Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  

Překlad slova: Ž

  cesky    anglicky
  z
  down from
  z
  from
  z
  of
  z
  off
  z
  out of
  z
  z
  z celého srdce
  with all my heart
  z čista jasna
  out of the blue
  z dobré rodiny
  well-born
  z dobré rodiny
  well-bred
  z dobré rodiny
  wellborn
  z dohledu
  out of sight
  z druhé ruky
  second hand
  z důvodu
  in virtue of
  z důvodů
  by reason of
  z jaké příčiny
  upon what score
  z jakého důvodu
  upon what score
  z legrace
  jestingly
  z milosti
  ex gratia
  z moci úřední, z úředního nařízení (stejně tak ex offo)
  ex officio
  z nutnosti
  perforce
  z očí do očí
  man-to-man
  z očí do očí
  person-to-person
  z ozvěny
  echoed
  z pozlaceného kovu
  ormolu
  z přinucení
  under pressure
  z první ruky
  at first hand
  z první ruky
  first hand
  z ruky do úst
  hand-to-mouth
  z severního vnitrozemí státu
  upstate
  z toho
  therefrom
  z toho či onoho důvodu
  for one reason or another
  z velbloudí srsti
  camel-hair
  z velbloudí srsti
  camelhair
  z velké části
  largely
  z venkova
  upstate
  z vlnitého plechu
  quonset
  z vnitrozemí
  upstate
  z=x^3-3xy^2
  monkey saddle
  za
  a
  za
  abaft
  za
  after
  za
  as
  za
  behind
  za
  beyond
  za
  by
  za
  during
  za
  for
  za
  in exchange for
  za
  in the reign of
  za
  per
  za
  under
  za babku
  as cheap as dirt
  za babku
  cheap
  za babku
  for a song
  za běhu
  on-line
  za bílého dne
  in broad daylight
  za čtvrté
  fourthly
  za den
  per diem
  za desáté
  tenthly
  za druhé
  second
  za druhé
  secondarily
  za druhé
  secondly
  za hotové
  cash
  za hotové
  hard cash
  za hranicemi
  abroad
  za hranicí
  beyond the pale
  za hranicí chudoby
  below the poverty line
  za jednotku času
  per unit of time
  za jednu osobu
  a pop
  za každou cenu
  at all costs
  za každou cenu
  at any rate
  za každou cenu
  at any risk
  za kus
  apiece
  za levné ceny
  at fair prices
  za mnou
  follow me!
  za moment
  in a jiffy
  za mořem, v cizině
  overseas
  za noc
  in the course of a night
  za okamžik
  in a jiffy
  za pár facek
  nickel-and-dime
  za páté
  fifthly
  za plnou lžíci
  tablespoonful
  za pravdu - dávat
  vindicate
  za předpokladu
  assuming
  za předpokladu
  provided
  za prs
  by the breast
  za prvé
  firstly
  za rohem
  round the corner
  za scénou
  off-stage
  za scénou
  offstage
  za sebou
  tandem
  za šesté
  sixthly
  za tímto účelem
  to this end
  za tímto účelem
  to this purpose
  za tmy
  darkling
  za třetí
  thirdly
  za účelem
  in order to
  za účelem
  on business
  za účelem
  towards
  za účelem
  with the view of
  za úsvitu
  at first light
  za úsvitu
  at the crack of dawn
  za zády
  behind your back
  zaalpský
  transalpine
  zaalpský
  ultramontane
  žába
  frog
  žába
  toad
  žabák
  male frog
  zabalení
  wrap
  zabalený
  packed
  zabalený
  wrapped
  zabalený v balíku
  bundled
  zabalený v krabici
  boxed
  zabalit
  envelop
  zabalit
  fold
  zabalit
  infold
  zabalit
  wrap
  zabalit
  wrap up
  zabalit do krabice
  box up
  zabaluje
  wraps
  zabarvení
  coloration
  zabarvení
  colour
  zabarvení
  colouring
  zabarvení
  tincture
  zabarvení
  tinge
  zabarvení hlasu
  timbre
  zabarvený
  tinted
  zabarvil
  imbued
  zabarvit
  colour
  zabarvit
  dye
  zabarvit
  imbue
  zabarvit
  tint
  zábava
  amusement
  zábava
  ceilidh
  zábava
  craic
  zábava
  entertainment
  zábava
  fun
  zábava
  merrymaking
  zábava
  pastime
  zábava, povyražení
  amusements
  zabavení
  confiscation
  zabavení
  distraint
  zabavení
  distress
  zabavení
  foreclosure
  zabavení
  impressment
  zabavení
  seizure
  zabavení
  seizures
  zabavení, konfiskace
  impounding
  zabavený
  confiscated
  zabavený
  impounded
  zabavený
  seized
  zabavit
  amuse
  zabavit
  confiscate
  zabavit
  deprive
  zabavit
  distrain
  zabavit
  impound
  zabavit
  poind
  zabavit
  requisition
  zabavit
  seize
  zabavit
  sequester
  zabavit majetek
  escheat
  zabavit se
  amuse oneself
  zabavit se
  enjoy oneself
  zabavit se
  have a good time
  zabavit zastavený majetek
  foreclose
  zabavit, zavřít, zkonfiskovat
  impound
  zábavné
  entertaining
  zábavně
  amusingly
  zábavně
  entertainingly
  zábavně
  funnily
  zábavnější
  funnier
  zábavnější
  jollier
  zábavní
  amusement
  zábavní
  entertainment
  zábavní park
  amusement park
  zábavní průmysl
  show business
  zábavný
  amusing
  zábavný
  diverting
  zábavný
  entertaining
  zábavný
  funnily
  zábavný
  funny
  zábavný
  jolly
  zábavný
  light
  zábavný
  rich
  zábavný časopis
  magazine
  zabavovat
  confiscate
  zabavovatel majetku
  condemner
  zábavy
  entertainments
  zábavy
  pastimes
  zabedněnec
  numbskull
  zabedněnec
  rattlebrain
  zabedněnost
  crassitude
  zabedněnost
  fatheadedness
  zabedněný
  bullheaded
  zabedněný
  fatheaded
  zabedněný
  nitwitted
  zabedněný
  rattlepated
  zabednit
  batten
  zabednit
  board up
  zaběhlá praxe
  rut
  zaběhnout
  run into
  zaběhnout stroj
  break in
  záběr
  snapshot
  záběr
  take
  záběr zblízka
  close-up
  záběr zblízka
  closeup
  žaberní
  branchial
  zabezpečené prostředí pro běh poč. aplikací
  sandbox
  zabezpečení
  back-up
  zabezpečení
  guard
  zabezpečení
  securing
  zabezpečení proti selhání
  fail-safe
  zabezpečenost
  safeguard
  zabezpečený
  ensured
  zabezpečený
  foolproof
  zabezpečený
  preserved
  zabezpečený
  secure
  zabezpečený
  secured
  zabezpečit
  assure
  zabezpečit
  ensure
  zabezpečit
  safe
  zabezpečit
  safeguard
  zabezpečit
  secure
  zabezpečovací systém
  alarm system
  zabezpečovací systém
  signalling system
  zabezpečuje
  ensures
  zabezpečuje
  preserves
  zabezpečuje
  safeguards
  žabí
  froggy
  zabíhavý
  excursive
  zabijáci
  killers
  zabiják
  killer
  zabiják
  manslayer
  zabiják
  slayer
  zabiják (nechytatelný smeč)
  kill
  zabije
  will kill
  zabíjet
  kill
  zabíjet
  slay
  zabíjí
  kills
  zabil
  killed
  zabil
  slew
  zabírá místo
  occupies
  zabít
  dispatch
  zabít
  finish
  zabít
  finish off
  zabít
  kill
  zabít
  knock off
  zabít
  slay
  zabití
  homicide
  zabití
  killing
  zabití
  killings
  zabití
  manslaughter
  zabití novorozence
  infanticide
  zabití plodu
  aborticide
  zabitý
  killed
  zabitý
  slain
  žabka
  frog
  žabka
  froglet
  zablácenost
  muddiness
  zablácený
  mired
  zablácený
  muddily
  zablátit
  bemire
  zablešený
  flea-bitten
  záblesk
  bolt
  záblesk
  dawn
  záblesk
  flicker
  záblesk
  glimmering
  záblesk
  streak
  záblesky
  sparks
  zablokoval
  obstructed
  zablokování
  deadlock
  zablokovaný
  blocked
  zablokovaný
  deadlocked
  zablokovaný účet
  blocked account
  zablokovat
  balk
  zablokovat
  block off
  zablokovat
  block up
  zablokovat
  close off
  zablokovat
  disable
  zablokovat
  jam
  zablokovat
  latch
  zablokovat
  obstruct
  zablokovat
  seal off
  zabloudil
  strayed
  zabloudit
  get lost
  zabloudit
  stray
  zabočit
  swerve
  zabodnout
  thrust
  zábor
  conquest
  zabořil
  delved
  zabořit
  bog down
  zabořit
  delve
  zabouchat
  hammer
  zabouchává
  slams
  zabouchnout
  slam
  zabouchnutý
  slammed
  žábovitý
  batrachian
  zábradlí
  banister
  zábradlí
  bannister
  zábradlí
  breastwork
  zábradlí
  guard
  zábradlí
  guardrail
  zábradlí
  handrail
  zábradlí
  rail
  zábradlí
  railing
  zabrán do
  absorbed
  zábrana
  balk
  zábrana
  bar
  zábrana
  baulk
  zábrana
  disincentive
  zábrana
  hindrance
  zábrana
  inhibition
  zabránění
  avoidance
  zabránění
  preclusion
  zabráněný
  prevented
  zabrání
  bite
  zabránil
  obviated
  zabránit
  avert
  zabránit
  check
  zabránit
  choke off
  zabránit
  confine
  zabránit
  estop
  zabránit
  foreclose
  zabránit
  forestall
  zabránit
  inhibit
  zabránit
  obviate
  zabránit
  pre-empt
  zabránit
  preempt
  zabránit
  prevent
  zabránit šíření
  localise
  zábranný
  preemptive
  zabraňování
  preventing
  zabraňovat
  impede
  zabraňovat
  inhibit
  zabraňovat
  prevent
  zabraňuje
  confines
  zabraňuje
  inhibits
  zabraňuje
  prevents
  zabraňující
  inhibiting
  zabraňující
  obviating
  zabraný
  annexed
  zabraný
  overran
  zábrany
  constraints
  zábrany
  inhibitions
  zábrany
  scruple
  zábrany (negativní stimuly)
  disincentives
  zabrat
  engage
  zabrat
  occupy
  zabrat
  overrun
  zabrat
  seize
  zabrat
  take
  zabřednout
  get stuck
  zabřednout do čeho
  get bogged down in something
  zabreptat
  babble out
  zabrnkání
  plunk
  zabručení
  groan
  zabruslit si
  go skating
  zabruslit si
  skate
  žábry
  gill
  žábry
  gills
  zabrzdil
  braked
  zabrzdit
  brake
  zabrzdit
  stop
  zabubnování
  rataplan
  zabubnovat
  rataplan
  zabudovaný
  embedded
  zabudovaný
  inbuilt
  zabudovaný
  incorporated
  zabudovaný stabilizátor
  built-in stabilizer
  zabudovat
  build in
  zabudovat
  incorporate
  zaburácení
  crash
  zaburácet
  crash
  žáby
  frogs
  zabydlený
  habited
  zabývající se špionáží
  undercover
  zabývající se tajným pátráním
  undercover
  zabývání se
  preoccupation
  zabývat se
  be occupied with
  zabývat se
  concern o.s. with
  zabývat se
  deal with
  zabývat se
  pursue
  zabývat se amatérsky
  smatter
  zabývat se trochu
  smatter
  zač
  for what
  zač
  like
  začal
  began
  začal
  begun
  začal
  started
  začal hovořit
  broached
  začali
  started
  začalo
  begun
  začarovaný kruh
  catch 22
  začarovat
  transmogrify
  začáteční
  initial
  začátečnice
  beginner
  začátečníci
  beginners
  začátečníci
  neophytes
  začátečnický
  freshman
  začátečnický
  rudimentary
  začátečník
  abecedarian
  začátečník
  beginner
  začátečník
  freshman
  začátečník
  jackaroo
  začátečník
  newcomer
  začátečník
  tiro
  začátečník
  tyro
  začátek
  begin
  začátek
  beginning
  začátek
  commencement
  začátek
  onset
  začátek
  opening
  začátek
  outset
  začátek
  prime
  začátek
  rudiment
  začátek
  start
  začátky
  beginnings
  začerněný
  blacked
  začerněný
  blackened
  začernil
  denigrated
  začernit
  black
  začernit
  black out
  začernit
  blacken
  začernit
  denigrate
  začerňuje
  blacks
  začervenat se
  blush
  začervenat se
  flush
  Zachariáš
  Zachary
  zacházel s
  treated
  zacházení
  dealing
  zacházení
  handing
  zacházení
  manipulation
  zacházení
  treatment
  zacházet
  call in
  zacházet
  go off
  zacházet
  manipulate
  zacházet do krajnosti
  go too far
  zacházet nešetrně
  piddle
  zacházet s
  handle
  zacházet s
  manipulate
  zacházet s
  treat
  zacházet špatně
  ill-treat
  zachází
  treats
  zachce se mi
  I will feel like
  zachmuřelý
  saturnine
  zachmuřenost
  glumness
  záchod
  closet
  záchod
  lav
  záchod
  lavatory
  záchod
  loo
  záchod
  toilet
  záchod
  toilette
  záchod
  WC
  záchod pro muže
  john
  záchod v místnosti
  chamberpot
  záchodek
  public convenience
  záchodek
  public toilet
  záchodek
  WC
  záchodový
  lavatorial
  záchody
  johns
  záchody
  lavatories
  záchody
  toilets
  zachoval
  behaved
  zachovalý
  well-preserved
  zachován
  observed
  zachování
  conservation
  zachování
  holdback
  zachování
  preservation
  zachování
  retention
  zachování půdy
  soil conservation
  zachovaný
  preserved
  zachovat
  conserve
  zachovat
  keep
  zachovat
  keep up
  zachovat
  maintain
  zachovat
  preserve
  zachovat
  save
  zachovat
  sustain
  zachovat neobsazené
  hold open
  zachovat reputaci
  save face
  zachovat se
  act on
  zachovat se
  behave
  zachovat tajemství
  keep a secret
  zachovává
  behaves
  zachovává
  preserves
  zachovává
  retains
  zachovávající
  conserving
  zachovávající
  observant
  zachovávající
  preserving
  zachovávání
  observance
  zachovávat
  keep
  zachovávat
  maintaining
  záchovná závlahová dávka
  conserving irrigation norm
  zachráň si kuži
  save your skin
  záchrana
  perpetuation
  záchraná brzda
  emergency brake
  záchranář
  rescue worker
  záchranář
  rescuer
  zachránce
  lifeguard
  zachránce
  lifesaver
  zachránce
  rescuer
  zachránce
  salvager
  zachránce
  savior
  zachránce
  saviour
  zachránci
  rescuers
  zachráněný
  perpetuated
  zachráněný
  rescued
  zachráněný
  salvaged
  zachráněný
  saved
  zachránil
  salvaged
  zachránit
  bring through
  zachránit
  preserve
  zachránit
  rescue
  zachránit
  retrieve
  zachránit
  salvage
  zachránit
  salve
  zachránit
  save
  zachránit před vymřením
  perpetuate
  zachránitelný
  savable
  záchranka
  ambulance
  záchranná síť
  life net
  záchranná vesta
  life jacket
  záchranná vesta
  life preserver
  záchranná vesta
  life vest
  záchranné kolo
  lifebelt
  záchranné lano
  lifeline
  záchranný
  emergency
  záchranný
  fallback
  záchranný
  lifesaving
  záchranný člun
  life raft
  záchranný člun
  life-raft
  záchranný člun
  lifeboat
  záchranný kruh
  life buoy
  záchranný kruh
  lifebuoy
  záchranný modul
  escape pod
  záchranný pás
  life belt
  záchranný pás
  life preserver
  zachraňování
  saving
  zachraňovat
  rescue
  zachraňovat
  save
  zachraňuje
  perpetuates
  zachraňuje
  redeems
  zachraňuje
  retrieves
  zachraňuje
  saves
  zachraňující
  perpetuating
  zachraňující
  rescuing
  zachraňující
  salvaging
  zachrastil
  rattled
  zachrastit
  rattle
  zachřestit
  rattle
  zachumlat
  bundle up
  zachumlat
  muffle
  zachvácení
  engulfment
  záchvat
  bout
  záchvat
  fit
  záchvat
  ictus
  záchvat
  paroxysm
  záchvat
  seizure
  záchvat
  spasm
  záchvat
  stroke
  záchvat paniky
  panic attack
  záchvat vzteku
  conniption
  záchvat zuřivosti
  frenzy
  zachvátit
  affect
  zachvátit
  catch
  zachvátit
  engulf
  zachvátit
  seize
  zachvátit
  take
  záchvaty
  bouts
  záchvaty vzteku
  tantrums
  zachvění
  quiver
  zachvění
  tremble
  zachvět se
  quiver
  zachvět se
  shiver
  zachvět se
  tremble
  záchvěv
  thrill
  záchvěv
  tremor
  záchvěv
  vibration
  záchvěv půdy
  temblor
  záchvěvy
  vibrations
  zachycení
  interception
  zachycený
  intercepted
  zachycovač
  arrester
  zachycovač
  interceptor
  zachycovač
  safety catch
  zachycování
  trapping
  zachycovat
  intercept
  zachycuje
  snags
  zachycující
  intercepting
  záchyt
  handhold
  záchyt v horolezectví
  handhold
  zachytává
  intercepts
  zachytit
  capture
  zachytit
  catch
  zachytit
  catch hold of
  zachytit
  glean
  zachytit
  intercept
  zachytit
  pick up
  zachytit
  take
  zachytitelný
  catchable
  zachytitelný
  receivable
  záchytka
  catch
  záchytka
  drunk tank
  záchytná síť
  safety net
  záchytná vana
  protected storage room
  zachytnout
  catch
  záchytný
  arresting
  záchytný drén
  intercepting drain
  záchytný kanál (odvodňování)
  intercepting canal
  záchytný příkop (odvodňování)
  intercepting ditch
  záchytný příkop (odvodňování)
  intercepting furrow
  žací
  mowing
  žáci
  disciples
  žáci
  pupils
  žací stroj
  harvester
  žací stroj
  reaper
  zacílení
  aim
  zacílit
  aim
  zacílit
  take aim
  zacílit
  zero in
  zacilování
  targeting
  začíná
  starts
  začínající
  beginning
  začínající
  early
  začínající
  young
  začínající, počáteční, vznikající, nastávající
  ncipient
  začínat
  begin
  začínat
  come to
  začínat
  get to
  začínat
  go about
  začínat
  set about
  začínat
  start
  začínat znovu
  resume
  zacinkat
  ting
  začišťovat
  clean off
  začít
  begin
  začít
  commence
  začít
  start
  začít
  take up
  začít dělat
  turn to
  začít jednat
  get busy
  začít od nuly
  start from scratch
  začít od píky
  start from scratch
  začít podnikat
  set up shop
  začít pronásledovat
  give chase
  začít s
  take up
  začít se používat
  come into use
  začít spolupracovat
  come around
  začít stávkovat
  walk out
  začít znovu
  resume
  začít znovu od nuly
  back to square one
  začít znovu od nuly
  back to the drawing board
  žačka
  pupil
  začlenění
  embodiment
  začlenění
  incorporation
  začlenění
  integration
  začleněný
  incorporated
  začlenit
  incorporate
  začlenit
  integrate
  začleňování
  integrating
  začleňovat
  imply
  začleňující
  incorporating
  záclona
  curtain
  zaclonit
  cover
  zaclonit
  screen
  zaclonit
  shroud
  záclonka
  valance
  záclony
  curtains
  začne
  begins
  začne
  will begin
  začne
  will start
  zacouvat
  back
  zácpa
  backup
  zácpa
  congestion
  zácpa
  constipation
  zacpat
  clog
  zacpat
  clog up
  zacpat
  constipate
  zacpat
  obturate
  zacpat
  plug
  zacpat
  stop up
  zacvičit
  train
  zácvik
  internship
  zácviky
  internships
  záď
  poop
  záď
  stern
  záda
  back
  záda
  dorsum
  žádající
  postulating
  zadák
  stern paddler
  žádal
  asked
  žádal
  requested
  žádali
  requested
  zadán
  booked up
  žádaná hodnota
  reference value
  žádaná hodnota
  set point
  zadání
  assignment
  zadání
  task
  žádání
  requesting
  zadaný
  reserved
  žádaný
  desired
  žádaný
  requested
  zadarmo
  for nothing
  zadarmo
  gratis
  zadat
  input
  žádat
  apply
  žádat
  ask
  žádat
  beg
  žádat
  call
  žádat
  claim
  žádat
  demand
  žádat
  desire
  žádat
  plead
  žádat
  Pray
  žádat
  request
  žádat
  require
  žádat
  seek
  žádat
  solicit
  žádat čas na rozmyšlenou
  buy time
  žádat co od koho
  demand st from sb
  žádat co po kom
  demand st from sb
  žádat o
  apply for
  žádat o co
  ask for
  žádat o něco
  ask for
  žádat o ruku
  ask hand
  žádat povolení
  ask permission
  žádat si
  claim
  žádat více než je potřeba
  ask for the moon
  žádat zpět
  claim back
  žádat, ucházet se
  apply
  žadatel
  applicant
  žadatel
  applier
  žadatel
  claimant
  žadatel
  pretender
  žadatel
  requester
  žadatel
  supplicant
  žadatelé
  applicants
  zadává
  assigns
  zadává
  commissions
  zadává subdodavatelské zakázky
  outsources
  zadávat subdodavatelské zakázky
  outsource
  zadavatel
  submitter
  zadavatel úloh
  taskmaster
  zadávit
  strangle
  zadeček
  abdomen
  zadeček
  botty
  zadejte
  enter
  zadek
  backside
  zadek
  behind
  zadek
  bottom
  zadek
  bum
  zadek
  butt
  zadek
  buttocks
  zadek
  can
  zadek
  derriere
  zadek
  fanny
  zadek
  hindquarters
  zadek
  keister
  zadek
  pooper
  zadek
  rear
  zadek
  rump
  zadek
  six
  zadek
  stern
  zadek
  tail
  zadek koně
  crupper
  zadek, prdel
  batty
  záděra
  agnail
  záděra
  hangnail
  zadky
  arses
  zadky
  backsides
  zadky
  buns
  zadky
  butts
  zadlabaný
  mortised
  zadlužen
  indebted
  zadluženost
  indebtedness
  zadlužený
  indebted
  zadlužit, sklánět se, ponořit
  dip
  žádná
  no
  žádná data
  no data
  žádná změna
  business as usual
  žádné důkazy o karcinogenitě
  no evidence of carcinogenicity
  žádné zprávy, dobré zprávy
  no news is good news
  zadní
  aftermost
  zadní
  back
  zadní
  rear
  zadní část
  tail
  zadní část
  tail end
  zadní část vozidla
  rear end
  zadní dveře
  back door
  zadní kýta
  gaskin
  zadní mozek
  hindbrain
  zadní mozek
  rhombencephalon
  zadní nebo vedlejší ulička
  back street
  zadní opěrný řemen
  breeching
  zadní paluba
  afterdeck
  zadní polovina jeviště
  upstage
  zadní rozsocha (část) sedla
  cantle
  zadní schodiště
  backstairs
  zadní sedadla ve sněmovně
  backbench
  zadní sedadlo
  backseat
  zadní strana
  back
  zadní strana
  verso
  zadní světlo
  taillight
  zadní vchod
  back entrance
  zadní vítr
  tail wind
  zadní vítr
  tailwind
  zadní voj
  rearguard
  zadní vrátka
  backdoor
  zadní vrátka
  loophole
  zadnice
  ass
  zadnice
  bum
  zadnice
  butt
  zadnice
  heinie
  zadnice
  hindquarters
  zadnice
  keester
  zadnice
  keister
  zadnice
  tail
  žádný
  neither
  žádný
  no
  žádný
  none
  žádný
  not any
  žádný
  zero
  žádný nesmysl
  no nonsense
  žadoní
  begs
  žadonící
  suppliant
  žadonil
  craved
  žadonit
  crave
  žádost
  application
  žádost
  claim
  žádost
  demand
  žádost
  instance
  žádost
  request
  žádost
  suit
  žádost naléhavá
  plea
  žádosti
  instances
  žádosti
  pleas
  žádosti
  queries
  zadostiučinění
  satisfaction
  žádostivost
  appetence
  žádostivost
  appetency
  žádostivost
  concupiscence
  žádostivost
  covetousness
  žádostivost
  craving
  žádostivost
  lust
  žádostivý
  covetous
  žádostivý
  craving
  žádostivý
  desirous
  žádostivý
  lustful
  žádoucí
  desirable
  žádoucí
  desired
  žádoucí
  elligible
  žádoucí
  sought-after
  žádoucí
  uncalled
  zadovka
  breechloader
  zádový
  back
  zadrátovaný
  wired
  zádrhel
  entanglement
  zádrhel
  hiccup
  zádrhel
  hitch
  zádrhele
  snags
  zadrž!
  hold!
  zadržel
  seized
  zadržená osoba
  detainee
  zadržení
  check
  zadržení varlat
  cryptorchism
  zadržený
  bated
  zadržený
  intercepted
  zadržený
  retained
  zadržený
  seized
  zadržený
  withheld
  zadržet
  arrest
  zadržet
  check
  zadržet
  detain
  zadržet
  hold
  zadržet
  hold back
  zadržet
  hold up
  zadržet
  keep
  zadržet
  seize
  zadržet
  stop
  zadržet
  withhold information
  zadržování
  conservation
  zadržování
  retaining
  zadržovaný
  detained
  zadržovaný
  pent-up
  zadržovat
  check
  zadržovat
  detain
  zadržovat
  hold
  zadržovat
  hold back
  zadumanost
  brown study
  zadumaný
  broody
  zádumčivý
  pensive
  zádumčivý
  somber
  zádumčivý
  sombre
  zadušení
  asphyxiation
  zadušení
  suffocation
  zadusit
  suffocate
  zádušní mše
  requiem
  zádušní nadace
  chantry
  zadýchanost
  breathlessness
  zadýchaný
  out of breath
  zadýchávající se
  pursy
  zafaxovat
  fax
  zafaxovat
  fax off
  zafixoval
  fixated
  zafixovaný
  rooted
  zafixovat
  fixate
  zafixovat
  set
  žáha
  heartburn
  záhada
  enigma
  záhada
  mystery
  záhada
  puzzle
  záhada
  puzzler
  záhada
  secret
  záhadně
  cryptically
  záhadně
  enigmatically
  záhadně
  mysteriously
  záhadně
  puzzlingly
  záhadnost
  eeriness
  záhadnost
  mysteriousness
  záhadnost
  obscurity
  záhadný
  eerie
  záhadný
  eery
  záhadný
  enigmatic
  záhadný
  intriguing
  záhadný
  mysterious
  záhadný
  oracular
  záhadný
  puzzling
  záhadný
  unaccountable
  záhadný
  weird
  záhadný člověk
  dark horse
  záhady
  mysteries
  zahájení
  commencement
  zahájení
  inauguration
  zahájení
  initiation
  zahájení
  opening
  zahájení
  openings
  zahájení
  start
  zahájený
  initiated
  zahájený
  instituted
  zahájený
  pending
  zahájil
  commenced
  zahájit
  auspicate
  zahájit
  begin
  zahájit
  commence
  zahájit
  fire away
  zahájit
  inaugurate
  zahájit
  initiate
  zahájit
  institute
  zahájit
  jump off
  zahájit
  open
  zahájit
  start
  zahájit boj
  fall on
  zahájit palbu
  blaze away
  zahájit palbu
  open fire
  zahájit znovu
  resume
  zahajovací
  inaugural
  zahajovací
  opening
  zahajování
  prefacing
  zahajovat
  begin
  zahajovat
  initialize
  zahajuje
  commences
  zahajující
  commencing
  zahajující
  initiating
  zaháknout
  hook
  zaháknout
  hook on
  zaháknutí
  hitch
  zahálčivý
  idle
  zahálčivý
  lazy
  zahálející
  idle
  zahalení
  envelopment
  zahalený
  hooded
  zahalený
  obscured
  zahalený
  shrouded
  zahalený
  veiled
  zahálet
  dawdle
  zahálet
  idle
  zahalit
  cloak
  zahalit
  cover
  zahalit
  drape
  zahalit
  enfold
  zahalit
  enshroud
  zahalit
  envelop
  zahalit
  obscure
  zahalit
  shroud
  zahalit
  veil
  zahalit mlhou
  fog
  zahálka
  loafing
  zahanben
  disgraced
  zahanben
  dishonored
  zahanbeně
  ashamedly
  zahanbený
  ashamed
  zahanbený
  shamefaced
  zahanbit
  abash
  zahanbit
  put to shame
  zahanbit
  shame
  zahanbující
  dishonoring
  žahat
  nettle
  žahavec
  cnidarian
  zahladit
  dub
  zahladit
  efface
  zahladitelný
  effaceable
  zahlásit se
  check with
  záhlaví
  header
  záhlaví
  heading
  záhlaví
  headings
  záhlaví
  letterhead
  záhlaví
  letterheads
  záhlaví
  title
  záhlaví stránky
  headnote
  zahlazený
  flattened
  zahlcení
  congestion
  zahlédnout
  glimpse
  zahlédnout
  notice
  zahlédnout
  see
  zahlédnout
  sight
  zahlédnout
  spot
  zahlédnutí
  glimpse
  zahloubaně
  thoughtfully
  zahloubaný
  preoccupied
  zahloubaný
  rapt
  zahloubit
  countersink
  zahltit
  clog
  zahltit
  congest
  zahltit
  glut
  zahnal
  exorcised
  zahnaný do slepé uličky
  nonplussed
  zahnat
  beat back
  zahnat
  chase away
  zahnat
  exorcise
  zahnat
  scour
  zahnat
  shoo
  zahnat
  shoo away
  zahnat zpět
  drive back
  zahnědnutí
  brownout
  zahnívání
  putrescence
  zahnout
  turn
  zahnout
  turn off
  zahnout za roh
  turn the corner
  zahnutí
  angulation
  zahnutý
  bent
  zahnutý
  crooked
  zahnutý
  hooked
  zahodit
  ditch
  zahodit
  throw away
  zahodit
  throwout
  zahojit se
  heal
  zahojit se
  skin over
  záhon
  bed
  záhon
  flower bed
  záhon
  fowerbed
  záhon
  patch
  záhon
  seedbed
  záhon růží
  a bed of roses
  záhonek
  bed
  zahořet
  blaze up
  zahořkle
  rancorously
  zahořklost
  embitterment
  zahořklost
  rancor
  zahořklost
  rancour
  zahořklý
  cankered
  zahořklý
  rancorous
  zahořklý
  wry
  zahořování
  smoke test
  zahození
  ditching
  zahozený
  ditched
  zahrabání
  burying
  zahrabaný
  buried
  zahrabat
  bury
  zahrada
  garden
  zahrada na střeše
  roofgarden
  zahradit
  block up
  zahradit
  dyke
  zahrádka
  allotment
  zahrádka
  garden
  zahrádka se zeleninou
  kitchen garden
  zahradní
  garden
  zahradní architekt
  landscape gardener
  zahradní hadice
  garden hose
  zahradní slavnost
  garden party
  zahradní slavnost
  garden-party
  zahradničení
  gardening
  zahradnické nůžky
  secateurs
  zahradnické nůžky
  trimmer
  zahradnický
  garden
  zahradnický
  horticultural
  zahradnictví
  horticulture
  zahradník
  gardener
  zahradník
  horticulturist
  zahradník
  nurserymen
  zahrady
  gardens
  zahrání míče v kriketu
  off-drive
  zahraničí
  abroad
  zahraničí
  foreign countries
  zahraniční
  abroad
  zahraniční
  foreign
  zahraniční
  from abroad
  zahraniční
  offshore
  zahraniční dluh
  foreign debt
  zahraniční investice
  foregin investment
  zahraniční investice
  foreign investments
  zahraniční kapitál
  foreign capital
  zahraniční měna
  foreign currency
  zahraniční měna
  foreign exchange
  zahraniční měna
  foreign exchange n
  zahraniční obchod
  foreign trade
  zahraniční výměna (peněz)
  foreign exchange
  zahrát
  act
  zahrát
  play
  zahřát
  heat up
  zahřát
  warm
  zahřát
  warm up
  zahřátý
  heated
  zahřátý
  warmed
  zahrával si
  trifled
  zahrávat
  sport
  zahrávat si s ohněm
  play with fire
  zahrazení
  blocking
  zahrazený
  blocked
  zahrázování toku
  water course damming-up
  Záhřeb
  Zagreb
  zahřívá
  warms
  zahřívací kolo
  pace lap
  zahřívání
  warming
  zahřívat
  warm
  zahřmění
  thunderclap
  zahrnout
  comprise
  zahrnout
  embody
  zahrnout
  imply
  zahrnout
  subsume
  zahrnout do antologie
  anthologise
  zahrnout do antologie
  anthologize
  zahrnoval
  comprised
  zahrnoval
  spanned
  zahrnování
  implying
  zahrnovat
  account for
  zahrnovat
  comprise
  zahrnovat
  embody
  zahrnovat
  embrace
  zahrnovat
  encompass
  zahrnovat
  imply
  zahrnovat
  include
  zahrnovat
  incorporate
  zahrnovat
  involve
  zahrnovat obdivem
  lionize
  zahrnuje
  comprises
  zahrnuje
  embodies
  zahrnuje
  embraces
  zahrnuje
  encompasses
  zahrnuje
  implies
  zahrnuje
  includes
  zahrnuje
  incorporates
  zahrnuje
  involves
  zahrnuje
  spans
  zahrnující
  comprising
  zahrnující
  embracing
  zahrnující
  inclusive
  zahrnující
  incorporating
  zahrnující
  involving
  zahrnutí
  inclusion
  zahrnutí
  incorporation
  zahrnutí
  subsumption
  zahrnutý
  counted
  zahrnutý
  embodied
  zahrnutý
  implied
  zahrnutý
  included
  zahrnutý
  inclusive
  zahrnutý
  involved
  zahrnutý
  shipped
  záhrobí
  hades
  zahrocení
  tapering
  zahrocený
  fastigiate
  zahrocený
  pointed
  zahrocený
  tapered
  zahrotit
  taper
  záhuba
  consumption
  záhuba
  destruction
  záhuba
  doom
  záhuba
  perdition
  zahubit
  deaden
  zahubit
  destroy
  zahubit
  extirpate
  záhumenek
  croft
  záhumenky
  crofts
  zahuštěný
  thickened
  zahustit
  thicken
  zahušťovač
  thickener
  zahušťovadlo
  thickener
  zahušťování
  thickening
  zahušťuje
  thickens
  zahvízdal
  whistled
  zahvízdat
  ping
  zahvízdat
  whistle
  zahvízdnutí
  ping
  záhy
  soon
  záhyb
  bend
  záhyb
  crease
  záhyb
  crinkle
  záhyb
  pleat
  záhyb
  plica
  záhyb
  pucker
  záhyb
  ruck
  záhyb
  sinuosity
  zahýbat
  move
  zahýbat
  turn
  zahýbat
  turn off
  zahynout
  perish
  zahynul
  perished
  zainteresovaná strana
  interested party
  zainteresovaný
  concerned
  zainteresovaný
  interested
  zainteresovat
  involve
  Zair
  Zaire
  Zaiřan
  Zairian
  Zairský
  Zairean
  zajatci
  pows
  zajatec
  captive
  zajatec
  prisoner
  zajatec
  thrall
  zajatecký tábor
  bird cage
  zajatý
  captive
  zajatý
  captured
  zajde
  goes off
  zaječení
  shriek
  zaječet
  scream
  zaječet
  squeal
  zaječí hráz
  overdam superstructure
  zaječí kožka
  hare
  zaječí nemoc
  rabbit fever
  zájem
  interest
  zájem o
  interest in
  zájemce
  interested person
  zajet
  drive into
  zajet
  drive off
  zajet
  go off into
  zajet
  pull over
  zajet
  run in
  zajet
  run in with car
  zajet do, zajet na
  pull into
  zajeté zvíře
  roadkill
  zajetí
  captivity
  zájezd
  excursion
  zájezd
  sight-seeing
  zájezd
  sightseeing
  zájezdový
  touring
  zajíc
  hare
  zajíc v pytli
  a pig in a poke
  zajíčci
  bunnies
  zajíček
  bunny
  zajíček
  cutie
  zajídat se
  pall
  zajímat
  interest
  zajímat se o
  be interested in
  zajímat se o
  take an interest in
  zajímavě
  interestingly
  zajímavě
  remarkably
  zajímavost
  interest
  zajímavost
  interestingness
  zajímavosti
  curiosities
  zajímavý
  interesting
  zajímavý
  intriguing
  zajímavý
  juicy
  zajímavý pro zveřejnění v novinách
  newsworthy
  zajínit
  frost over
  zajiskření
  twinkle
  zajisté
  absolutely
  zajisté
  ay
  zajisté
  certainly
  zajisté
  for sure
  zajištění
  assurance
  zajištění
  assuring
  zajištění
  indemnity
  zajištění
  reinsurance
  zajištění
  securing
  zajištění
  security
  zajištění
  undergirding
  zajištění jakosti
  quality assurance
  zajištění kvality
  quality assurance
  zajištěný
  backed-up
  zajištěný
  bonded
  zajištěný
  catered
  zajištěný
  ensured
  zajištěný
  secure
  zajistil si
  clinched
  zajistit
  ensure
  zajistit
  guarantee
  zajistit
  idemnify
  zajistit
  provide
  zajistit
  reinsure
  zajistit
  reserve
  zajistit
  safeguard
  zajistit
  secure
  zajistit
  supply
  zajistit si
  make sure
  zajistit si
  reserve
  zajistitel
  underwriter
  zajišťovací
  custodial
  zajišťovací klín
  sprag
  zajišťování
  hedging
  zajišťovat
  ensure
  zajišťovat
  undergird
  zajišťuje
  arrests
  zajišťuje
  caters
  zajišťuje
  ensures
  zajišťuje
  safeguards
  zajišťující
  ensuring
  zajišťující
  guaranteeing
  zajít
  call in
  zajít
  go around
  zajít
  go off
  zajít k
  come round
  zajít na skok
  drop in
  zajíždět
  drive into
  zajíždět
  drive off
  zajíždět
  go off into
  zajíždět
  run in with car
  zajizvit
  cicatrize
  zájmena
  pronouns
  zájmenný
  pronominal
  zájmeno
  pronoun
  zajmout
  capture
  zajmout
  seize
  zájmová oblast
  service area
  zájmová skupina
  in-group
  zájmové strany
  stakeholders
  zajmutí
  capture
  zájmy
  interests
  žák
  abecedarian
  žák
  disciple
  žák
  learner
  žák
  pupil
  žák
  scholar
  zákal
  cloudiness
  zákal
  turbidity
  zákal (vody)
  turbidity
  zakaleně
  blearily
  zakaleně
  muddily
  zakalení
  opacification
  zakalení
  turbidity
  zakalený
  blear
  zakalený
  bleary
  zakalený
  muddied
  zakalený
  roily
  zakalený
  turbid
  zakalit
  cloud up
  zakalit
  dim
  zakalit
  stiffen
  zakalkulovat
  allow
  zakalkulovat
  allow for
  zakašlání
  cough
  zakašlat
  cough
  zákaz
  ban
  zákaz
  forbiddance
  zákaz
  interdiction
  zákaz
  prohibition
  zákaz
  veto
  zákaz svítit světlem
  a blackout (war)
  zákaz vycházení
  curfew
  zákaz zvyšování mezd
  wage freeze
  zakázal
  forbade
  zakázané uvolnění
  icing
  zakázání
  banning
  zakázáno
  forbidden
  zakázáno
  prohibited
  zakázaný
  banned
  zakázaný
  denied
  zakázaný
  disabled
  zakázaný
  forbade
  zakázaný
  forbidden
  zakázaný
  illicit
  zakázaný
  off-limits
  zakázaný
  prohibited
  zakázaný
  restricted
  zakázaný
  verboten
  zakázaný region
  forbidden region
  zakázat
  ban
  zakázat
  disable
  zakázat
  forbid
  zakázat
  interdict
  zakázat
  prohibit
  zakázat
  suppress
  zakáže
  bans
  zakáže
  will ban
  zakáže
  will forbid
  zakázka
  order
  zakázkový
  bespoke
  zakázkový
  custom
  zakázkový
  made-to-order
  zakázky
  commissions
  zakázky
  orders
  zákazníci
  clientage
  zákazníci
  customers
  zákazníci
  purchasers
  zákazníci
  shoppers
  zákazníci prostitutek
  johns
  zákaznictvo
  custom
  zákazník
  client
  zákazník
  consumer
  zákazník
  customer
  zákazník
  purchaser
  zákazník
  shopper
  zákazník prostitutky
  john
  zakazování
  banning
  zakazování
  forbidding
  zakazovat
  ban
  zakazovat
  forbid
  zakazovat
  prohibit
  zákazový
  negative
  zakazuje
  forbids
  zakazuje
  prohibits
  zakazující
  prohibitive
  zákazy
  prohibitions
  zákeřně
  insidiously
  zákeřně
  maliciously
  zákeřně napadnout
  bushwhack
  zákeřnost
  insidiousness
  zákeřnost
  maliciousness
  zákeřný
  felonious
  zákeřný
  insidious
  zákeřný
  malicious
  zákeřný
  malign
  zákeřný
  mean
  zákeřný
  subtle
  zákeřný
  treacherous
  žaket
  cutaway
  základ
  base
  základ
  basic
  základ
  basis
  základ
  bed
  základ
  bedding
  základ
  essence
  základ
  fiber
  základ
  foothold
  základ
  footing
  základ
  foundation
  základ
  fundament
  základ
  grassroots
  základ
  ground
  základ
  radix
  základ
  rudiment
  základ
  stuff
  základ
  underlie
  základ daně
  tax base
  zakládá
  establishes
  zakládač
  collator
  zakládající
  former
  zakládající člen
  charter member
  zakládání
  basing
  zakládání
  establishing
  zakládání
  stowing
  zakládat
  establish
  zakládat
  found
  zakládat se
  found
  zakladatel
  founder
  zakladatel
  institutor
  zakladatelé
  founders
  zakladatelka
  foundress
  základna
  base
  základna
  baseline
  základna
  bases
  základna
  basis
  základna
  fundament
  základna
  outpost
  základní
  basal
  základní
  base
  základní
  basic
  základní
  canonical
  základní
  cardinal
  základní
  cornerstone
  základní
  elemental
  základní
  elementary
  základní
  essential
  základní
  foundational
  základní
  fundamental
  základní
  inherent
  základní
  institutional
  základní
  key
  základní
  main
  základní
  prima
  základní
  primary
  základní
  prime
  základní
  radical
  základní
  rudimentary
  základní
  ultimate
  základní čára
  base line
  základní čára
  baseline
  základní část
  body
  základní daň
  basic tax
  základní deska
  motherboard
  základní hmota
  matrix
  základní inflace
  underlying inflation
  základní jmění
  capital
  základní jmění
  capital stock
  základní jmění
  fixed assets
  základní kámen
  cornerstone
  základní komodity
  essential commodities
  základní myšlenka
  keynote
  základní mzda
  base pay
  základní mzda
  basic wage
  základní nátěr
  undercoat
  základní období
  base period
  základní operace (v systému)
  basic operation
  základní pásmo
  baseband
  základní pilíř
  linchpin
  základní pilíř
  lynchpin
  základní pravidlo
  ground rule
  základní princip
  bedrock
  základní proces (v systému)
  basic process
  základní průmysl (odvětví)
  basic industry
  základní prvky
  elements
  základní rozvržení
  basic layout
  základní škola
  elementary school
  základní škola
  first school
  základní škola
  grade school
  základní škola
  primary school
  základní složka prostředí
  basic component of environment
  základní systém počítače
  BIOS
  základní teorém ekonomie blahobytu
  fundamental theorum of welfare economics
  základní tok
  elementary flow
  základní úroková sazba
  base rate
  základní zboží
  staple
  základní, prvotní
  primary
  základny
  installations
  základový
  foundational
  základový rošt
  grillage
  základy
  basement
  základy
  basics
  základy
  bedding
  základy
  essentials
  základy
  foundations
  základy
  fundamentals
  základy
  ground
  základy
  grounding
  základy
  grounds
  základy
  primitives
  základy
  rudiments
  základy logaritmů
  mantissas
  zaklapovací
  foldaway
  zaklekl
  crouched
  zakleknul
  crouched
  zaklení
  expletive
  zaklení
  expletives
  zaklení
  oath
  zaklepal
  knocked
  zaklepání
  tap
  zaklepat
  knock
  zaklepat na dřevo
  touch wood
  zakletí
  cuss
  zaklínač
  enchanter
  zaklínací
  incantatory
  zaklínadla
  incantations
  zaklínání
  conjuration
  zaklínění
  impaction
  zaklíněný
  impacted
  zaklíněný
  stuck
  zaklínit
  cleat
  zaklínit
  trig
  zaklínit
  wedge
  zaklínování
  wedging
  zaklínovaný
  keyed
  zaklínovat
  chock
  zaklínovat
  wedge
  zaklít
  cuss
  zakloněný
  backswept
  záklopka
  flap
  záklopka
  pallet
  záklopka
  shutter
  záklopka
  valve
  zaknihovat
  book
  zakňučel
  yelped
  zakňučet
  yelp
  zakódování
  scrambling
  zakódovaný
  coded
  zakódovaný
  cryptical
  zakódovaný
  encoded
  zakódovaný
  encrypted
  zakódovaný
  scrambled
  zakódovat
  code
  zakódovat
  encode
  zakódovat
  encrypt
  zakódovává
  encrypts
  zakolísání
  stagger
  zakolísání
  wobble
  zakolísat
  stagger
  zákon
  a law
  zákon
  act
  zákon
  law
  zákon
  lex
  zákon
  statute
  zákon klesající marginální produktivity
  law of diminishing marginal productivity
  zákon klesající mezní užitečnosti
  law of diminishing marginal utility
  zákon klesajících výnosů
  law of diminishing returns
  zákon klesajícího užitku
  Law of Diminishing Utility
  zákon komparativních výhod
  law of comparative advantage
  zákon nabídky a poptávky
  Law of Supply and Demand
  zákon o čistotě ovzduší
  CAA
  zákon o čistotě vod
  CWA
  zákon o kontrole toxických látek
  TSCA
  zákon o kontrole znečištění
  CPA
  zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
  air protection act
  zákon o ochraně životního prostředí
  environment protection act
  zákon o odpadech
  waste management act
  zákon o oplocení
  Enclosure Act.
  zákon o zachování a obnovení zdrojů
  RCRA
  zákon řízení
  control law
  zákon rostoucích nákladů
  law of increasing costs
  zakončení
  adjournment
  zakončení
  ending
  zakončení
  endings
  zakončení
  endpoint
  zakončení
  termination
  zakončení
  windup
  zakončil
  concluded
  zakončit
  close
  zakončit
  complete
  zakončit
  end
  zakončit
  finish
  zakončit
  terminate
  zakončovač
  terminator
  zakončuje
  concludes
  žakonet
  jaconet
  zákoník
  code
  zákonitost
  legitimacy
  zákonitost
  rightfulness
  zákonitosti
  regularities
  zákonitý
  lawful
  zákonitý
  legal
  zákonitý
  rightful
  zákonná úprava (regulace)
  statutory regulations
  zákonná ustanovení
  legalities
  zákonně
  lawfully
  zákonně
  legitimately
  zákonně
  statutorily
  zákonné platidlo
  lawful money
  zákonné platidlo
  legal tender
  zákonnost
  lawfulness
  zákonnost
  legitimacy
  zákonný
  lawful
  zákonný
  legal
  zákonný
  legit
  zákonný
  licit
  zákonný
  statutory
  zákonný, statutární
  statutory
  zákonodárce
  lawgiver
  zákonodárce
  lawmaker
  zákonodárce
  legislator
  zákonodárci
  lawmakers
  zákonodárný
  legislative
  zákonodárný
  nomothetic
  zákonodárný sbor
  legislature
  zákonodárství
  lawmaking
  zákonodárství
  legislating
  zákonodárství
  legislation
  zákony
  laws
  zákony
  statutes
  zákop
  dugout
  zákop
  entrenchment
  zákop
  foss
  zákop
  fosse
  zákop
  trench
  zákop pro jednoho vojáka
  foxhole
  zakopání
  burial
  zakopání
  burying
  zakopaný
  buried
  zakopaný
  entrenched
  zakopat
  bury
  zakopat
  dig in
  zákopník
  trencher
  zakopnout
  stumble
  zakopnout
  trip up
  zakořenění
  rootage
  zakořenění
  rooting
  zakořeněnost
  inveteracy
  zakořeněnost
  rootedness
  zakořeněný
  besetting
  zakořeněný
  deep-rooted
  zakořeněný
  engrained
  zakořeněný
  entrenched
  zakořeněný
  grounded
  zakořeněný
  ingrained
  zakořeněný
  rooted
  zakořenit
  take root
  zakořeňovací
  rooting
  zakořeňováni
  rooting
  zakotvení
  bracing
  zakotvený
  anchored
  zakotvený
  docked
  zakotvený
  embedded
  zakotvený
  guyed
  zakotvený
  moored
  zakotvit
  anchor
  zakotvit
  cast anchor
  zakotvit
  drop anchor
  zakotvit
  embed
  zakotvit
  ground
  zakoupený
  purchased
  zakoupený byt
  condominium
  zakoupil
  bought
  zakoupit
  buy
  zakoupit
  purchase
  zakouřenější
  smokier
  zakouřený
  fumy
  zakouřený
  smoke-filled
  zakouřený
  smoky
  zakoušející
  experiencing
  zákoutí
  nook
  zákoutí
  recess
  zakrátko
  by and by
  zakřičet
  cry out
  zakřičet
  scream
  zakřičet
  shout
  zakřiknout
  abash
  zakřiknutý
  sheepish
  zakřivení
  curvature
  zakřivení
  curve
  zakřivení
  curves
  zakřivení
  curving
  zakřivení
  flexure
  zakřivení
  incurvation
  zakřivený
  bent
  zakřivený
  contorted
  zakřivený
  curved
  zakřivený
  curving
  zakřivit
  curve
  zakřivit
  incurvate
  zakrnělost
  underdevelopment
  zakrnělý
  atrophic
  zakrnělý
  atrophied
  zakrnělý
  dwarfed
  zakrnělý
  dwarfish
  zakrnělý
  stunted
  zakrnělý
  underdeveloped
  zakrnění
  atrophy
  zakrnět
  shrink
  zakročení
  intervention
  zakročení, zasahování
  intervention
  zakročil
  interposed
  zakročit
  crack down
  zakročit
  intercede
  zakročit
  interpose
  zakročit
  intervene
  zakročit
  step in
  zakročit proti
  proceed against
  zakrojit
  slice into
  zákrok
  action
  zákrok
  crackdown
  zákrok
  interposition
  zákrok
  intervention
  zakroucený
  crinkly
  zakroucený
  squiggly
  zakroutit
  tweak
  zakroutit hlavou
  shake one´s head
  zakroutit se
  turn
  zakroutit se
  twist
  zakroužkování
  encirclement
  zakroužkovaný
  circled
  zakrslíci
  dwarfs
  zakrslíci
  dwarves
  zakrslík
  dwarf
  zakrslost
  dwarfism
  zakrslý
  dwarfed
  zakrslý
  scrubby
  zakrslý
  stunted
  zakrýt
  conceal
  zakrýt
  cover
  zakrýt
  cover up
  zakrýt
  drape
  zakrýt
  gloss over
  zakrýt
  hide
  zakrýt
  shroud
  zákryt
  eclipse
  zákryt
  occults
  zakrýt stropem
  ceil
  zakrytí
  occulation
  zakrytí
  shroud
  zakrytý
  concealed
  zakrytý
  covert
  zakrytý
  draped
  zakrytý
  hidden
  zakrytý
  obscured
  zakrývá závojem
  veils
  zakrývání
  disguising
  zakrývat
  conceal
  zakrývat
  cover up
  zakrývat
  hide
  zakulacený
  rounded
  zakulacovat se
  flesh out
  zakulatit
  round
  zakulatit
  round off
  zákulisí
  backstage
  zákulisí
  behind the scenes
  zákulisí
  coulisse
  zákulisní
  backstage
  zákulisní
  behind-the-scenes
  zákusek
  cake
  zákusek
  dessert
  zákusek
  snack
  zákusek makarónek
  macaroon
  zakusit
  pass through
  zakusit
  try
  zakvičení
  squeak
  zakvičet
  squeak
  zakymácení
  lurch
  žákyně
  pupil
  zakysaná smetana
  soured cream
  žal
  grief
  žal
  heartache
  žal
  heartbreak
  žal
  pain
  žal
  plaint
  žal
  regret
  žal
  ruefulness
  žal
  sorrow
  žal
  woe
  žalář
  dungeon
  žalář
  jail
  žalář
  prison
  žaláře
  dungeons
  zalarmován
  alarmed
  zalarmovat
  alert
  žalářník
  gaoler
  žalářník
  jailer
  žalářník
  turnkey
  zalátat
  darn
  zalednění
  glaciation
  zalednit
  glaciate
  zalehnout
  overlie
  žalem
  with grief
  zalepit
  seal
  zálesák
  trapper
  zálesák
  woodman
  zálesák
  woodsman
  zalesnění
  afforestation
  zalesnění
  forestation
  zalesnění
  reafforestation
  zalesnění
  reforestation
  zalesněný
  forested
  zalesnit
  afforest
  zalesnit
  reforest
  zalesňování
  afforestation
  zalesňování
  forestation
  zalesňování
  reforestation
  záletník
  philanderer
  zalévá
  waters
  zalévat
  water
  záležející na
  depending
  záleželo
  mattered
  záležet
  depend
  záležet
  depend on
  záležet
  hinge
  záležet na
  be up to
  záležet na
  depend on
  záležet na
  hinge on
  záležet na
  matter
  záleží na tom
  make a difference
  záležitost
  affair
  záležitost
  case
  záležitost
  concern
  záležitost
  errand
  záležitost
  issue
  záležitost
  matter
  záležitost
  proposition
  záležitost
  thing
  záležitost okamžiku
  snap
  záležitosti
  affairs
  záležitosti
  dealings
  záležitosti
  matters
  zalézt
  hole up
  zalézt za pec
  keep head down
  zalhat
  lie
  zalhat
  speak untruthfully
  záliba
  affection
  záliba
  avocation
  záliba
  fancy
  záliba
  fondness
  záliba
  hobby
  záliba
  inclination
  záliba
  indulgence
  záliba
  liking
  záliba
  penchant
  záliba
  predilection
  záliba
  relish
  záliba v ženách
  philogyny
  zalíbení
  affection
  zalíbení
  endearment
  zalíbení
  fancy
  zalíbení
  flair
  zalíbit si
  fall for
  záliby
  hobbies
  zalichocení
  ingratiation
  zalichotit
  flatter
  zalidněný
  populated
  zalidnit
  populate
  zalidnit
  populated
  zalil
  suffused
  zalít
  circumfuse
  zalít
  suffuse
  zalít do
  cast in
  zalít nálevem
  souse
  zalít před vařením
  baste
  zalití
  perfusion
  zalití do formy
  potting
  zalitovat
  regret
  zalitý
  bathed
  zalitý sluncem
  sun-drenched
  záliv
  bay
  záliv
  creek
  záliv
  gulf
  zálivka
  dressing
  zálivka
  salad dressing
  zálivková malta
  grout
  žalm
  psalm
  žalmista
  psalmist
  žalmy
  psalms
  žaloba
  accusation
  žaloba
  action
  žaloba
  charge
  žaloba
  claim
  žaloba
  complaint
  žaloba
  prosecution
  žaloba
  suit
  žalobce
  accuser
  žalobce
  complainant
  žalobce
  impeacher
  žalobce
  petitioner
  žalobce
  plaintiff
  žalobce
  prosecutor
  žalobce civilní
  plaintiff
  žalobník
  telltale
  žaloby
  suits
  záloha
  advance
  záloha
  back-up
  záloha
  backup
  záloha
  deposit
  záloha
  margin
  záloha
  paid-on
  záloha
  standby
  záloha (na vyúčtování)
  paid capital-on
  záloha na mzdu
  down pay
  zálohování
  back-up
  zálohování
  backup
  zálohovaný
  backed-up
  zálohovaný
  up-front
  zálohovaný
  upfront
  zálohovat
  advance
  zálohovat
  backup
  zálohové platby
  performance bonds
  zálohové technologie
  backstop technologies
  zálohový systém
  deposit-refund systems
  zálohy
  advances
  zálohy
  retainers
  zalomená poptávková křivka
  kinked demand curve
  zalomení
  cranking
  žalostně
  deplorably
  žalostně
  lamentably
  žalostně
  lugubriously
  žalostně
  piteously
  žalostně
  pitiably
  žalostně
  pitifully
  žalostně
  plaintively
  žalostně
  ruefully
  žalostně
  woefully
  žalostnější
  sorrier
  žalostnost
  grievousness
  žalostný
  deplorable
  žalostný
  grief-stricken
  žalostný
  lamentable
  žalostný
  lugubrious
  žalostný
  pathetic
  žalostný
  pitiable
  žalostný
  pitiful
  žalostný
  plaintive
  žalostný
  poor
  žalostný
  rueful
  žalostný
  sorrowful
  žaloval
  prosecuted
  žaloval
  sued
  žalovaný
  prosecuted
  žalovaný
  respondent
  žalovat
  peach
  žalovat
  prosecute
  žalovat
  sneak
  žalovat
  sue
  žalovat na
  tell on
  žalovatelnost
  suability
  žalovatelný
  actionable
  žalovatelný
  impeachable
  žalovatelný
  indictable
  založen
  found
  založení
  establishment
  založení
  establishments
  založení
  foundation
  založení
  founding
  založení
  inception
  založený
  based
  založený
  established
  založený
  founded
  založený na stejném nápadu
  a takeoff on
  založený v
  founded in
  založit
  establish
  založit
  found
  založit
  institute
  založit
  mislay
  založit
  predicate
  založit
  set up
  založit do knihovny
  shelve
  založit, ustanovit
  establish
  záložka
  bookmark
  záložka
  marker
  záložky
  bookmarks
  záložky
  markers
  záložna
  savings bank
  záložní
  backup
  záložní
  spare
  záložní kopie
  a back-up copy
  záložní soubor
  backup file
  záložník
  half-back
  záložník
  halfback
  záložník
  reservist
  záložník v kopané
  halfback
  žalozpěv
  dirge
  žalozpěv
  elegy
  žalozpěv
  threnody
  žaltář
  psalter
  žalud
  acorn
  žalud penisu
  glans
  žalud poštěváčku
  glans
  žaludeční
  gastric
  žaludeční
  stomachic
  žaludeční šťáva
  gastric juice
  žaludek
  craw
  žaludek
  stomach
  žaludky
  stomachs
  záludná sofistika
  sophistry
  záludně
  insidiously
  záludně
  shiftily
  záludně
  slily
  záludně
  sneakily
  záludně
  treacherously
  záludnější
  sneakier
  záludnost
  captiousness
  záludnost
  guile
  záludný
  deceptive
  záludný
  oblique
  záludný
  shifty
  záludný
  sneaky
  záludný
  subtle
  záludný
  tricky
  žaludy
  acorns
  žalující
  accusatory
  žalující
  accusing
  žalující
  suing
  žaluzie
  blinds
  žaluzie
  jalousie
  žaluzie
  louver
  žaluzie
  louvre
  žaluzie
  shutter
  žaluzie
  sunblind
  zalykat se nadšením
  drool
  zalyžovat si
  go skiing
  zalyžovat si
  ski
  zamáčknout
  crush
  zamaskovat
  conceal
  zamával
  wagged
  zamazaný
  smeared
  zamazaný
  smeary
  zamazaný
  smudged
  zamazat
  blur
  zamazat
  daub
  zamáznout
  daub
  Zambezi
  Zambezi
  Zambie
  Zambia
  Zambijec
  Zambian
  zamčený
  locked
  zámeček
  mansion
  zámečky
  mansions
  zámečník
  locksmith
  zámek
  castle
  zámek
  chateau
  zámek
  large mansion
  zámek
  lock
  zámek
  mansion
  zámek na heslo
  combination lock
  záměna
  change
  záměna
  mistaking
  záměna
  replace
  záměna
  replacement
  záměna
  substitution
  záměna podobně znějících slov
  malapropism
  zaměněný
  reversed
  zaměněný
  swapped
  zaměněný
  switched
  zaměnit
  commute
  zaměnit
  counterchange
  zaměnit
  exchange
  zaměnit
  replace
  zaměnit
  reverse
  zaměnit
  shift
  zaměnitelně
  interchangeably
  zaměnitelnost
  interchangeability
  zaměnitelný
  commutable
  zaměnitelný
  exchangeable
  zaměnitelný
  interchangeable
  zaměňování
  swapping
  záměr
  animus
  záměr
  intent
  záměr
  intention
  záměr
  plan
  záměr
  purport
  záměr
  purpose
  záměr
  will
  záměr sytosti
  saturation intent
  zaměřen
  aimed
  zaměření
  bearings
  zaměření
  bent
  zaměření
  coverage
  zaměření na sebe
  introversion
  zaměření se
  preoccupation
  zaměření se na složku
  area targetting
  zaměřenost
  directivity
  zaměřenost na sebe
  self-centredness
  zaměřený
  focussed
  zaměřený
  orientated
  zaměřený
  targeted
  zaměřený do sebe
  ingrown
  zaměřený na něco
  clued-up
  zaměřit
  aim
  zaměřit
  concentre
  zaměřit
  localize
  zaměřit
  locate
  zaměřit
  target
  zaměřit na něco
  zero in on
  zaměřit se
  crack down
  zaměřit se na co
  aim at something
  zaměřit se na něco
  specialise in sth v (specialize)
  zaměřit se na něco
  zero in on
  záměrně
  designedly
  záměrně
  intentionally
  záměrně
  intently
  záměrně
  knowingly
  záměrně
  on purpose
  záměrně
  purposefully
  záměrně
  wilfully
  záměrně
  wittingly
  záměrně zdrženlivě vyjádřit
  understate
  záměrnost
  deliberateness
  záměrný
  calculated
  záměrný
  deliberate
  záměrný
  deliberating
  záměrný
  intended
  záměrný
  intentional
  záměrný
  premeditated
  záměrný
  prepense
  záměrný
  purposed
  záměrný
  wilful
  záměrný
  willful
  zaměřovač
  direction finder
  zaměřování
  aiming
  zaměřování
  focussing
  zaměřování
  targeting
  zaměřuje
  directs
  zaměřující
  focussing
  záměry
  intentions
  záměry
  intents
  záměry
  objectives
  zameškat
  miss
  zamést
  sweep
  zamést
  sweep up
  zaměstanec karnevalu
  carny
  zaměstnán
  busy
  zaměstnanci
  employees
  zaměstnanci
  staff
  zaměstnanci
  staffs
  zaměstnanci
  workforce
  zaměstnanec
  employee
  zaměstnanec
  man
  zaměstnanec ocelárny
  steelworker
  zaměstnanec státu
  jobholder
  zaměstnanec u bankovní přepážky
  teller
  zaměstnanecky
  occupationally
  zaměstnanecký
  occupational
  zaměstnaní
  occupation
  zaměstnání
  career
  zaměstnání
  employment
  zaměstnání
  job
  zaměstnání
  occupations
  zaměstnání
  professes
  zaměstnání
  pursuit
  zaměstnání
  situation
  zaměstnání
  vocation
  zaměstnání
  vocations
  zaměstnání
  work
  zaměstnání bez vyhlídek
  dead-end job
  zaměstnání na dálku
  teleworking
  zaměstnání úředníka
  clerkship
  zaměstnankyně
  employee
  zaměstnanost
  employment
  zaměstnanost
  employment rate
  zaměstnaný
  busy
  zaměstnaný
  employed
  zaměstnaný
  engaged
  zaměstnat
  absorb
  zaměstnat
  employ
  zaměstnat
  engage
  zaměstnat
  sign on
  zaměstnatelnost
  employability
  zaměstnatelný
  employable
  zaměstnává
  employs
  zaměstnávající
  absorbing
  zaměstnávající
  employing
  zaměstnávající
  occupying
  zaměstnávání
  occupying
  zaměstnávání příbuzných
  nepotism
  zaměstnávat
  employ
  zaměstnávat dále
  keep on
  zaměstnavatel
  employer
  zaměstnavatelé
  employers
  zametá
  sweeps
  zametal
  swept
  zametat
  sweep
  zametený
  swept
  zametl
  swept
  zamezení
  preclusion
  zamezil
  obviated
  zamezit
  avert
  zamezit
  obviate
  zamezit
  stop
  zamezit (čemu, v čem)
  prevent (from)
  zamezování
  prohibiting
  zamezovat
  inhibit
  zamezuje
  inhibits
  zamezující
  prohibiting
  zamhouřit oči nad
  turn a blind eye to
  zamíchání
  scrambling
  zamíchaný
  scrambled
  zamíchaný
  shuffled
  zamíchaný
  stirred
  zamíchat
  mix
  zamíchat
  shuffle
  zamíchat
  stir
  zamíchat
  stir up
  zamilovaně
  adoringly
  zamilovaně
  amorously
  zamilovaně
  fondly
  zamilovaný
  amatory
  zamilovaný
  amorous
  zamilovaný
  enamored
  zamilovaný
  enamoured
  zamilovaný
  in love
  zamilovaný pohled
  amorous look
  zamilovat se
  fall for
  zamilovat se
  fall in love
  zamilovat se do
  fall for
  zamilovat se do
  fall in love with
  záminka
  excuse
  záminka
  guise
  záminka
  occasion
  záminka
  plea
  záminka
  pretense
  záminka
  pretext
  zamíření
  aim
  zamířil
  headed
  zamířil
  pointed
  zamířit
  aim at
  zamířit
  direct
  zamířit
  point
  zamířit (střelnou zbraň), nastavit, zafixovat
  zero in
  zamířit k
  make for
  zamítá
  rejects
  zamítající
  disallowing
  zamítající
  overruling
  zamítnout
  disallow
  zamítnout
  dismiss
  zamítnout
  fob off
  zamítnout
  negative
  zamítnout
  overrule
  zamítnout
  rebuff
  zamítnout
  refuse
  zamítnout
  throw out
  zamítnout
  turn away
  zamítnout
  turn down
  zamítnout mávnutím ruky
  wave off
  zamítnout projednávání
  dismiss
  zamítnutí
  denials
  zamítnutí
  disapproval
  zamítnutí
  rejection
  zamítnutý
  declined
  zamítnutý
  disallowed
  zamítnutý
  disapproved
  zamítnutý
  overruled
  zamknout
  lock
  zamknout
  lock up
  zámková dlažba
  interlocking pavement
  zámky
  castles
  zámky
  chateaux
  zámky
  locks
  zamlčení
  suppression
  zamlčet
  hush up
  zamlčet
  suppress
  zamlčuje
  conceals
  zamlklý
  buttoned-up
  zamlklý
  silent
  zamlklý
  taciturn
  zamlouvání
  reserving
  zamluvení
  reservation
  zamluvený
  reserved
  zamluvit
  book
  zamluvit
  engage
  zamluvit
  gloss over
  zamluvit
  reserve
  zamluvit si
  bespeak
  zamluvit si
  book
  zamluvit si
  engage
  zamluvitelný
  bookable
  zamlženě
  hazily
  zamlžení
  fog
  zamlžení
  mist
  zamlženost
  filminess
  zamlženost
  fogginess
  zamlžený
  foggy
  zamlžený
  hazily
  zamlžený
  misted
  zamlžený
  misty
  zamlžit
  fog
  zamlžit
  mist
  zamlžit se
  fog
  zamlžit se
  milk out
  zamlžit se
  milk up
  zamlžuje
  mists
  zamlžující
  obscuring
  zamokření půdy
  land waterlogging
  zamokřený pozemek
  waterlogged land
  zamoření
  contamination
  zamoření
  infestation
  zamořený
  infested
  zamořený
  overran
  zamořený
  plagued
  zamořený malárií
  malarial
  zámoří
  oversea
  zamořil
  overran
  zamořit
  contaminate
  zamořit
  infest
  zamořit
  overrun
  zamořit
  plague
  zámořský
  oversea
  zámořský
  overseas
  zamotanost
  involution
  zamotaný
  complicated
  zamotaný
  entangled
  zamotaný
  knotty
  zamotaný
  swirly
  zamotaný
  tangled
  zamotat
  entangle
  zamotat
  ravel
  zamotat
  snarl up
  zamotat
  tangle
  zamotat hlavu
  flummox
  zámotek
  clew
  zámotek
  cocoon
  zámožná vdova
  dowager
  zámožnější
  better off
  zámožnost
  wealthiness
  zámožný
  opulent
  zámožný
  rich
  zámožný
  wealthy
  zámožný
  well-fixed
  žampion
  champignon
  žampión
  mushroom
  zamračená např. obloha
  clouded
  zamračeně
  frowningly
  zamračeně
  glumly
  zamračeně
  sulkily
  zamračení
  frown
  zamračení
  scowl
  zamračeno
  cloudy
  zamračenost
  lour
  zamračený
  clouded
  zamračený
  frown
  zamračený
  frowned
  zamračený
  frowning
  zamračený
  glum
  zamračený
  grey
  zamračený
  scowl
  zamračený
  thundery
  zamračit
  cloud over
  zamřížovaný
  barred
  zamrkání
  wink
  zamrkat
  wink
  zamručet
  mutter
  zamrzá
  freezes
  zamrzání
  freezing
  zamrzlý
  frozen
  zamrznout
  ice over
  zamrznout
  ice up
  zamykání
  locking
  zamykat
  lock
  zamýšlejíce
  intending
  zamýšlející
  contemplating
  zamyšleně
  pensively
  zamyšlení
  muse
  zamýšlení
  purporting
  zamyšlenost
  broodiness
  zamyšlenost
  contemplativeness
  zamyšlenost
  pensiveness
  zamyšlený
  contemplative
  zamyšlený
  pensive
  zamyšlený
  preoccupied
  zamyšlený
  thoughtful
  zamýšlený
  intended
  zamýšlet
  contemplate
  zamýšlet
  intend
  zamýšlet
  mean
  zamýšlet
  propose
  zamýšlet
  think
  zamýšlí
  intends
  zamýšlí
  purports
  zamžený
  blear
  zamžít
  blear
  zamžít se
  glaze over
  Zan
  Zan
  zanášení
  alluviation
  zanášení
  clogging
  zanechal
  forsook
  zanechaný
  abandoned
  zanechaný
  forsaken
  zanechat
  abandon
  zanechat
  bequeath
  zanechat
  desert
  zanechat
  forsake
  zanechat
  leave
  zanechat
  leave behind
  zanechat
  relinquish
  zanedbání
  laches
  zanedbání
  malpractice
  zanedbání
  neglect
  zanedbání
  neglecting
  zanedbání
  negligence
  zanedbanost
  neglect
  zanedbaný
  ashamed
  zanedbaný
  deprived
  zanedbaný
  neglected
  zanedbaný
  scruffy
  zanedbaný
  slovenly
  zanedbaný
  uncultivated
  zanedbat
  abandon
  zanedbat
  miss out
  zanedbat
  neglect
  zanedbatelně
  negligibly
  zanedbatelnost
  negligibility
  zanedbatelný
  inappreciable
  zanedbatelný
  negligible
  zanedbává
  neglects
  zanedbávající
  neglectful
  zanedbávání
  neglect
  zanedbávat
  neglect
  zanedlouho
  before long
  zanedlouho
  shortly
  zanedlouho
  soon
  zaneprázdněný
  busy
  zaneprázdněný
  engaged
  zaneřáděný
  messy
  zaneřáděný
  mussy
  zanesený
  fouled
  zanést
  choke up
  zanést
  earth up
  zanestetizovat
  anaesthetize
  zanestetizovat
  anesthetize
  zánět
  inflammation
  zánět aorty
  aortitis
  zánět dásní
  gingivitis
  zánět hltanu
  pharyngitis
  zánět jater
  hepatitis
  zánět kůže
  dermatitis
  zánět kyčelníku
  ileitis
  zánět ledvin
  nephritis
  zánět mandlí
  tonsilitis
  zánět mandlí
  tonsillitis
  zánět míchy
  myelitis
  zánět mízních uzlin
  bubo
  zánět mozku
  encephalitis
  zánět nervů
  neuritis
  zánět obratlů
  spondylitis
  zánět osrdečníku
  pericarditis
  zánět pochvy
  colpitis
  zánět podbřišnice
  peritonitis
  zánět pohrudnice
  pleurisy
  zánět poševní stěny
  colpocystitis
  zánět příušní žlázy
  parotitis
  zánět sítnice
  retinitis
  zánět šlachy
  tendinitis
  zánět slepého střeva
  appendicitis
  zánět spojivek
  conjunctivitis
  zánět srdce
  carditis
  zánět tlustého střeva
  colitis
  zánět vedlejších nosních dutin
  sinusitis
  zánět žaludku
  gastritis
  zánět žaludku a tenkého střeva
  gastroenteritis
  zánět žil
  phlebitis
  zánětlivé onemocnění
  pelvic inflammatory disease
  zánětlivé onemocnění kloubů
  arthritis
  zánětlivý
  inflammatory
  zanevřít
  lose all love for
  zanícení
  ardour
  zanícení
  passion
  zanícenost
  zealousness
  zanícený
  fiery
  zanícený
  inflamed
  zanícený
  passionate
  zánik
  death
  zánik
  Demise
  zánik
  expiration
  zánik
  forfeiture
  zanikající
  disappearing
  zanikat
  ebb away
  zanikat
  fadeout
  zanikat
  wear off
  zanikl
  ceases
  zanikl
  demised
  zanikl
  perished
  zaniklý
  ceased
  zaniklý
  defunct
  zaniknout
  cease to exist
  zaniknout
  die out
  zaniknout
  expire
  zaniknout
  fade
  zaniknout
  perish
  zanítit
  irritate
  zanořený
  embedded
  zanořený
  embedded
  zanořený
  nested
  zánovní
  newish
  žánr
  genre
  žánr
  kind
  žánry
  genres
  Zanzibar
  Zanzibar
  zaoblená hrana
  nosing
  zaoblení
  camber
  zaoblenost
  plumpness
  zaoblený
  rounded
  zaoblený
  rounding
  zaoblovač
  rounder
  zaoblovat
  round out
  zaoblovat se
  fill out
  zaoceánský
  ocean-going
  zaoceánský
  oceangoing
  zaoceánský
  overseas
  zaoceánský
  transatlantic
  zaoceánský
  transoceanic
  zaokrouhlení
  rounding
  zaokrouhlený
  rounded
  zaokrouhlit
  round
  zaokrouhlit
  round off
  zaokrouhlit dolů
  round down
  zaokrouhlit nahoru
  round up
  zaokrouhlování
  rounding
  zaokrouhluje
  rounds
  zaolejovaná voda
  oiled-up water
  zaopatření
  procurement
  zaopatřit
  procure
  zaostale
  benightedly
  zaostalec
  troglodyte
  zaostalost
  backwardness
  zaostalý
  backward
  zaostalý
  backwoods
  zaostalý
  behind the times
  zaostalý
  retarded
  zaostalý
  underdeveloped
  zaostání
  falloff
  zaostat
  fall behind
  zaostává
  lags
  zaostávající
  laggard
  zaostávat
  get behind
  zaostávat
  lag
  zaostření
  focalization
  zaostřit
  focalize
  zaostřit
  focus
  zaostřování
  focusing
  zaostřování
  focussing
  zaostřuje
  focuses
  zápach
  fetidness
  zápach
  fetor
  zápach
  odor
  zápach
  pong
  zápach
  reek
  zápach
  scent
  zápach
  smell
  zápach
  stench
  zápach z úst
  bad breath
  zápach z úst
  halitosis
  zapáchá
  stinks
  zapáchající
  nosy
  zapáchající
  smelling
  zapáchající
  stinking
  zapáchající pivem
  beery
  zapáchal
  smelled
  zapáchal
  stank
  zapáchal
  stunk
  zapáchání
  rankness
  zapáchání
  stinking
  zapáchat
  smell
  zápachová uzávěra
  braz
  zápachová uzávěra
  trap
  zápachová uzávěrka
  braz
  zápachová uzávěrka
  trap
  Západ
  Occident
  západ
  west
  západ slunce
  sun setting
  západ slunce
  sundown
  západ slunce
  sunset
  zapadák
  flophouse
  zapadákov
  Nowheresville
  zapadákov
  outstation
  zapadákovy
  outstations
  zapadat
  fit in
  zapadat do sebe
  cohere
  zapadat do sebe
  dovetail
  západka
  arrester
  západka
  bolt
  západka
  click
  západka
  detent
  západka
  latch
  západka
  pawl
  zapadlý
  out-of-the-way
  zapadlý
  snowbound
  západně
  westward
  západní
  hesperian
  západní
  west
  západní
  westerly
  západní
  western
  Západní břeh Jordánu
  West Bank
  západní Evropa
  Western Europe
  Západní Německo
  West Germany
  západní polokoule
  Western Hemisphere
  Západni Samoa
  Western Samoa
  Západní Virginia
  WV
  Západní Virginie, stát v USA
  West Virginia
  zapadnout
  fit in
  zapadnout na místo
  fall into place
  zapadnout sněhem
  snow up
  zapadnutí
  click
  západo-jihzápad
  WSW
  západo-severozápad
  WNW
  zápal
  ardency
  zápal
  ardour
  zápal
  fervour
  zápal
  inflammation
  zápal
  zeal
  zápal dýchacích cest
  airway inflammation
  zápal plic
  pneumonia
  zapálení
  ignition
  zapálený
  fiery
  zapálený
  lit
  zapálený do něčeho
  heated
  zapálil
  ignited
  zapálil
  lit
  zapálit
  fire
  zapálit
  ignite
  zapálit
  inflame
  zapálit
  kindle
  zapálit
  light
  zapálit
  light up
  zapálit
  set on fire
  zapálit např. nálož
  set off
  zapálit se
  catch fire
  zapálit se
  ignite
  zápalka
  light
  zápalka
  match
  zápalka
  matchstick
  zápalky
  matches
  zápalná láhev
  bottle rocket
  zápalná láhev
  skyrocket
  zápalná oběť
  burnt offering
  zápalná puma
  firebomb
  zápalná šňůra
  fuse
  zápalné
  flammable
  zápalnice
  fuze
  zápalník
  striker
  zápalnost
  combustibility
  zápalnost
  inflammability
  zápalný
  flammable
  zápalný
  ignescent
  zápalný
  ignitable
  zápalný
  incendiary
  zápalný
  inflammable
  zapalovač
  cigarette lighter
  zapalovač
  lighter
  zapalovací hořák
  pilot burner
  zapalovací svíčka
  spark plug
  zapalování
  firing
  zapalování
  ignition
  zapalovaný
  sparked
  zapalovat
  kindle
  zapalovat
  light
  zapamatovat
  remember
  zapamatovat si
  remember
  zápara
  mash
  zaparkovaný
  parked
  zaparkovat
  park
  zápas
  a match
  zápas
  bout
  zápas
  contest
  zápas
  game
  zápas
  match
  zápas
  play
  zápas
  sports match
  zápas
  struggle
  zápas
  tilt
  zápas
  wrestling
  zápas hokeje
  hockey game
  zápasení
  struggling
  zápasení naoko
  sparring
  zápasení s býky
  bullfighting
  zápasit
  battle
  zápasit
  combat
  zápasit
  struggle
  zápasit
  wrestle
  zápasnický chvat
  headlock
  zápasník
  fighter
  zápasník
  wrestler
  zápasník s býky
  bullfighter
  zápasy
  contests
  zápasy
  matches
  zápasy o titul
  playoffs
  zápasy sumo
  sumo wrestling
  zápasy v bahně
  mud-wrestling
  zapečetění
  sealing
  zapečetěný
  sealed
  zapečetit
  seal
  zapeklitost
  imbroglio
  zápěstí
  carpus
  zápěstí
  wrist
  zápěstí
  wrists
  zápěstní
  carpal
  zapíchnout
  stick
  zapínací
  button-down
  zapínat
  fasten
  zapínat
  switch on
  zapínat
  turn on
  zapínat se
  zip on
  zapírání
  denial
  zapírat
  deny
  zápis
  enrollment
  zápis
  enrolment
  zápis
  entry
  zápis
  notation
  zápis
  record
  zápis
  report
  zápis o utkání
  scorecard
  zápis řetezce do souboru
  fprintf
  zápis, záznam
  record
  zapíše
  will jot down
  zapíše
  will note down
  zápisek
  log
  zápisné
  enrolment fee
  zápisné
  entrance fee
  zápisné
  registration fee
  zápisník
  agenda
  zápisník
  diary
  zápisník
  notebook
  zápisník
  pocket-book
  zápisník
  pocketbook
  zápisníky
  diaries
  zápisníky
  notebooks
  zapisovač
  logger
  zapisovač
  recorder
  zapisovače
  recorders
  zapisovací
  recording
  zapisování
  recording
  zapisování
  registering
  zapisovat
  register
  zapisovat
  write
  zapisovat (si)
  jot down
  zapisovat (si)
  note down
  zapisovatel
  recorder
  zapisovatel
  registrar
  zapisovatelný
  writable
  zapištění
  squeak
  zapištět
  squeak
  zapisuje
  enters
  zapisuje do záznamu
  logs
  zapisující
  inputting
  zapisující
  notational
  zapisující
  registering
  zapisující do deníku
  journalizing
  zapisující tachometr
  tachograph
  zápisy
  entries
  zapít
  wash down
  zapláče
  cry
  zaplacená daň
  tax paid
  zaplacená zábava
  bang for your buck
  zaplacené, vyrovnané účty
  paid bills
  zaplacení
  repayment
  zaplaceno
  paid
  zaplacený
  paid
  zaplacený
  settled
  zaplacený předem
  paid-up
  zaplakat
  cry
  zaplakat
  weep
  zaplašit
  chase away
  zaplašit
  scare away
  zaplašit
  shoo away
  zaplať a odnes
  cash and carry
  zaplať pánbůh
  thank goodness
  záplata
  patch
  zaplatil
  paid
  zaplatit
  defray
  zaplatit
  pay
  zaplatit
  pony up
  zaplatit
  refund
  zaplatit vše v hotovosti
  cash on the line
  záplatování
  patching
  záplatovanost
  patchiness
  záplatovaný
  patched
  záplatovaný
  patchy
  záplatovat
  patch
  záplatovat
  tinker
  záplatovatelný
  patchable
  záplatuje
  patches
  záplaty
  patches
  záplava
  deluge
  záplava
  flood
  záplava
  flooding
  záplava
  flowage
  záplava
  freshet
  záplava
  inundation
  záplava
  plague
  zaplavat si
  have a swim
  zaplavat si
  swim
  zaplavená země
  flow country
  zaplavení
  flood
  zaplavení
  flowage
  zaplavení
  inundating
  zaplavení
  suffusion
  zaplavení
  swamping
  zaplavený
  awash
  zaplavený
  deluged
  zaplavený
  flooded
  zaplavený
  inundated
  zaplavený
  overran
  zaplavený
  swamped
  zaplavil
  deluged
  zaplavil
  overran
  zaplavil
  suffused
  zaplavit
  deluge
  zaplavit
  float
  zaplavit
  flood
  zaplavit
  flood out
  zaplavit
  inundate
  zaplavit
  overrun
  zaplavit
  overwhelm
  zaplavit
  suffuse
  zaplavování
  flushing
  záplavové území
  floodplain
  záplavy
  floods
  zaplést
  enmesh
  zaplést
  entangle
  zaplést
  implicate
  zaplést
  ravel
  zaplést se
  embroil
  zaplést se
  entwine
  zaplétá
  interlocks
  zaplétající
  entangling
  zapletení
  embroilment
  zapletení
  enmeshment
  zapletený
  embroiled
  zapletený
  enmeshed
  zapletený
  entangled
  zapletený
  implicated
  zapletený
  meddled
  zápletka
  embroilment
  zápletka
  entanglement
  zápletka
  plot
  zaplevelení osiva
  weed infestation of sowing seed
  zaplevelení porostu
  weed infestation of vegetation
  zaplevelení půdy
  weed infestation of soil
  zaplevelený
  weedy
  zaplněný
  cluttered
  zaplněný
  crowded
  zaplněný
  full
  zaplněný
  stacked
  zaplnit
  chock up
  zaplnit
  infill
  zaplnit
  people
  zaplnit mezeru
  fill the gap
  zaplňování
  cluttering
  zaplombovat
  fill tooth
  zaplombovat
  lead
  zaplombovat
  plumb
  zapnout
  do up
  zapnout
  enable
  zapnout
  fasten
  zapnout
  hook up
  zapnout
  switch on
  zapnout
  turn on
  zapnout
  zip
  zapnout
  zip on
  zapnout (počítač)
  bring up
  zapnout se
  zip on
  zapnout-vypnout
  on-off
  zapnutí
  activation
  zapnutí
  switch-on
  zapnutí
  turning-on
  zapnutý
  enabled
  zapnutý
  powered
  zápočet
  credit
  započít
  commence
  započít
  initiate
  započítat
  allow
  započítat
  count in
  započitatelný
  creditable
  započítává
  includes
  zapojení
  integration
  zapojení
  involvement
  zapojení
  participation
  zapojení
  wiring
  zapojení se na něčem
  participation
  zapojený
  connected
  zapojený
  involved
  zapojit
  engage
  zapojit
  hook up
  zapojit
  link up
  zapojit se
  come in
  zapojovací
  connecting
  zapojování
  wiring
  zapojuje
  plugs
  zápolit
  battle
  zápolit
  contend
  zápolit
  wrestle
  zapomeň na to
  blow it out your ear
  zapomenout
  forget
  zapomenout
  misremember
  zapomenout
  unlearn
  zapomenout na
  forget
  zapomenout na
  forget about
  zapomenul
  forgot
  zapomenutelný
  forgettable
  zapomenutí
  oblivion
  zapomenutý
  forgotten
  zapomenutý
  godforsaken
  zapomenutý
  lost
  zapomětlivý
  forgetful
  zapomětlivý
  oblivious
  zapomíná
  forgets
  zapomínající
  forgetting
  zapomínající
  oblivious
  zapomínat
  forget
  zapomínat na
  forget
  zapomínat na
  forget about
  zapomněl
  forgot
  zapomnění
  limbo
  zapomnění
  oblivion
  zapomnětlivost
  forgetfulness
  zapomnětlivý
  forgetful
  zápor
  negation
  zápor
  negative
  zápor k "být zmatený"
  unfazed
  záporná daň z příjmu
  negative income tax
  záporný
  negative
  záporný
  sub-zero
  zapotit se při práci
  break a sweat
  zapouštění kořenů
  rooting
  zapouzdření
  encapsulation
  zapouzdření
  encasement
  zapouzdření
  encasing
  zapouzdřený
  cased
  zapouzdřený
  encapsulated
  zapouzdřený
  encased
  zapouzdřit
  capsulize
  zapouzdřit
  encapsulate
  zapouzdřit
  encase
  zapouzdřit
  incase
  zapovědět
  forbid
  zapracovat
  break in
  zapracovat
  train
  zapřáhnout
  harness
  zaprášeně
  dustily
  zaprášenost
  dustiness
  zaprášený
  dusty
  zaprášit
  dust
  zápraží
  door yard
  zapřel
  renounced
  zapření
  denial
  zapření
  disavowal
  zapření
  disownment
  zapření
  renounced
  zapřený
  denied
  zapřičiněný
  due
  zapříčinil
  entailed
  zapříčinit
  bring about
  zapřísahal
  besought
  zapřísahán
  besought
  zapřísahat
  adjure
  zapřísahat
  entreat
  zapřísahat
  forswear
  zapřísahat
  implore
  zapřísahat se
  swear off
  zapřísáhl se
  forswore
  zapřísáhlý
  sworn
  zapříst
  purr
  zapřít
  deny
  zapřít
  renounce
  zaprodat
  sell
  zaprodat se
  sell out
  zaprotokolovat
  enrol
  zaprotokolovat
  take down
  záprstí
  metacarpus
  zapsal
  enrolled
  zapsané
  filed
  zapsané do deníku
  journalized
  zapsání
  enrollment
  zapsání
  registrations
  zapsaný
  enrolled
  zapsat
  enter for
  zapsat
  matriculate
  zapsat
  record
  zapsat
  register
  zapsat
  write
  zapsat
  write down
  zapsat
  write-in
  zapsat (se)
  enlist
  zapsat (si)
  jot down
  zapsat (si)
  note down
  zapsat do deníku
  journalize
  zapsat na vrub
  debit
  zapsat příchod
  sign in
  zapsat se
  enrol
  zapsat se
  enroll
  zapsat se
  sign in
  zapsat se
  sign up
  zapsat si
  put down
  zapsatelný
  registrable
  zapudit
  repel
  zapůjčení
  lending
  zapůjčil
  loaned
  zapůjčit
  lend
  zapůjčitelný
  lendable
  zapůjčitelný
  loanable
  zápůjční sazba
  lending rate
  zapůsobit
  impress
  zapůsobit
  wow
  zapuštěný
  countersunk
  zapuštěný
  embedded
  zapuštěný
  imbedded
  zapustit
  embed
  zapustit
  imbed
  zapustit
  sink
  zapustitelný
  embeddable
  zář
  flare
  zář
  radiance
  zář
  resplendence
  zář
  resplendency
  zář
  shine
  žár
  fervour
  žár
  glow
  žár
  heat
  zarachotil
  rattled
  zařadit
  class
  zařadit
  pigeonhole
  zařadit
  place
  zařadit
  subsume
  zařadit do fronty
  enqueue
  zařadit do nižší kategorie
  downgrade
  zařadit do sekvence
  sequentialize
  zařadit pod
  file under
  zařadit větší rychlost
  gear up
  zaradovat se
  feel joy
  zaradovat se
  feel pleasure
  zarámovaný
  framed
  zarámovat
  frame
  zarámovat
  frame in
  zaranžovaný
  contrived
  Zarathuštra
  Zoroaster
  zarathuštrismus
  Zoroastrianism
  zarathuštrovský
  Zoroastrian
  zarážející
  startling
  zarážející
  striking
  zařazené
  filed
  zařazení
  filing
  zařazení
  subsumption
  zaražený
  bewildered
  zaražený
  dumbfounded
  zaražený
  thunderstruck
  zařazený
  classed
  zařazený
  ranked
  zařazený
  subsumed
  zařazený do fronty
  queued
  zarazit
  block off
  zarazit
  check
  zarazit
  cut short
  zarazit
  drive
  zarazit
  put down
  zarazit
  ram down
  zarazit
  thrust
  zarazit se
  recoil
  zarážka
  backstop
  zarážka
  check
  zarážka
  detent
  zarážka
  indention
  zarážka
  lug
  zarážka
  pawl
  zarážka
  prop
  zarážka
  stop
  zarážka
  trig
  zarážka (nášlapného pedálu na kole)
  cleat
  zařazování do fronty
  queueing
  zařazování nekvalifikovaných pracovníků do pracovního procesu
  dilution
  zardění
  flush
  zarděnky
  rubella
  zarděnky
  rubeola
  zardousit
  scrag
  záře
  blaze
  záře
  brightness
  záře
  brilliance
  záře
  effulgence