Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: Ó

  cesky    anglicky
  ó
  ooh
  o
  about
  o
  by
  o
  for
  o
  o
  o
  upon
  o čem
  about
  o čem jsem to přemýšlel
  what was I thinking of
  o nás
  about us
  o něm
  about him
  o němž
  whereof
  o poschodí níže
  downstairs
  o poschodí výše
  upstairs
  o sto šest
  like forty
  o to více
  a fortiori
  o úder nižší než par
  birdie
  ó!
  oh
  Oahu
  Oahu
  Oakland
  Oakland
  Oakley
  Oakley
  oáza
  oasis
  oázy
  oases
  Ob
  Ob
  ob
  every other
  ob den
  every other day
  oba
  both
  oba
  either
  obal
  casing
  obal
  coat
  obal
  cover
  obal
  encapsulation
  obal
  wrap
  obal
  wrapper
  obal knihy
  dustcover
  obal výrobku
  packaging
  obalamutit
  con
  obalamutit
  deke
  obalamutit
  finagle
  obalení
  encapsulation
  obalený
  packaged
  obalit
  coat
  obalit
  cover
  obalit cystou
  encyst
  obálka
  cover
  obálka
  envelope
  obálka
  wrapper
  obálky
  envelopes
  obaloval ve vejci
  egged
  obalované ve vejci
  egged
  obaly
  packaging
  obaly
  wrappers
  obaly
  wraps
  obarvit
  colour
  obarvit
  dye
  obarvit
  tincture
  obarvuje
  dyes
  obava
  apprehension
  obava
  concern
  obava
  dread
  obava
  fear
  obava
  misgiving
  obávající se
  fearing
  obávající se podvedení či napadení
  cagey
  obávající se podvedení či napadení
  cagy
  obávám se
  afraid
  obávám se že
  afraid so
  obávaný
  dreaded
  obávaný
  feared
  obávaný
  redoubtable
  obávat se
  afraid
  obávat se
  be afraid
  obávat se
  fear
  obávat se
  worried
  obavat se
  concerned
  obavy
  alarm
  obavy
  fears
  obavy
  misgivings
  občan
  burgher
  občan
  citizen
  občan
  commoner
  občan
  resident
  občan Quebecu
  Quebecker
  občané
  citizenry
  občané
  citizens
  občané
  nationals
  občanka
  citizen
  občanka
  identity card
  občanská nauka
  civics
  občanská neposlušnost
  civil disobedience
  občanská práva
  civil rights
  občanská svoboda
  civil liberty
  občanská válka
  civil War
  občanská výchova
  civics
  občanské svobody
  civil liberties
  občansky
  civilly
  občanský
  civic
  občanský
  civil
  občanský průkaz
  identity card
  Občanský zákoník
  Civil code
  občanství
  citizenship
  občanství
  nationality
  občanstvo
  commons
  občas
  from time to time
  občas
  occasionally
  občas
  sometimes
  občas zaplavovaná písková plošina
  playa
  občasný
  episodic
  občasný
  intermittent
  občasný
  occasional
  občasný a prudký
  spastic
  občasný poruchový stav
  volatile falut
  obce
  municipalities
  občerstvení
  refection
  občerstvení
  refreshment
  občerstvení
  refreshments
  občerstvit
  refresh
  občerstvitelný
  refreshable
  občerstvující
  recreative
  obcházející
  evading
  obcházel
  circumvented
  obcházení
  bypassing
  obcházení
  circumventing
  obcházení
  circumvention
  obcházení pravdy
  quibble
  obcházet
  circumvent
  obcházet
  go round
  obcházet
  perambulate
  obcházet pravdu
  quibble
  obchod
  commerce
  obchod
  deal
  obchod
  emporia
  obchod
  emporium
  obchod
  shop
  obchod
  shoppe
  obchod
  store
  obchod
  trade
  obchod
  transaction (business transaction)
  obchod emisemi
  emission trading.
  obchod lihovinami
  liquor store
  obchod ovoce a zelenina
  greengrocery
  obchod s děvčaty
  white slavery
  obchod s otroky
  slave trade
  obchod s potravinami
  food shop
  obchod s potravinami
  grocery
  obchod s potravinami
  grocer´s
  obchod s použitým zbožím
  secondhand
  obchod se sladkostmi
  sweetshop
  obchod ve velkém
  wholesale
  obchodní
  business
  obchodní
  business-like
  obchodní
  commercial
  obchodní
  mercantile
  obchodní
  sales
  obchodní
  trading
  obchodní akademie
  business college
  obchodní banka
  merchant bank
  obchodní bariéra
  trade barrier
  obchodní bariéry
  trade barriers
  obchodní bilance
  balance of trade
  obchodní bilance
  trade balance
  obchodní bilance -rovnováha-
  balance of trade -trade balance-
  obchodní bilance (rovnováha)
  trade balance (balance of trade)
  obchodní cena
  trade price
  obchodní centrum
  entrepot
  obchodní centrum
  shopping mall
  obchodní cestující
  rep
  obchodní cestující
  salesman
  obchodní cestující
  solicitor
  obchodní cestující
  traveling salesman
  obchodní činnost
  business
  obchodní činnost
  business activity
  obchodní cyklus
  business cycle
  obchodní cyklus
  trade cycle
  obchodní deficit
  trade gap
  obchodní deficit -deficit obchodní bilance-
  trade deficit
  obchodní družstvo
  co-operative society
  obchodní dům
  department store
  obchodní dům
  general store
  obchodní dům
  shopping center
  obchodní dům
  warehouse
  obchodní jednání
  deal
  obchodní jednání
  sales talk
  obchodní katalog
  trade journal
  obchodní komora
  Chamber of Commerce
  obchodní korporace
  business corporation
  obchodní limit
  trading limit
  obchodní loď
  merchantman
  obchodní lodě
  merchantmen
  obchodní loďstvo
  merchant marine
  obchodní model (vzor)
  trading pattern
  obchodní název
  trade name
  obchodní obrat
  trading turnover
  obchodní partner
  business associate
  obchodní partner
  trading partner
  obchodní pásmo
  trade range
  obchodní podíl
  share
  obchodní podmínky
  terms of trade
  obchodní podmínky (srážka, sleva)
  trade terms
  obchodní podnikání
  business activity
  obchodní politika
  trading policy
  obchodní právo
  commercial law
  obchodní přebytek
  trade surplus
  obchodní půjčka
  commercial loan
  obchodní rabat
  trade discount
  obchodní sdružení
  trade association
  obchodní smlouva
  trade agreement
  obchodní společnost
  corporation
  obchodní společnost (podnik)
  trading company
  obchodní srážka (sleva)
  trade discount
  obchodní statistika
  trade statistics
  obchodní středisko
  mart
  obchodní středisko
  trading post
  obchodní styk
  traffic
  obchodní tajemství
  trade secret
  obchodní transakce
  deal
  obchodní účet
  trade bill
  obchodní účet
  trading account
  obchodní úvěr
  trade credit
  obchodní veletrh
  trade fair
  obchodní zákon
  mercantile law
  Obchodní zákoník
  Commercial code
  obchodní zastoupení
  dealership
  obchodní zástupce
  sales representative
  obchodní zástupce
  salesman
  obchodní zástupkyně
  saleswoman
  obchodní zisk
  trading profit
  obchodní značka
  brand
  obchodní značka
  brand name
  obchodní značka
  name brand
  obchodní značka
  trademark (trade name)
  obchodní známka
  trademark
  obchodní zóna
  trading area
  obchodní ztráta
  trade loss
  obchodnice
  businesswoman
  obchodnice
  salesgirl
  obchodnice
  salesman
  obchodníci
  businessmen
  obchodníci
  dealers
  obchodníci
  merchants
  obchodníci
  shopkeepers
  obchodníci
  traders
  obchodníci
  tradesmen
  obchodníci
  tradespeople
  obchodnický
  mercantile
  obchodník
  businessman
  obchodník
  dealer
  obchodník
  jobber
  obchodník
  merchandiser
  obchodník
  merchant
  obchodník
  monger
  obchodník
  salesman
  obchodník
  shopkeeper
  obchodník
  trader
  obchodník
  tradesman
  obchodník
  vendor
  obchodník s galanterií
  haberdasher
  obchodník s konfekcí
  clothier
  obchodník s konfekcí
  confectionist
  obchodník s konfekcí
  outfitter
  obchodník s kostýmy
  costumier
  obchodník s kukuřicí
  kidder
  obchodník s látkami
  mercer
  obchodník s nemovitostmi
  realtor
  obchodník s potravinami
  grocer
  obchodník s textilem
  draper
  obchodoval
  traded
  obchodování
  dealing
  obchodování
  trading
  obchodování
  traffic
  obchodování s cennými papíry
  trading in securities
  obchodování s čím
  trading in sth
  obchodování s úvěry
  forfaiting
  obchodování ve velkém
  wholesaling
  obchodovaný
  dealt
  obchodovaný
  marketed
  obchodovat
  deal
  obchodovat
  market
  obchodovat
  sell
  obchodovat
  trade
  obchodovat
  traffic
  obchodovat
  transact (transact business)
  obchodovat s čím
  trade in st
  obchodovat s čím
  trade in sth
  obchodovat s kým
  trade with sb
  obchodovatelná emisní kvóta
  TEQ
  obchodovatelná emisní povolení
  TEP
  obchodovatelná povolení
  tradeable permits
  obchodovatelná práva vývoje
  TDR
  obchodovatelnost
  marketability
  obchodovatelnost
  merchantability
  obchodovatelný
  bankable
  obchodovatelný
  marketable
  obchodovatelný
  negotiable
  obchodovatelný
  tradeable
  obchoduje
  trades
  obchody
  businesses
  obchody
  deals
  obchody
  shops
  obchody
  stores
  obchody
  trades
  obchody s potravinami
  groceries
  obchůzka
  circuit
  obchůzka
  perambulation
  obchvat
  bypass
  obcování
  intercourse
  obdařený odkazem
  legatee
  obdařit
  endue
  obdarovaný
  donee
  obdarovaný
  endowed
  obdarovat
  endow
  obdělat
  reclaim
  obdělatelný
  tillable
  obdělávaná půda
  tilth
  obdělávané křoviny (jako živý plot)
  shrubbery
  obdělávání
  cultivation
  obdělávaný
  arable
  obdělávaný
  cultivated
  obdělávat
  cultivate
  obdělávat
  farm
  obdělávatelný
  cultivable
  obdělávatelný
  cultivatable
  obdélník
  oblong
  obdélník
  rectangle
  obdélníkový
  oblong
  obdélníkový
  quadrangular
  obdélníkový
  rectangular
  obdélníky
  rectangles
  obdiv
  admiration
  obdivné zahvízdnutí
  wolf whistle
  obdivování
  admiration
  obdivování
  admiring
  obdivování
  wondering
  obdivovaný
  admired
  obdivovaný
  wondered
  obdivovat
  admire
  obdivovat
  look up to
  obdivovat
  respect for
  obdivovat
  wonder
  obdivovat se
  admire
  obdivovatel
  admirer
  obdivovatel
  fan
  obdivovatelé
  admirers
  obdivovatelka
  groupie
  obdivuhodně
  admiringly
  obdivuhodný
  admirable
  obdivuhodný
  wonderful
  obdivuje
  admires
  obdivující
  admiring
  obdoba
  analogue
  obdoba
  equivalent
  obdoba
  parallel
  obdoba vyskozdviž. vozíku
  telehandler
  období
  chapters
  období
  era
  období
  period
  období
  periods
  období
  season
  období
  spell
  období
  term
  období (většinou rok)
  annum
  období letního slunovratu
  midsummer
  období míru
  peacetime
  období sucha
  drought
  období tří měsíců
  trimester
  období vlády premiéra
  premiership
  období zimního slunovratu
  midwinter
  obdobně
  likewise
  obdobný
  cognate
  obdobný
  congenerous
  obdobný případ z minulosti
  precedent
  obdoby
  analogues
  obdoby
  equivalents
  obdoby
  parallels
  obdržel
  obtained
  obdržen
  obtained
  obdržení
  obtaining
  obdržený
  obtained
  obdržený ze zdroje
  firsthand
  obdržet
  get
  obdržet
  obtain
  obdržet
  receive
  obdržet, získat
  obtain
  obdržitelný
  receivable
  obě
  both
  obec
  commune
  obec
  community
  obec
  municipality
  obec
  village
  obecenstva
  audiences
  obecenstvo
  audience
  obecenstvo
  public
  obecná botanika
  general botany
  obecně
  at large
  obecně
  familiarly
  obecně
  general
  obecně
  generally
  obecné blaho
  commonwealth
  obecné podstatné jméno
  common noun
  obecně použitelný
  generic
  obecně používaný
  commonly used
  obecné právo
  common law
  obecní
  municipal
  obecnost
  commonness
  obecnost
  generality
  obecný
  common
  obecný
  conventional
  obecný
  general
  obecný
  generic
  obecný
  universal
  obecný čtyřúhelník
  trapezium
  obecný lid
  commons
  obecný model extrémní hodnoty
  general extreme value model
  obecný trojúhelník
  scalene
  obecný zlomek
  common fraction
  obecný, veřejný, společný
  common
  oběd
  lunch
  oběd
  luncheon
  oběd
  midday meal
  obednění
  casing
  obednění
  encasement
  obědový čas
  lunchtime
  obědvat
  dine
  obědvat
  have lunch
  obědvat
  lunch
  obědvat mimo dům
  dine out
  obědy
  lunches
  oběh
  circulation
  oběh
  cycle
  oběh
  float
  oběh
  recirculation
  oběh domů
  home run
  oběh, otáčení
  rotation
  obehnání zákopem
  entrenching
  obehnat
  inclose
  obehnat
  surround
  oběhová voda
  circulation water
  oběhový
  circulatory
  oběhový systém
  circulatory system
  obehrát předstíraným pohybem
  deke
  obejde
  will go round
  obejít
  bypass
  obejít
  circumvent
  obejít
  evade
  obejít
  get around
  obejít
  go round
  obejít
  make a circuit
  obejít
  pass by
  obejít (kolem něčeho)
  pass around
  obejit se
  spare
  obejít se
  dispense
  obejít se bez
  do without
  obejít se bez čeho
  do without st
  obejít z boku
  flank
  obejití
  elusion
  obejmout
  clasp
  obejmout
  embosom
  obejmout
  embrace
  obejmout
  enfold
  obejmout
  enlace
  obejmout
  hug
  obejmout
  infold
  obejmout objímat
  embrace
  obejmul
  clasped
  obejmutí
  hug
  obelisk
  obelisk
  obelstil
  wheedled
  obelstít
  circumvent
  obelstít
  trick
  obelstít
  wheedle
  obemknout
  inclose
  obemknutelný
  embraceable
  obeplout
  circumnavigate
  obeplul
  circumnavigated
  obeplutí
  circumnavigation
  Oberlin
  Oberlin
  obešel
  went round
  oběšenec
  hangman
  oběšení
  a necktie party
  oběšení
  hanging
  oběšený
  hanged
  oběsit
  crap
  oběsit
  hang
  oběsit
  noose
  oběsit
  string up
  obeslat
  garnish
  oběť
  casualty
  oběť
  offering
  oběť
  prey
  oběť
  quarry
  oběť
  sacrifice
  oběť
  victim
  oběť při mši
  oblation
  obětavě
  altruistically
  obětavě
  selflessly
  obětavost
  selflessness
  obětavost
  unselfishness
  obětavý
  selfless
  oběti
  casualties
  oběti
  sacrifices
  oběti
  victims
  obětí
  cuddle
  obětina
  oblation
  obětní
  sacrificial
  obětní beránek
  a sucker for punishment
  obětní beránek
  fall guy
  obětní beránek
  scapegoat
  obětní beránek
  whipping boy
  obětní beránek
  whipping-boy
  obětník
  sacrificer
  obětován
  sacrificed
  obětované oběti
  offerings
  obětování
  devoting
  obětování
  offertory
  obětování
  sacrificing
  obětování
  victimisation
  obětovaný
  sacrificed
  obětovat
  devote
  obětovat
  sacrifice
  obětovat
  victimise
  obětovat např. zvíře
  immolate
  obezděný
  walled
  obezdívka
  veneer
  obezita
  fatness
  obezita
  obesity
  oběživo
  coinage
  oběživo
  currency
  oběživo
  paper currency
  oběživo, měna
  currency
  oběžná doba
  orbit period
  oběžná dráha
  orbit
  obeznámení
  familiarisation
  obeznámení
  familiarization
  obeznámení se
  familiarization
  obeznámenost
  acquaintance
  obeznámenost
  conversance
  obeznámenost
  conversancy
  obeznámenosti
  acquaintances
  obeznámený
  acquainted
  obeznámit
  acquaint
  obeznámit
  familiarise
  obeznámit
  familiarize
  oběžné dráhy
  orbits
  obézní
  obese
  obézní
  overweight
  oběžnice
  planet
  oběžnice
  sphere
  oběžník
  circular
  oběžníky
  circulars
  oběžný
  orbital
  obezřelost
  caution
  obezřelý
  circumspect
  obezřetně
  circumspectly
  obezřetně
  guardedly
  obezřetně
  prudently
  obezřetně
  warily
  obezřetnost
  caution
  obezřetnost
  circumspection
  obezřetnost
  deliberation
  obezřetnost
  discretion
  obezřetnost
  guardedness
  obezřetný
  cautious
  obezřetný
  chary
  obezřetný
  heedful
  obhájce
  advocate
  obhájce
  apologist
  obhájce
  barrister
  obhájce
  justifier
  obhájce
  pleader
  obhájce
  proponent
  obhájce
  vindicator
  obhájci
  bar
  obhájci
  justifiers
  obhájit (ospravedlnit)
  vindicate
  obhajitelnost
  defensibility
  obhájitelnost
  tenability
  obhajitelný
  defensible
  obhajoba
  advocacy
  obhajoba
  counsel
  obhajoba u soudu
  plea
  obhajoval
  espoused
  obhajování
  advocacy
  obhajování
  defending
  obhajovaný
  advocated
  obhajovat
  advocate
  obhajovat
  apologize
  obhajovat
  defend
  obhajovat
  espouse
  obhajovat
  plead
  obhajuje
  defends
  obhajuje
  pleas
  obhajující
  vindictive
  obhlídka
  survey
  obhospodařený
  farmed
  obhospodařování
  maintenance
  obhospodařování rybníků (chovných)
  fish-pond management
  obhospodařovat
  work
  obhroublý
  coarse
  obhroublý
  gross
  obhroublý
  scurrilous
  obíhající
  circulative
  obíhající
  orbiting
  obíhal
  circulated
  obíhal
  cycled
  obíhání
  circulating
  obíhání
  circulation
  obíhání
  orbiting
  obíhat
  orbit
  obíhat kolem
  circle round
  obíhat, uvádět do oběhu
  circulate
  obilí
  cereal
  obilí
  corn
  obilí
  grain
  obilní
  cereal
  obilnice
  breadbasket
  obilnice
  granaries
  obilnice
  granary
  obilnina
  cereal
  obilniny
  cereals
  obilniny
  grain
  obilný
  cereal
  obilný líh
  grain alcohol
  obilovina
  cereal
  obiloviny
  cereals
  objal
  clasped
  objal
  embraced
  objal
  hugged
  objasnění
  clarification
  objasnění
  clarifications
  objasnění
  elucidation
  objasnění
  explanation
  objasnění
  light
  objasněný
  clarified
  objasněný
  clear-up
  objasnit
  clarify
  objasnit
  clear up
  objasnit
  enlighten
  objasnit
  get across
  objasnit
  illuminate
  objasnit
  represent to
  objasnit
  shed light on
  objasňuje
  clarifies
  objasňující
  clarifying
  objasňující
  illuminating
  objednaný
  booked
  objednaný
  commissioned
  objednaný
  ordered
  objednat
  book
  objednat
  order
  objednat si
  bespeak
  objednat více než je nabízeno
  oversubscribe
  objednatel
  order party
  objednávání
  ordering
  objednávat
  book
  objednávat
  order
  objednávka
  order
  objednávka poštou
  mail order
  objednávka poštou
  mail-order
  objednávky
  orders
  objekt
  object
  objekt odvodňovacího kanálu
  drainage canal structure
  objekt trubní závlahové sítě
  structure on drain tile irrigation network
  objektiv
  lens
  objektiv
  objective
  objektivita
  candor
  objektivita
  detachment
  objektivita
  fair-mindedness
  objektivizace
  objectification
  objektivizovat
  objectify
  objektivně
  matter-of-factly
  objektivně
  objectively
  objektivní
  dispassionate
  objektivní
  fair-minded
  objektivní
  objective
  objektivní
  open-minded
  objektivní pravidla pravdy
  objective truth rules
  objektivnost
  matter-of-factness
  objektivnost
  objectiveness
  objektivnost
  objectivity
  objektově
  objected
  objektově orientovaná databáze
  object-oriented database
  objektově orientovaný jazyk
  Java
  objektově orientovaný programovací jazyk
  object-oriented programming language
  objekty
  objects
  objel
  evaded
  objem
  bulk
  objem
  capacity
  objem
  volume
  objem obchodu
  volume of trade
  objem prodeje
  sales
  objem výroby
  output
  objem, schopnost
  capacity
  objem, zdvihový
  displacement
  objemně
  voluminously
  objemnější
  bulkier
  objemnost
  bulkiness
  objemnost
  capaciousness
  objemnost
  voluminousness
  objemný
  bulky
  objemný
  capacious
  objemný
  large
  objemný
  voluminous
  objemová koncentrace kalu
  sludge bulk concentration
  objemová účinnost
       volumetrická účinnost
  volumetric efficiency
  objemová výkonnost závlahové soupravy
  volume efficiency of irrigation set
  objemové hydraulické zatížení (nádrže)
  volume hydraulic load
  objet
  drive round
  objet
  go round
  objetí
  clasp
  objetí
  clinch
  objetí
  embrace
  objetí
  hug
  objetý
  bypassed
  objev
  discovery
  objev
  find
  objev
  newcomer
  objev
  revelation
  objevení
  detection
  objevení
  discovery
  objevení
  emergence
  objevení se
  appearance
  objevení se
  emergence
  objevený
  discovered
  objevený
  new-found
  objevený
  newfound
  objevený se
  emerged
  objevil
  discovered
  objevil se
  appeared
  objevil se
  occurred
  objevil se
  surfaced
  objevil se problém
  clouds on the horizon
  objevit
  detect
  objevit
  dig out
  objevit
  discover
  objevit
  discovery
  objevit
  find
  objevit
  show
  objevit
  uncover
  objevit (náhodou)
  come upon
  objevit se
  appear
  objevit se
  arise
  objevit se
  come on
  objevit se
  come up
  objevit se
  emerge
  objevit se
  occur
  objevit se
  turn up
  objevitel
  discoverer
  objevitel
  inventor
  objevitelný
  discoverable
  objevný
  revelatory
  objevování
  discovering
  objevování
  exploring
  objevování se
  appearing
  objevovat
  discover
  objevovat se
  appear
  objevuje
  discovers
  objevuje se
  appears
  objevuje se
  occurs
  objevující se
  emerging
  objevující se
  occurring
  objevy
  discoveries
  objezd
  roundabout
  objímá
  embraces
  objímá
  hows
  objímající
  embracing
  objímání
  hugging
  objímání špatné vrby
  bark up the wrong tree
  objímat
  caress
  objímat
  embrace
  objímat
  hug
  objímat obejmout
  embrace
  objímka
  bushing
  objímka
  hoop
  objímka
  socket
  objíždět
  drive round
  objíždět
  go round
  objížďka
  by-pass
  objížďka
  bypass
  objížďka
  detour
  objížďka
  deviation
  objížďka
  diversion
  objížďka
  roundabout route
  objížďky
  detours
  obklad
  casing
  obklad
  coating
  obklad
  facing
  obklad
  furring
  obklad
  lining
  obklad
  poultice
  obklad
  siding
  obklad s ledem
  icepack
  obkládací
  facing
  obkládání
  facing
  obkládání
  lining
  obkládání
  tiling
  obkládání dřevem
  wainscot
  obkládat
  face
  obkládat
  panel
  obkládat
  veneer
  obklady
  sidings
  obklíčení
  encirclement
  obklíčený
  encircled
  obklíčil
  encircled
  obklíčit
  begird
  obklíčit
  close in
  obklíčit
  encircle
  obklíčit
  encompass
  obklíčit
  gird
  obklíčit
  hem in
  obklíčit
  outflank
  obklíčit
  surround
  obklopen
  among
  obklopen
  surrounded
  obklopen
  surrounded by
  obklopení
  envelopment
  obklopení
  surrounding
  obklopený
  encircled
  obklopený
  flanked
  obklopený
  surrounded
  obklopil
  encircled
  obklopit
  begird
  obklopit
  encircle
  obklopit
  enclose
  obklopit
  encompass
  obklopit
  enfold
  obklopit
  envelop
  obklopit
  environ
  obklopit
  surround
  obklopovat
  flank
  obklopovat
  surround
  obklopuje
  encloses
  obklopuje
  surrounds
  obklopující
  ambient
  obklopující
  surrounding
  obkreslit
  trace
  obkročení
  straddle
  obkročmo
  astride
  obkročmo
  side-saddle
  obkročmo
  sidesaddle
  oblace
  oblation
  obláček
  wisp
  obláček dýmu
  puff
  oblacích
  loc pl of oblak
  oblačná vrstva
  stratus
  oblačno
  cloudy
  oblačnost
  cloudiness
  oblačný
  cloudy
  oblafnout
  hoodwink
  oblak
  cloud
  oblast
  area
  oblast
  district
  oblast
  domain
  oblast
  field
  oblast
  region
  oblast
  sphere
  oblast
  territory
  oblast kolem krku a brady
  gill
  oblast kontroly kvality ovzduší
  AQCR
  oblast ohrožení
  disaster area
  oblast příjmu
  service area
  oblast rašelinné půdy
  peatland
  oblast udržování kvality ovzduší
  AQMA
  oblast v Arizoně, USA
  Painted Desert
  oblast v Kalifornii
  Silicon Valley
  oblast volného obchod
  free trade area
  oblast volného obchod
  free trade zone
  oblast výjimečné krajinářské hodnoty
  AONB
  oblast vysokého tlaku
  high-pressure area
  oblast, kraj, rajón
  region
  oblasti
  areas
  oblasti
  domains
  oblasti
  regions
  oblasti
  scopes
  oblasti rybolovu
  fisheries
  oblasti s nadstandardním znečištěním
  nonattainment areas
  oblastně
  departmentally
  oblastně
  regionally
  oblastní
  departmental
  oblastní
  regional
  oblastní (plošný) zdroj
  Area Source
  oblastní déšť
  regional rain
  oblastní systém povolení
  ALS
  oblastní výbor politické strany
  caucus
  oblastní, regionální
  regional
  oblázek
  pebble
  oblázkovitý
  beachy
  oblázkový
  pebbly
  oblázkový štěrk
  pebble
  oblázky
  pebbles
  oblázky
  shingle
  oblbnout
  zonk
  oble
  roundly
  oblečení
  apparel
  oblečení
  clothes
  oblečení
  clothing
  oblečení
  dress
  oblečení
  outfits
  oblečení
  wear
  oblečený
  attired
  oblečený
  clad
  oblečený
  clothed
  oblečený
  dressed
  oblečený do sutany
  cassocked
  oblečený do svátečního
  all spruced up
  obléci
  clothe
  obléci do smutku
  crape
  obléci se
  dress
  obléci si
  don
  obléct
  clad
  obléhání
  siege
  obléhaný
  beleaguered
  obléhaný
  besieged
  obléhat
  beleaguer
  obléhat
  besiege
  obléhatel
  besieger
  oblek
  dress
  oblek
  lounge
  oblek
  suit
  oblek
  suit of clothes
  oblek nevěsty
  trousseau
  oblek parašutisty
  jumpsuit
  obléká
  dresses
  obléká
  wears
  obléká se
  dons
  oblékání
  dressing
  oblékání
  garb
  oblékárna
  dressing-room
  oblékat
  put on
  oblékat
  put on clothes
  oblékat
  wear
  oblékat se
  get dressed
  obléknout
  put on
  obléknout
  put on clothes
  obléknout se
  get dressed
  obléknout si
  put on
  obléknout si
  put on clothes
  obleky
  suits
  oblet
  fly-by
  obleva
  thaw
  oblévat
  circumfuse
  obležení
  siege
  obliba
  favour
  obliba
  popularity
  oblíbená činnost
  cup of tea
  oblíbené pořekadlo politické skupiny
  shibboleth
  oblíbené pořekadlo sekty
  shibboleth
  oblíbené věci
  favourites
  oblíbenost
  popularity
  oblíbený
  favorite
  oblíbený
  favourite
  oblíbený
  liked
  oblíbený
  popular
  oblíbit si
  fancy
  oblíbit si
  favour
  oblíbit si
  grow fond
  oblíbit si
  take to
  obliby
  favours
  obličej
  face
  obličeje
  faces
  obličeje
  grimace
  obličejová maska
  face mask
  obličejové svaly
  facial muscles
  obličejový
  facial
  obličejový sval
  facial muscle
  obligace
  bond
  obligace
  obligation
  obligace
  securities
  obligace
  to issue bonds
  obligátní
  obbligato
  obligátní
  obligato
  obligátní mikroorganismus
  obligate microorganism
  obligátní parazit
  obligate parasite
  obligatorní
  compulsory
  Obligatory On Topic Comment
  OOTC
  oblíknout se
  get dressed
  obloha
  empyrean
  obloha
  firmament
  obloha
  heaven
  obloha
  sky
  oblohy
  skies
  oblost
  rotundity
  obloudit
  wheedle
  oblouk
  arc
  oblouk
  arch
  oblouk
  bend
  oblouk
  bow
  oblouková lampa
  arc lamp
  obloukový pilíř
  flying buttress
  obloukový vazník
  hogging girder
  oblouky
  arches
  oblouky
  arcs
  obložené
  panelled
  obložení
  cladding
  obložení
  coat
  obložení
  coating
  obložení
  facing
  obložení
  lining
  obložení
  paneling
  obložení
  panelling
  obložení
  revetment
  obložení
  sheathing
  obložení stěn
  dado
  obložený
  paneled
  obložený chlebíček
  open sandwich
  obložený chlebíček
  sandwich
  obložit
  face
  obložit
  garnish
  obluda
  gorgon
  obluda
  monster
  obludný
  monstrous
  obluzeně
  woozily
  obluzený
  woozily
  oblý
  round
  oblý
  rounded
  obměkčit
  melt
  obměkčit
  mollify
  obměkčit
  soften
  obměna
  variant
  obměnit
  alter
  obměňovaný
  permuted
  obměňovat
  permute
  obměňovat
  vary
  obměňující se
  permuting
  obměny
  alterations
  obnášet
  amount
  obnášet kolik
  amount to
  obnažení
  exposure
  obnaženost
  nakedness
  obnažený
  bare
  obnažený
  exposed
  obnažený
  laid bare
  obnažený
  nude
  obnažil
  denuded
  obnažit
  denude
  obnažit se
  strip
  obnažování
  stripping
  obnažuje
  strips
  obnos
  amount
  obnos
  sum
  obnos, množství, částka
  amount
  obnos, suma, součet
  sum
  obnošenost
  manginess
  obnošený
  hand-me-down
  obnošený
  secondhand
  obnošený
  shabby
  obnošený
  threadbare
  obnošený
  used
  obnošený
  well-worn
  obnošený
  worn
  obnošený
  worn out
  obnošený
  worn-out
  obnosit
  wear out
  obnosit
  wear
  obnosy
  sums
  obnova
  recovery
  obnova
  rehabilitation
  obnova
  reinstatement
  obnova
  renaissance
  obnova
  renewal
  obnova
  renovation
  obnova
  resurgence
  obnova krytu
  resurfacing
  obnova maximální efektivnosti
  Maximum Efficiency Recovery.
  obnova synchronizace
  resynchronization
  obnovení
  instauration
  obnovení
  renewal
  obnovení
  restoration
  obnovení
  resumption
  obnovení
  resurrection
  obnovení funkce nervu
  reinnervation
  obnovení smlouvy
  novation
  obnovení tvaru
  reshaping
  obnovený
  continued
  obnovený
  recreated
  obnovený
  regenerated
  obnovený
  renewed
  obnovený
  restored
  obnovený
  resumed
  obnovený
  revived
  obnovil
  rehabilitated
  obnovit
  exacerbate
  obnovit
  furbish
  obnovit
  re-establish
  obnovit
  recommence
  obnovit
  recover
  obnovit
  recreate
  obnovit
  reestablish
  obnovit
  refresh
  obnovit
  rehabilitate
  obnovit
  renew
  obnovit
  restore
  obnovit
  resume
  obnovit
  rub up
  obnovit dodávku
  resupply
  obnovit rovnováhu
  restore balance
  obnovit rovnováhu
  to restore balance
  obnovit synchronizaci
  resynchronise
  obnovitel
  restorer
  obnovitelná eenergie, větrná
  renewable energy, wind
  obnovitelná energie
  renewable energy
  obnovitelná energie, biomasa
  renewable energy, biomass
  obnovitelná energie, sluneční
  renewable energy, solar
  obnovitelná energie, vodík
  renewable energy, hydrogen
  obnovitelná energie, vodní energie
  renewable energy, hydro power
  obnovitelné zdroje
  renewable resource
  obnovitelné zdroje
  renewable resources
  obnovitelný
  recoverable
  obnovitelný
  renewable
  obnovitelný přírodní zdroj
  renewable natural resource
  obnovování
  renewing
  obnovování
  restoring
  obnovuje
  restores
  obnovující
  refreshing
  obočí
  eyebrow
  obočí
  eyebrows
  obohacení
  enrichment
  obohacený
  enriched
  obohacování
  upgrading
  obohacovat
  enrich
  obohacovat
  upgrade
  obohatit
  enrich
  obohatit
  upgrade
  obojakost
  ambidexterity
  obojaký
  duplicitous
  obojek
  choker
  obojek
  collar
  obojek
  neckband
  obojetnost
  ambidexterity
  obojetný
  dissembling
  obojí
  both
  obojky
  collars
  obojživelník
  amphibian
  obojživelný
  amphibian
  obojživelný
  amphibious
  obor
  branch
  obor
  business
  obor
  domain
  obor
  field
  obor
  industry
  obor hodnot
  range
  obora
  deer-park
  obora
  park
  oborový
  departmental
  obou
  of both
  obou-
  bi-
  oboupohlavní
  androgynous
  oboupohlavní
  bisexual
  obouretná souhláska
  bilabial
  obouruký
  ambidextrous
  obouruký
  two-handed
  obousměrně
  bidirectionally
  obousměrný
  bi-directional
  obousměrný
  bidirectional
  obousměrný
  duplex
  obousměrný
  two-way
  oboustranný
  bilateral
  oboustranný
  bipartite
  oboustranný
  double-faced
  oboustranný
  double-sided
  oboustranný
  mutual
  oboustranný
  reciprocal
  oboustranný
  two-sided
  oboustranný vztah
  interrelatedness
  oboustraný
  mutual
  obout
  put on
  obout
  put on shoes
  obout
  shoe
  obout se
  put on one´s shoes
  obout si
  put on
  obout si
  put on shoes
  obouvat
  put on
  obouvat
  put on shoes
  obouvat se
  put on one´s shoes
  obouvat si
  put on
  obouvat si
  put on shoes
  obouvátko
  shoehorn
  obr
  giant
  obr
  goliath
  obr
  leviathan
  obr
  ogre
  obr
  titan
  obr
  troll
  obráběcí zařízení
  tooling
  obrábění
  machining
  obrábění povrchu
  surfacing
  obrábět
  dress down
  obrace
  purl
  obracecí hák
  peavey
  obracecí vzduchové tyče na jednotlivé pásy papíru - rotační ofsetový tisk
  turners
  obracející
  flipping
  obracející
  turning
  obracel na víru
  proselytized
  obráceně
  backwards
  obráceně
  contrariwise
  obráceně
  conversely
  obrácení
  eversion
  obrácení
  reverse
  obrácení
  reversing
  obracení
  turning
  obracení
  twiddling
  obrácený
  converse
  obrácený
  flipped
  obrácený
  inverted
  obrácený
  reverse
  obrácený
  reversed
  obrácený
  turned
  obrácený
  upside down
  obrácený k pevnině
  landward
  obrácený na víru
  proselytized
  obracet
  reverse
  obracet
  ted
  obracet
  turn
  obracet
  twiddle
  obracet na víru
  evangelize
  obracet na víru
  proselytise
  obracet pozornost k
  turn attention to
  obracet se
  turn
  obrací
  flips
  obrací
  reverses
  obrací
  twiddles
  obřad
  ceremonial
  obřad
  ceremony
  obřad
  rite
  obřadně
  ceremonially
  obřadně
  ceremoniously
  obřadně
  ritually
  obřadně pomazat
  anoint
  obřadní
  ceremonial
  obřadnost
  ceremoniousness
  obřadný
  ceremonial
  obřadný
  ceremonious
  obřadný
  glitzy
  obřady
  ceremonies
  obřady
  orgy
  obřady
  rites
  obrana
  defence
  obrana
  defense
  obrana
  guard
  obrana soudní
  plea
  obránce
  back
  obránce
  defender
  obránce
  full-back
  obránce
  fullback
  obránce
  guard
  obránce Tróje
  Aeneas
  obránci
  defenders
  obranná akce
  defensive action
  obranná reakce hostitele
  defensive host reaction
  obranně
  defensively
  obranné vstupy
  defensive inputs
  obranné zboží
  defensive goods
  obranný
  defensive
  obrany
  defences
  obrat
  annual
  obrat
  inversion
  obrat
  return
  obrat
  revenue
  obrat
  reversal
  obrat
  sales
  obrat
  turn
  obrat
  turnabout
  obrat
  turning point
  obrat
  turnover
  obrat
  twist
  obrat k horšímu
  turn for the worst
  obrat směrem dolů
  downturn
  obrat směrem nahoru
  upturn
  obrat z prodeje
  sales
  obratel
  vertebra
  obratel
  vertebrae
  obratem
  in no time
  obrátit
  bend
  obrátit
  evert
  obrátit
  flip
  obrátit
  return
  obrátit
  reverse
  obrátit
  turn
  obrátit
  turn around
  obrátit
  turn over
  obrátit na víru
  proselytize
  obrátit se
  turn
  obrátit se
  turn to
  obrátit se na
  appeal
  obrátit se na
  apply
  obrátit se na
  approach
  obrátit se na
  fall back on
  obrátka
  rev
  obrátka
  revolution
  obrátka
  turn
  obrátka
  turnaround
  obrátka
  turnround
  obratle
  vertebrae
  obratlovci
  vertebrates
  obratlovec
  chordate
  obratlovec
  vertebrate
  obratlový
  vertebral
  obratně
  adroitly
  obratně
  deftly
  obratně
  dexterously
  obratně
  dextrously
  obratně
  handily
  obratník
  tropic
  obratnost
  adroitness
  obratnost
  deftness
  obratnost
  dexterity
  obratnost
  finesse
  obratnost
  finessed
  obratnost
  handiness
  obratnost
  nippiness
  obratnost
  skill
  obratný
  adept
  obratný
  adroit
  obratný
  dapper
  obratný
  deft
  obratný
  dexterous
  obratný
  dextrous
  obratný
  natty
  obratný
  skilful
  obratný
  skillfull
  obratný manévr
  hat trick
  obraty
  turns
  obraz
  clone
  obraz
  frame
  obraz
  image
  obraz
  painting
  obraz
  picture
  obraz města
  townscape
  obrazárna
  art gallery
  obrazárna
  gallery
  obrazárna
  picture gallery
  obrazec
  figure
  obrazec
  pattern
  obrázek
  a picture
  obrázek
  clipart
  obrázek
  figure
  obrázek
  pic
  obrázek na pozadí pracovní plochy
  wallpaper
  obrázek sdělí více než text
  a picture is worth a thousand words
  obrážení
  slotting
  obrážet
  reflect
  obrazit
  reflect
  obrázková kniha
  picture book
  obrázkové písmo
  picture writing
  obrázkové písmo
  picture-writing
  obrázkový
  pictographic
  obrázkový
  pictorial
  obrázky
  illustrations
  obrázky
  pics
  obrázky
  pictures
  obrazně
  figuratively
  obrazný
  figurative
  obrazný
  metaphorical
  obrazný
  symbolical
  obrazoborec
  iconoclast
  obrazotvornost
  imagination
  obrazová rovina
  picture plane
  obrazově
  pictorially
  obrazovka
  cathode-ray tube
  obrazovka
  picture tube
  obrazovka
  screen
  obrazovka monitoru
  monitor screen
  obrazovka radaru
  radarscope
  obrazovky
  screens
  obrazový telefon
  videotape
  obrazový znak
  pictogram
  obrazy
  images
  obřezal
  circumcised
  obřezat
  circumcise
  obři
  giants
  obří
  giant
  obří sendvič
  hero sandwich
  obří tanker
  supertanker
  obří velkoměsto
  supercity
  obřízka
  circumcision
  obrna
  palsy
  obrna
  paralysis
  obrna
  polio
  obrna
  poliomyelitis
  obrněné vozidlo
  armoured vehicle
  obrnění
  armour
  obrneny
  loricate
  obrněný
  armored
  obrněný
  armoured
  obrněný
  ironclad
  obrněný
  mailed
  obrněný
  steel-clad
  obrněný křižník
  belted cruiser
  obrněný vůz
  armoured car
  obrněný vůz
  panzer
  obrnit
  armour
  obrobek
  workpiece
  obrobený
  machined
  obrobený
  tooled
  obročnice
  nosebag
  obročník
  incumbent
  obroda
  renewal
  obroda
  resurgence
  obrostlý mechem
  moss-grown
  obroubený
  beaded
  obroubený
  hemmed
  obroubit
  border
  obroubit
  hem
  obroučka
  loop
  obrousit
  abrade
  obrousit
  grind down
  obrousit
  rub off
  obrovitost
  enormity
  obrovitost
  enormousness
  obrovitost
  giantism
  obrovitost
  gigantism
  obrovitý
  colossal
  obrovitý
  huge
  obrovitý
  jumbo
  obrovitý
  monstrous
  obrovská bída
  abysmal misery
  obrovská blbost
  abysmal stupidity
  obrovská síla
  juggernaut
  obrovské množství
  zillion
  obrovsky
  immensely
  obrovský
  astronomic
  obrovský
  enormous
  obrovský
  formidable
  obrovský
  giant
  obrovský
  gigantic
  obrovský
  huge
  obrovský
  humongous
  obrovský
  immense
  obrovský
  jumbo
  obrovský
  monstrous
  obrovský
  outsize
  obrovský
  tremendous
  obrovský
  vast
  obrovský
  whacking
  obrovský rejnok
  devilfish
  obrovský rejnok
  manta ray
  obrozenec
  revivalist
  obrozenecký
  revivalist
  obrození
  resurgence
  obrozený
  renascent
  obrozující se
  resurgent
  obrtlík
  swivel
  obruba
  bead
  obruba
  beading
  obruba
  border
  obruba
  facing
  obruba
  flange
  obruba
  fringe
  obruba
  list
  obruba
  seam
  obruba
  selvage
  obruba
  skirt
  obrubník
  curb
  obrubník
  curbstone
  obrubník
  gunwale
  obrubník
  kerb
  obrubník
  kerbstone
  obruč
  collar
  obruč
  felly
  obruč
  hoop
  obruč na sud
  hoop
  obruče
  hoops
  obrusnost
  abrasiveness
  obrušování
  abrasion
  obrušování
  grinding
  obrušovat
  erode
  obrýlený
  bespectacled
  obrýlený
  spectacled
  obryně
  giantess
  obrys
  line
  obrys
  outline
  obrys
  profile
  obrys
  relief
  obrys pobřeží
  coastline
  obrysový výkres
  profile
  obrysy
  contours
  obrysy
  outlines
  obsadit
  annex
  obsadit
  cast
  obsadit
  engage
  obsadit
  fill
  obsadit
  man
  obsadit
  occupy
  obsadit
  overrun
  obsadit
  seize
  obsah
  abstract
  obsah
  content
  obsah
  contents
  obsah
  purport
  obsah
  summary
  obsah
  table of contents
  obsah
  volume
  obsah krabice
  boxful
  obsah prachu v plynu
  dust content of gas
  obsáhlá paměť
  capacious memory
  obsáhlost
  comprehensiveness
  obsáhlý
  capacious
  obsáhlý
  comprehensive
  obsáhlý
  encyclopaedic
  obsáhlý
  encyclopedic
  obsáhlý
  expansive
  obsáhlý
  retentive
  obsáhnout
  span
  obsahoval
  comprised
  obsahoval
  contained
  obsahovat
  comprehend
  obsahovat
  comprise
  obsahovat
  contain
  obsahovat
  embrace
  obsahovat
  encompass
  obsahovat
  hold
  obsahovat
  imply
  obsahovat
  include
  obsahovat
  incorporate
  obsahuje
  contains
  obsahuje
  encompasses
  obsahující
  comprising
  obsahující
  containing
  obsahující 1 atom kyslíku
  monoxide
  obsahující čpavek
  ammoniated
  obsahující džus
  juiced
  obsahující fosfor
  phosphorous
  obsahující fosilie
  fossiliferous
  obsahující stříbro
  argentous
  obsahující vápno
  calciferous
  obsahující zlato
  auric
  obsahy
  volumes
  obsazen
  engaged
  obsazení
  cast
  obsazení
  manning
  obsazení
  occupancy
  obsazení
  staffing
  obsažení
  involvement
  obsazení domu
  squatting
  obsazeno
  engaged
  obsazeno
  full
  obsazeno
  occupied
  obsazený
  engaged
  obsazený
  full
  obsazený
  full up
  obsazený
  occupied
  obsazený
  taken
  obsazený např. personálem
  staffed
  obsažený v
  inherent
  obsažitelný
  containable
  obsažně
  pithily
  obsažnější
  terser
  obsažnost
  pithiness
  obsažný
  comprehensive
  obsazování
  casting
  obsazovat
  cast
  obsazovat
  fill
  obsazovat
  occupy
  obsazovat do rolí
  typecast
  obsazuje
  captures
  obsazuje
  casts
  obscénně
  obscenely
  obscénní
  blue
  obscénní
  fescennine
  obscénní
  filthy
  obscénní
  obscene
  obscénnost
  bawdiness
  obscénnost
  lewdness
  obscénnost
  obscenity
  obscénnost
  salacity
  obscénnost
  smut
  obsedantní
  obsessional
  observatoř
  observatory
  observatoře
  observatories
  obsidián
  obsidian
  obsílka
  subpoena
  obsílka
  summons
  obsílky
  summonses
  obšírný
  ample
  obšírný
  wide
  obšít kožešinout
  fur
  obšívat
  coat
  obskakovat
  fuss
  obskurnost
  obscureness
  obsloužený
  served
  obsloužil
  waited on
  obsloužit
  serve
  obsloužit
  wait on
  obsloužit zákazníky
  wait on customers
  obsluha
  crew
  obsluha
  handling
  obsluha
  operation
  obsluha
  service
  obsluha
  serving
  obsluhovač
  handler
  obsluhování
  maintaining
  obsluhovaný
  attended
  obsluhovaný
  operated
  obsluhovaný lidmi
  manhandled
  obsluhovat
  man
  obsluhovat
  operate
  obsluhovat
  tend
  obsluhovat
  wait
  obsluhovat
  wait on
  obsluhovat
  wait up
  obsluhuje
  serves
  obsluhující
  serving
  obslužná rutina
  handler
  obslužný
  utility
  obsolentní
  obsolete
  obstaral
  procured
  obstarání
  procuration
  obstarání
  securing
  obstaraný
  procured
  obstarat
  get
  obstarat
  procure
  obstarat
  provide
  obstarat
  secure
  obstarat si
  get
  obstaratelný
  procurable
  obstarávání potravin
  catering
  obstarávat
  supply
  obstarávat potraviny
  cater
  obstát
  get by
  obstát
  stand
  obstát
  weather
  obstojný
  indifferent
  obstrukce
  filibuster
  obstrukcionismus
  obstructionism
  obstrukčně
  obstructively
  obstrukční
  obstructive
  obstrukční politika
  obstructionism
  obstrukčník
  obstructionist
  obtáčení
  whipping
  obtáhnout
  trace
  obtahovací kámen
  hone
  obtahování
  whetting
  obtahovat
  hone
  obtažen
  outlined
  obtékat
  play around
  obtěžování
  bothering
  obtěžování
  harassing
  obtěžování
  harassment
  obtěžování
  intrusions
  obtěžování
  molestation
  obtěžování
  nagging
  obtěžování
  persecuting
  obtěžovaný
  besieged
  obtěžovaný
  molested
  obtěžovaný
  nagged
  obtěžovat
  accost
  obtěžovat
  annoy
  obtěžovat
  bedevil
  obtěžovat
  besiege
  obtěžovat
  bother
  obtěžovat
  disturb
  obtěžovat
  harass
  obtěžovat
  hassle
  obtěžovat
  importune
  obtěžovat
  incommode
  obtěžovat
  intrude
  obtěžovat
  molest
  obtěžovat
  nag
  obtěžovat
  push
  obtěžovat
  solicit
  obtěžovat
  solicit
  obtěžovat
  spam
  obtěžovat
  tackle
  obtěžovat se
  bother
  obtěžuje
  bothers
  obtěžuje
  buggers
  obtěžující
  harassing
  obtěžující
  inconveniencing
  obtěžující
  pestering
  obtěžující
  worrisome
  obtisk
  decal
  obtíž
  annoyance
  obtíž
  bother
  obtíž
  inconvenience
  obtíž
  nuisance
  obtíže
  difficulties
  obtíže
  painfulness
  obtížen
  weighed down
  obtížit
  load
  obtížně
  uneasily
  obtížnější
  trickier
  obtížnost
  burdensomeness
  obtížnost
  complexity
  obtížnost
  difficultness
  obtížný
  arduous
  obtížný
  bothersome
  obtížný
  difficult
  obtížný
  hard
  obtížný
  heavy
  obtížný
  importunate
  obtížný
  incommodious
  obtížný
  laboured
  obtížný
  onerous
  obtížný
  painful
  obtížný
  pestiferous
  obtížný
  pestilential
  obtížný
  tricky
  obtížný problém
  brainteaser
  obtížný úkol
  a dickens of a time
  obtížný úkol
  a hard row to hoe
  obtloustlost
  fattiness
  obtloustlý
  fattish
  obtloustlý
  stout
  obtloustlý
  tubby
  obtočit
  wreathe
  obtok
  bypass
  obuje si
  will put on
  obuje si
  will put on shoes
  obušek
  baton
  obušek
  billy
  obušek
  club
  obušek
  clubs
  obušek
  quarterstaff
  obušek
  truncheon
  obutý
  booted
  obutý
  shod
  obutý
  shodden
  obuv
  footwear
  obuv
  shoe
  obuv
  shoes
  obuvnické kopyto
  shoetree
  obuvník
  bootmaker
  obuvník
  shoemaker
  obvaz
  bandage
  obvaz
  compress
  obvázaný
  bandaged
  obvázat
  tie up
  obvazy
  bandages
  obvazy
  dressings
  obvazy
  ligatures
  obveselení
  amusement
  obveselit
  cheer up
  obveselit
  entertain
  obvinění
  accusal
  obvinění
  accusation
  obvinění
  accusations
  obvinění
  allegation
  obvinění
  allegations
  obvinění
  charge
  obvinění
  imputation
  obviněný
  accused
  obvinit
  accuse
  obvinit
  arraign
  obvinit
  blame
  obvinit
  charge
  obvinit
  frame
  obvinit
  impeach
  obvinit
  inculpate
  obvinit
  indict
  obvinit falešně
  frame
  obvinit z něčeho
  accuse of
  obvinitelný
  impeachable
  obvinitelný
  indictable
  obviňoval
  faulted
  obviňoval
  incriminated
  obviňování
  accusation
  obviňování
  blame
  obviňování
  faulting
  obviňovaný
  blamed
  obviňovat
  blame
  obviňovat
  criminate
  obviňovat
  impute
  obviňovat
  to blame
  obviňuje
  accuses
  obviňuje
  blames
  obviňující
  accusatory
  obviňující
  accusive
  obviňující
  blaming
  obviňující
  incriminating
  Obvious Panty Line
  OPL
  obvod
  ambit
  obvod
  circuit
  obvod
  circumference
  obvod
  district
  obvod
  perimeter
  obvod
  periphery
  obvod pasu
  waistline
  obvodní
  district
  obvodní soud
  circuit court
  obvodová deska
  circuit board
  obvodová rybniční stoka
  pond ring trench
  obvodový
  circumferential
  obvody
  circuitry
  obvody
  circuits
  obvody
  districts
  obvyklá zápletka
  a common thread
  obvykle
  commonly
  obvykle
  customarily
  obvykle
  in general
  obvykle
  ordinarily
  obvykle
  prevalently
  obvykle
  routinely
  obvykle
  usual
  obvykle
  usually
  obvykle např. pro období
  seasonably
  obvyklé plány na redukci
  CRP
  obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu
  cadenza
  obvyklost
  commonness
  obvyklý
  accustomed
  obvyklý
  common
  obvyklý
  conventional
  obvyklý
  current
  obvyklý
  customary
  obvyklý
  frequent
  obvyklý
  habitual
  obvyklý
  ordinary
  obvyklý
  prevalent
  obvyklý
  quotidian
  obvyklý
  regular
  obvyklý
  standard
  obvyklý
  unexceptional
  obvyklý
  usual
  obvyklý chaos
  snafu
  obvyklý např. pro období
  seasonable
  obvyklý podnik
  BaU
  obvyklý postup
  procedure
  obyčej
  custom
  obyčej
  habit
  obyčejná akcie
  common share
  obyčejná diferenciální rovnice
  ordinary differential equation
  obyčejně
  usual
  obyčejně
  usually
  obyčejné právo
  common law
  obyčejnější
  plainer
  obyčejnost
  commonness
  obyčejnost
  homeliness
  obyčejnost
  ordinariness
  obyčejnost
  vulgarity
  obyčejný
  common
  obyčejný
  familiar
  obyčejný
  informal
  obyčejný
  middle-of-the-road
  obyčejný
  normal
  obyčejný
  ordinary
  obyčejný
  plain
  obyčejný
  plebeian
  obyčejný
  regular
  obyčejný
  trivial
  obyčejný
  usual
  obyčejný člověk
  a regular guy
  obyčejný člověk
  everyman
  obyčejný člověk
  the common man
  obyčejný lid
  hoi polloi
  obyčejný, běžný
  ordinary
  obydlení
  occupancy
  obydlenost
  inhabitancy
  obydlenost
  inhabitation
  obydlený
  inhabited
  obydlený
  lived-in
  obydlený
  populated
  obydlený
  residential
  obydlený
  settled
  obydlí
  dwelling
  obydlí
  dwellings
  obydlí
  quarters
  obydlí
  residence
  obytná budova
  apartment building
  obytná budova
  apartment house
  obytná čtvrť
  residential district
  obytná loď
  cabin cruiser
  obytný
  residential
  obytný automobil
  recreational vehicle
  obytný blok
  building block
  obytný člun
  houseboat
  obytný dům
  block of flats
  obytný dům
  mobile home
  obytný přívěs
  caravan
  obytný přívěs
  trailer
  obytný vůz
  motor home
  obývá
  inhabits
  obývací
  living
  obývací ložnice
  bed-sitter
  obývací ložnice
  bedsitter
  obývací pokoj
  family room
  obývací pokoj
  living room
  obývací pokoj
  lounge
  obývací pokoj
  sitting room
  obývák
  living room
  obývat
  inhabit
  obyvatel
  denizen
  obyvatel
  dweller
  obyvatel
  incumbent
  obyvatel
  inhabitant
  obyvatel
  resident
  obyvatel Alberty
  Albertan
  obyvatel Aljašky
  Alaskan
  obyvatel Alsaska
  Alsatian
  obyvatel Arizony
  Arizonan
  obyvatel Asie
  Asian
  obyvatel Asie
  Asiatic
  obyvatel Formosy
  Formosan
  obyvatel Glasgowa
  Glaswegian
  obyvatel jihu
  southerner
  obyvatel Jižní Afriky
  South African
  obyvatel Jižní Ameriky
  South American
  obyvatel Jižní Carolíny
  South Carolinian
  obyvatel Jižní Dakoty
  South Dakotan
  obyvatel Jordánu
  Jordanian
  obyvatel kolonie
  colonist
  obyvatel Kolorada
  Coloradan
  obyvatel Kolumbie
  Colombian
  obyvatel kopce
  hillman
  obyvatel Lucemburska
  Luxembourger
  obyvatel města Washington
  Washingtonian
  obyvatel New Jersey
  New Jerseyan
  obyvatel nové Anglie
  New Englander
  obyvatel nového Hampshiru
  New Hampshireman
  obyvatel Peru
  Peruvian
  obyvatel předměstí
  suburbanite
  obyvatel Rhodesie
  Rhodesian
  obyvatel Salvadoru
  Salvadorian
  obyvatel Samoy
  Samoan
  obyvatel San Francisca
  San Franciscan
  obyvatel Saúdské Arábie
  Saudi
  obyvatel Savoye
  Savoyard
  obyvatel Senegalu
  Senegalese
  obyvatel sídliště
  exurban
  obyvatel sídliště
  exurbanite
  obyvatel Skotska
  Scotchman
  obyvatel Somálska
  Somali
  obyvatel starého Řecka
  Achaean
  obyvatel Súdánu
  Sudanese
  obyvatel Sumatry
  Sumatran
  obyvatel Sýrie
  Syrian
  obyvatel Tahiti
  Tahitian
  obyvatel Taiwanu
  Taiwanese
  obyvatel údolí
  dalesman
  obyvatel Uruguaye
  Uruguayan
  obyvatel Utahu
  Utahan
  obyvatel Vermontu
  Vermonter
  obyvatel vlastního domu
  owner-occupier
  obyvatel Západní Virginie
  West Virginian
  obyvatel Západu
  westerner
  obyvatelé
  dwellers
  obyvatelé
  inhabitants
  obyvatelé
  residents
  obyvatelé Aleut
  Aleutians
  obyvatelé Alsaska
  Alsatians
  obyvatelé Asie
  Asiatics
  obyvatelé buše
  bushmen
  obyvatelé domu
  menage
  obyvatelé Kolumbie
  Colombians
  obyvatelé Paraguaye
  Paraguayans
  obyvatelé Skandinávie
  Scandinavians
  obyvatelé Skotska
  Scotsmen
  obyvatelé Somálska
  Somalis
  obyvatelé starého Řecka
  Achaeans
  obyvatelé Uruguaye
  Uruguayans
  obyvatelé Západu
  westerners
  obyvatelnost
  habitability
  obyvatelný
  habitable
  obyvatelný
  livable
  obyvatelstvo
  population
  obžaloba
  accusation
  obžaloba
  arraignment
  obžaloba
  charge
  obžaloba
  impeachment
  obžaloba
  indictment
  obžaloba
  prosecution
  obžalovací
  accusatorial
  obžalovací
  denunciative
  obžaloval
  denounced
  obžalovaní
  defendants
  obžalovaný
  accused
  obžalovaný
  culprint
  obžalovaný
  culprit
  obžalovaný
  defendant
  obžalovat
  accuse
  obžalovat
  arraign
  obžalovat
  charge
  obžalovat
  denounce
  obžalovat
  inculpate
  obžalovat
  indict
  obžalovává
  denounces
  obžalovávající
  denunciative
  obžalovávání
  denouncing
  obžerství
  gluttony
  obživa
  bread and butter
  obživa
  bread-and-butter
  obživa
  livelihood
  obživa
  subsistence
  obživa
  sustenance
  obživnout
  come to life
  obzor
  horizon
  obzor
  offing
  obzor
  skyline
  obzvlášť
  especially
  obzvlášť
  particularly
  obzvláště
  especially
  obzvláště
  particularly
  obzvláštní
  especial
  očaroval
  beguiled
  očarování
  bewitchment
  očarování
  enthrallment
  očarovaný
  spellbound
  očarovat
  beguile
  očarovat
  bewitch
  očarovat
  charm
  očarovat
  enchant
  očarovat
  enthral
  očarovat
  enthrall
  očarovat
  spellbind
  ocas
  brush
  ocas
  stern
  ocas
  tail
  ocasatý
  caudate
  ocásek
  scut
  ocasní
  caudal
  ocasní pero
  pinion
  ocasy
  tails
  oceán
  neptune
  oceán
  ocean
  Oceánie
  Oceania
  oceánograf
  oceanographer
  oceánografický
  oceanographic
  oceánografie
  oceanography
  oceánologie
  oceanology
  oceánský
  oceanic
  oceány
  oceans
  ocejchovaný
  stigmatised
  ocejchovaný
  stigmatized
  ocejchovat
  stigmatise
  očekává
  anticipates
  očekává
  awaits
  očekává
  expects
  očekávající
  anticipant
  očekávající
  anticipative
  očekával
  presupposed
  očekáván
  awaited
  očekávaná hodnota
  expected value
  očekávaná průměrná délka života
  life expectancy
  očekávání
  anticipating
  očekávání
  anticipation
  očekávání
  awaiting
  očekávání
  expectancy
  očekávání
  expectation
  očekávání
  expectations
  očekávání
  suspense
  očekávaný
  anticipated
  očekávaný
  expected
  očekávaný
  hoped
  očekávaný
  hoped-for
  očekávaný
  pending
  očekávaný
  predictable
  očekávaný
  presumable
  očekávaný užitek
  expected utility
  očekávat
  anticipate
  očekávat
  ask
  očekávat
  await
  očekávat
  expect
  očekávat
  look for
  očekávat
  look forward
  očekávat
  presuppose
  očekávat od
  look to
  očekávatelný
  expectable
  očekávejte cokoli
  anything goes
  ocel
  steel
  ocelář
  steelman
  ocelárenský
  steel
  ocelárna
  steelworks
  ocelářský
  steel
  ocelek
  siderite
  oceli
  steels
  oceloryt
  steel engraving
  ocelot
  ocelot
  ocelové desky
  plate iron
  ocelově šedý
  steely
  ocelovost
  steeliness
  ocelový
  steel
  ocelový
  steely
  ocelový pás
  steel band
  ocelový úhelník
  angle iron
  ocelový výrobek
  steelwork
  ocenění
  acknowledgement
  ocenění
  appraisal
  ocenění
  appraisement
  ocenění
  appraising
  ocenění
  appreciating
  ocenění
  appreciation
  ocenění
  assessment
  ocenění
  estimation
  ocenění
  evaluation
  ocenění
  pricing
  ocenění
  valuation
  ocenění
  value
  ocenění vzácnosti
  scarcity value
  ocenění zásob
  stock valuation
  oceněný
  appreciated
  oceněný
  priced
  oceněný
  prized
  oceněný
  valued
  ocenil
  appraised
  ocenit
  appraise
  ocenit
  appreciate
  ocenit
  assess
  ocenit
  evaluate
  ocenit
  measure
  ocenit
  rate
  ocenit
  value
  ocenitelný
  appreciable
  oceňování
  evaluation
  oceňování
  valuation
  oceňování ekologických vlivů
  environmental impact valuation
  oceňování na bázi průměrných nákladů
  average cost pricing
  oceňování utilit (veřejně prospěšných aktivit)
  pricing utilities
  oceňovat
  appreciate
  oceňovat
  judge
  oceňovat
  put
  oceňovat
  value
  oceňuje
  appreciates
  očernění
  denigration
  očernil
  denigrated
  očernit
  denigrate
  očernit
  smirch
  očerňovaný
  maligned
  očesat
  pick
  ocet
  vinegar
  ochabl
  fainted
  ochable
  limply
  ochablost
  flabbiness
  ochablost
  flaccidity
  ochablost
  inertia
  ochablost
  slackness
  ochablý
  flabby
  ochablý
  flaccid
  ochabnout
  let up
  ochabnout
  quail
  ochabnout
  slack
  ochabnutí
  weakening
  ochabovat
  decline
  ochabovat
  ebb away
  ochabovat
  turn down
  ochechule
  frump
  ochladit
  cold
  ochladit
  cool
  ochladit
  cool down
  ochladit
  freeze
  ochladit
  refrigerate
  ochladit se
  freshen up
  ochladnout
  cool
  ochladnout
  cool off
  ochlazení
  cooling
  ochlazování
  cooling
  ochlazování
  refrigeration
  ochlazovat
  cool
  ochlazovat
  cool down
  ochlazuje
  colds
  ochlazuje
  cools
  ochlazující
  refrigerant
  ochlupení
  hair
  ochlupení
  pubescence
  ochlupení ohanbí
  pubic hair
  ochlupení těla
  body hair
  ochlupení ženy
  minge
  ochlupený
  haired
  ochlupený
  pilous
  ochmelka
  boozer
  ochmýřenost
  downiness
  ochmýřený
  downy
  ochočení
  domestication
  ochočený
  domestic
  ochočený
  pet
  ochočený
  tame
  ochočit
  tame
  ochota
  agreeableness
  ochota
  alacrity
  ochota
  attentiveness
  ochota
  complaisance
  ochota
  compliancy
  ochota
  wiliness
  ochota
  will
  ochota
  willingness
  ochota platit
  Willingness To Pay, WTP
  ochota přijímat
  Willingness-to-accept, WTA
  ochoten
  fain
  ochotně
  gladly
  ochotně
  lief
  ochotně
  obligingly
  ochotně
  willingly
  ochotnický
  dilettantish
  ochotnictví
  dilettantism
  ochotník
  amateur
  ochotný
  accommodating
  ochotný
  complaisant
  ochotný
  compliant
  ochotný
  disposed
  ochotný
  obliging
  ochotný
  pliable
  ochotný
  ungrudging
  ochotný
  unhesitating
  ochotný
  wiling
  ochotný
  willing
  ochotu
  will
  ochoz
  clerestory
  ochoz
  runway
  ochoz
  tribune
  ochrana
  aegis
  ochrana
  defense
  ochrana
  guard
  ochrana
  patronage
  ochrana
  protection
  ochrana
  protection of st against st
  ochrana
  safe custody of securities
  ochrana
  safeguard
  ochrana
  security
  ochrana
  tutelage
  ochrana krajiny
  landscape conservation
  ochrana lesů, extraktivní rezervy
  forest preservation, extractive reserves
  ochrana lesů, výměna dluh-příroda
  forest preservation, debt-nature swaps
  ochrana přírody
  nature preservation
  ochrana přírody
  nature protection
  ochrana prostředí
  environment protection
  ochrana rostlin
  plant protection
  ochrana trhu
  market protection
  ochrana vod
  protection of waters
  ochrana založená na zisku
  profit-based conservation
  ochrana životního prostředí
  antipollution measures
  ochrana životního prostředí
  conservancy
  ochrana životního prostředí
  protection of environment
  ochrana, bariéra, hráz
  hedge
  ochranář
  preserver
  ochranářský
  protectionist
  ochránce
  guardian
  ochránce
  paladin
  ochránce
  patron saint
  ochránce
  protector
  ochránce
  sentinel
  ochránce přírody
  conservationist
  ochránce přírody
  ranger
  ochránit
  forfend
  ochránit
  insulate
  ochránit
  protect
  ochranka
  security
  ochránkyně manželství v Římské mytologii
  Juno
  ochranná clona (vodní hospodářství)
  protection curtain
  ochranná clona (vodní hospodářství)
  protection cut-off-wall
  ochranná deska
  faceplate
  ochranná hráz
  coffer-dam
  ochranná hráz
  cofferdam
  ochranná hráz
  protective dike
  ochranná lhůta (závlahy)
  protective period
  ochranná přilba
  hard hat
  ochranná přílba
  crash helmet
  ochranná reakce rostlin
  protective reaction of plants
  ochranná síť
  safety net
  ochranná stavba (odvodňování)
  protective structure
  ochranná vrstva hráze
  protective dam covering
  ochranná známka
  trademark
  ochranné brýle
  goggles
  ochranné clo
  protective tariff
  ochranné obdělávání půdy
  conservation-tillage
  ochranné opatření u rostlin
  protective measure for plants
  ochranné pásmo (vody)
  protective zone
  ochranné pásmo vodních zdrojů
  buffer zone of water resources
  ochranné pásmo vodních zdrojů
  protective zone of water resources
  ochranné rukavice proti rentgenovému záření
  x-ray gloves
  ochranný
  preservative
  ochranný
  prophylactic
  ochranný
  protective
  ochranný drén
  protective drain
  ochranný kryt
  hood
  ochranný kryt
  shielding
  ochranný pás (eroze)
  protective zone
  ochranný plech
  apron
  ochranný povlak
  dust cover
  ochranný prostor nádrže
  protective reservoir volume
  ochranný průvodce
  chaperon
  ochranný průvodce
  chaperone
  ochranný sněžný plot
  snow fence
  ochranný štít proti střelám
  mantlet
  ochranný tarif
  protective tariff
  ochraňovat
  guard
  ochraňovat
  protect
  ochraňovat
  safeguard
  ochraňující
  protecting
  ochraptělost
  hoarseness
  ochraptělý
  hoarse
  ochrnout
  paralyze
  ochrnul
  paralyzed
  ochrnutí
  akinesis
  ochrnutí
  palsy
  ochrnutí
  paralysis
  ochrnutí
  quadriplegia
  ochrnutý
  palsied
  ochrnutý
  paralyzed
  ochrnutý
  quadriplegic
  ochromeně
  numbly
  ochromený
  hamstrung
  ochromený
  palsied
  ochromený
  paralysed
  ochromil
  paralyzed
  ochromit
  cripple
  ochromit
  hamstring
  ochromit
  hog-tie
  ochromit
  numb
  ochromit
  numbed
  ochromit
  paralyse
  ochromit
  paralyze
  ochromuje
  numbs
  ochromující
  preemptive
  ochucené pomocí brandy
  brandied
  ochucený
  flavoured
  ochudit
  impoverish
  ochutit
  spice
  ochutit
  spice up
  ochutnaný
  tasted
  ochutnat
  sample
  ochutnat
  savour
  ochutnává
  tastes
  ochutnavač
  taster
  ochutnávači
  tasters
  ochutnávání
  gustation
  ochutnávání
  tasting
  ochutnávka
  tasting
  ochuzení
  impoverishment
  ochuzený
  impoverished
  oči
  eyes
  oči by jedly ale žaludek nemůže
  his eyes are bigger than his belly
  oči neviňátka
  puppy-dog eyes
  očichat
  smell
  ocílka
  sharpening steel
  očíslování stránek
  paginating
  očíslovaný
  numbered
  očíslovaný
  numberer
  očíslovat
  figure
  očíslovat
  number
  očíslovat stránky
  page
  očista
  catharsis
  očista
  purgation
  očista
  purge
  očistcový
  purgatorial
  očistec
  purgatory
  očištění
  expurgation
  očištění
  purge
  očištění
  vindication
  očištění rány od nečistot
  debridement
  očištěný
  purged
  očistil
  exonerated
  očistit
  clarify
  očistit
  clean
  očistit
  cleanse
  očistit
  clear
  očistit
  exonerate
  očistit
  purge
  očistit
  purify
  očistit
  vindicate
  očištit rány od nečistot
  debride
  očistný
  cathartic
  očistný
  cleansing
  očistný
  purgatorial
  očišťuje
  purges
  očišťující
  redeeming
  očisty
  catharses
  ocitnout se
  find oneself
  očitý svědek
  eye-witness
  očitý svědek
  eyewitness
  očividně
  apparently
  očividně
  blatantly
  očividný
  apparent
  očividný
  gross
  očividný
  obvious
  očividný
  patent
  očka
  lens
  očka
  lentils
  očko
  eyelet
  očko
  loop
  očko
  snare
  očková polévka
  lentil soup
  očkovadlo
  inoculator
  očkoval
  vaccinated
  očkování
  inoculation
  očkování
  vaccination
  očkovaný
  vaccinated
  očkovat
  inoculate
  očkovat
  vaccinate
  očkující lékař
  inoculator
  oční
  ocular
  oční bělmo
  sclera
  oční bělmo
  white
  oční bulva
  orb
  oční kapky
  collyrium
  oční kapky
  eye drops
  oční kapky
  eyewash
  oční koutek
  canthus
  oční lékař
  oculist
  oční lékař
  ophthalmologist
  oční lékařství
  ophthalmology
  oční řasa
  cilia
  oční řasa
  eyelash
  oční stín
  eyeshadow
  oční víčka
  eyelids
  oční víčko
  eyelid
  očnice
  dead eye
  octnout se
  find oneself
  octomilka
  drosophila
  octomilka
  fruit fly
  octovatět
  acetify
  octový
  acetic
  octový
  acetose
  octový
  vinegar
  octový nálev
  vinaigrette
  ocukrovat
  sugar
  ocún
  meadow-saffron
  od
  away from
  od
  by
  od
  from
  od
  of
  od bodu k bodu
  point-to-point
  od hlavy k patě
  cap-a-pie
  od narození
  innately
  od pobřeží k pobřeží
  coast-to-coast
  od prvního dne
  from day one
  od ruky
  freehand
  od samého počátku nevydařený
  stillborn
  od sebe
  apart
  od stěny ke stěně
  wall-to-wall
  od suroviny po bránu závodu
  cradle-to-factory gate
  od té chvíle
  thenceforth
  od té chvíle
  thenceforward
  od té doby
  hence
  od té doby
  since
  od té doby
  thereafter
  od té doby co
  ever since
  od té doby co
  since
  od teď
  henceforward
  od toho
  therefrom
  od trhana k boháči
  rags-to-riches
  od vajíčka
  ab ovo
  od začátku
  ab ovo
  óda
  ode
  odbarvení
  discoloration
  odbarvení
  discolouration
  odbarvený
  bleached
  odbarvený
  discoloured
  odbarvit
  decolorize
  odbarvit
  decolourize
  odbarvovat
  bleach
  odbarvovat
  decolorize
  odbarvovat
  decolourize
  odbavení
  clearance
  odbavení
  dispatch
  odbavit
  dispatch
  odbavovací
  check-in
  odbavování
  dispatching
  odběhl
  run off
  odběhnout
  divagate
  odběhnout
  run off
  odběr
  consumption
  odběr
  offtake
  odběr
  taking
  odběr vody
  water diversion
  odběr vody
  water withdrawal
  odběr vzorku (vody)
  sampling
  odběratel
  purchaser
  odběrný objekt (závlahy)
  diversion structure
  odbíhající od tématu
  discursive
  odbíhání
  circuity
  odbíjená
  volley-ball
  odbíjená
  volleyball
  odbírat
  subscribe to
  odblokovaný
  unblocked
  odblokovat
  enable
  odblokovat
  unblock
  odblokovat
  unclog
  odblokovat
  unjam
  odbočení
  deflexion
  odbočení
  divagation
  odbočení
  yaw
  odbočil
  sidetracked
  odbočit
  digress
  odbočit
  divagate
  odbočit
  turn
  odbočit
  turn off
  odbočka
  byroad
  odbočka
  digression
  odbočka
  divagation
  odbočka
  turning
  odbočnice
  coupler
  odbočování
  circuity
  odbočovat
  sidetrack
  odbočovat
  turn off
  odbočovat
  yaw
  odboj
  rebellion
  odboj
  resistance
  odboj
  revolt
  odbojnost
  rebelliousness
  odbojný
  factious
  odbojný
  rebellious
  odbor
  department
  odbor
  division
  odbor
  union
  odborář
  trade unionist
  odborář
  unionist
  odborná exkurze
  field trip
  odborná kvalifikace
  qualification
  odborná kvalifikace
  qualifications
  odborná organizace
  specialized agency
  odborná znalost
  expertise
  odborná způsobilost
  expertise
  odborně
  slickly
  odborně posoudit
  expertize
  odborně provedený
  workmanlike
  odborně rozebrat problém psanou formou
  lucubrate
  odborné schopnosti
  expertise
  odborné učiliště
  vocational school
  odborné znalosti
  expertise
  odborníci
  specialists
  odborník
  expert
  odborník
  maven
  odborník
  mavin
  odborník
  practician
  odborník
  professional
  odborník
  specialist
  odborník na dešifrování
  cryptanalyst
  odborník na geometrii
  geometer
  odborník na výživu
  nutritionist
  odbornost
  expertise
  odbornost
  expertness
  odbornost
  specialism
  odbornost
  workmanship
  odborný
  expert
  odborný
  professional
  odborný
  specialist
  odborný
  technical
  odborný
  workmanlike
  odborný asistent
  assistant professor
  odborová organizace
  labor union
  odborová organizace
  trade union
  odborově organizovaný
  unionised
  odborový
  union
  odbory
  labor union
  odbory
  trade union
  odbory
  trade unions
  odbory
  unions
  odbourat
  dismantle
  odbrousit
  grind away
  odbyt
  marketing
  odbyt
  sales
  odbýt
  brush off
  odbýt
  dismiss
  odbýt
  send away
  odbýt smíchem
  laugh away
  odbýt smíchem
  laugh off
  odbytí
  brush off
  odbytý
  done for
  odbytý
  shoddy
  odbytý
  slapdash
  odčarovat pryč
  spirit away
  odčerpat
  drain
  odčerpat
  siphon
  odcestovat
  depart
  odcházející
  leaving
  odcházející
  outgoing
  odcházející osoba
  goer
  odcházet
  depart
  odcházet
  file out
  odcházet
  go away
  odcházet
  leave
  odchází
  exits
  Odchází
  He is leaving
  odchází do penze
  retires
  odchlupení
  depilation
  odchod
  departure
  odchod
  exit
  odchod (např. do důchodu)
  retirement
  odchod do důchodu
  retirement
  odchod do výslužby
  retirement
  odchod z hotelu
  checkout
  odchod z tohoto světa
  demise
  odchodné
  severance pay
  odchovanec
  fosterling
  odchozí
  outbound
  odchýlení
  anomaly
  odchýlení
  deflection
  odchýlení
  yaw
  odchýlený
  diverted
  odchýlil
  deviated
  odchýlit
  deflect
  odchýlit
  deviate
  odchýlit
  digress
  odchýlit
  divert
  odchýlit
  swerve
  odchýlit se
  decline
  odchýlit se
  yaw
  odchylka
  aberrance
  odchylka
  aberrancy
  odchylka
  aberration
  odchylka
  abnormality
  odchylka
  anomaly
  odchylka
  bias
  odchylka
  deflection
  odchylka
  deviation
  odchylka
  error
  odchylka
  perturbation
  odchylka
  variance
  odchylka od větné vazby
  zeugma
  odchylky
  abnormalities
  odchylky
  anomalies
  odchylky
  deviations
  odchylky
  tolerances
  odchylky
  variances
  odchylný
  differing
  odchylování
  biasing
  odchylovat se
  diverge
  odchyt
  trapping
  odčinění
  expiation
  odčiní
  atones
  odčinil
  atoned
  odčinit
  atone
  odčinit
  expiate
  odčinitelný
  expiable
  odčítací
  subtractive
  odčítání
  subtraction
  odčítat
  subtract
  odčítat od čeho
  subtract from sth
  odčítat z čeho
  subtract from sth
  odcizen
  alienated
  odcizení
  alienation
  odcizení
  estrangement
  odcizení
  stealing
  odcizení se
  disaffection
  odcizenost
  estrangement
  odcizený
  anomic
  odcizený
  estranged
  odcizit
  alienate
  odcizit
  purloin
  odcizit
  steal
  odcizit se
  drift apart
  odcizit si
  alienate
  odcizitelný
  alienable
  odcizování
  alienating
  oddálit
  put back
  oddaluje
  stalls
  oddán
  devoted
  oddaně
  affectionately
  oddaně
  devotedly
  oddaně
  devoutly
  oddaně
  loyally
  oddanost
  commitment
  oddanost
  devotedness
  oddanost
  devotion
  oddanost
  devoutness
  oddanost
  fealty
  oddanost
  loyalty
  oddanost manželce
  uxoriousness
  oddanost zvláštním zájmům
  particularism
  oddaný
  affectionate
  oddaný
  dedicated
  oddaný
  devoted
  oddaný
  devout
  oddaný
  duteous
  oddaný
  dutiful
  oddaný
  loyal
  oddaný
  stalwart
  oddaný přítel
  trouper
  oddat
  marry
  oddat se
  devote oneself to
  oddat se
  give oneself up
  oddat se, zcela se oddat (čemu)
  abandon to
  oddávat se
  indulge
  oddávat se
  wallow
  oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) - (např. zálibě, hudbě, ...)
  addict to
  oddávat se (něčemu)
  take on (with)
  oddech
  leisure
  oddech
  pause
  oddech
  respite
  oddech
  rest
  oddechový čas
  time out
  oddělat
  bump off
  oddělat
  do in
  oddělat
  unfix
  oddělatelný, flexibilní, kroužkový závěs na přilbách, který chránil krk a ramena
  aventail
  oddělen
  separated
  oddělená aerobní stabilizace kalu
  separate aerobic sludge stabilisation
  odděleně
  apart
  odděleně
  distributively
  odděleně
  separately
  odděleně
  severally
  oddělení
  abscission
  oddělení
  compartment
  oddělení
  compartments
  oddělení
  department
  oddělení
  departments
  oddělení
  dept. (department)
  oddělení
  disassociation
  oddělení
  disjunction
  oddělení
  dissociation
  oddělení
  secession
  oddělení
  section
  oddělení
  separation
  oddělení
  unit
  oddělení
  wards
  oddělení pro vyšetřování u britské policie
  CID
  oddělení pro vyšetřování u britské policie
  Criminal Investigation Department
  oddělení prodeje
  sales office
  oddělení, odbor
  department
  oddělenost
  separateness
  oddělený
  decoupled
  oddělený
  delimited
  oddělený
  isolated
  oddělený
  parted
  oddělený
  segregated
  oddělený
  separate
  oddělený
  separated
  oddělený
  severable
  oddělený
  severed
  oddělený
  split
  oddělený sběr odpadu
  waste separate collection
  oddělil
  decoupled
  oddělil se
  separated
  oddělit
  abstract
  oddělit
  clave
  oddělit
  decouple
  oddělit
  detach
  oddělit
  disaffiliate
  oddělit
  disarticulate
  oddělit
  disassociate
  oddělit
  disconnect
  oddělit
  dissever
  oddělit
  dissociate
  oddělit
  divide
  oddělit
  explode
  oddělit
  isolate
  oddělit
  part
  oddělit
  secede
  oddělit
  separate
  oddělit
  separate off
  oddělit
  separate out
  oddělit
  set apart
  oddělit
  set off
  oddělit
  sever
  oddělit od sebe
  keep apart
  oddělit plotem
  rail off
  oddělit přepážkou
  curtain off
  oddělit se
  estrange
  oddělit se
  spin off
  oddělit záclonou
  curtain off
  oddělit zrno od plev
  separate the wheat from the chaff
  oddělit zrno od plev
  winnow
  oddělitelnost
  separability
  oddělitelnost
  severability
  oddělitelný
  detachable
  oddělitelný
  dissociable
  oddělitelný
  separable
  oddělitelný
  severable
  oddělovač
  delimiter
  oddělovač
  separator
  oddělovač informací
  delimiter
  oddělovače
  delimiters
  oddělovače
  dividers
  oddělovače
  separators
  oddělovací znak
  delimiter
  oddělování
  parting
  oddělování
  separating
  oddělování
  singularization
  oddělování
  splitting
  odděluje
  disconnects
  oddenek
  rhizome
  oddenek
  rootstock
  oddenky
  rhizomes
  oddíl
  division
  oddíl
  partition
  oddíl
  section
  oddíly
  partitions
  oddíly
  squads
  oddiskutovat
  explain away
  oddych
  breather
  oddychovat
  breathe
  ode
  away from
  ode
  by
  ode
  from
  odebírání
  withdrawing
  odebírání jádra
  coring
  odebírat
  sample
  odebrání
  tackling
  odebraný
  withdrawn
  odebrat
  take away
  odebrat
  take from
  odebrat břemeno
  unburden
  odebrat důležitou část
  eviscerate
  odebrat se
  betake
  odebrat se
  betake oneself
  odebrat se
  go to
  odebrat se kam
  adjourn
  odečet
  abatement
  odečet
  allowance
  odečíst
  deduct
  odečíst
  subtract from sth
  odečíst náklady
  to subtract costs
  odečíst ztráty
  carry back
  odečítá
  subtracts
  odečítající
  subtracting
  odečítání
  subtracting
  odečítat
  abate
  odečitatelný
  deductible
  odečtení
  deduction
  odečtení
  subtraction
  odečtení, sleva
  deduction
  odečtený
  deducted
  odečtený
  subtracted
  odehnat
  drive off
  odehnat
  fight off
  odehnat
  send away
  odehnat
  turn away
  odehnat
  ward off
  odehrání míče z voleje
  volley
  odehrát se dříve
  pre-date
  odehrát se dříve
  predate
  odejde
  will go away
  odejdi odsud
  quit this place
  odejdou např. ze scény
  exeunt
  odejel
  left
  odejel
  went away
  odejít
  be off
  odejít
  come away
  odejít
  come off
  odejít
  depart
  odejít
  depart from
  odejít
  exit
  odejít
  get along
  odejít
  get-out
  odejít
  go
  odejít
  go away
  odejít
  leave
  odejít
  push off
  odejít
  quit
  odejít
  retire
  odejít
  secede
  odejít
  walk away
  odejít
  walk off
  odejít
  walk out
  odejít do důchodu
  retire
  odejít do penze
  retire
  odejít do ústraní
  retire
  odejít do výslužby
  retire
  odejít nadobro
  be for good
  odejít ze zaměstnání
  quit
  odejmout
  ablate
  odejmout
  deprive
  odejmout
  divest
  odemknout
  unlock
  oděn
  clad
  oděný
  clad
  oděný
  clothed
  oděný klerikou
  cassocked
  odepírající
  withholding
  odepisování
  depreciating
  odepisování přírodního kapitálu
  depreciation of natural capital
  odepnout
  unbuckle
  odepnout
  unclasp
  odepnout
  unpin
  odepnutý
  unbuckled
  odepření služby
  DoS
  odepřený
  withheld
  odepřít
  withhold
  odepsání
  write-off
  odepsaný
  written off
  odepsat
  amortize
  odepsat
  sign away
  odepsat
  write back
  odepsat
  write down
  odepsat
  write off
  odepsat nedobytný dluh
  to write off bed debt
  odepsat ztrátu
  cut losses
  Oder
  Oder
  oděr
  galling
  oděrka
  abrasion
  oděrka
  excoriation
  oděrka
  graze
  oděrky
  abrasions
  oderotizovat
  desexualize
  Oděsa
  Odessa
  odešel
  exited
  odešel
  left
  odešel
  retired
  odešel do důchodu
  retired
  odesílá
  posts
  odesílání
  sending
  odesílání poštovních zásilek
  mailing
  odesílání zpráv
  messaging
  odesilatel
  sender
  odesílatel
  consignor
  odesílatel
  dispatcher
  odesílatel
  mailer
  odesílatel
  shipper
  odesílatel odpadu
  waste sender
  odesílatel pošty
  mailer
  odesílatel telegrafu
  wirer
  odesílatelé
  senders
  odeslán poštou
  mailed
  odeslání
  dispatch
  odeslání
  dispatching
  odeslání
  posting
  odeslání
  remittance
  odeslání
  sending
  odeslat
  detach
  odeslat
  dispatch
  odeslat
  forward
  odeslat
  post
  odeslat
  send
  odeslat
  send off
  odeslat
  submit
  odetnout
  cut loose
  oděv
  apparel
  oděv
  clothes
  oděv
  clothing
  oděv
  dress
  oděv
  garb
  oděv
  habiliment
  oděv
  outfit
  oděv
  wear
  oděv Muslimek
  purdah
  oděvní
  clothing
  oděvní průmysl
  garment industry
  oděvní průmysl
  rag trade
  oděvy
  clothes
  oděvy
  clothing
  oděvy
  habiliments
  odevzdaně
  resignedly
  odevzdání
  commitment
  odevzdání
  submissions
  odevzdanost
  resignation
  odevzdanost osudu
  fatalism
  odevzdaný
  consigned
  odevzdaný osudu
  fatalistic
  odevzdat
  consign
  odevzdat
  deliver
  odevzdat
  hand
  odevzdat
  hand in
  odevzdat
  hand over
  odevzdat
  impart
  odevzdat
  surrender
  odevzdat
  turn over
  odevzdávat
  hand in
  odevzdávat
  hand over
  odezírání ze rtů
  lip-read
  odezněl
  subsided
  odeznít
  subside
  odezva
  answer
  odezva
  feedback
  odezva
  reaction
  odezva
  repercussion
  odezvy
  repercussions
  odfajfkovat
  tick
  odfiltrovat
  filter out
  odfláknutý
  shoddy
  odfukování
  puff
  odfukovat
  blow off
  odhad
  appraisal
  odhad
  estimate
  odhad
  estimation
  odhad
  guess
  odhad
  judgment
  odhad
  presumption
  odhad "od oka"
  rule of thumb
  odhad přínosů a škod
  BDE
  odhad škod způsobených znečištěním
  pollution damage estimation
  odhad, ocenění, odhadnutí
  appraisal
  odhad, rozpočet
  estimate
  odhad, stanovení
  assessment
  odhadce
  adjuster
  odhadce
  adjustor
  odhadce
  appraiser
  odhadce
  assessor
  odhadce
  estimator
  odhadce
  prizer
  odhadce
  rater
  odhadce
  valuer
  odhadci
  assessors
  odhadci
  valuers
  odhadem
  crudely
  odhadnout
  assess
  odhadnout
  estimate
  odhadnout
  figure
  odhadnout
  gauge
  odhadnout
  guess
  odhadnout
  outguess
  odhadnout
  rate
  odhadnout
  size up
  odhadnout
  value
  odhadnout, ocenit, zhodnotit
  appraise
  odhadnutí
  estimation
  odhadnutý
  approximated
  odhadnutý
  assessed
  odhadován
  estimated
  odhadování
  estimating
  odhadování
  gauging
  odhadovaný
  conjectured
  odhadovaný
  estimated
  odhadovat
  estimate
  odhadovat
  reckon
  odhaduje
  assesses
  odhaduje
  estimates
  odhaduje
  guesses
  odhady
  appraisals
  odhady
  approximations
  odhady
  assessments
  odhady
  conjectures
  odhalené preference
  revealed preference
  odhalení
  detection
  odhalení
  disclosure
  odhalení
  discovery
  odhalení
  exposing
  odhalení
  exposure
  odhalení
  revelation
  odhalení
  revelations
  odhalení preferencí
  preferences elicitation
  odhalený
  bare
  odhalený
  disclosed
  odhalený
  exposed
  odhalený
  revealed
  odhalil
  revealed
  odhalit
  bewray
  odhalit
  debunk
  odhalit
  detect
  odhalit
  discover
  odhalit
  expose
  odhalit
  open
  odhalit
  open up
  odhalit
  reveal
  odhalit
  uncover
  odhalit
  unmask
  odhalit
  unveil
  odhalitelnost
  detectability
  odhalitelný
  guessable
  odhalování sama sebe
  self-revelation
  odhalování skandálů
  muckraking
  odhalovat
  discover
  odhalovat
  unfold
  odhalovat skandály
  muckrake
  odhaluje
  outs
  odhaluje
  reveals
  odhalující
  baring
  odhalující
  disclosing
  odhalující
  revealing
  odhánět
  drive away
  odhánět
  drive off
  odhazuje
  discards
  odhazuje
  tosses
  odhazující
  discarding
  odhlášení
  checkout
  odhlášení
  sign off
  odhlášení od sítě
  logout
  odhlásit
  cancel
  odhlásit
  deregister
  odhlásit
  sign off
  odhlásit se
  check out
  odhlasování
  adoption
  odhlasovat
  take a poll
  odhlučnění
  acoustic insulation
  odhlučnění
  soundproofing
  odhmotnění
  dematerialize
  odhmotnil
  dematerialised
  odhmotnil
  dematerialized
  odhmotnit
  dematerialise
  odhmotnit
  dematerialize
  odhmotnit
  disembody
  odhmotnit
  etherealize
  odhmotnit
  immaterialize
  odhmyzení
  disinfestation
  odhmyzit
  disinfest
  odhodit
  cast off
  odhodit
  chuck
  odhodit
  discard
  odhodit
  ditch
  odhodit
  throw away
  odhodit
  toss
  odhodit zátěž
  jettison
  odhodlaně
  determinedly
  odhodlaně
  intently
  odhodlaně
  readily
  odhodlání
  determination
  odhodlání
  moxie
  odhodlanost
  decisiveness
  odhodlanost
  readiness
  odhodlanost
  resolution
  odhodlaný
  determined
  odhodlaný
  firm
  odhodlaný
  hell-bent
  odhodlaný
  hellbent
  odhodlaný
  intent
  odhodlaný
  purposeful
  odhodlaný
  resolved
  odhozené věci
  discards
  odhození
  chucking
  odhozený
  chucked
  odhozený
  discarded
  odhozený
  dumped
  odhozený
  tossed
  odhrabat
  rake off
  odhrabat
  rake up
  Odin
  Odin
  odinstalovat
  uninstall
  odírání
  chafing
  odírání
  galling
  odírání
  rubbing
  odírat
  erode
  odírat
  prey
  odít
  clad
  odít
  clothe
  odít
  enrobe
  odít
  habilitate
  odít
  shroud
  odívání
  clothing
  odívat
  apparel
  odjakživa
  ever
  odjede