Home
This page in:   english  german  czech
Dictionaries:
English - German
English - Czech
From : english
to : czech

Dictionary english - czech

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Translation of the word: fly


Keine Beispieltexte gefunden

  english    czech
  fly
  vyletět
  fly
  pilotovat
  fly
  letět
  fly
  poklopec
  fly
  let
  fly
  fly-flew-flown
  fly
  létat
  fly
  moucha
  fly
  uletět
  fly ash
  popílek
  fly away
  odletět
  fly away
  odlétat
  fly by
  prolétnout kolem
  fly by
  proletět
  fly by
  letět kolem
  fly high
  letět vysoko
  fly in
  přiletět
  fly open
  otevřít se
  fly open
  rozletět se
  fly over
  přeletět
  fly the coop
  vzít roha
  fly-by
  průlet
  fly-by
  oblet
  fly-by
  přelet
  fly-by-night
  pochybný
  fly-by-night
  osoba utíkající bez placení
  fly-by-wire
  elektronická letecká kontrola
  fly-fisher
  rybář chytající na hmyz
  fly-past
  letecká přehlídka
  flyable
  schopný letu
  flyaway
  lehkovážný
  flyaway
  jemné např. vlasy
  flyblown
  pošpiněný
  flyby
  nízký přelet
  flycatcher
  mucholapka
  flycatcher
  druh ptáka
  flyer
  cestující letadlem
  flyer
  letec
  flyer
  leták
  flying
  létající
  flying
  letecký
  flying
  letmý
  flying
  letící
  flying
  létavý
  flying boat
  hydroplán
  flying bomb
  létající puma
  flying bridge
  převozní pramice
  flying bridge
  nouzový most
  flying bridge
  nejvyšší můstek lodi
  flying buttress
  obloukový pilíř
  flying buttress
  opěrný oblouk s opěrným pilířem
  Flying Dutchman
  Bludný Holanďan
  flying field
  nouzové letiště
  flying field
  malé letiště
  flying fish
  létající ryba
  flying fox
  kaloň
  flying lemur
  letucha
  flying saucer
  létající talíř
  flying squirrel
  poletucha
  flying start
  letmý start
  flyleaf
  předsádka
  Flynn
  Flynn
  flyover
  přelet
  flyover
  nadjezd
  flypaper
  mucholapka
  flypast
  letecká přehlídka
  flysheet
  část stanu
  flysheet
  leták
  flyspeck
  mušinec
  flyswatter
  plácačka na mouchy
  flytrap
  mucholapka
  flyway
  dráha ptactva
  flyweight
  muší váha
  flywheel
  setrvačník
  flywheel
  setrvačníkový
You can find more information to fly here:
Google | Wikipedia | Wiktionary |
Terms found: 75
Impressum
Answer in: 0.218 s