological water quality criterion
  ekologické návrhářství
  design for the environment
  ekologicky
  ecological
  ekologicky
  ecologically
  ekologicky
  environmentally
  ekologický
  bionomic
  ekologický
  ecologic
  ekologický
  environmental
  ekologický marxismus
  ecological Marxism.
  ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
  ecological threshold
  ekologický antagonismus
  ecological antagonism
  ekologický faktor
  ecological factor
  ekologický potenciál
  ecological potential
  ekologicky příznivý stav vodního útvaru
  favourable ecological water body condition
  ekologický systém
  ecological system
  ekologie
  bionomics
  ekologie
  ecology
  ekologie
  environmentalism
  ekologie ekotopu
  synecology
  ekologizace
  ecologization
  ekologizace technologie
  ecologization of technology
  ekomorfóza
  ecomorphosis
  ekonom
  economist
  ekonometrický
  econometric
  ekonometrie
  econometrics
  ekonomická efektivnost použití pesticidu
  economic effectiveness of pesticide application
  ekonomická regulace
  economic regulation
  ekonomická renta
  economic rent
  ekonomická renta dělníka
  economic rent of a worker
  ekonomická stagnace
  economic stagnation
  ekonomická třída
  economy class
  ekonomické kriterium jakosti vody
  economic water quality criterion
  ekonomické sankce
  economic sanction
  ekonomicky
  economically
  ekonomický
  economic
  ekonomický cyklus
  business cycle
  ekonomický cyklus
  economic cycle
  ekonomický krize (pokles)
  economic crisis (depression)
  ekonomický práh škodlivosti (organismu)
  threshold of economic harmfulness
  ekonomický řád
  economic order
  ekonomický rozvoj
  economic development
  ekonomický růst
  economic growth
  ekonomický statek (zboží)
  economic good
  ekonomický ukazatel
  economic indicator
  ekonomický ukazatel
  Paasche index
  ekonomický zisk
  economic profit
  ekonomie
  economics
  ekonomie
  economics n
  ekonomie
  economies
  ekonomie blahobytu
  welfare economics
  ekonomie strany nabídky
  supply-side economics
  ekonomie strany poptávky
  demand-side economics
  ekonomie, normativní
  economics, normative
  ekonomie, pozitivní
  economics, positive
  ekonomika
  economics
  ekonomika
  economy
  ekonomika volného trhu
  free market economy
  ekonomizér
  economizer
  ekonomka
  economist
  ekonomové
  economists
  ekosféra
  ecosphere
  ekosystém
  ecosystem
  ekosystémy
  ecosystems
  ekotechnika
  ecotechnique
  ekotechnologie
  ecotechnology
  ekoton
  ecotone
  ekotop
  ecotope
  ekotoxikologie
  ecotoxicology
  ekotyp
  ecotype
  Ekstrom
  Ekstrom
  ektoblast
  ectoblast
  ektoderm
  ectoderm
  ektoderm
  exoderm
  ektodermální
  ectodermal
  ektoparazit
  ectoparasite
  ektopický
  ectopic
  ektoplazma
  ectoplasm
  ekumena
  ecumene
  ekumenicky
  ecumenically
  ekumenický
  ecumenical
  ekumenický
  oecumenical
  ekumenizmus
  ecumenism
  Ekvádor
  Ecuador
  ekvádorský
  Ecuador
  ekvalizér
  equaliser
  ekvalizér
  equalizer
  ekvipáž
  equipage
  ekvivalence
  equivalency
  ekvivalence
  iff
  ekvivalent
  equivalent
  ekvivalent populace
  p.e.
  ekvivalentně
  equivalently
  ekvivalentní
  equipotent
  ekvivalentní
  equivalent
  ekvivalentní dávka pro člověka
  human equivalent dose
  ekvivalentní marginální užitek z příjmu
  equal marginal utility of income
  Ekvivalentní obměna
  equivalent variation
  ekvivalentní počet obyvatel
  equivalent number of inhabitants
  ekvivalenty
  equivalents
  ekzém
  eczema
  ekzém
  tetter
  El Salvador
  El Salvador
  elán
  elan
  elán
  ginger
  elán
  gusto
  elán
  moxie
  elán
  sap
  elán
  spirit
  elán
  verve
  elán
  vim
  elán
  zest
  elán
  zing
  elán
  zip
  elán pro něco (for...)
  zeal
  elasticita
  elasticity
  elasticita očekávání
  elasticity of expectations
  elasticita poptávky
  demand elasticity
  elasticita, pružnost
  elasticity
  elastická (pružná) poptávka
  elastic demand
  elastická nabídka
  elastic supply
  elastická poptávka
  elastic demand
  elastický
  elastic
  elastický
  flexible
  elastický
  rubbery
  elastický
  stretchy
  elastičnost
  stretchiness
  elastikovaný
  elasticized
  elastomer
  elastomer
  Elbe
  Elbe
  ELC Environment Liaison Center
  Environment Liaison Center
  eldorádo
  eldorado
  Electric Propulsion Space Experiment
  ESEX
  Electrical Load Management Centers
  ELMC
  Electrically Powered Actuation Device
  EPAD
  Electro-Optical
  EO
  Electro-optical-Infrared
  EO-IR
  electroencefalografie
  electroencephalography
  Electromagnetic Compatibility
  EMC
  Electromagnetic Interference
  EMI
  Electromagnetic Manufacturing Development
  EMD
  Electromagnetic Pulse
  EMP
  Electronic Counter-Countermeasures
  ECCM
  Electronic Countermeasures
  ECM
  Electronic Intelligence
  ELINT
  Electronic Support Measures
  ESM
  Electronic Systems Center
  ESC
  Electronic Warfare Officer (backseater)
  EWO
  elefantiáza
  elephantiasis
  elegán
  fop
  elegance
  chic
  elegance
  concinnity
  elegance
  courtliness
  elegance
  elegance
  elegance
  grace
  elegance
  gracefulness
  elegance
  nattiness
  elegance
  neatness
  elegance
  panache
  elegance
  smartness
  elegantně
  becomingly
  elegantně
  courtly
  elegantně
  elegantly
  elegantně
  fashionably
  elegantně
  gracefully
  elegantně
  nattily
  elegantně
  smartly
  elegantně
  stylishly
  elegantní
  becoming
  elegantní
  chic
  elegantní
  dapper
  elegantní
  dinky
  elegantní
  distinguished
  elegantní
  dressy
  elegantní
  elegant
  elegantní
  fashionable
  elegantní
  graceful
  elegantní
  neat
  elegantní
  polite
  elegantní
  posh
  elegantní
  smart
  elegantní
  snazzy
  elegantní
  stylish
  elegantní
  swank
  elegantní
  swanky
  elegantní sídliště
  exurb
  elegický
  elegiac
  elegie
  elegy
  elektrárna
  power plant
  elektrárna
  power station
  elektrárna
  power-station
  elektrárna
  powerhouse
  elektrárny
  plants
  elektrická bouřka
  electrical storm
  elektrická instalace
  electrical installation
  elektrická instalace vozidla
  vehicle wiring
  elektrická pojistka
  fuse
  elektrická žehlička
  electric iron
  elektrické autíčko na pouti
  dodgem
  elektrické křeslo
  chair
  elektrické křeslo
  electric chair
  elektrické oddělení
  galvanic separation
  elektrické vedení
  electric wiring
  elektrické vedení
  power line
  elektricky
  electrically
  elektrický
  electric
  elektrický
  electrical
  elektrický článek
  cell
  elektricky neutrální
  electroneutral
  elektrický paralyzér
  taser
  elektrický proud
  electric current
  elektrický rozněcovač
  squib
  elektrický spotřebič
  electric appliance
  elektrický úhoř
  electric eel
  elektrifikace
  electrification
  elektrifikovaný
  electrified
  elektrifikovat
  electrify
  elektrifikovat
  electrize
  elektrika
  street-car
  elektrikář
  electrician
  elektrikáři
  electricians
  elektřina
  electricity
  elektrizovaný
  electrified
  elektrizovat
  electrize
  elektrochemicky
  electrochemically
  elektrochemický
  electrochemical
  elektrochemie
  electrochemistry
  elektroda
  electrode
  elektrody
  electrodes
  elektrodynamický
  electrodynamic
  elektrodynamika
  electrodynamics
  elektroencefalograf
  electroencephalograph
  elektroencefalografická
  electroencephalographic
  elektroencefalogram
  electroencephalogram
  elektroforéza
  electrophoresis
  elektrografický kopírovací přístroj
  xerographic copier
  elektrografie
  xerography
  elektroinstalace
  wiring
  elektroinženýr
  electrical engineer
  elektroinženýr
  electronic engineer
  elektroinženýrství
  electrical engineering
  elektrokardiograf
  electrocardiograph
  elektrokardiografický
  electrocardiographic
  elektrokardiografie
  electrocardiography
  elektrokardiogram
  electrocardiogram
  elektrokosmetik
  electrologist
  elektroluminiscenční
  electroluminescent
  elektrolyt
  electrolyte
  elektrolyticky
  electrolytically
  elektrolytický
  electrolytic
  elektrolýza
  electrolysis
  elektrolyzovat
  electrolyse
  elektromagnet
  electromagnet
  elektromagnetická vlna
  electromagnetic wave
  elektromagnetické záření
  electromagnetic radiation
  elektromagneticky
  electromagnetically
  elektromagnetický
  electromagnetic
  elektromagnetický stroj
  magnetoelectric machine
  elektromagnetismus
  electromagnetics
  elektromagnetismus
  electromagnetism
  elektromechanické zařízení
  electromechanical device
  elektromechanický
  electromechanical
  elektromechanika
  electromechanics
  elektroměr
  electrometer
  elektrometeor
  electrometeor
  elektromobil
  electric car
  elektromotorická síla
  electromotive force
  elektromyogram
  electromyogram
  elektron
  electron
  elektron
  electrum
  elektron volt
  electron volt
  elektronegativita
  electronegativity
  elektronegativní
  electronegative
  elektronická hudba
  electronic music
  elektronická kniha
  e-book
  elektronická komunikace
  electronic communication
  elektronická letecká kontrola
  fly-by-wire
  elektronická např. administrativa
  paperless
  elektronická pošta
  e-mail
  elektronická pošta
  electronic mail
  elektronická pošta
  email
  elektronické zařízení
  electronic device
  elektronické zpracování dat
  electronic data processing
  elektronicky
  electronically
  elektronický
  electronic
  elektronický obchod
  e-commerce
  elektronický obchod
  e-shop
  elektronický převod
  electronic money transfer
  elektronický signál
  electronic signal
  elektronický slovník
  electronic dictionary
  elektronický voltmetr
  electronic voltmeter
  elektronika
  electronics
  elektronka
  electron tube
  elektronka
  thermionic valve
  elektronka
  vacuum tube
  elektronka
  valve
  elektronová mikroskopie
  electron microscopy
  elektronovo mikroskopický
  electron microscopic
  elektronový akcelerátor
  electron accelerator
  elektronový mikroskop
  electron microscope
  elektronový násobič
  electron multiplier
  elektronový orbit
  electron orbit
  elektronový paprsek
  cathode ray
  elektronový paprsek
  electron beam
  elektrony
  electrons
  elektropozitivní
  electropositive
  elektroskop
  electroscope
  elektrošok
  electroshock
  elektrošoková terapie
  electroshock therapy
  elektrostatické přenosné kopírování
  xerography
  elektrostatické přenosné rozmnožování
  xerography
  elektrostatický
  electrostatic
  elektrostaticky kopírovat
  xeroxe
  elektrostatika
  electrostatics
  elektrotechnik
  electrician
  elektrotechnik
  electronic engineer
  elektrotechnika
  electrical engineering
  elektrovod
  power line
  element
  element
  elementárně
  elementarily
  elementární
  basic
  elementární
  fundamental
  elementární
  institutional
  elementární
  kindergarten
  elementární
  primary
  elementární
  rudimentary
  elementární částice
  elementary particle
  elementární částice
  pion
  elementární tok
  elementary flow
  elementy
  elements
  Elena
  Elena
  Eleonora
  Eleanor
  elevace
  elevation
  elevační hladina podzemní vody
  elevation groundwater level
  elevátor
  elevator
  elf
  elf
  elfí
  elven
  elfové
  elves
  Elgin
  Elgin
  Eli
  Eli
  Eliáš
  Eliah
  eliášův oheň
  corposant
  Elijah
  Elijah
  eliminační ochrana
  eliminative protection
  eliminátor
  eliminator
  eliminovaný
  eliminated
  eliminovat
  eliminate
  eliminuje
  eliminates
  eliminující
  eliminating
  Eliot
  Eliot
  elipsa
  ellipse
  elipsoid
  ellipsoid
  elipsoidní
  ellipsoidal
  elipsy
  ellipses
  elipticky
  elliptically
  eliptický
  elliptic
  eliptický
  elliptical
  eliptičnost
  ellipticity
  elisejský
  elysian
  Eliška
  Elizabeth
  eliška
  Alice
  elitář
  elitist
  elitářství
  elitism
  elitní
  elite
  elitní, vybraný, vrcholový
  crack
  elixír
  arcana
  elixír
  elixir
  Elizabeth
  Elizabeth
  elize
  elision
  Ella
  Ella
  Ellen
  Ellen
  Ellie
  Ellie
  Ellington
  Ellington
  Elliot
  Elliot
  Elliott
  Elliott
  Ellis
  Ellis
  Ellison
  Ellison
  Ellsworth
  Ellsworth
  Ellwood
  Ellwood
  Elmer
  Elmer
  elongace
  elongation
  Elroy
  Elroy
  Elton
  Elton
  elutriace
  elutriation
  Elvis
  Elvis
  Ely
  Ely
  elysejský
  elysian
  elysium
  Elysium
  emacs
  emacs
  email
  enamel
  emailový
  email
  emaily
  emails
  emancipace
  emancipation
  emancipační
  emancipatory
  emancipovaná žena
  bluestocking
  emancipovaný
  emancipated
  emancipovat
  emancipate
  Emanuel
  Emanuel
  embargo
  embargo
  embargo, blokáda
  embargo
  emblematický
  emblematic
  emblémový
  emblematic
  emblémový
  emblematical
  embolický
  embolic
  embolie
  embolism
  embolus
  embolus
  embrya
  embryos
  embryo
  embryo
  embryo
  germ
  embryolog
  embryologist
  embryologický
  embryologic
  embryologický
  embryological
  embryologie
  embryology
  embryonální
  embryonal
  embryonální
  embryonic
  ementál
  Emmental
  ementál
  swiss cheese
  emergence
  emergence
  Emergency Power Unit
  EPU
  emeritní
  emeritus
  Emerson
  Emerson
  emetropie
  emmetropia
  emfyzém
  emphysema
  emfyzematózní
  emphysematous
  emigrace
  emigration
  emigrace (živočichů)
  emigration
  emigrant
  defector
  emigrant
  emigrant
  emigrant
  exile
  emigrant
  expat
  emigrant
  expatriate
  emigrant
  refugee
  emigranti
  emigrants
  emigrantský
  exilic
  emigroval
  emigrated
  emigrovat
  emigrate
  emigrující
  emigrating
  Emile
  Emile
  Emílie
  Emily
  Emilio
  Emilio
  Emily
  Emily
  eminentní
  eminent
  emír
  ameer
  emír
  amir
  emír
  emeer
  emír
  emir
  emirát
  emirate
  emisar
  emissary
  emise
  emission
  emise
  emissions
  emise
  fugitive emissions
  emise
  issue
  emise akcií
  offering
  emise bankovek
  note issue
  emise látky znečišťující ovzduší
  air pollutant emission
  emise z definovaného místa úniku
  emission from defined place
  emise z nedefinovaného místa úniku
  emission from non-defined place
  emisivita
  emissivity
  emisní faktor
  EF
  emisní limit
  emission limit
  emisní poplatek
  effluent fee
  emisní poplatky
  emission charges.
  emitent
  issuer
  emiter
  emitter
  emitovaný
  issued
  emitovat
  emit
  emituje
  emits
  Emma
  Emma
  Emmanuel
  Emmanuel
  Emmett
  Emmett
  emoce
  emotions
  emocionalita
  emotionalism
  emocionalita
  emotionality
  emocionálně
  emotionally
  emocionální
  emotive
  emocionálnost
  emotionalism
  emočně
  emotionally
  emoční
  emotional
  Emory
  Emory
  emotivně
  emotively
  empatický
  empathetic
  empatie
  empathy
  empír
  empire
  empirická držba
  empirical possession
  empiricky
  empirically
  empirický
  empiric
  empirický
  empirical
  empirický poznatek
  empirical evidence
  empirie
  empiricism
  empirismus
  empiricism
  empyém
  empyema
  empyrejský
  empyreal
  empyreum
  empyrean
  EMS (environmental management system)
  EMS
  Emu
  Emu
  emu
  emu
  emulace
  emulation
  emulace
  emulations
  emulátor
  emulator
  emulátory
  emulators
  emulgace
  emulsification
  emulgátor
  emulsifier
  emulgování
  emulsification
  emulgovaný
  emulsified
  emulgovat
  emulsify
  emulguje
  emulsifies
  emulovaný
  emulated
  emulovat
  emulate
  emuluje
  emulates
  emulující
  emulating
  emulze
  emulsion
  emulzní koncentrát pesticidu
  emulsified pesticide concentrate
  enartróza
  enarthrosis
  encefalitida
  cephalitis
  encefalitida
  encephalitis
  encefalizace
  encephalization
  encefalografie
  encephalography
  encefalogram
  encephalogram
  encefalopatie
  encephalopathy
  encyklika
  encyclical
  encyklopedický
  encyclopedic
  encyklopedie
  cyclopaedia
  encyklopedie
  cyclopedia
  encyklopedie
  encyclopaedia
  encyklopedie
  encyclopedia
  encyklopedie
  thesaurus
  End Of Business
  EOB
  End Of Discussion
  EOD
  End Of File
  EOF
  End Of Lecture
  EOL
  Endangered Species Act
  Endangered Species Act
  endemicky
  endemically
  endemický
  endemic
  endemický
  endemical
  endemický druh
  endemic species
  endemismus
  endemism
  endermický
  endermic
  Endicott
  Endicott
  endivie
  endive
  Endless Snorts of Stupid Laughter
  ESOSL
  endocervicitida
  endocervicitis
  endoderm
  endoderm
  endofyt
  endophyte
  endofytocie
  enphytoty
  endogamický
  endogamic
  endogamický
  endogamous
  endogamie
  endogamy
  endogenně
  endogenously
  endogenní
  endogenic
  endogenní
  endogenous
  endogenní geochemický proces
  endogenous geochemical process
  endogenní proměnná
  endogenous variable
  endogenní respirace
  endogenous respiration
  endokard
  endocardium
  endokarditida
  endocarditis
  endokranium
  endocranium
  endokrinní
  endocrinal
  endokrinní
  endocrine
  endokrinní žláza
  endocrine gland
  endokrinolog
  endocrinologist
  endokrinologie
  endocrinology
  endometriální
  endometrial
  endometrióza
  endometriosis
  endometritida
  endometritis
  endometrium
  endometrium
  endomorf
  endomorph
  endomorfizmus
  endomorphism
  endomorfní
  endomorphic
  endonukleáza
  endonuclease
  endoparazit
  endoparasite
  endoparazitní
  endoparasitic
  endoplazma
  endoplasm
  endoplazmatický
  endoplasmic
  endoskelet
  endoskeleton
  endoskop
  culdoscope
  endoskop
  endoscope
  endoskopický
  endoscopic
  endoskopie
  endoscopy
  endosperm
  endosperm
  endospora
  endospore
  endotel
  endothelium
  endoteliální
  endothelial
  endotermický
  endothermal
  endotoxin
  endotoxin
  energetická bezpečnost
  energy security
  energetická náročnost
  energy intensity
  energetická náročnost před spalováním
  pre-combustion energy
  energetická náročnost procesu
  process energy
  energetické albedo
  energy albedo
  energetické plodiny
  energy crops
  energeticky
  energetically
  energetický
  energetic
  energetický poměr
  energy ratio
  energicky
  briskly
  energicky
  energetically
  energicky
  forcefully
  energicky
  gamely
  energicky
  lustily
  energicky
  perkily
  energický
  assertive
  energický
  effervescent
  energický
  energetic
  energický
  exuberant
  energický
  forceful
  energický
  gritty
  energický
  gutsy
  energický
  hard-hitting
  energický
  high-energy
  energický
  lusty
  energický
  masculine
  energický
  perky
  energický
  pushful
  energický
  red-blooded
  energický
  spirited
  energický
  strong
  energický
  vigorous
  energický
  wholehearted
  energický
  zippo
  energický
  zippy
  energický protest
  counterblast
  energický tok
  energy flow
  energičnost
  forcefulness
  energie
  energies
  energie
  energy
  energie
  ginger
  energie
  power
  energie
  stamina
  energie
  zip
  energie materiálu
  feedstock energy
  energie záření
  radiant energy
  energie-životní prostředí- ekonomika
  E3
  Enfield
  Enfield
  Eng
  Eng
  Engel
  Engel
  Engels
  Engels
  England
  England
  Englander
  Englander
  Engle
  Engle
  engram
  engram
  Enhanced Flight Screening-Medical
  EFS-M
  enharmonický
  enharmonic
  enkaustický
  encaustic
  enkláva
  enclave
  Enoch
  Enoch
  enologie
  oenology
  enormně
  enormously
  enormní
  enormous
  enormní
  huge
  enormní
  immense
  Enos
  Enos
  Enrico
  Enrico
  entalpie
  enthalpies
  entalpie
  enthalpy
  entaze
  entasis
  entelechie
  entelechy
  enterální
  enteral
  enteritida
  enteritis
  Enterobacteriaceae
  Enterobacteriaceae
  enterokok
  enterococcus
  enterolit
  enterolith
  enterostomie
  enterostomy
  enterotomie
  enterotomy
  enterovirus
  enterovirus
  entita
  entity
  entity
  entities
  entomofág
  entomophage
  entomofilní
  entomophilous
  entomoftoróza
  entomophthorosis
  entomolog
  bug-hunter
  entomolog
  entomologist
  entomologický
  entomologic
  entomologický
  entomological
  entomologie
  entomology
  entomopatogenní mikroorganismus
  entomopathogenic microorganism
  entropický
  entropic
  entropie
  entropy
  entusiasmus
  enthusiasm
  enukleace
  enucleation
  enumerace
  enumeration
  enumerativní
  enumerative
  enumerátor
  enumerator
  enuréza
  enuresis
  Environment Liaison Center ELC
  Environment Liaison Center
  Environmental Defence Fund
  Environmental Defence Fund
  environmental impact assessment EIA
  environmental impact assessment
  environmental impact statement EIS
  environmental impact statement
  Environmental Protection Agency EPA
  Environmental Protection Agency
  environmentalismus
  environmentalism
  environmentálně preferované možnosti volby energie
  EFEO
  environmentálně přiměřená technologie
  EST
  environmentálně přiměřený udržitelný rozvoj
  ESSD
  environmentálně udržitelný rozvoj
  ESD
  environmentálně upravený domácí produkt
  EDP
  environmentálně upravený národní důchod
  ENI
  environmentálně upravený udržitelný příjem
  EASI
  environmentálně uvědomělý spotřebitel
  environmentally concious consumer
  environmentálně vhodný energetický systém
  ESES
  environmentální
  environmental
  Environmentální akční program pro střední a východní Evropu
  EAP
  environmentální aspekt
  environmental aspect
  environmentální audit
  environmental audit
  environmentální auditor
  environmental auditor
  environmentální chování
  environmental behaviour
  environmentální cíl
  environmental objective
  environmentální cílová hodnota
  environmental target
  environmentální daň
  environmental levy
  environmentální dopad
  environmental impact
  environmentální dopady životního cyklu
  life cycle environmental impact
  environmentální ekonomie
  environmental economics
  environmentální etika
  environmental ethic
  environmentální jmění, alokace zdrojů
  environmental assets, resource allocation.
  environmentální jmění, různé druhy
  environmental assets, types of
  environmentální jmění, udržitelnost
  environmental assets, sustainability
  environmentální konzumismus
  environmental consumerism
  environmentální kritéria výrobku
  product environmental criteria
  environmentální mechanismus
  environmental mechanism
  environmentální politika
  environmental policy
  environmentální profil
  environmental performance
  environmentální profil organizace
  environmental performance
  environmentální profil výrobku
  EPP
  environmentální prohlášení
  environmental declaration
  environmentální průmysl
  Environment Industry
  environmentální sčítání
  environmental adders
  environmentální tvrzení
  environmental claim
  environmentální výdaje na ochranu a snižování
  EEPA
  environmentální značka
  environmental label
  environmnetalisté volného trhu
  free-market environmentalists
  enzootický
  enzootic
  enzym
  enzyme
  enzymatický
  enzymatic
  enzymy
  enzymes
  eón
  aeon
  eozín
  eosin
  eozinopenie
  eosinopenia
  EPA Environmental Protection Agency
  Environmental Protection Agency
  eparcha
  eparch
  epeirogeneze
  epenthesis
  epentetický
  epenthetic
  epenteze
  epenthesis
  epexegeze
  epexegesis
  Ephraim
  Ephraim
  epibiont
  epibiont
  epicentrum
  epicenter
  epicentrum
  epicentre
  epichlorhydrin
  epichlorhydrine
  epická báseň
  epos
  epický
  epic
  epický
  epical
  epicykl
  epicycle
  epicyklický
  epicyclic
  epicykloida
  epicycloid
  epidemický
  epidemic
  epidemie
  epidemic
  epidemie
  epidemics
  epidemie
  plague
  epidemie slinivky a kulhavky
  foot-and-mouth disease
  epidemiolog
  epidemiologist
  epidemiologický
  epidemiologic
  epidemiologický
  epidemiological
  epidemiologie
  epidemiology
  epidemiologie prostředí
  environmental epidemiology
  epidemiologie rostlin
  epidemiology of plants
  epidermální
  epidermal
  epidermální
  epidermic
  epidiaskop
  epidiascope
  epidural
  epidural
  epifenomén
  epiphenomenon
  epifora
  epiphora
  epifyt
  epiphyte
  epifytický
  epiphytic
  epifytocie
  epiphytoty
  epifýza
  epiphysis
  epifýza
  pineal gland
  epifyzeální
  epiphyseal
  epigastrický
  epigastric
  epigastrium
  epigastrium
  epigenetický
  epigenetic
  epigeneze
  epigenesis
  epigon
  epigone
  epigraf
  epigraph
  epigrafie
  epigraphy
  epigrafika
  epigraphy
  epigram
  epigram
  epigramatický
  epigrammatic
  epikranium
  epicranium
  epikureismus
  epicureanism
  epikurejský
  epicureanism
  epikurejství
  epicurism
  epilace
  epilation
  epilepsie
  grand mal
  epileptik
  epileptic
  epilimnión
  epilimnion
  epilog
  epilogue
  epilovat
  epilate
  epinefrin
  epinephrine
  episkleritida
  episcleritis
  episkopalista
  episcopalian
  episkopální
  episcopal
  episkopát
  episcopacy
  episkopát
  episcopate
  epištola
  epistle
  epistolární
  epistolary
  epištoly
  epistles
  epistrofa
  epistrophe
  epistyl
  architrave
  epitaf
  epitaph
  epitaxe
  epitaxy
  epitaxiální
  epitaxial
  epitaxy
  epitaxy
  epitel
  epithelium
  epitel
  tissue
  epiteliální
  epithelial
  epiteliom
  epithelioma
  epitelový
  epithelial
  epitetický
  epithetic
  epizoa
  epizoite
  epizoda
  episode
  epizoda
  part
  epizoda (znečištění ovzduší)
  episode
  epizodicky
  episodically
  epizody
  episodes
  epizoidický pramen
  epizoitic spring
  epizoocie
  epizooty
  epizootický
  epizootic
  epocha
  age
  epocha
  date
  epocha
  epoch
  epocha
  period
  epocha
  time
  epochální
  epoch-making
  epochální
  epochal
  epóda
  epode
  epoleta
  epaulet
  eponym
  eponym
  eponymický
  eponymous
  eponymní
  eponymous
  epopej
  epopee
  epos
  epic
  epos
  epos
  epoxid
  epoxy
  epoxidová nátěrová hmota
  epoxy resin paint
  epoxidová pryskyřice
  epoxy resin
  epsilon
  epsilon
  Epstein
  Epstein
  éra
  aeon
  éra
  era
  éra
  time
  erb
  blazon
  erb
  coat of arms
  erb
  crest
  erbium
  erbium
  erbovní
  armorial
  erbovní štít
  blazon
  erekce
  boner
  erekce
  erection
  erekce
  hard-on
  erekce
  stiffy
  erektilní
  erectile
  erektor
  erector
  eretismus
  erethism
  erg
  erg
  ergonomicky
  ergonomically
  ergonomický
  ergonomic
  ergonomie
  ergonomics
  ergonomie
  ergonomy
  ergosterol
  ergosterol
  ergotamin
  ergotamine
  ergotismus
  ergotism
  Eric
  Eric
  Erich
  Erich
  Erick
  Sterling
  Erickson
  Erickson
  Ericson
  Ericson
  Ericsson
  Ericsson
  Erie
  Erie
  Erika
  Erika
  Erikson
  Erikson
  Eriksson
  Eriksson
  Erin
  Erin
  Eritrea
  Eritrea
  Erlang, obecně zaměřený programovací jazyk a běhové prostředí
  Erlang
  Erle Stanley Gardner
  Gardner
  Erne
  Erne
  Ernest
  Ernest
  Ernst
  Ernst
  éro
  aero
  erodování
  eroding
  erodovaný
  eroded
  erodovat
  erode
  erodovatelnost (půdy)
  erodibility
  Eros
  Eros
  EROS European River Ocean System
  European River Ocean System
  erotická literatura
  erotica
  eroticky
  erotically
  erotický
  erotic
  erotický
  sexy
  erotický např. časopis
  girlie
  erotičnost
  eroticism
  erotičnost
  erotism
  erotičnost
  sexiness
  erotika
  erotic
  erotika
  erotica
  erotika
  sex
  erotogenní
  erogenous
  eroze
  denudation
  eroze
  erosion
  eroze půdy
  landslip
  eroze půdy
  soil erosion
  erozivní
  erosive
  erozívní
  erosional
  erozně nebezpečný déšť
  erosion risk rain
  erozně uzavřený celek
  erosively closed area
  erozní brázda
  erosion furrow
  erozní cyklus
  erosion cycle
  erozní cyklus
  erosion interval
  erozní oblast
  erosion area
  erozní pramen
  erosion spring
  erozní rýha
  erosion rill
  erozní základna
  erosion base line
  Error Message Replace User
  EMRU
  Error Replace User
  ERU
  Erskine
  Erskine
  erudovanost
  erudition
  erudovaný
  erudite
  erupce
  eruption
  Ervin
  Ervin
  Erwin
  Erwin
  erysipel
  erysipelas
  erytém
  erythema
  erytroblast
  erythroblast
  erytrocyt
  erythrocyte
  erytrodermie
  erythroderma
  erytromycin
  erythromycin
  esa
  aces
  Esau
  Esau
  eschatologický
  eschatological
  eschatologie
  eschatology
  Escherichia coli
  Escherichia coli
  escudo
  escudo
  esej
  essay
  esej
  paper
  eseje
  essays
  esejista
  belletrist
  esejista
  essayist
  esejistický
  essay-like style
  esence
  essence
  esence
  flavouring
  esencialismus
  essentialism
  esencialista
  essentialist
  esenciálně
  essentially
  esenciálně
  substantively
  esenciální
  essential
  eskadra
  squadron
  eskadra smrti
  death squad
  eskadry
  squadrons
  eskalace
  escalation
  eskalace
  upsurge
  eskalátor
  escalator
  eskalovat
  escalate
  eskamotér
  juggler
  eskamotérství
  legerdemain
  eskamotérství
  prestidigitation
  eskamotérsví
  prestidigitation
  eskapáda
  escapade
  eskont
  discount
  eskontovat
  discount
  eskontovat směnky
  to discount bills
  eskorta
  escort
  eskortovat
  escort
  eskortuje
  escorts
  eskymácké boty z kůže
  mukluk
  eskymácký
  eskimo
  eskymácký kabátec s kapucí
  parka
  eskymácký pes
  husky
  eskymáčtina
  Eskimo
  eskymák
  eskimo
  eso
  ace
  eso
  big shot
  eso
  crackerjack
  eso
  hotshot
  eso
  humdinger
  eso
  ripper
  eso
  zinger
  Eso Rimmer
  ace Rimmer
  esoterický
  esoteric
  esoterický
  recondite
  esoterismus
  esotericism
  esovitý
  sigmoid
  esperanto
  Esperanto
  Esposito
  Esposito
  espreso
  espresso
  esprit
  esprit
  Essen
  Essen
  Essex
  Essex
  Estella
  Estella
  ester
  ester
  esterifikovat
  esterify
  estery
  esters
  Estes
  Estes
  estét
  aesthete
  estetická škoda
  aesthetic damage
  esteticky
  aesthetically
  estetický
  aesthetic
  estetický
  aesthetical
  estetik
  aesthetician
  estetika
  aesthetics
  estetizmus
  aestheticism
  estétství
  aestheticism
  Esther
  Esther
  Estimated Time En route
  ETE
  Estimated Time of Departure
  ETD
  Estonec
  Estonian
  Estonsko
  Esthonia
  Estonsko
  Estonia
  estonský
  Estonian
  estráda
  vaudeville
  estradiol
  oestradiol
  estrádní umělec
  artiste
  estrády
  entertainments
  estragon
  tarragon
  estriol
  estriol
  estrogen
  estrogen
  estrogen
  oestrogen
  eta
  eta
  etablovat
  entrench
  etablovat
  establish
  etablovat se jako
  establish oneself as
  etalon
  gauge
  etamín
  etamine
  etamín
  tammy
  etan
  ethane
  etandiol
  ethanediol
  etanol
  ethanol
  etanol
  ethyl alcohol
  etapa
  lap
  etapa
  period
  etapa
  phase
  etapa
  stage
  etapové odvodnění
  sequential drainage
  etapy
  laps
  éter
  aether
  éter
  air
  éter
  ether
  éterický
  ethereal
  ethan
  ethane
  ethanol
  ethanol
  Ethel
  Ethel
  ethylalkohol
  ethanol
  ethylalkohol
  neutral spirits
  eticky
  ethically
  etický
  ethical
  etika
  ethic
  etika
  ethics
  etika
  morality
  etika práce
  work ethic
  etiketa
  etiquette
  etiketa
  label
  etiketa
  tag
  etiketování
  labelling
  etiologie
  aetiology
  etiologie
  etiology
  etiolovat
  etiolate
  Etiopan
  Abyssinian
  Etiopan
  Ethiopian
  Etiopané
  Abyssinians
  etiopický
  Ethiopian
  Etiopie
  Abyssinia
  Etiopie
  Ethiopia
  Etiopiec
  Ethiopic
  etiopský
  Ethiopian
  etiopský
  Ethiopic
  etmoidální
  ethmoid
  etnický
  ethnic
  etnický
  ethnical
  etnocentrický
  ethnocentric
  etnograf
  ethnographer
  etnografický
  ethnographic
  etnografický
  ethnographical
  etnografie
  ethnography
  etnolog
  ethnologist
  etnolog
  ethologist
  etnologický
  ethnologic
  etnologický
  ethnological
  etnologie
  ethnology
  etologický
  ethological
  etologie
  ethology
  etologie krajiny
  landscape ethology
  étos
  ethos
  etuje
  etui
  etyl
  ethyl
  etylacetát
  ethyl acetate
  etylalkohol
  ethyl alcohol
  etylalkohol
  ethylalcohol
  etylchlorid
  ethyl chloride
  etylén
  ethylene
  etylenglykol
  ethylene glycol
  etyleter
  ethyl ether
  etymolog
  etymologist
  etymologicky
  etymologically
  etymologický
  etymological
  etymologický slovník
  etymological dictionary
  etymologie
  etymology
  etymologizovat
  etymologize
  etymon
  etymon
  eubakterie
  eubacteria
  eucharistie
  eucharist
  eudaimonie
  eudaemonia
  eudaimonism
  eudemonism
  eudiometr
  eudiometer
  eufemismus
  euphamism
  eufemismus
  euphemism
  eufemismus pro smrt
  quietus
  eufemisticky
  euphemistically
  eufemistický
  euphemistic
  eufemizovat
  euphemize
  eufonický
  euphonic
  eufonický
  euphonical
  eufonie
  euphony
  eufonyum
  euphonium
  euforický
  euphoric
  euforie
  euphoria
  eufotická vrstva
  euphotic layer
  eufotická vrstva
  euphotic zone
  eufuismus
  euphuism
  eugenický
  eugenic
  eugenika
  eugenics
  eukaliptus
  gum tree
  eukaliptus
  gum-tree
  eukalypt
  eucalyptus
  eukaryontní
  eukaryotic
  euklidovský
  euclidean
  Euler
  Euler
  eulitorál
  eulittoral zone
  eumenidy
  eumenides
  Eunice
  Eunice
  eunuch
  castrato
  eunuch
  eunuch
  Euratom
  Euratom
  Euro
  Euro
  euroasijský
  Eurasian
  Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft EWG
  European Economic Community
  Europe
  Europe
  European Atomic Energy Community
  European Atomic Energy Community
  European Economic Community EEC
  European Economic Community
  European Environmental Bureau EEB
  European Environmental Bureau
  European River Ocean System EROS
  European River Ocean System
  European Union
  EU
  europium
  europium
  Eurošek
  Eurocheque
  euroskeptický
  eurosceptic
  eurybiont
  eurybiont
  euryekní organismus
  euryoecious organism
  eurythermní organismus
  eurythermous organism
  eurytmie
  eurhythmics
  eurytmie
  eurythmy
  Eustachova trubice
  Eustachian tube
  eutanazie
  euthanasia
  eutektický
  eutectic
  euthanasie
  euthanasia
  euthanasie
  mercy killing
  eutoxicita
  eutoxicity
  eutrofizace
  eutrophication
  eutrofní jezero
  eutrophic lake
  eutrofní voda
  eutrophic water
  eV
  eV
  Eva
  Eva
  evakuace
  evacuation
  evakuace
  evaluations
  evakuováno
  vacuumed
  evakuovaný
  evacuated
  evakuovaný
  evacuee
  evakuovaný člověk
  guinea pig
  evakuovat
  evacuate
  Evan
  Evan
  evangelia
  gospels
  evangelický
  evangelistic
  evangelista
  evangelist
  evangelista
  gospeller
  evangelisté
  evangelists
  evangelium
  evangel
  evangelium
  gospel
  evangelizační
  evangelistic
  Evans
  Evans
  evaporace
  evaporation
  evaporace
  vaporization
  evaporace
  volatization
  evaporační potřeba
  evaporation demand
  evaporační vláhová potřeba
  evaporation water demand
  evapotranspirace
  evapotranspiration
  evapotranspirační vláhová potřeba
  evapotranspiration water demand
  Evelyn
  Evelyn
  Evensen
  Evensen
  eventrace
  eventration
  eventualita
  contingency
  eventualita
  eventuality
  eventuality
  contingencies
  eventuálně
  possibly
  eventuální
  potential
  eventuální
  prospective
  Everest
  Everest
  Everett
  Everett
  Everhart
  Everhart
  evidence
  evidence
  evidence
  record
  evidentně
  manifestly
  evidentní
  evidential
  evidentní
  self-explanatory
  evidentní rozhodnutí
  no-brainer
  evidované znečištění
  registered pollution
  evidovaný zdroj znečištění
  registered pollution source
  evidovat
  file
  Evil Grin
  EG
  eviscerace
  evisceration
  evokativně
  evocatively
  evokovatelný
  invokable
  evoluce
  evolution
  evolucionismus
  evolutionism
  evolucionista
  evolutionist
  evolučně
  evolutionarily
  evoluční
  evolutionary
  evoluční
  evolutionist
  evoluta
  evolute
  Evolved Expendable Launch Vehicle
  EELV
  evorze
  evorsion
  Evropa
  Europe
  Evropan
  European
  evropané
  Europeans
  Evropanka
  European
  Evropská Asociace Volného Obchodu
  European Free Trade Association -EFTA-
  Evropská banka pro obnovu a rozvoj
  European Bank for Reconstruction and Development
  Evropská investiční banka
  European Investment Bank -EIB-
  Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky
  ETRTO
  Evropská unie
  EU
  Evropská unie
  European Union
  Evropské hospodářské společenství EHS
  European Economic Community
  Evropské středisko jaderného výzkumu
  Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
  Evropské středisko jaderného výzkumu
  CERN
  evropský
  European
  Evropský měnový systém
  European Monetary System
  Evropský měnový systém
  European Monetary System -EMS-
  Evropský regionální rozvojový fond
  European Regional Development Fund -ERDF-
  evulze
  evulsion
  Evžen
  Eugene
  Ewen
  Ewen
  EWG Evropské hospodářské společenství
  European Economic Community
  Ewing
  Ewing
  ex-manžel
  ex-husband
  ex-manželka
  ex-wife
  exacerbace
  exacerbation
  exaktní
  scientific
  eXamine Your Zipper
  XYZ
  exantém
  exanthema
  excelence
  excellency
  excelence
  majesty
  excelentně
  superlatively
  excelentní
  better than sex
  excentricita
  eccentricity
  excentrický
  acentric
  excentrický
  excentric
  excentrický
  off-centre
  excentrik
  crackpot
  excerpce
  excerpt
  exces
  excess
  eXceSs-three code
  XS
  excesy
  excess
  excitace
  excitation
  excitace
  exciting
  exciton
  exciton
  excitovaný
  excited
  excitovat
  excite
  excize
  excision
  exclusive
  exclusive
  exeget
  exegete
  exegetický
  exegetic
  exegetický
  exegetical
  exegeze
  exegesis
  exekuce
  distraint
  exekuce
  execution
  exekuční
  executory
  exekutiva
  executive
  exekutivní
  executive
  exekutivy
  executives
  exekutor
  distrainer
  exekutor
  executor
  exekutoři
  executors
  exempce
  exemption
  exemplář
  specimen
  exemplární
  exemplary
  Exercise In Futility
  EIF
  Exeter
  Exeter
  exhalace
  emissions
  exhalace
  exhalation
  exhibicionismus
  exhibitionism
  exhibicionista
  exhibitionist
  exhibicionista
  flasher
  exhibicionistický
  exhibitionistic
  exhumace
  exhumation
  exhumoval
  exhumed
  exhumovat
  disinter
  exhumovat
  exhume
  exil
  exile
  existence
  being
  existence
  existence
  existence
  life
  existence
  lifetime
  existencialismus
  existentialism
  existencialistický
  existentialist
  existenciální
  existential
  existencionalismus
  existentialism
  existenčně
  existentially
  existenční minimum
  breadline
  existenční minimum
  living wage
  existovalo
  existed
  existovat
  be
  existovat
  exist
  existovat
  subsist
  existovat před něčím
  pre-exist
  existovat před něčím
  preexist
  existuje
  exists
  existující
  existent
  existující
  existing
  existující
  extant
  existující
  subsistent
  exitencionalistický
  existentialist
  exitus
  exit
  exkavace
  excavation
  exkavátor
  excavator
  exkluzivista
  exclusivist
  exkluzivita
  exclusiveness
  exkluzivní
  exclusive
  exkluzivní módní tvorba
  haute couture
  exkomunikace
  excommunication
  exkomunikoval
  excommunicated
  exkomunikovat
  excommunicate
  exkrement
  excrement
  exkurze
  excursion
  exkurze
  excursions
  exkurze
  field trip
  exlibris
  bookplate
  exmanželka
  exwife
  Exmoor
  Exmoor
  exoderm
  exoderm
  exodus
  exodus
  exoftalmus
  exophthalmos
  exogamický
  exogamic
  exogamický
  exogamous
  exogamie
  exogamy
  exogenně
  exogenously
  exogenní
  exogenous
  exogenní geochemický proces
  exogenous geochemical process
  exogenní respirace
  exogenous respiration
  exogenní rostlina
  exogen
  exokrinní
  exocrine
  exorcismus
  exorcism
  exorcista
  exorcist
  exosféra
  exosphere
  exosomatická spotřeba
  exosomatic consumption
  exospora
  exospore
  exot
  exotic
  exotermicky
  exothermically
  exotermický
  exothermal
  exotermický
  exothermic
  exoticky
  exotically
  exotický
  exotic
  exotický
  outlandish
  exotičnost
  exoticism
  exotika
  exotica
  exotoxin
  exotoxin
  Expanded Situational Awareness Insertion
  ESAI
  expandér
  expander
  expandéry
  expanders
  expandování
  expanding
  expandovaný
  expanded
  expandovat
  expand
  expanduje
  expands
  expanze
  expansion
  expanze filtrační náplně
  filter layer expansion
  expanzivní
  expansionary
  expanzivní rozpočtová politika
  expansionary budgetary policy
  expatriace
  expatriation
  expedice
  dispatch
  expedice
  expedition
  expedice
  shipping
  expediční
  expeditionary
  expedovaný
  despatched
  expedovat
  despatch
  expektorační
  expectorant
  Expendable Launch Vehicle
  ELV
  experiment
  experiment
  experiment
  trial
  eXperimental Stealth Tactical (Have Blue)
  XST
  experimentalismus
  experimentalism
  experimentálně
  experimentally
  experimentální
  experimental
  experimentální metody pro odhalení preferencí
  experimental methods for preference elicitation
  experimentátor
  experimentalist
  experimentátor
  experimenter
  experimentátoři
  experimenters
  experimentoval
  experimented
  experimentování
  experimentation
  experimentování
  experimenting
  experimentovat
  experiment
  experimentovat
  experiment with
  experimenty
  experiments
  expert
  pro
  experti
  experts
  expertiza
  expertise
  expertní hodnocení rizik
  expert risk assessment
  expertní systém
  expert system
  expirační
  expiratory
  expiratorní
  expiratory
  explicitnost
  explicitness
  exploatace
  exploitation
  exploatace krajiny
  landscape exploitation
  explodoval
  detonated
  explodoval
  exploded
  explodovat
  explode
  exploduje
  explodes
  explodující
  detonating
  explodující
  exploding
  exploze
  explosion
  exploze
  explosions
  exploze
  upswing
  explozivně
  explosively
  explozivní
  detonative
  exponát
  exhibit
  exponát
  showpiece
  exponáty
  exhibits
  exponenciálně
  exponentially
  exponenciální
  exponential
  exponenciální funkce
  antilogarithm
  exponenciální index rezerv
  exponential reserve index
  exponent
  exponent
  exponent
  index
  exponenty
  exponents
  exponovat
  expose
  export
  export
  export
  exportation
  exportér
  exporter
  exportní
  export
  exportní
  exportable
  exportní daně
  export taxes
  exportní komodity
  export commodities
  exportování
  exporting
  exportovaný
  exported
  exportovat
  export
  exportovatelný
  exportable
  exportuje
  exports
  exporty
  exports
  expozice
  exhibition
  expozice
  exposure
  expoziční cesta
  exposure pathway
  expoziční vstup
  exposure route
  expres
  express
  expres
  special delivery
  expresionista
  expressionist
  expresionistický
  expressionist
  expresionistický
  expressionistic
  expresionizmus
  expressionism
  expresivně
  expressively
  expresivní
  expressive
  exsorpce
  exsorption
  extatický
  ecstatic
  extáze
  ecstasies
  extáze
  ecstasy
  extáze (mn. č.)
  ecstasies
  extempore
  extempore
  extempore
  wheeze
  extemporovat
  extemporize
  eXtended Edition
  XE
  eXtended Integrated Data Base
  XIDB
  Extended Life Tire
  EXLITE
  Extended Range Interceptor
  ERINT
  Extended Three Letter Acronym
  ETLA
  EXtensible HyperText Markup Language
  XHTML
  eXtensible Markup Language
  XML
  extenzivně
  extensively
  extenzivní
  extensive
  extenzivní ekonomický okraj
  extensive economic margin
  extenzivní vlastnost (systému)
  extensive property
  extenzivnost
  extensiveness
  exteriér
  exterior
  exteriér
  outside
  exteriér sídelního útvaru
  exterior of urban configuration
  exteritorialita
  extraterritoriality
  exteritoriální
  extraterritorial
  eXternal Page Table
  XPT
  externalita, potenciálně relevantní
  externality, potentially relevant.
  externalita, reciproká
  externality, reciprocal
  externalita, vytěsnění
  externality, crowding
  externalita, zásoby
  externality, stock
  externality
  externalities
  externality , irelevantní
  externality, irrelevant
  externality a selhání trhu
  externalities and market failure.
  externality politické
  externalities, political
  externality, inframarginální
  externalities, inframarginal
  externality, jednosměrné
  externality, unidirectional
  externality, mezičasové
  externalities, intertemporal
  externality, nevyčerpatelné
  externalities, undepletable
  externality, Parento-relevantní
  externalities, Pareto-relevant.
  externality, Pareto irelevance
  externalities, Pareto irrelevant.
  externality, peněžní
  externalities, pecuniary
  externality, technologické
  externalities, technological
  externality, vyčerpatelné
  externalities, depletable
  externality, znečištění
  externalities, pollution
  externě
  externally
  externí
  external
  externí
  outer
  externí
  outside
  externí budování kariéry
  external career building
  externí genitálie
  pudendum
  externí výnosy
  external benefits.
  extort
  extort
  extra
  extra
  extra velký
  king-size
  extra velký
  king-sized
  extracelulární
  extracellular
  extradice
  extradition
  extrahování
  extracting
  extrahování
  extraction
  extrahovaný
  extracted
  extrahovat
  extract
  extrahovatelný
  extractable
  extrahuje
  extracts
  extrahující
  extracting
  extrakce
  extraction
  extrakční
  extractive
  extrakt
  extract
  extrakt
  extraction
  extraktivní
  extractive
  extraktor
  extractor
  extrapolace
  extrapolation
  extrapolace do oblasti nízkých dávek
  high-to-low-dose extrapolation
  extrasensory perception
  ESP
  extravagantně
  extravagantly
  extravagantní
  extravagant
  extravazace
  extravasation
  extrém
  extremity
  extrém
  extremum
  extremála
  extremal
  Extremely High Frequency
  EHF
  Extremely Low Observable
  ELO
  Extrememly Gruntled Customer
  EGC
  extrémista
  extremist
  extrémista
  hardliner
  extrémisté
  extremists
  extrémisté
  hardliners
  extrémisté
  lunatic fringe
  extremizmus
  extremism
  extrémně
  extremely
  extrémně
  riotously
  extrémně
  supremely
  extrémně pravicový
  far-right
  extrémnější
  more extreme
  extrémní
  dire
  extrémní
  exceeding
  extrémní
  excruciating
  extrémní
  extreme
  extrémní
  far-out
  extrémní
  ultra
  extrémní egocentrik
  egomaniac
  extrémní liberalista
  hipster
  extrémnost
  extremeness
  extrémy
  extrema
  extrémy
  extremes
  extrospektivní
  extrospective
  extrovert
  extroversive
  extrovert
  extrovert
  extrovertní
  extrovert
  extroverze
  extraversion
  extroverze
  extroversion
  extrudoval
  extruded
  extrudovat
  extrude
  extruze
  extrusion
  extruzivní hornina
  extrusion rock
  exulant
  defector
  exulantský
  exilic
  Ezechiel
  Ezekiel
  Ezekiel
  Ezekiel
  Ezop
  Aesop
  Beispielsätze    anglicky
Die Wörter sind ihrer Art nach teils einfach (als einfach bezeichne ich ein Wort, das nicht aus Bedeutungshaftem zusammengesetzt ist, wie ge), teils zwiefach.
Aristoteles: Poetik
Více informací k É mužete nalezd zde
Google | Wikipedia | Wiktionary |
Slova odpovídající : 1785
Impressum
Odpověď v: 0.025 s