ha překlad slova - cesky-anglicky překladový slovník : maxdict.com
Home
Tato stranka v:   Anglicky  Německy  Česky
Slovníky:
česky - anglicky
česky - německy
Z : Česky
do : Anglicky

Slovník cesky - anglicky

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ň  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  u ...učení ...učinit plastickým ...
události ...udivený ...uhlák ...
ukázka ...ukončit ...uloupit ...
umístění ...unavený ...upadnout do rozpaků ...
uplynout ...upřednostňovaný ...určený ...
urychlující ...uškodit ...uspět ...
ústí ...útěk z vězení ...utrácet ...
uvedení do provozu ...uvozovky ...užitečnější ...
Impressum
Odpověď v: 0.228 s