Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: Ú

  cesky    anglicky
  u
  about
  u
  at
  u
  at the house of
  u
  besides
  u
  near
  u
  on
  u
  u
  u břehu
  alongshore
  u lůžka
  bedside
  u moci
  in power
  u moře
  by the seaside
  u nás doma
  down home
  u protinožců
  down under
  u sebe
  about
  u srdce hřející
  heart-warming
  u stolu
  sit-down
  u všech všudy
  for goodness sake
  U-rampa
  half-pipe
  U.S.-Japan Industry and Technology Management Training
  JITMT
  ubalit
  conk
  ubezpečuje
  assures
  ubíhat
  run
  ubikace
  quarters
  ubírá
  detracts
  ubírat
  take
  ubírat se
  wend
  ubitý
  clubbed
  ublížení
  disservice
  ublížení
  harm
  ublížení na těle
  body harm
  ublížení na zdraví
  battery
  ublížený
  aggrieved
  ublížit
  harm
  ublížit
  hurt
  ublížit
  injure
  ublížit
  offend
  ubližovat
  maltreat
  ubližuje
  harms
  úbočí
  flank
  ubohost
  miserableness
  ubohost
  paltriness
  ubohost
  scruffiness
  ubohost
  sorriness
  ubohý
  frowzy
  ubohý
  grotty
  ubohý
  miserable
  ubohý
  pathetic
  ubohý
  peanut
  ubohý
  pisspoor
  ubohý
  poor
  ubohý
  poverty-stricken
  ubohý
  sorry
  ubohý
  wretched
  úbor
  garb
  úbor
  get-up
  úbor
  getup
  úbory
  outfits
  ubožák
  wretch
  uboze
  pathetically
  uboze
  poorly
  ubránit se
  fight off
  ubránit se
  resist
  ubránitelný
  fencible
  ubrat
  detract
  ubrat
  take
  ubrat rychlost
  slack up
  ubrečený
  soppy
  ubrousek
  doily
  ubrousek
  napkin
  ubrousek
  serviette
  ubrousky
  napkins
  ubrus
  cloth
  ubrus
  cover
  ubrus
  tablecloth
  ubrus
  teacloth
  úbytek
  decrease
  úbytek
  ebb
  úbytek
  shrinkage
  úbytek
  wane
  ubytoval
  accommodated
  ubytování
  accommodation
  ubytování
  accomodation
  ubytování
  billet
  ubytování
  housing
  ubytování
  lodging
  ubytovaný
  housed
  ubytovaný
  quartered
  ubytovat
  accommodate
  ubytovat
  billet
  ubytovat
  house
  ubytovat
  quarter
  ubytovat se
  check in
  ubytovatel
  quartermaster
  ubytovna
  hostel
  ubytovna
  lodgings
  ubytovna pro hosty
  guesthouse
  ubytovna pro mladé
  youth hostel
  ubytovna se snídaní (Bed and breakfast)
  B & B
  ubytovna se snídaní (Bed and breakfast)
  B and B
  ubytovny
  hostels
  ubývající
  decreasing
  ubývající
  dwindling
  ubývající (měsíc)
  waning
  ubývající měsíc
  crescent
  ubýval
  dwindled
  ubýval
  waned
  ubývání
  decline
  ubývat
  be on the vane
  ubývat
  decline
  ubývat
  dwindle
  ubývat
  ebb
  ubývat
  remain
  ubývat
  run low
  ubývat
  wane
  učarovat
  charm
  účast
  attendance
  účast
  participation
  účast
  turnout
  účast na zisku
  profit sharing
  účastenský
  participative
  účastenství
  participation
  účasti
  attendances
  účastníci
  attendants
  účastníci
  attendees
  účastníci
  participants
  účastnící se
  participant
  účastnický
  subscriber
  účastnický poplatek
  participation fee
  účastnictví
  participation
  účastník
  attendee
  účastník
  entrant
  účastník
  participant
  účastník
  participator
  účastník
  privy
  účastník
  stakeholder
  účastník diskuse
  panelist
  účastník diskuse
  panellist
  účastník konfederace
  conferee
  účastník maškarády
  masquerader
  účastník mejdanu
  merrymaker
  účastník pikniku
  picnicker
  účastník překážkového dostihu
  steeplechaser
  účastník rytířského klání
  jouster
  účastnit se
  attend
  účastnit se
  be in
  účastnit se
  be in for
  účastnit se
  participate
  účastnit se
  take part
  účastnit se
  take part in
  účastnit se válečného tažení
  campaign
  účastný
  sympathetic
  učebna
  classroom
  učebna
  schoolroom
  učební
  teaching
  učebnice
  coursebook
  učebnice
  schoolbook
  učebnice
  textbook
  učebnice
  textbooks
  učebnicový
  copybook
  učedníci
  apprentices
  učedníci
  disciples
  učedník
  cub
  učedník
  disciple
  účel
  end
  účel
  function
  účel
  intent
  účel
  intention
  účel
  objective
  účel
  purport
  účel
  purpose
  uceleně
  seamlessly
  ucelený
  compacted
  ucelený
  comprehensive
  ucelený
  integrated
  ucelený
  well-knit
  účelně
  functionally
  účelně postavený
  purpose-built
  účelné setkání
  make ends meet
  účelnost
  expediency
  účelnost
  usefulness
  účelný
  efficient
  účelný
  expedient
  účelný
  purposeful
  účelný
  purposive
  účelové dopravní pruhy
  dedicated traffic lanes
  účelově použít
  earmark
  účelový
  purpose-built
  účelový odkup akcií
  leveraged buyout
  účely
  purposes
  učeň
  apprentice
  učeň
  trainee
  učenci
  pundits
  učenci
  scholars
  učenec
  man of letters
  učenec
  pundit
  učenec
  savant
  učenec
  scholar
  učenec
  schoolman
  učení
  apprenticeship
  učení
  learning
  učení
  lore
  učení
  tuition
  učení opakováním
  rote
  učenlivý
  teachable
  učenost
  erudition
  učenost
  punditry
  učenost
  wisdom
  učený
  erudite
  učený
  learned
  učený
  learnt
  účes
  coiffure
  účes
  do
  účes
  hair style
  účes
  hair-do
  účes
  haircut
  účes
  hairdo
  účes
  hairdressing
  účes
  hairstyle
  účes na páže
  pageboy
  účes podobný úlu
  beehive
  učesaný
  combed
  učesaný
  kempt
  učesat
  comb
  účet
  account
  účet
  bill
  účet čistého jmění
  capital account
  účet kapitálu
  capital account
  účet výloh
  expense account
  účet, faktura
  invoice
  účetní
  accountant
  účetní
  accountants
  účetní
  book-keeper
  účetní
  book-keeping
  účetní
  bookkeeper
  účetní
  clerk
  účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
  back office
  účetní cena
  accounting price
  účetní hodnota
  book value
  účetní identita
  accounting identity
  účetní jednotka
  accounting entity
  účetní kniha
  ledger
  účetní náklady
  accounting cost
  účetní okruh
  company code
  účetní převod
  carry-over
  účetní rok
  financial year
  účetní rozvaha
  balance
  účetní rozvaha
  balance sheet
  účetní systém
  accounting system
  účetní zisk
  accounting profit
  účetní zisk
  book profit
  účetní ztráta
  book loss
  účetnictví
  accountancy
  účetnictví
  accounting
  účetnictví
  book-keeping
  účetnictví
  bookkeeping
  uchazeč
  applicant
  uchazeč
  aspirant
  uchazeč
  candidate
  uchazeč
  claimant
  uchazeč
  contender
  uchazeč
  postulant
  uchazeč
  pretender
  uchazeč
  wooer
  uchazeči
  applicants
  uchazeči
  contenders
  ucházející
  fairish
  ucházející
  goodish
  ucházejícím způsobem
  passably
  ucházet se
  apply
  ucházet se
  solicit
  ucházet se o
  be in for
  uchlácholit
  appease
  uchlácholit
  calm
  uchlácholit
  soothe
  ucho
  ear
  úchop
  grasp
  úchop
  grip
  uchopení
  grabbing
  uchopení
  grasp
  uchopení
  grasping
  uchopení
  grip
  uchopení
  hold
  uchopení
  seizure
  uchopený
  grabbed
  uchopil
  grasped
  uchopil
  gripped
  uchopil
  snapped
  uchopit
  catch
  uchopit
  clutch
  uchopit
  grab
  uchopit
  grasp
  uchopit
  grip
  uchopit
  handle
  uchopit
  seize
  uchopit
  snatch
  uchopit
  take
  uchopující
  seizing
  uchování
  conservation
  uchování
  enshrinement
  uchování
  keeping
  uchování
  preservation
  uchovaný
  enshrined
  uchovaný
  preserved
  uchovaný
  retained
  uchovat
  preserve
  uchovat
  store
  uchovat jako svátost
  enshrine
  uchovat v tajnosti
  keep quiet
  uchovatel hodnoty
  store of value
  uchovatelný
  preservable
  uchovávající
  retentive
  uchovávání
  storage
  uchovávaný
  cherished
  uchovávat
  cherish
  uchovávat
  hold
  uchovávat
  keep in
  uchovávat
  save
  uchovávat jako svátost
  enshrine
  uchránit
  vindicate
  uchvácení
  captivation
  uchvácení
  ravishment
  uchvácení
  seizing
  uchvácení
  seizure
  uchvácení
  usurpation
  uchvácený
  stunned
  uchvacuje
  captures
  uchvacuje
  seizes
  uchvacující
  entrancing
  uchvacující
  galvanizing
  uchvacující
  taking
  uchvátil
  pounced
  uchvátit
  capture
  uchvátit
  grab
  uchvátit
  grip
  uchvátit
  overjoy
  uchvátit
  overwhelm
  uchvátit
  pounce
  uchvátit
  ravish
  uchvátit
  seize
  uchvátit
  take
  uchvátit
  transport
  uchvátit
  usurp
  uchvátit
  wrest
  uchvatitel
  usurper
  uchvátivý
  absorptive
  úchvatně
  ravishingly
  úchvatný
  awesome
  úchvatný
  breathtaking
  úchvatný
  impressive
  úchvatný
  ravishing
  uchycení
  gripping
  uchychtl se
  giggled
  uchýlený
  resorted
  uchýlit se
  refuge
  uchýlit se
  resort
  uchýlit se k
  fall back on
  uchýlit se k
  resort to
  úchylka
  aberration
  úchylka
  deviance
  úchylka
  deviancy
  úchylka
  deviation
  úchylkářství
  deviationism
  úchylnost
  perversion
  úchylný
  deviant
  úchylný
  perverse
  úchylný
  perversive
  uchystat
  prepare
  uchystat se
  prepare
  uchystat se
  prepare oneself
  úchyt
  fixture
  úchytka
  hold
  učí
  teaches
  učí se
  learns
  učící se
  learner
  učil
  taught
  učil jsem se za mlada ...
  cut my teeth on
  učiliště
  training centre
  účinek
  effect
  účinek
  impact
  účinek
  influence
  účinek čištění na recipient (vodní hospodářství)
  purification result for recipient
  účinek příjmu
  income effect
  učinění symetrickým
  symmetrisation
  učinění symetrickým
  symmetrization
  učiněný
  downright
  učiněný
  rendered
  účiník
  power factor
  učinil
  did
  učinit
  do
  učinit
  dost
  učinit
  make
  učinit
  render
  učinit citlivým
  sensitize
  učinit méně citlivým
  desensitize
  učinit nabídku
  make an offer
  učinit náchylným
  predispose
  učinit nejasným
  obscure
  učinit někoho idolem
  idolise
  učinit neschopným
  incapacitate
  učinit opatření
  make arrangement for
  učinit plastickým
  plasticize
  učinit po právu
  do justice
  učinit pohanským
  paganise
  učinit pohanským
  paganize
  učinit přítrž čemu
  abate
  učinit rozhodnutí
  decide
  učinit rozhodnutí týkající se čeho
  to make a decision on st
  učinit sázku
  place a bet
  učinit smyslným
  sensualize
  učinit těhotnou
  bang up
  učinit těhotnou
  knock up
  učinit vážným
  solemnify
  učinit vážným
  solemnize
  učinit zastaralým
  antiquate
  účinkování
  performing
  účinkovat
  operate
  účinkovat
  perform
  účinkovat
  work
  učinkující
  broadcaster
  účinkující
  performer
  účinkující
  performers
  účinná demokracie
  effective democracy
  účinná hloubka provlažení
  effective irrigation depth
  účinná látka pesticidu
  active pesticide component
  účinně
  effectively
  účinně
  efficiently
  účinnost
  effect
  účinnost
  effectiveness
  účinnost
  effectivity
  účinnost
  effectuality
  účinnost
  efficaciousness
  účinnost
  efficacy
  účinnost
  efficiency
  účinnost
  virtue
  účinnost čištění (vodní hospodářství)
  treatment efficiency
  účinnost čistírny odpadní vody
  purification degree of waste water treatment plant
  účinnosti
  efficiencies
  účinný
  effective
  účinný
  effectual
  účinný
  efficacious
  účinný
  efficient
  účinný
  potent
  učit
  instruct
  učit
  teach
  učit se
  learn
  učit se
  study
  učit se zpaměti
  memorize
  učitel
  guru
  učitel
  mentor
  učitel
  preceptor
  učitel
  prophet
  učitel
  schoolmaster
  učitel
  schoolteacher
  učitel
  teacher
  učitel připravující na zkoušku
  crammer
  učitelé
  mentors
  učitelé
  teachers
  učitelé
  tutors
  učitelé na Britských VŠ
  dons
  učitelka
  instructress
  učitelka
  schoolmarm
  učitelka
  schoolmistress
  učitelka
  teacher
  učitelka mateřské školy
  kindergartener
  učitelka mateřské školy
  kindergartner
  učitelský sbor
  faculty
  učitelství
  tutorship
  ucítit
  scent
  ucítit
  smell
  učivo
  curriculum
  učni
  trainees
  učňovský
  apprenticeship
  učňovství
  apprenticeship
  ucouraný
  bedraggled
  ucouraný
  draggled
  ucpání
  congestion
  ucpání
  plugging
  ucpání
  stoppage
  ucpanost
  stuffiness
  ucpaný
  clogged
  ucpaný
  congested
  ucpaný
  jammed
  ucpaný
  plugged
  ucpaný
  stuffy
  ucpat
  choke up
  ucpat
  clog
  ucpat
  congest
  ucpat
  constipate
  ucpat
  jam
  ucpat
  obturate
  ucpat někomu ústa roubíkem
  gag
  ucpává
  clogs
  ucpává
  plugs
  ucpávač
  stuffer
  ucpávání
  clogging
  ucpávka
  stopper
  ucpávka
  wad
  ucpávky do uší
  earplugs
  úcta
  awe
  úcta
  deference
  úcta
  devotion
  úcta
  esteem
  úcta
  obeisance
  úcta
  respect
  účtárna
  accounting department
  účtenka
  bill
  účtenka
  chit
  účtenka
  receipt
  účtenky
  bills
  účtenky
  stubs
  uctívač
  worshipper
  uctíval
  worshipped
  uctíván
  venerated
  uctívání
  adoration
  uctívání
  cult
  uctívání
  cultism
  uctívání
  veneration
  uctívání
  worship
  uctívání
  worshiping
  uctívání
  worshipping
  uctívání ohně
  fire-worship
  uctívaný
  adored
  uctívaný
  worshiped
  uctívaný
  worshipped
  uctívat
  adore
  uctívat
  revere
  uctívat
  venerate
  uctívat
  worship
  uctívatelé
  worshippers
  uctivě
  deferentially
  uctivě
  respectfully
  uctivě
  reverentially
  uctivě
  reverently
  uctivost
  civility
  uctivý
  deferential
  uctivý
  duteous
  uctivý
  respectful
  uctivý
  reverent
  uctivý
  reverential
  uctivý
  worshipful
  uctivý žadatel
  suppliant
  účtovací kniha
  bankbook
  účtování
  billing
  účtování
  charging
  účtovaný
  invoiced
  účtovat
  account
  účtovat
  bill
  účtovat
  charge
  účtovat k tíži
  charge
  účtovat si
  charge
  účtovatelný
  chargeable
  účty
  accounts
  účty
  bills
  účty dluhů
  accounts payable
  účty dlužníků
  accounts receivable
  účty dodavatelů
  accounts payable
  účty odběratelů
  A-R
  účty odběratelů
  accounts receivable
  účty věřitelů
  accounts payable
  úctyhodně
  creditably
  úctyhodně
  respectably
  úctyhodnost
  honourableness
  úctyhodnost
  respectability
  úctyhodný
  estimable
  úctyhodný
  honourable
  úctyhodný
  respectable
  ucuknout
  balk
  ucuknout
  blench
  ucuknout
  flinch
  ucuknout
  recoil
  úd
  limb
  úd
  member
  údaj
  entry
  údaj
  figure
  údaj
  piece of information
  údaj
  read-out
  údaj
  readout
  údaj
  specification
  údaje
  data
  údajně
  allegedly
  údajně
  ostensibly
  údajně
  professedly
  údajně
  purportedly
  údajně
  reportedly
  údajně
  supposedly
  údajný
  alleged
  údajný
  asserted
  údajný
  purported
  údajný
  putative
  údajný
  supposed
  udal
  denounced
  udál se
  transpired
  událost
  case
  událost
  event
  událost
  go
  událost
  happening
  událost
  incident
  událost
  occurrence
  události
  doings
  události
  events
  události
  happenings
  události
  incidents
  události
  occurrences
  udání cen
  quotation
  udat
  denunciate
  udat
  determine
  udat
  peach
  udat
  quote
  udat
  understate
  udat
  whistleblow
  udat nesprávně
  misstate
  udát se
  come about
  udát se
  pass off
  udatně
  valiantly
  udatnost
  bravery
  udatnost
  valiance
  udatný
  brave
  udatný
  stout
  udatný
  valiant
  udatný
  valorous
  udatný
  wight
  udává
  denotes
  udavač
  accuser
  udavač
  informant
  udavač
  informer
  udavač
  squeal
  udavač
  whisperer
  udavačský
  denunciative
  udavačský
  denunciatory
  udavačství
  whistle-blowing
  udávat
  denote
  udávat
  determine
  úděl
  deal
  udělal
  did
  udělal
  has done
  udělal
  made
  udělal kompromis
  compromised
  udělám
  gonna
  uděláno
  made
  udělaný
  done
  udělaný (o jídle)
  ready
  udělat
  do
  udělat
  execute
  udělat
  make
  udělat atraktivním
  endear
  udělat bordel
  snafu
  udělat chybný krok
  make a false move
  udělat chybu
  make a mistake
  udělat chybu
  stumble
  udělat chybu
  trip up
  udělat cirkus
  kick up a stink
  udělat cokoli pro ...
  crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo
  udělat dobře
  do good
  udělat dobrý dojem
  make a good impression
  udělat interpunkci
  punctuate
  udělat jasno
  ram home
  udělat kázání
  preach
  udělat konec něčemu
  draw a line
  udělat místo
  make room
  udělat modřinu
  bruise
  udělat např. zkoušku
  pass
  udělat něco bez přípravy, přímo
  a cold
  udělat něco špatného
  perpetrate
  udělat něco znovu a lépe
  clean up your act
  udělat obchod
  strike a bargain
  udělat poplach
  beat a retreat
  udělat pravopisnou chybu
  misspell
  udělat převrat
  revolutionize
  udělat přítrž
  put an end to
  udělat puchýře
  blister
  udělat rozbor
  parse
  udělat rozhodnutí ve správný čas
  cross that bridge when I come to it
  udělat rychle
  knock up
  udělat s něčím krátký proces
  make a short work of
  udělat si pohodlí
  make oneself at home
  udělat spontánně
  impromptu
  udělat to
  make it
  udělat to po svém
  make your way
  udělat vše pro
  bend over backwards
  udělat vsuvku
  parenthesize
  udělátko
  dingus
  udělej si sám
  DIY
  udělej si sám
  do-it-yourselfer
  udělej to sám
  make it yourself
  uďelejte si pohodlí
  make yourself at home
  udělen
  awarded
  udělené kázání
  a bawling out
  udělené kázání
  a dressing down
  udělení
  allowance
  udělení
  award
  udělení
  bestowal
  udělení
  conferment
  udělení licence
  licensing
  udělený
  accorded
  udělený
  afforded
  udělený
  bestowed
  udělit
  allot
  udělit
  award
  udělit
  bestow
  udělit
  confer
  udělit
  give
  udělit
  render
  udělit
  vouchsafe
  udělit cenu
  award price
  udělit milost
  amnesty
  udělit občanství
  naturalize
  udělit povolení
  license
  udělit povolení -licenci-
  license
  udělit ránu
  pack a punch
  udělit stipendium
  award grant
  udělit volební právo
  enfranchise
  udělovat
  give away
  udělovatel
  licensor
  udělovatel licence
  licenser
  uděluje
  confers
  uděluje
  grants
  uděluje
  vests
  úder
  beat
  úder
  blow
  úder
  dunt
  úder
  lick
  úder
  punch
  úder
  rap
  úder
  shock
  úder
  shot
  úder
  smite
  úder
  sock
  úder
  striking
  úder
  stroke
  úder
  thump
  úder
  wallop
  úder
  whack
  úder
  wham
  úder
  whomp
  úder bubnu
  drumbeat
  úder nad par v golfu
  bogey
  úder pěstí
  punch
  úder s velkým náprahem
  roundhouse
  úder srážející soupeře
  knock-down
  úder těžký
  pound
  úder zvedák
  uppercut
  udeřen
  smit
  udeřen
  struck
  udeřený
  banged
  udeřený
  knocked
  udeřený
  punched
  udeřený
  smit
  udeřený
  smitten
  udeřený
  struck
  udeřil
  knocked
  udeřil
  smote
  udeřil
  struck
  udeřil
  swiped
  udeřit
  bang
  udeřit
  bash
  udeřit
  beat
  udeřit
  buffet
  udeřit
  clobber
  udeřit
  club
  udeřit
  hit
  udeřit
  pash
  udeřit
  plunk
  udeřit
  punch
  udeřit
  slug
  udeřit
  smite
  udeřit
  strike
  udeřit
  swipe
  udeřit
  wallop
  udeřit
  whack
  udeřit
  wham
  udeřit tě
  belt you
  udeřit tě
  cream you
  udeřit uhodit
  hit
  úderné jednotky
  storm troops
  úderný oddíl
  shock troops
  údery
  bangs
  údery
  raps
  údery
  strokes
  údery za minutu
  bpm
  úděsně
  direly
  úděsně
  horrendously
  úděsně
  terrifyingly
  úděsný
  appalling
  úděsný
  horrendous
  úděsný
  terrifying
  udice
  angle
  udice
  fish-hook
  udice
  fishhook
  udidlo
  bit
  udidlo
  curb
  udírna
  smokehouse
  udit
  bloat
  udit
  smoke
  uditelný
  smokable
  údiv
  wonder
  udiveně
  amazingly
  udiveně
  wonderingly
  udivení
  wondering
  udivený
  agape
  udivený
  open-mouthed
  udivený
  openmouthed
  udivený
  staggered
  udivený
  stunned
  udivit
  amaze
  udivit
  astonish
  udivit
  surprise
  udivuje
  amazes
  udivující
  amazing
  udivující
  astonishing
  údobí
  period
  údolí
  dale
  údolí
  dales
  údolí
  dene
  údolí
  trough
  údolí
  vale
  údolí
  vales
  údolí
  valley
  údolí
  valleys
  údolnice
  talweg
  udřený
  plodding
  udřít se
  jade
  údržba
  care
  údržba
  maintaining
  údržba
  maintenance
  údržba
  service
  údržba
  upkeep
  údržbář
  handyman
  údržbář
  maintenance man
  údržbářský
  janitorial
  udržení
  maintenance
  udržení
  preservation
  udržet
  hold
  udržet
  keep
  udržet
  maintain
  udržet
  sustain
  udržet rovnováhu
  balance
  udržet se
  keep oneself
  udržet se
  remain
  udržet se
  stay
  udržet si zaměstnání
  hold down
  udržet v tajnosti
  keep a secret
  udržitelně
  sustainably
  udržitelné lesní hospodářství
  sustainable forest management
  udržitelné národní účetnictví
  sustainability accounting
  udržitelnost
  defensibility
  udržitelnost
  sustainability
  udržitelný
  defensible
  udržitelný
  maintainable
  udržitelný
  sustainable
  udržitelný
  tenable
  udržitelný rozvoj
  sustainabkle development
  udržitelný rozvoj
  sustainable development
  udržitelný výnos
  sustainable yield
  udržitelný vývoj
  Sustainable Development
  udržovač erekce u pornoherců
  fluffer
  udržovací
  maintenance
  udržoval
  kept
  udržování
  maintenance
  udržování
  maintenances
  udržování
  retaining
  udržování
  retention
  udržování
  upholding
  udržování
  upkeep
  udržování míru
  peacekeeping
  udržování spojení
  liaising
  udržovaný
  maintained
  udržovaný
  preserved
  udržovat
  encourage
  udržovat
  hold
  udržovat
  keep
  udržovat
  keep in
  udržovat
  maintain
  udržovat
  maintaining
  udržovat
  preserve
  udržovat
  service
  udržovat
  uphold
  udržovat konverzaci
  carry the conversation
  udržovat se
  keep oneself
  udržovat se
  remain
  udržovat se
  stay
  udržovat spojení
  liaise
  udržovat tlak
  pressurize
  udržovat v chodu
  keep going
  udržovat v odstupu
  keep at bay
  udržovat v provozu
  keep going
  udržovatel
  maintainer
  udržovatelé
  maintainers
  udržovatelnost
  maintainability
  udržovatelný
  maintainable
  udržuje
  maintains
  udržuje
  preserves
  udržující
  maintaining
  udržující
  preserving
  udupán
  trampled
  udupat
  squelch
  udupat
  trample
  udusaný
  compacted
  udusat
  pun
  udusat
  ram down
  udušení
  asphyxiation
  udusil
  suffocated
  udusil se
  asphyxiated
  udusit
  asphyxiate
  udusit
  smother
  udusit
  stamp out
  udusit
  stifle
  udusit
  suffocate
  údy
  limbs
  udýchaně
  breathlessly
  udýchanost
  breathlessness
  udýchaný
  breathless
  udýchaný
  gasping
  udýchaný
  out of breath
  uf
  phew
  Ufa
  Ufa
  uff
  ugh
  ufňukanec
  sniveller
  ufňukaný
  maudlin
  ufňukaný
  querulous
  ufolog
  ufologist
  ufologie
  ufology
  Uganda
  Uganda
  Uganďanec
  Ugandan
  ugandský
  Ugandan
  Ugly Domestic Scene
  UDS
  uhádnout
  guess
  uhájit
  assert
  uhájit
  defend
  uhájit
  vindicate
  uhájit kurz
  hold the line
  uháněl
  dashed
  uháněl
  sped
  uháněl
  speeded
  uháněly
  scudded
  uhánět
  dash
  uhánět
  hightail
  uhánět
  run
  uhánět
  run along
  uhánět
  scoot
  uhánět
  scud
  uhánět
  whoosh
  uhánět
  zip
  uhání
  dashes
  uhašení
  extinguishing
  uhašení
  extinguishment
  uhašený
  doused
  uhašený
  extinguished
  uhašený
  quenched
  uhasil
  doused
  uhasil
  extinguished
  uhasit
  blow out
  uhasit
  douse
  uhasit
  keep down
  uhasit
  put down
  uhasit
  quench
  uhasit
  smother
  uhasit
  snuff
  uhasit
  snuff out
  uhasitelný
  extinguishable
  uhasitelný
  quenchable
  uhel
  charcoal
  uhel
  coal
  úhel
  angle
  úhel čela
  face angle
  úhel pohledu
  point of view
  úhel vychylování
  deflection angle
  uhelná jáma
  coal-pit
  uhelná jáma
  coalpit
  uhelná míra
  chaldron
  uhelná pánev
  coalfield
  uhelnatěl
  carbonized
  uhelnatění
  carbonization
  uhelnatět
  carbonize
  úhelník
  polytopes
  uhelný
  carbonaceous
  uhelný
  carboniferous
  uhelný
  coal
  uhelný dehet
  coal tar
  uhelný důl
  coal mine
  uhelný důl
  coal-mine
  uhelný důl
  coalmine
  uhelný mour
  slack
  uhelný papír
  carbon paper
  uhelný porub
  coalface
  uhelný prach
  slack
  uhelný revír
  coalfield
  uher
  blackhead
  uher
  doohickey
  uher
  pimple
  uher
  zit
  Uhersko
  Hungary
  uherský
  Hungarian
  uherský rok
  blue moon
  uherský salám
  Hungarian salami
  uhladit
  flatten
  uhladit
  polish
  uhladit
  preen
  uhladit
  slick
  uhladit
  slick down
  uhladit
  smooth out
  uhlák
  coal scuttle
  uhlák
  hod
  úhlavní
  bitter
  úhlavní nepřítel
  arch-enemy
  úhlavní nepřítel
  archenemy
  uhlazeně
  gentlemanly
  uhlazeně
  sleekly
  uhlazenější
  sleeker
  uhlazenost
  courtliness
  uhlazenost
  politesse
  uhlazenost
  sleekness
  uhlazený
  courtly
  uhlazený
  decorous
  uhlazený
  flattened
  uhlazený
  genteel
  uhlazený
  graceful
  uhlazený
  polished
  uhlazený
  sleek
  uhlazený
  slick
  uhlazený
  smart
  úhledný
  daintily
  úhledný
  neat
  úhledný
  shipshape
  úhledný
  spruce
  úhledný
  tidy
  uhlí
  coal
  uhličitan
  carbonate
  uhličitan amonný
  ammonium carbonate
  uhličitan sodný
  natron
  uhličitan sodný
  sodium carbonate
  uhličitan sodný
  washing soda
  uhličitan vápenatý
  calcium carbonate
  uhličitany
  carbonates
  uhličitý
  carbonic
  uhlík
  carbon
  uhlík
  cinder
  uhlík
  clinker
  uhlíkatý
  carbonaceous
  uhlíková daň
  carbon tax
  uhlíkové
  carbonic
  uhlíkové datování
  carbon dating
  uhlíkové datování
  carbon-date
  uhlíkové kompenzační jednání
  carbon offset deals
  uhlíkový
  carbonaceous
  uhlíř
  coalman
  uhlobaron
  coal baron
  uhlohydrát
  carbohydrate
  úhloměr
  protractor
  úhlopříčně
  crossways
  úhlopříčně
  diagonally
  úhlopříčný
  diagonal
  úhlová frekvence
  angular frequency
  úhlová závorka
  angle bracket
  uhlově černá
  coal black
  uhlovodík
  hydrocarbon
  úhlový
  angled
  úhlový
  angular
  úhly
  angles
  uhnat se
  jade
  uhnízděný
  nestled
  uhnout
  dodge
  uhnout
  sidestep
  uhnul
  dodged
  uhnul
  ducked
  uhnutí
  sidestep
  uhodil
  smit
  uhodil
  smote
  uhodil
  struck
  uhodit
  bash
  uhodit
  bump
  uhodit
  clout
  uhodit
  hit
  uhodit
  punch
  uhodit
  strike
  uhodnout
  guess
  uhodnutý
  guessed
  úhor
  fallow land
  úhoř
  eel
  úhoř
  water snake
  úhoři
  eels
  úhořovitý
  eellike
  úhoz
  keystroke
  uhozen
  struck
  uhozenější
  nuttier
  uhozený
  half-assed
  uhozený
  loco
  uhozený
  struck
  uhozený (= nevtipný, jalový)
  corny
  úhozy
  keystrokes
  úhozy
  strokes
  úhrada
  consideration
  úhrada
  defrayal
  úhrada
  reimbursement
  úhrada
  remittance
  úhrada
  settlement
  uhradit
  defray
  uhradit
  disburse
  uhradit
  foot
  úhrady
  settlements
  uhrazený
  settled
  úhrn
  aggregate
  úhrn
  sum
  úhrn
  total
  úhrn tržeb
  total of sales
  úhrnem
  take together
  úhrnná celková spotřeba vody
  total water consumption
  úhrnný
  aggregate
  úhrnný
  aggregative
  úhrnný
  summary
  úhrnný
  total
  úhrny
  sums
  úhrný
  cumulative
  uhrovitý
  pimply
  uhrovitý
  pustular
  Uhry
  Hungary
  uhýbá
  dodges
  uhýbání
  dodging
  uhýbání
  hedging
  úhybný manévr
  evasive action
  uhynout
  die
  uhynout
  perish
  ujasnění
  clarification
  ujasnit
  clarify
  ujasnit
  clear
  ujasnit si
  size up
  ujde to
  not bad
  ujde to
  so so
  ujednání
  agreement
  ujednání
  arrangement
  ujednání
  contracts
  ujednat
  negotiate
  ujednat
  stipulate
  ujet
  cover
  ujetý
  loopy
  ujímání
  fashioning
  ujištění
  affirmation
  ujištění
  assurance
  ujištění
  averment
  ujištění
  reassurance
  ujistit
  assure
  ujistit
  reaffirm
  ujistit
  satisfy
  ujistit se
  make sure
  ujistit tě
  anchor you
  ujišťuje
  assures
  ujít
  escape
  ujít
  get away
  ujít
  get by
  újma
  damage
  újma
  detriment
  újma
  harm
  ujmout
  take in
  ujmout se
  enter upon
  ujmout se
  take
  ujmout se
  take up
  ujmout se funkce
  take office
  ukamenování
  lapidation
  ukamenovat
  stone
  úkaz
  phenomenon
  ukázal
  showed
  ukázal
  shown
  ukázal se
  transpired
  ukázali
  showed
  ukázalo
  showed
  ukázán
  shown
  ukázaný
  exhibited
  ukázaný
  showed
  ukázaný
  shown
  ukázat
  bring out
  ukázat
  demonstrate
  ukázat
  emerge
  ukázat
  exhibit
  ukázat
  expose
  ukázat
  finger
  ukázat
  indicate
  ukázat
  outline
  ukázat
  point
  ukázat
  show
  Ukázat někomu, že ho nerespektujeme, například urážkou nebo kritikou.
  dissing
  ukázat se
  come to light
  ukázat se
  show up
  ukázat se
  transpire
  ukázat se
  turn out
  ukázat zahanbení
  bat an eye
  ukazatel
  arrow
  ukazatel
  coefficient
  ukazatel
  index
  ukazatel
  indicator
  ukazatel
  pointer
  ukazatel
  sign
  ukazatel
  signpost
  ukazatel jakosti pitné vody
  drinking water quality parameter
  ukazatel jakosti vody
  water quality parameter
  ukazatel produkce odpadů
  WGI
  ukazatel směru
  guidepost
  ukazatel, ukazovatel
  indicator
  ukazatele
  indicators
  ukazatele
  pointers
  ukáže
  will show
  ukázka
  example
  ukázka
  exemplification
  ukázka
  exhibition
  ukázka
  sample
  ukázka
  specimen
  ukázka
  teaser
  ukázka něčeho
  a case of
  ukázka toho nejlepšího
  showcase
  ukázka, vzorek
  speciment
  ukázkový
  exemplary
  ukázkový
  prototypical
  ukázkový
  sample
  ukázky
  samples
  ukázky
  specimens
  ukázněně
  orderly
  ukázněnost
  temperance
  ukázněný
  disciplined
  ukázněný
  orderly
  ukázněný
  temperate
  ukáznit
  discipline
  ukazováček
  forefinger
  ukazováček
  index finger
  ukazovací
  deictic
  ukazován
  shown
  ukazování
  pointing
  ukazování
  showing
  ukazovaný
  shown
  ukazovat
  denote
  ukazovat
  indicate
  ukazovat
  point
  ukazovat
  show
  ukazovat (směr)
  signpost
  ukazovat se
  appear
  ukazovatel
  stylus
  ukazovátko
  fescue
  ukazuje
  denotes
  ukazuje
  displays
  ukazuje
  indicates
  ukazuje
  shows
  ukazuji
  shown
  ukazující
  indicant
  ukazující
  indicating
  ukazující
  showing
  úkazy
  phenomena
  ukecaný
  talkative
  ukecat
  chat up
  úklad
  intrigue
  ukládá
  deposits
  ukládá
  dumps
  ukládá
  imposes
  ukládá
  obliges
  ukládá
  saves
  ukládací cenný papír
  savings bond
  ukládání
  imposing
  ukládání
  saving
  ukládání
  storing
  ukládání uhlíku
  carbon storage.
  ukládaný do bufferu
  buffered
  ukládat
  put
  úkladná vražda
  assassination
  úkladné vraždy
  assassinations
  úkladně zavražděn
  assassinated
  úkladně zavraždit
  assassinate
  úkladnost
  premeditation
  úkladný
  deliberate
  úkladný
  premeditated
  úkladný
  treacherous
  úkladný
  wilful
  úkladný vrah
  assassin
  úkladný vrah
  assassinator
  úklady
  machination
  uklánění
  bowing
  úklid
  clean-up
  úklid
  cleanup
  uklidit
  clean
  uklidit
  clean up
  uklidit
  clear out
  uklidit
  tidy
  uklidit
  tidy away
  uklidit
  tidy up
  uklidnění
  appeasement
  uklidnění
  appeaser
  uklidnění
  mollification
  uklidnění
  reassurance
  uklidnění
  sedation
  uklidněný
  alleviated
  uklidněný
  comforted
  uklidněný
  eased
  uklidněný
  pacified
  uklidněný
  reassured
  uklidněný
  sedated
  uklidnil
  comforted
  uklidnit
  allay
  uklidnit
  appease
  uklidnit
  assuage
  uklidnit
  assure
  uklidnit
  becalm
  uklidnit
  calm
  uklidnit
  calm down
  uklidnit
  hush
  uklidnit
  lull
  uklidnit
  mitigate
  uklidnit
  mollify
  uklidnit
  pacifies
  uklidnit
  pacify
  uklidnit
  quiesce
  uklidnit
  quiet
  uklidnit
  quiet down
  uklidnit
  reassure
  uklidnit
  salve
  uklidnit
  soothe
  uklidnit
  still
  uklidnit
  tranquilize
  uklidnit
  tranquillise
  uklidnit
  tranquillize
  uklidnit se
  chill out
  uklidnit se
  compose oneself
  uklidnit se
  quiet down
  uklidnit se
  settle down
  uklidňování
  pacing
  uklidňovat
  still
  uklidňovat se
  calm
  uklidňující
  calming
  uklidňující
  comforting
  uklidňující
  lenitive
  uklidňující
  lull
  uklidňující
  mitigating
  uklidňující
  pacifying
  uklidňující
  placatory
  uklidňující
  reassuring
  uklidňující
  restful
  uklidňující
  soothing
  uklidňující lék
  paregoric
  uklidňující prostředek
  tranquilizer
  uklízeč
  cleaner
  uklízečka
  char
  uklízečka
  charlady
  uklízečka
  charwoman
  uklízečky
  chars
  uklízečky
  cleaners
  uklizeně
  tidily
  uklízení
  cleaning
  uklízení
  tidying
  uklizenost
  trimness
  uklizený
  tidied
  uklizený
  tidy
  uklizený
  trim
  uklízet
  clean
  uklízet
  tidy
  uklízet
  tidy away
  uklízet
  tidy up
  uklízí
  cleans
  uklízí
  tidies
  úklon
  dip
  úklona
  bow
  úklona
  courtesy
  úklona
  obeisance
  uklonit se
  bow
  uklouzl
  slipped
  uklouznout
  slide
  uklouznout
  slip
  uklouznutí
  slipping
  ukňouraný
  whiny
  ukojitelný
  satiable
  úkol
  assignment
  úkol
  brief
  úkol
  commission
  úkol
  duty
  úkol
  function
  úkol
  homework
  úkol
  job
  úkol
  mission
  úkol
  objective
  úkol
  part
  úkol
  task
  úkol, terč
  target
  ukolébat
  cradle
  ukolébavka
  berceuse
  ukolébavka
  lullaby
  úkolová práce
  piecework
  úkolový
  task
  úkoly
  assignments
  úkoly
  homework
  úkoly
  tasks
  úkon
  act
  úkon
  action
  úkon
  transaction
  ukončení
  conclusions
  ukončení
  end
  ukončení
  ending
  ukončení
  finalization
  ukončení
  termination
  ukončení
  terminations
  ukončení činnosti
  close-down
  ukončení činnosti
  closedown
  ukončení platnosti
  revocation
  ukončený
  ceased
  ukončený
  finished
  ukončený
  terminated
  ukončil
  ceases
  ukončit
  break up
  ukončit
  complete
  ukončit
  conclude
  ukončit
  end
  ukončit
  end up
  ukončit
  exit
  ukončit
  finish
  ukončit
  quit
  ukončit
  terminate
  ukončit činnost firmy
  wind a company up
  ukončovač
  terminator
  ukončování
  termination
  ukončuje
  terminates
  ukončující
  terminating
  ukořistit
  capture
  ukořistit
  plunder
  ukořistit
  raven
  ukořistit
  seize
  úkos
  bevel
  úkos
  cant
  úkos
  chamfer
  úkos
  draft
  ukotvení
  bridle
  ukotvení
  embedding
  ukotvení
  grappling
  ukotvený
  anchored
  ukotvit
  anchor
  ukousnout
  bite
  ukousnout
  bite off
  ukousnout příliš velké sousto
  bite off more than you can chew
  ukovaný
  forged
  ukraden
  stolen
  ukradené zboží
  plunder
  ukradený
  pirated
  ukradený
  stolen
  ukradl
  pocketed
  ukradl
  stolen
  ukradne
  will steal
  ukradnout
  nick
  ukradnout
  snaffle
  ukradnout
  steal
  Ukrajina
  Ukraine
  Ukrajinci
  Ukrainians
  Ukrajinec
  Ukrainian
  ukrajinský
  Ukrainian
  Ukrajinština
  Ukrainian
  ukrást
  filch
  ukrást
  knock off
  ukrást
  pilfer
  ukrást
  pinch
  ukrást
  plunder
  ukrást
  poach
  ukrást
  purloin
  ukrást
  snarf
  ukrást
  snitch
  ukrást
  steal
  ukrást
  swipe
  ukrást
  walk off
  ukrást mi všechen majetek
  clean me out
  ukrátit si
  while away
  ukřivděně
  aggrievedly
  ukřivděný
  aggrieved
  ukřivdit
  aggrieve
  ukřivdit
  wrong
  ukřižování
  crucifixion
  ukřižovaný
  crucified
  ukřižovat
  crucify
  ukrojit
  cut away
  ukrutnost
  atrocity
  ukrutnost
  cruelty
  ukrutný
  atrocious
  ukrutný
  cruel
  ukrutný
  tyrannical
  ukrýt
  conceal
  ukrýt
  shelter
  úkryt
  cache
  úkryt
  concealment
  úkryt
  cover
  úkryt
  hideaway
  úkryt
  hideout
  úkryt
  hiding
  úkryt
  hiding place
  úkryt
  refuge
  ukrýt se
  take cover
  ukrytí
  concealment
  ukrytý
  concealed
  ukrýval
  concealed
  ukrývání
  caching
  ukrývání
  harbouring
  ukrývání
  sheltering
  ukulele
  ukulele
  ukvapeně
  precipitately
  ukvapeně
  prematurely
  ukvapeně
  previously
  ukvapenost
  precipitancy
  ukvapenost
  precipitation
  ukvapenost
  rashness
  ukvapený
  hasty
  ukvapený
  precipitate
  ukvapený
  premature
  ukvapený
  rash
  ukvapený
  unadvised
  úl
  beehive
  úl
  hive
  úl
  skep
  Ulanbátár
  Ulan Bator
  ulcerace
  ulceration
  ulcerózní
  ulcerous
  ulehčení
  facilitation
  ulehčení
  relief
  ulehčený
  eased
  ulehčit
  disburden
  ulehčit
  facilitate
  ulehčit
  lighten
  ulehčuje
  eases
  ulehčující
  facilitating
  úlehový zatravněný pás
  grassed depression strip
  ulejvák
  goldbricker
  ulejvák
  shirker
  ulejvání
  truancy
  úlek
  shock
  úlet
  trip
  úlet pesticidu
  pesticide drift
  uletět
  fly
  úleva
  abatement
  úleva
  concession
  úleva
  easement
  úleva
  relief
  ulevit
  alleviate
  ulevit
  disburden
  ulevování
  relieving
  úlevy-smlouvy
  easements-covenants
  ulice
  ave
  ulice
  street
  ulice
  streets
  ulice
  whitehall
  ulička
  alley
  ulička
  corridor
  ulička
  lane
  ulička
  smaller street
  ulička
  street
  ulička (mezi sedadly)
  gangway
  ulička mezi sedadly
  aisle
  uličky
  aisles
  uličky
  alleys
  uličky
  lanes
  uliční lampa
  streetlight
  uliční smetky
  street garbage
  uličnice
  gamine
  uličnice
  hoyden
  uličnice
  nipper
  uličnicky
  impishly
  uličnicky
  wickedly
  uličnický
  elfish
  uličnický
  gamine
  uličnický
  hoydenish
  uličnický
  impish
  uličnický
  mischievous
  uličnický
  roguish
  uličnictví
  hoydenism
  uličnictví
  impishness
  uličnictví
  mischief
  uličnictví
  roguery
  uličnictví
  roguishness
  uličník
  gamin
  uličník
  guttersnipe
  uličník
  naughty beggar
  uličník
  nipper
  uličník
  rascal
  uličník
  scallywag
  uličník
  scamp
  uličník
  urchin
  uličník
  villain
  úlisně
  unctuously
  úlisnost
  glibness
  úlisný
  slick
  úlisný
  smarmy
  úlisný
  unctuous
  ulita
  seashell
  ulita
  shell
  Ullman
  Ullman
  ulna
  ulna
  úloha
  cue
  úloha
  role
  úloha
  task
  úloha hráče v ragby
  scrum-half
  úlohy
  roles
  úlomek
  fraction
  úlomek
  fragment
  úlomek
  shard
  úlomek
  shiver
  úlomek
  sliver
  úlomek
  spall
  úlomek
  splint
  úlomek
  splinter
  ulomit
  break off
  ulomit se
  break away
  úlomkovitý
  clastic
  úlomkovitý
  detrital
  úlomkovitý
  fragmental
  úlomky
  fragments
  uloupit
  plunder
  úlovek
  catch
  ulovený
  hunted
  ulovil
  snared
  ulovit
  hunt down
  uložení
  enshrinement
  uložení
  imposition
  uložení
  storage
  uložení
  storing
  uložení
  to deposit
  uložení práv na znečišťování
  banking of pollution credits.
  uložení vrstev
  bedding
  uloženo v rychlé vyrovnávací paměti
  cached
  uložený
  deposited
  uložený
  dumped
  uložený
  levied
  uložený
  saved
  uložený
  stored
  uložený
  stowed
  úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
  dump of radioactive wastes in subsurface spaces
  úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
  dump of radioactive wastes in deep underground spaces
  úložiště radioaktivních odpadů
  dump of radioactive wastes
  uložit
  bestow
  uložit
  deposit
  uložit
  dump
  uložit
  lodge
  uložit
  park
  uložit
  save
  uložit
  store
  uložit daň
  tax
  uložit do krabice
  box up
  uložit jako
  save as
  uložit ke spánku
  put to sleep
  Uložit nastavení
  Save setup
  uložit peníze
  deposit
  uložit poplatek
  tax
  uložit povinnost
  oblige
  uložit trest
  sentence
  uložit za povinnost
  obligate
  uložit za povinnost
  obligate
  ulpět
  get stuck
  ultimátum
  ultimatum
  Ultra High Frequency
  UHF
  Ultra High Resolution (Radar)
  UHR
  ultra-konzervativní
  ultraconservative
  ultra-vysoká frekvence
  ultrahigh frequency
  ultra-vysoké vakuum
  UHV (ultra high vacuum)
  ultra-vysoký
  ultrahigh
  ultrafialový
  ultraviolet
  ultralehké letadlo
  microlight
  ultralehký
  ultralight
  ultramarínově modrý
  ultramarine
  ultramarínový
  ultramarine
  ultramikroskop
  ultramicroscope
  ultramoderní
  ultramodern
  ultrasaprobita
  ultrasaprobity
  Ultraviolet
  UV
  ultravysoká např. frekvence
  ultra-high
  ultravysoká např. frekvence
  ultrahigh
  ultravysoké vakuum
  UHV
  ultravysoké vakuum
  ultra high vacuum
  ultravysoký
  ultrahigh
  ultrazvuk
  ultrasound
  ultrazvukově
  ultrasonically
  ultrazvukový
  ultrasonic
  úly
  hives
  um
  craftsmanship
  umakart
  formica
  umaštěnost
  greasiness
  umaštěný
  greasy
  umazaný
  dirty
  umazat
  besmear
  umazat
  smear
  umazat
  stain
  umazávání
  messing
  umdlévat
  flag
  umdlévat
  languish
  uměl
  could
  umělá družice
  orbiter
  umělá gravitace
  artificial gravity
  umělá hmota
  plastic
  umělá infiltrace povrchové vody
  artificial surface water infiltration
  umělá inseminace
  artificial insemination
  umělá inteligence
  AI
  umělá inteligence
  artificial intelligence
  umělá kožešina kolem krku
  boa
  umělci
  artists
  umělci
  craftsmen
  umělci
  performers
  uměle
  artificially
  umělé drahokamy
  diamante
  umělé dýchání
  artificial respiration
  umělé hedvábí
  rayon
  umělé hnojivo
  fertiliser
  umělé hnojivo
  fertilizer
  uměle ochlazovaný
  refrigerated
  umělé ohnisko epizoocie
  artificial focus of epizooty
  umělé oplodnění
  AI
  umělé oplodnění
  artificial insemination
  Umele Oplodneni Darcem
  AID
  umělé vlákno
  artificial fibre
  umělé vzplanutí nákaz
  artificial infection explosion
  uměle živit
  bottle-feed
  umělec
  artist
  umělec
  craftman
  umělecká díla
  artworks
  umělecká galerie
  art gallery
  umělecká práce
  artwork
  umělecká řemesla
  handicrafts
  umělecké dílo
  work of art
  umělěcké dílo
  workmanship
  umělecké jméno
  nom de guerre
  umělecké tvarování keřů
  topiary
  umělecký
  artistic
  umělecky navržené
  fashioned
  umělkyně
  artist
  umělost
  artificiality
  umělý
  artificial
  umělý
  chemical
  umělý
  factitious
  umělý
  imitation
  umělý
  induced
  umělý
  man-made
  umělý
  manmade
  umělý
  meretricious
  umělý
  synthetic
  umělý
  synthetical
  umělý chrup
  denture
  umělý chrup
  dentures
  umělý chrup
  false teeth
  umělý holub lákající holuby
  stool-pigeon
  umělý holub lákající holuby
  stoolpigeon
  umělý jazyk
  artificial language
  umělý otvor mezi dutinami
  stomata
  umělý penis
  dildo
  umělý proces
  artificial process
  umělý prvek
  artificial element
  umělý tuk
  artificial fat
  umělý tuk
  margarine
  umění
  art
  umění
  arts
  umění
  craft
  umění prodat
  hard sell
  úměra
  rate
  úměrnost
  rateability
  úměrný
  commensurable
  úměrný
  proportionable
  úměrný
  proportional
  úměrný
  proportionate
  umět
  be able
  umět
  can
  umět
  know
  umět
  know how to
  umět rychle a přesně počítat
  be quick and accurate at figures
  umí
  knows how to
  umí ... mnohem lépe než ty
  circles around you
  umím
  can
  umím
  i can
  umíněnec
  bullhead
  umíněnost
  bullheadedness
  umíněnost
  obduracy
  umíněnost
  obstinacy
  umíněnost
  persistency
  umíněnost
  self-will
  umíněnost
  wilfulness
  umíněný
  bullet-headed
  umíněný
  bullheaded
  umíněný
  froward
  umíněný
  hellbent
  umíněný
  obstinate
  umíněný
  pigheaded
  umírá
  dies
  umíráček
  knell
  umírající
  dying
  umírání
  dying
  umírat
  die
  umírat hlady
  starve
  umírněně
  pacifically
  umírněně
  perversely
  umírněnec
  moderate
  umírněnost
  moderateness
  umírněný
  dovish
  umírněný
  moderate
  umírněný
  restrained
  umírněný
  restraint
  umírněný
  temperate
  umírněný stát
  soft state
  umíš
  you can
  umístěn
  located
  umístěn
  set
  umístění
  emplacement
  umístění
  location
  umístění
  locations
  umístění
  place
  umístění
  placement
  umístění
  placements
  umístění
  positioning
  umístění
  posture
  umístění
  rankings
  umístění
  setting
  umístění
  situation
  umístění pólů
  pole placement
  umístěno
  located
  umístěný
  placed
  umístěný
  positioned
  umístěný
  sited
  umístěný
  situated
  umístěný v regálu
  racked
  umístěný ve voze
  in-car
  umístěný za nosem
  postnasal
  umístí
  accommodates
  umístil
  placed
  umístil
  set
  umístit
  allocate
  umístit
  bestow
  umístit
  emplace
  umístit
  lay
  umístit
  locate
  umístit
  place
  umístit
  position
  umístit
  put
  umístit
  set
  umístit
  situate
  umístit
  station
  umístit
  stow
  umístitelný
  placeable
  umístitelný
  positionable
  umístnění
  putting
  umisťování
  placing
  umísťovat
  arrange
  umisťuje
  locates
  umisťuje
  places
  umisťující
  positioning
  umísťující
  placing
  umlčený
  silenced
  umlčet
  burke
  umlčet
  face down
  umlčet
  hush
  umlčet
  make silent
  umlčet
  muffle
  umlčet
  put down
  umlčet
  silence
  umlčet
  squelch
  umlčet někoho
  gag
  umlčující
  silencing
  umlít
  grind
  umlít
  mill
  úmluva
  agreement
  úmluva
  appointment
  úmluva
  arrangement
  úmluva
  convention
  úmluva
  covenant
  úmluva
  stipulation
  umluvit
  arrange
  úmluvy
  conventions
  umně vyvedený
  elaborate
  umocnění
  squaring
  umocněný
  powered
  umocnit
  involve
  umocnit
  potentiate
  umocňování
  exponentiation
  umocňování
  involution
  umocňovat
  exponentiate
  umocňovat na třetí
  cubing
  umocňuje
  squares
  úmor
  amortization
  umořit
  amortize
  umořit
  redeem
  úmorný
  toilsome
  umořovací fond
  sinking fund
  umořování
  amortisation
  umořování
  amortization
  umořovat
  amortize
  umoudřený
  resipiscent
  umouněnost
  griminess
  umouněnost
  sootiness
  umožnit
  allow
  umožnit
  enable
  umožnit
  facilitate
  umožnit
  make possible
  umožnit
  provide
  umožňovat
  make possible
  umožňuje
  allows
  umožňuje
  enables
  umožňuje
  grants
  umožňuje
  permits
  umožňující
  enabling
  umožňující
  granting
  umožňující
  susceptible
  umravnění
  moralization
  umřel
  died
  umřít
  bite the dust
  umřít
  die
  umřít
  pop off
  umrlčí lebka
  skull and crossbones
  úmrtí
  bereavement
  úmrtí
  death
  úmrtí bez závěti
  intestacy
  úmrtí blízké osoby
  bereavement
  úmrtní
  death
  úmrtní list
  a dead certificate
  úmrtní oznámení
  death notice
  úmrtní oznámení
  obituary
  úmrtnost
  death rate
  úmrtnost
  death-rate
  úmrtnost
  deathrate
  úmrtnost
  mortality
  umrtvení
  anaesthesia
  umrtvení
  numbness
  umrtvený
  blunted
  umrtvil
  anaesthetized
  umrtvit
  anesthetize
  umrtvit
  deaden
  umrtvit
  devitalize
  umrtvit
  etherize
  umrtvit
  mortify
  umrtvující
  anaesthetic
  umrtvující
  deadening
  umrtvující anestetikum
  anaesthetic
  umučení
  martyrdom
  umučit
  martyr
  umučit
  martyrize
  umučit k smrti
  torture to death
  umyje
  will wash
  umyl
  washed
  úmysl
  intent
  úmysl
  intention
  úmysl
  meaning
  úmysl
  will
  úmyslná lež
  a bare-faced lie
  úmyslně
  by intuition
  úmyslně
  deliberately
  úmyslně
  intentionally
  úmyslně
  wilfully
  úmyslně
  wittingly
  úmyslné nevysílání TV
  a blackout (TV)
  úmyslně přehlédnout
  wink at
  úmyslně přehlížet
  gloss over
  úmyslné překroucení pravdy
  fraud
  úmyslnost
  intentionality
  úmyslný
  calculated
  úmyslný
  conscious
  úmyslný
  deliberate
  úmyslný
  deliberating
  úmyslný
  intended
  úmyslný
  intentional
  úmyslný
  prepense
  úmyslný
  wilful
  umýt
  launder
  umýt
  wash
  umýt
  wash off
  umýt hlavu
  wash your hair
  umýt hlavu
  wig
  umýt nádobí
  do the dishes
  umýt nádobí
  wash dishes
  umýt se
  wash
  umytí
  wash
  umytí houbou
  sponge bath
  umytý
  washed
  umývač
  scullion
  umývač nádobí
  dishwasher
  umyvadla
  basins
  umyvadlo
  basin
  umyvadlo
  handbasin
  umyvadlo
  sink
  umyvadlo
  wash basin
  umyvadlo
  wash-basin
  umyvadlo
  washbasin
  umyvadlo
  washbowl
  umývání
  ablution
  umývání
  washing
  umývání nádobí
  dishwashing
  umývárna
  lavatory
  umývárna
  washroom
  umývárna nádobí
  scullery
  umývat
  wash
  unáhleně
  previously
  unáhlenost
  prematureness
  unáhlený
  rash
  unášení
  drifting
  unášený
  adrift
  unášený
  drifted
  unášet
  drift
  unáší
  kidnaps
  únava
  fatigue
  únava
  tediousness
  únava
  weariness
  únava očí
  eyestrain
  unaveně
  tiredly
  unaveně
  wearily
  unavenost
  tiredness
  unavený
  all in
  unavený
  bored
  unavený
  exhausted
  unavený
  fatigued
  unavený
  harassed
  unavený
  tired
  unavený
  tired of
  unavený
  tired out
  unavený
  wan
  unavený
  weary
  unavený jako pes
  dog-tired
  unavený mozek
  brain is fried
  unavený životem
  world-weary
  unavit
  fatigue
  unavit
  tire
  unavit
  wear out
  únavně
  tiresomely
  únavně mluvit
  yack
  únavný
  backbreaking
  únavný
  fatiguing
  únavný
  soul-destroying
  únavný
  tiresome
  únavný
  tiring
  únavný
  wearisome
  únavný
  weary
  unavoval
  fatigued
  unavovat
  fatigue
  unavovat
  tire
  unavuje
  tires
  unce
  ounce
  unce
  ounces
  unciála
  uncial
  Under The Counter
  UTC
  Under The Table
  UTT
  understand-understood-understood
  understand
  understand-understood-understood
  understood
  UNEP United Nations Environment Programme
  United Nations Environment Programme
  unesen
  abducted
  unesený
  hijacked
  unesený
  kidnapped
  unesený
  raped
  unesl
  kidnapped
  unést
  abduct
  unést
  bear
  unést
  hijack
  unést
  kidnap
  unést
  rape
  unést
  skyjack
  unést někoho z povinné služby na lodi
  shanghai
  unie
  union
  unie zaměstnanců automobilového průmyslu
  UAW
  unifikace
  unification
  unifikátor
  unifier
  uniforma
  livery
  uniforma
  uniform
  uniformita
  uniformity
  uniformně
  uniformly
  uniformovaný
  uniformed
  uniformy
  liveries
  uniformy
  uniforms
  únik
  escape
  únik
  evasion
  únik
  getaway
  únik
  leak
  únik
  leakage
  únik
  source
  únik kapitálu
  capital outflow
  unik o vlas
  a close call
  uniká
  avoids
  uniká
  eludes
  uniká
  escapes
  uniká
  flees
  unikající
  elusive
  unikající
  escaping
  unikající proud
  leakage current
  unikání
  leakage
  unikání
  leaking
  unikání před skutečností
  escapism
  unikat
  elude
  unikat
  escape
  unikát
  nonsuch
  unikát
  singleton
  unikát
  unique
  unikátní
  rare
  unikátní
  unique
  uniklý
  escaped
  uniklý
  leaked
  uniknout
  abscond
  uniknout
  bust out
  uniknout
  elude
  uniknout
  escape
  uniknout
  get around
  uniknout
  get away
  uniknout
  miss
  uniknout spravedlnosti
  beat the rap
  uniknutí o vlas
  close call
  úniková doložka
  escape clause
  úniková klauzule
  escape clause
  úniková rychlost
  escape velocity
  únikový
  escapist
  unikum
  unique
  úniky
  fugitive emission
  úniky
  leaks
  unilateralista
  unilateralist
  unilateralistický
  unilateralist
  unilateralizmus
  unilateralism
  Uninhabited Combat Aerial Vehicle
  UCAV
  unionismus
  unionism
  unionista
  unionist
  unipolární
  unipolar
  unisex
  unisex
  unisono
  unison
  Unit Level Prototype Implementaion
  ULPI
  unitář
  unitarian
  unitářský
  unitarian
  United Nations Conference on the Human Environment
  United Nations Conference on the Human Environment
  United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
  United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
  United Nations Environment Programme UNEP
  United Nations Environment Programme
  United States Air Force
  USAF
  United States Air Force Academy
  USAFA
  United States Air Forces in Europe
  USAFE
  United States Coast Guard
  USCG
  United States Military Academy
  USMA
  United States Naval Academy
  USNA
  United States Space Command
  USSPACECOM
  United States Special Operation Command
  USSOCOM
  univalentní
  univalent
  universita
  college
  University Resident Research Program
  URRP
  univerzalista
  universalist
  univerzalistický
  universalistic
  univerzalizmus
  universalism
  univerzální
  all-purpose
  univerzální
  general
  univerzální
  general-purpose
  univerzální
  panoptic
  univerzální
  universal
  univerzální
  versatile
  univerzální klíč
  master key
  univerzální klíč
  master-key
  univerzální klíč
  monkey wrench
  univerzální klíč
  passkey
  univerzální klíč
  skeleton key
  univerzálnost
  catholicity
  univerzálnost
  universality
  univerzálnost
  versatility
  univerzálnost trhů
  universality of markets
  univerzita
  campus
  univerzita
  college
  univerzita
  university
  univerzitní
  college
  univerzitní
  university
  univerzitní
  varsity
  univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie
  Cambridge
  univerzitní notář
  registrar
  univerzity
  colleges
  univerzity
  universities
  Unmanned Aerial Vehicle
  UAV
  únor
  February
  únos
  abduction
  únos
  hijacking
  únos
  rape
  únos člověka
  kidnapping
  únosce
  abductor
  únosce
  captor
  únosce
  hijacker
  únosce
  kidnaper
  únosce
  kidnapper
  únosce
  skyjacker
  únosci
  abductors
  únosci
  hijackers
  únosci
  kidnappers
  únosná míra čeho
  tolerable rate of sth
  únosnost
  bearing resistance
  únosnost
  capacity
  únosnost
  carrying capacity
  únosný
  bearable
  únosný
  tolerable adj
  únosy
  kidnappings
  unuděný
  bored
  upadá
  slides
  upadal
  dwindled
  upadat
  come down
  upadat
  decline
  upadat
  drop off
  upadat
  fall away
  úpadce
  bankrupt
  úpadek
  bankruptcy
  úpadek
  breakdown
  úpadek
  decadence
  úpadek
  decay
  úpadek
  Demise
  úpadek
  deterioration
  úpadek
  downgrade
  úpadek
  ebb
  úpadek
  falloff
  úpadek
  prostration
  úpadek
  retrogression
  úpadek, poklesek, chyba
  lapse
  úpadkový
  bargain-basement
  úpadkový
  decadent
  upadl
  backslid
  upadnout
  backslide
  upadnout
  come of
  upadnout
  drop down
  upadnout
  fall
  upadnout
  fall down
  upadnout
  sag
  upadnout do
  fall into
  upadnout do rozpaků
  embarrass
  úpal
  heatstroke
  úpal
  sunstroke
  upálit
  burn to death
  upalovat
  pelt
  úpatí
  base
  úpatí
  bottom
  úpatí
  foot
  upažení
  abductions
  upažit
  arms sideways raise
  update
  update
  upečený
  caked
  upečený
  roasted
  upěchovat
  ram down
  upéci
  bake
  upéci
  roast
  upéct
  bake
  upéct
  roast
  upejpavý
  coy
  upekl
  baked
  upekl
  roasted
  úpěnlivě
  entreatingly
  úpěnlivě
  pleadingly
  úpěnlivý
  pathetic
  úpěnlivý
  pleading
  úpět
  moan
  upevnění
  fixing
  upevnění
  mounting
  upevnění závěsu
  capping
  upevněný
  fastened
  upevněný
  fixed
  upevněný na konzole
  cantilevered
  upevnil
  fixated
  upevnil
  fixed
  upevnil kabelem
  cabled
  upevnit
  anchor
  upevnit
  attach
  upevnit
  consolidate
  upevnit
  fix
  upevnit
  fixate
  upevnit
  harden
  upevnit
  make good
  upevnit
  nail down
  upevnit
  peg
  upevnit
  secure
  upevnit
  set
  upevnit
  solidify
  upevnit
  strengthen
  upevnit
  tighten
  upevňovač
  fastener
  upevňování
  consolidation
  upevňovat
  strengthen
  upevňovatel
  consolidator
  upevňuje
  reinforces
  upevňující
  consolidating
  upgrade
  upgrade
  uphold-upheld-upheld
  upheld
  uphold-upheld-upheld
  uphold
  upíjet
  sip
  upilovaný
  sawed-off
  upilovat
  file away
  upínací
  clamping
  upínadlo
  clamp
  upínání
  clamping
  upínat
  chuck
  upínat
  clamp
  upír
  vamp
  upír
  vampire
  upíral
  begrudged
  upírat
  deny
  upírat
  fix
  upírat zrak
  stare
  upíři
  vampires
  úpis
  obligation
  upisovací právo
  subscription right
  upisování
  flotation
  upisování
  underwriting
  upisovat
  subscribe
  upisovatel
  subscriber
  upjatě
  primly
  upjatost
  priggishness
  upjatost
  primness
  upjatost
  self-righteousness
  upjatý
  close-set
  upjatý
  prim
  uplácení
  bribing
  uplácení
  corrupting
  uplácet
  bribe
  uplácí
  bribes
  uplakaně
  tearfully
  uplakanec
  crybaby
  uplakanost
  tearfulness
  uplakaný
  lachrymose
  uplakaný
  maudlin
  uplakaný
  tear-stained
  uplakaný
  tearful
  uplakaný
  tearstained
  uplakaný
  weepy
  úplata
  payment
  úplatek
  baksheesh
  úplatek
  boodle
  úplatek
  bribe
  úplatek
  bribery
  úplatek
  illegal gratuity
  úplatek
  kickback
  úplatek
  payola
  úplatek
  sop
  úplatek
  vail
  uplatit
  bribe
  úplatkář
  briber
  úplatkářství
  corrupt practices
  uplatnění
  assertion
  uplatnění
  assertions
  uplatnění
  exercise
  uplatnění
  use
  uplatnil
  exerted
  uplatnit
  apply
  uplatnit
  bribe
  uplatnit
  corrupt
  uplatnit
  exert
  uplatnit se
  assert oneself
  uplatnit se
  fulfill
  uplatňoval
  exercised
  uplatňování
  enforcing
  uplatňovat
  assert
  uplatňovat
  drive home
  uplatňovat
  exercise
  uplatňovat se
  assert oneself
  uplatňuje
  asserts
  uplatňuje
  exerts
  uplatňující
  asserting
  úplatný
  corrupt
  úplatný
  corruptible
  úplavice
  dysentery
  uplést
  knit
  úplná biochemická oxidace
  absolute biochemical oxidation
  úplná podzemní stěna
  complete underground wall
  úplná sčítačka
  full adder
  úplná ztráta
  a dead loss
  úplné
  the whole nine yards
  úplně
  absolutely
  úplně
  all
  úplně
  altogether
  úplně
  completely
  úplně
  comprehensively
  úplně
  down the line
  úplně
  downright
  úplně
  entirely
  úplně
  exhaustively
  úplně
  full
  úplně
  outright
  úplně
  quite
  úplně
  thoroughly
  úplně
  throughout
  úplně
  totally
  úplně
  utterly
  úplně
  wholly
  úplně bdělý
  wide awake
  úplně bez peněz
  broke
  úplně mrtvý
  stone-dead
  úplně na mizině
  flat broke
  úplně nahý
  stark naked
  úplně nový
  minted
  úplně obnosit
  tucker
  úplné popření
  absolute denial
  úplně sám
  all by yourself
  úplně slepý
  stone-blind
  úplně suchý
  bone dry
  úplně vyčerpaný
  dog-tired
  úplněk
  full moon
  úplněk
  full phase of the moon
  úplnost
  absoluteness
  úplnost
  completeness
  úplnost
  comprehensiveness
  úplnost
  entireness
  úplnost
  exhaustiveness
  úplný
  absolute
  úplný
  ample
  úplný
  arrant
  úplný
  complete
  úplný
  comprehensive
  úplný
  dead
  úplný
  entire
  úplný
  exhaustive
  úplný
  full
  úplný
  sheer
  úplný
  sheer junk
  úplný
  total
  úplný
  unabridged
  úplný
  utter
  úplný
  very
  úplný
  whole
  úplný cizinec
  a perfect stranger
  úplný cizinec
  a total stranger
  úplný hlupák
  absolute fool
  úplný seznam
  check list
  upload
  upload
  Upload, send to the BBS
  U-L
  Upload, send to the BBS
  UL
  uplynout
  elapse
  uplynout
  expire
  uplynout
  go by
  uplynout
  go past
  uplynul
  elapsed
  uplynulý
  bypast
  uplynulý
  elapsed
  uplynulý
  expired
  uplynulý
  passed
  uplynulý
  past
  uplynulý čas
  yesteryear
  uplynutí
  expiration
  uplynutí
  expiry
  uplynutý
  elapsed
  upnout
  clamp
  upnout
  grip
  upnout
  tighten
  upokojit
  tranquilize
  upolín
  globeflower
  upomenout
  remember
  upomínací
  dunning
  upomínající
  hortative
  upomínající
  hortatory
  upomínání
  reminding
  upomínka
  admonishment
  upomínka
  call
  upomínka
  dun
  upomínka
  remembrance
  upomínka
  reminder
  upomínky
  reminders
  úponek
  bine
  úponek
  cirri
  úponek
  cirrus
  úponek
  tendril
  úpornost
  perseverance
  úpornost
  persistence
  uposlechnout
  listen
  uposlechnout
  obey
  uposlechnutí
  obeying
  uposlechnutý
  obeyed
  upotřebení
  applying
  upotřebení
  usage
  upotřebení
  use
  upotřebení
  utilization
  upotřebil
  utilized
  upotřebit
  apply
  upotřebit
  use
  upotřebit
  utilise
  upotřebit
  utilize
  upotřebitelný
  applicable
  upotřebitelný
  serviceable
  upotřebitelný
  usable
  upoutal
  captivated
  upoutal
  enticed
  upoután na lůžko
  abed
  upoutaný k zemi
  grounded
  upoutaný na lůžko
  bedfast
  upoutaný na lůžko
  bedridden
  upoutaný něčím
  engrossed
  upoutat
  captivate
  upoutat
  enchain
  upoutat
  engage
  upoutat
  tie down
  upoutat na lůžko
  lay up
  upoutat pozornost
  detain
  upoutat pozornost
  preoccupy
  upoutat tvou pozornost
  catch your eye
  upoutávka
  sneak
  upoutávka
  trailer
  upovídaně
  chattily
  upovídaně
  verbosely
  upovídanost
  discursiveness
  upovídanost
  garrulity
  upovídanost
  garrulousness
  upovídanost
  loquaciousness
  upovídanost
  loquacity
  upovídanost
  talkativeness
  upovídanost
  verbiage
  upovídanost
  verboseness
  upovídanost
  verbosity
  upovídanost
  wordiness
  upovídaný
  chattily
  upovídaný
  chatty
  upovídaný
  gabby
  upovídaný
  garrulous
  upovídaný
  gossipy
  upovídaný
  mouthy
  upovídaný
  talkative
  upovídaný
  wordy
  upovídaný (sloh)
  diffuse
  upozorněn
  alarmed
  upozorněn
  alerted
  upozornění
  advertence
  upozornění
  attentions
  upozornění
  caution
  upozornění
  caveats
  upozornění
  notice
  upozornění
  notification
  upozornění
  notifications
  upozornění
  reminder
  upozornění
  tip-off
  upozornění
  warning
  upozornit
  admonish
  upozornit
  alert
  upozornit
  bring out
  upozornit
  call attention
  upozornit
  draw attention
  upozornit
  point out
  upozornit
  warn
  upozornit mě na
  draw it to my attention
  upozornit na
  call attention to
  upozornit na
  draw attention to
  upozornit na
  highlight
  upozornit na
  refer to
  upozorňování
  alerting
  upozorňovat
  alert
  upozorňovat
  draw attention
  upozorňovat
  point out
  úprava
  adaptation
  úprava
  adjusting, adjustment
  úprava
  adjustment
  úprava
  alteration
  úprava
  customizable
  úprava
  modification
  úprava
  treating
  úprava (drůbežího masa)
  treatment (of poultry meat)
  úprava filmového materiálu
  post-production
  úprava filmového materiálu
  postproduction
  úprava odpadu
  waste treatment
  úprava podle požadavků
  customization
  úprava závlahové vody
  irrigation water treatment
  úprava zdaňování
  adjusting taxation
  upraven
  modified
  upravená voda
  treated water
  upravení
  adapting
  upravení
  adjustment
  upravení
  customisation
  upravený
  customised
  upravený
  dapper
  upravený
  kempt
  upravený
  modified
  upravený
  neat
  upravený
  orderly
  upravený
  revised
  upravený
  stylised
  upravený
  tidied
  upravený
  tidy
  upravený
  trim
  upravit
  adapt
  upravit
  adjust
  upravit
  adjust st
  upravit
  alter
  upravit
  compose
  upravit
  do up
  upravit
  edit
  upravit
  fine-tune
  upravit
  fix
  upravit
  fix up
  upravit
  modify
  upravit
  tailor
  upravit
  titivate
  upravit
  touch up
  upravit buldozerem
  bulldoze
  upravit do podoby mramoru
  marbleize
  upravit se
  freshen up
  upravitelnost
  modifiability
  upravitelný
  editable
  upravitelný
  modifiable
  upravitelný
  revisable
  upravování
  altering
  upravování
  conditioning
  upravování
  tidying
  upravování
  treating
  upravovat
  edit
  upravovat
  editing
  upravovat
  trim
  upravuje
  adjusts
  upravuje
  alters
  upravuje
  edits
  upravuje
  modifies
  úpravy
  alterations
  upražit
  roast
  uprchl
  escaped
  uprchl
  fled
  uprchlíci
  refugees
  uprchlík
  absconder
  uprchlík
  emigre
  uprchlík
  escapee
  uprchlík
  escapist
  uprchlík
  fugitive
  uprchlík
  refugee
  uprchlík
  runaway
  uprchlík před spravedlností
  absconder
  uprchlý
  fugitive
  uprchlý
  runaway
  uprchnout
  abscond
  uprchnout
  break out
  uprchnout
  flee
  uprchnout
  run away
  uprchnout
  skedaddle
  upřednostňování
  favouring
  upřednostňovaný
  favoured
  upřednostňovat
  prefer
  upřednostňovat
  prioritize
  upřeně
  fixedly
  upřeně
  unblinkingly
  upřeně
  unwaveringly
  upřeně se dívat
  gaze
  upřenost
  intentness
  upřený
  staring
  upřený
  steadfast
  upřený
  unwavering
  upřený pohled
  gaze
  upřený pohled
  stare
  upřesnit
  specify
  upřesnitelný
  specifiable
  upřímně
  candidly
  upřímně
  cordially
  upřímně
  earnestly
  upřímně
  forthrightly
  upřímně
  frankly
  upřímně
  heartily
  upřímně
  honestly
  upřímně
  ingenuously
  upřímně
  openly
  upřímně
  outspokenly
  upřímně
  point-blank
  upřímně
  sincerely
  upřímně
  truly
  upřímně
  unreservedly
  upřímně
  whole-heartedly
  upřímně
  wholeheartedly
  upřímnost
  bona fides
  upřímnost
  candidness
  upřímnost
  candour
  upřímnost
  devoutness
  upřímnost
  forthrightness
  upřímnost
  frankness
  upřímnost
  genuineness
  upřímnost
  guilelessness
  upřímnost
  honesty
  upřímnost
  openness
  upřímnost
  outspokenness
  upřímnost
  sincerity
  upřímnost
  straightforwardness
  upřímný
  candid
  upřímný
  cordial
  upřímný
  dear
  upřímný
  devout
  upřímný
  frank
  upřímný
  genuine
  upřímný
  heart-whole
  upřímný
  heartfelt
  upřímný
  hearty
  upřímný
  honest
  upřímný
  ingenuous
  upřímný
  open
  upřímný
  outright
  upřímný
  outspoken
  upřímný
  point-blank
  upřímný
  real
  upřímný
  sincere
  upřímný
  straightforward
  upřímný
  true
  upřímný
  unfeigned
  upřímný
  whole-hearted
  upřímný
  wholehearted
  upříst
  spin
  upřít
  deny
  upřít
  fix
  úprk
  dash
  úprk
  rush
  uprostřed
  amid
  uprostřed
  amidst
  uprostřed
  betwixt
  uprostřed
  halfway
  uprostřed
  in the middle
  uprostřed
  middle
  uprostřed
  midst
  uprostřed lodi
  amidships
  uprostřed lodi
  midships
  uprostřed něčeho
  in the middle of
  uprostřed týdne
  midweek
  ups
  whoops
  upsat
  underwrite
  upsat se
  sign up
  upsat se
  subscribe
  upsat se někomu
  sign on
  upset-upset-upset
  upset
  Upton
  Upton
  upuštění
  dropping
  upuštěný
  dropped
  upustit
  drop
  upustit
  relinquish
  upustit
  unhand
  upustit dolů
  drop down
  uráčil
  deigned
  uráčit se
  deign
  úřad
  agency
  úřad
  authority
  úřad
  bureau
  úřad
  commission
  úřad
  department
  úřad
  office
  úřad dozorce
  controllership
  úřad generála
  generalship
  úřad kontrolora
  controllership
  úřad kurátora
  curatorship
  úřad manažera
  managership
  úřad práce
  employment agency
  úřad proktora
  proctorship
  úřad rabína
  rabbinate
  úřad starosty
  mayoralty
  úřad vybírající daně v USA
  IRS
  úřadování
  paperwork
  úřadovna
  office
  úřadující
  acting
  úřadující
  incumbent
  úřady
  authorities
  úřady
  the authorities
  uragán
  hurricane
  Uran
  Uranus
  uran
  uranium
  uranin
  uraninite
  urát
  urate
  úraz
  harm
  úraz
  injury
  urážející
  insulting
  urážející
  invective
  urážející
  offending
  uřážející
  vituperative
  urážení
  vilification
  urážení
  vilifications
  urážení
  vilifying
  urážení
  vituperation
  uraženost
  pique
  uražený
  insulated
  uražený
  insulted
  uražený
  miffed
  uražený
  offended
  uražený
  piqued
  uražený
  vilified
  urážet
  barge
  urážet
  insult
  urážet
  offend
  urážet
  vilify
  uráží
  insults
  uráží
  offends
  uráží
  vilifies
  urazil
  barged
  urazit
  insult
  urazit
  miff
  urazit
  offend
  urazit
  snub
  urazit
  vilify
  urazit se
  bridle at
  urazit se
  bridle up
  urážka
  brickbat
  urážka
  contumely
  urážka
  invective
  urážka
  offence
  urážka
  offense
  urážka
  outrage
  urážka
  slander
  urážka
  snub
  urážka soudu
  criminal contempt
  urážky
  offences
  urážlivě
  abusively
  urážlivě
  insultingly
  urážlivě
  offensively
  urážlivé chování
  indignity
  urážlivý
  abusive
  urážlivý
  contumelious
  urážlivý
  huffy
  urážlivý
  insulting
  urážlivý
  libellous
  urážlivý
  libelous
  urážlivý
  offensive
  urážlivý
  outrageous
  urážlivý
  slighting
  urážlivý
  touchily
  urážlivý
  touchy
  urážlivý
  vituperative
  úrazový
  accident
  urbanismus
  urbanism
  urbanista
  city planner
  urbanista
  town planner
  urbanizace
  urbanisation
  urbanizace
  urbanization
  urbanizovat
  urbanise
  urbanizovat
  urbanize
  určen
  identified
  určení
  assesment
  určení
  assignment
  určení
  destiny
  určení
  determination
  určení
  stipulation
  určení ceny
  evaluation
  určení nebezpečnosti
  hazard identification
  určení otcovství
  filiation
  určený
  appointed
  určený
  designated
  určený
  destined
  určený
  given
  určený
  identified
  určený
  intended
  určený
  meant
  určený
  stated
  určený pro turisty
  touristy
  určený pro zvané
  invitational
  určený studentům prvního ročníku
  freshman
  určit
  appoint
  určit
  assign
  určit
  design
  určit
  designate
  určit
  determine
  určit
  estimate
  určit
  fix
  určit
  ordain
  určit
  pinpoint
  určit
  set
  určit
  set down
  určit
  specify
  určit k demolici
  condemn
  určit od oka
  guesstimate
  určit, vymezit
  assign
  určitě
  assuredly
  určitě
  certainly
  určitě
  definitely
  určitě
  sure
  určitě
  undoubtedly
  určité druhy enzymů
  protease
  určitelný
  determinable
  určitost
  certainty
  určitost
  definiteness
  určitost
  determinacy
  určitost
  determinateness
  určitý
  certain
  určitý
  definite
  určitý
  determinate
  určitý
  explicit
  určitý
  particular
  určitý
  specific
  určitý člen
  the
  určitý integrál
  definite integral
  určovat
  determine
  určovat
  set
  určovat tempo
  pace
  určuje
  determines
  určující
  defining
  určující
  determining
  určující faktor
  clincher
  urdština
  Urdu
  úředně zakázat
  proscribe
  úřední
  authoritative
  úřední
  official
  úřední dopis
  missive
  úřední hlášení
  bulletin
  úřední jednání
  official act
  úřední lejstra
  bumf
  úřední předání
  service
  úřední šiml
  red tape
  úřední zákaz
  proscription
  úřednice
  clerk
  úřednice
  official
  úředníček
  penpusher
  úředníci
  clerks
  úředníci
  officers
  úředníci
  officials
  úřednický
  clerical
  úřednictvo
  administration
  úředník
  civil servant
  úředník
  clerk
  úředník
  office worker
  úředník
  officer
  úředník
  official
  úředník
  white collar
  úředník ve starém Římě
  palatine
  uretan
  urethane
  uretra
  urethra
  uretrální
  urethral
  uretritida
  urethritis
  uřezat
  strike
  urgentně
  urgently
  urgentní
  urgent
  urgování
  urging
  urgovaný
  urged
  urgovat
  claim
  urgovat
  press
  urgovat
  press on
  urguje
  urges
  urinogenitální
  urinogenital
  uříst
  spin thread
  uříznout
  cut off
  urna
  urn
  urobit nepořádek
  made a mess
  úročení
  bearing interest
  úročení
  interest running
  úroda
  bounty
  úroda
  crop
  úroda
  harvest
  úrodně
  prolifically
  úrodnost
  fertility
  úrodnost
  fruitfulness
  úrodnost
  yield
  úrodný
  fertile
  úrodný
  luxuriant
  úrodný
  plentiful
  úrodný
  rich
  urodynie
  urodynia
  úrok
  increase
  úrok
  interest
  úrok na půjčku
  lending rate
  úrok z úroků
  compound interest
  úroková míra
  bank rate
  úroková míra
  interest rate
  úroková sazba
  interest rate
  úroková sazba
  interest rate -rate of interest-
  úrokový strop
  rate-cap
  úroky
  interest
  úroky
  interests
  urolog
  urologist
  urologie
  urology
  urostlý
  clean-limbed
  urostlý
  strapping
  urostlý
  well-made
  urousat
  bedraggle
  uroveň
  standard
  úroveň
  grade
  úroveň
  level
  úroveň
  stage
  úroveň
  tier
  úroveň důležitosti
  significance level
  úroveň integrity bezpečnosti
  safety integrity level
  úroveň intervence
  IL
  úroveň mezd
  wage scale
  úroveň minimálního zdanitelného příjmu
  break-even income level
  úroveň pozorovatelných efektů
  OEC
  úroveň rušení
  disturbance level
  úroveň vědy
  state-of-the-art
  úroveň vnějšího (imisního) znečištění
  ambient pollution level
  úroveň vyhovění
  Level of Compliance
  úroveň zásob
  stock level
  urovnal
  levelled
  urovnán
  settled
  urovnání
  arrangement
  urovnaný
  flattened
  urovnaný
  planed
  urovnaný
  settled
  urovnaný
  straightened
  urovnat
  accommodate
  urovnat
  compose
  urovnat
  flatten
  urovnat
  level
  urovnat
  preen
  urovnat
  reconcile
  urovnat
  settle
  urovnat
  smooth out
  urovnat
  smooth over
  urovnat
  sort out
  urovnat spor
  have it out
  urovnat spory
  accommodate differences
  urovnatelný
  compoundable
  urovnává
  settles
  úrovně
  levels
  úrovňový přejezd
  grade crossing
  urozenější
  nobler
  urozenost
  nobility
  urozený
  born with a silver spoon in his mouth
  urozený
  high-born
  urozený
  highborn
  urozený
  noble
  urozený
  titled
  urputnost
  tenacity
  urputný
  do-or-die
  urputný
  furious
  urputný
  tough
  Urquhart
  Urquhart
  Uruguay
  Uruguay
  urychlen
  accelerated
  urychleně
  double-quick
  urychleně
  post-haste
  urychlení
  acceleration
  urychlení
  accelerations
  urychlení
  speedup
  urychlený
  expedited
  urychlený
  hastened
  urychlený
  spurred
  urychlil
  sped
  urychlit
  accelerate
  urychlit
  expedite
  urychlit
  force
  urychlit
  forward
  urychlit
  hasten
  urychlit
  precipitate
  urychlit
  speed
  urychlit
  step up
  urychlit
  streamline
  urychlovač
  accelerator
  urychlovat
  accelerate
  urychlující
  accelerating
  urychlující
  accelerative
  úryvek
  extract
  úryvek
  snippet
  úryvky
  snippets
  USA
  Chickasaw
  usadit
  domiciliate
  usadit
  establish
  usadit
  imbed
  usadit
  set
  usadit
  settle
  usadit se
  ensconce
  usadit se
  settle down
  ušák
  wing chair
  ušatý
  eared
  usazení
  domiciliation
  usazení
  embedding
  usazení
  settlement
  usazenina
  dregs
  usazenina
  fouling
  usazenina
  lees
  usazenina
  precipitate
  usazenina
  residuum
  usazenina
  sediment
  usazenina
  settlings
  usazenina v pánvi
  skull
  usazeninový
  sedimentary
  usazeniny
  sediments
  usazený
  bedded
  usazený
  perched
  usazený
  seated
  usazený
  settled
  usazený
  staid
  usazený, položený
  laid down
  usazovací jímka
  sedimentation reservoir
  usazovací jímka
  septic tank
  usazování
  settlement
  usazování
  settling
  usazovat
  lodge
  usazovat
  precipitate
  usazovat se
  pool
  uschlý
  dead
  uschlý
  dry
  uschlý
  sear
  uschnout
  dry
  uschnout
  dry up
  uschopnit
  capacitate
  úschova
  keeping
  úschova
  safekeeping
  úschova
  storage
  úschova
  stowage
  uschování
  storage
  uschovat
  keep
  uschovat
  keep back
  uschovat
  salt away
  uschovat
  save
  uschovat
  stash
  uschovatel
  bailee
  úschovce
  bailor
  úschovna
  cloakroom
  úschovna
  depository
  úschovna
  left-luggage office
  úschovna
  pound
  úschovna zavazadel
  cloakroom
  Use No Acronyms
  UNA
  úsečka
  abscissa
  úsečka
  abscissae
  úsečka
  segment
  úsečková souřadnice
  x-axis
  usedlíci
  residents
  usedlík
  nester
  usedlík
  resident
  usedlík
  settler
  usedlost
  homestead
  usedlost
  manor
  usedlosti
  manors
  usedlý
  domiciled
  usedlý
  resident
  usedlý
  sedentary
  usedlý
  settled
  usedlý
  staid
  usedlý
  stuffy
  usednout
  take a seat
  úsek
  division
  úsek
  section
  úsek
  slot
  úsek
  stage
  úsek
  stretch
  úsek
  tract
  úsek podél vodní cesty
  towpath
  usekl
  cleaved
  useknout
  axe
  useknout
  chip off
  useknout
  chop
  useknout
  cleave
  useknout
  cut away
  useknout
  cut off
  useknout
  truncate
  useknutý
  chopped
  useknutý
  severed
  useknutý
  stubby
  úsekový
  segmental
  úseky
  compartments
  úseky
  partitions
  úseky
  tracts
  useň
  hide
  useň
  leather
  ušeň
  abalone
  usenet
  usenet
  User Brain Damage
  UBD
  ušetřený
  spare
  ušetřený
  spared
  ušetři mne
  spare me
  ušetřit
  lay aside
  ušetřit
  save
  ušetřit
  spare
  ušetřit čas
  save time
  ušetřit peníze
  save money
  uši
  ears
  usídlení
&n