Home
This page in:   english  german  czech
Dictionaries:
English - German
English - Czech
From : english
to : czech

Dictionary english - czech

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Translation of the word: fig


Keine Beispieltexte gefunden

  english    czech
  fig
  fík
  Figaro
  Figaro
  fight
  bojovat
  fight
  potírat
  fight
  fight-fought-fought
  fight
  spor
  fight an injustice
  postavit se proti nespravedlnosti
  fight an injustice
  bojovat proti nespravedlnosti
  fight an injustice
  zvítězit nad nespravedlností
  fight back
  bránit se
  fight down
  zdolat
  fight down
  potlačit
  fight off
  ubránit se
  fight off
  odehnat
  fight out
  vybojovat
  fight tooth and nail
  bránit se zuby nehty
  fight tooth and nail
  bojovat zuby nehty
  fightback
  protiútok
  fighter
  stíhací letadlo
  fighter
  stíhačka
  fighter
  (profesionální) boxer
       rváč
  fighter
  zápasník
  fighter
  bojovník
  fighter-bomber
  stíhací bombardovací letadlo
  fighters
  bojovníci
  fighting
  bojování
  fights
  boje
  figment
  výmysl
  figment
  výplod
  figment
  výtvor
  figment
  smyšlenka
  FIGMO
  F--- It, Got My Orders
  figs
  fíky
  figural
  figurální
  figurate
  figurativní
  figuration
  zpodobení
  figurative
  obrazný
  figuratively
  obrazně
  figure
  znak
  figure
  figurální
  figure
  tvar
  figure
  usoudit
  figure
  figurovat
  figure
  vyčíslit
  figure
  vzor
  figure
  figurka
  figure
  figura
  figure
  zjev
  figure
  obrazec
  figure
  znázornit
  figure
  zobrazit
  figure
  domnívat se
  figure
  cifra
  figure
  částka
  figure
  číslice
  figure
  číslo
  figure
  údaj
  figure
  útvar
  figure
  naznačit
  figure
  postava
  figure
  obrázek
  figure
  odhadnout
  figure
  schéma
  figure
  osoba
  figure
  představa
  figure
  přijít k závěru
  figure
  očíslovat
  figure
  osobnost
  figure of speech
  řečnický obrat
  figure out
  vyčistit
  figure out
  pochopit
  figure out
  vyřešit
  figure out
  vypočítat
  figure out
  spočítat
  figure skater
  krasobruslař
  figure skating
  krasobruslení
  figure up
  spočítat
  figure up
  vykalkulovat
  figured
  pochopil
  figured
  vzorovaný
  figurehead
  hlavička
  figurehead
  figurka
  figurehead
  představitel bez výkoných pravomocí
  figurehead
  galionová figura
  figurehead
  loutka
  figures
  částky
  figures
  čísla
  figures
  číslice
  figures
  figury
  figures
  tvary
  figurine
  figurína
  figuring
  výpočet
  figwort
  krtičník
You can find more information to fig here:
Google | Wikipedia | Wiktionary |
Terms found: 93
Impressum
Answer in: 0.223 s